Programiści Chatu GPT

Wyceń projekt

Nasze usługi opracowywania rozwiązań opartych na modelu OpenAI

W Nextrope nasz zespół dedykowanych programistów ChatGPT wyróżnia się w tworzeniu niestandardowych rozwiązań AI, które spełniają określone wymagania. Wykorzystując naszą wiedzę w zakresie modeli OpenAI, projektujemy i wdrażamy zaawansowane aplikacje ChatGPT. Od inteligentnych chatbotów po rozpoznawanie obrazu i mowy, tłumaczenia językowe i nie tylko. Wykorzystując moc najnowocześniejszych technologii sztucznej inteligencji, takich jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, tworzymy dostosowane rozwiązania, które są zgodne z unikalnymi celami projektu i przynoszą wymierne rezultaty.

Nasza biegłość w opracowywaniu rozwiązań opartych na modelu OpenAI

Nasz zespół programistów ChatGPT posiada rozległą wiedzę specjalistyczną w następujących obszarach:

Portfolio nextrope

 • Alior Bank
 • Kinguin
 • Codez
 • Wear
 • Dript
 • Soil
 • Chia
 • Goldex
startup-1

Alior Bank: rozwiązanie trwałego nośnika opracowane przy użyciu publicznego Blockchain Ethereum.


Alior Bank SA to bank uniwersalny i dziesiąta co do wielkości grupa finansowa w Polsce, zatrudniająca ponad 6 000 pracowników i osiągająca ponad 108 mln zł zysku netto za I kwartał 2021 roku.

Case study >
startup-1

Kinguin: Jeden z Wiodących Marketplece’ów Gier na Świecie


Kinguin to wiodący światowy marketplace gier wideo, którego celem jest poprawa doświadczeń graczy. Z ponad 13 milionami zarejestrowanych użytkowników, marketplace obejmuje ponad 90.000 cyfrowych przedmiotów w sprzedaży.

Case study >
startup-1

Codez: Rozwój technologii Blockchain dzięki mocy Sztucznej Inteligencji


Codez to kompleksowe narzędzie, które pozwala całym organizacjom web3 zarządzać, wizualizować i monitorować smart kontrakty szybciej i wygodniej.

Case study >
startup-1

WeAr: Moda spotyka Blockchain - Nextrope NFT x Tommy Hilfiger


WeAr to wiodący globalny magazyn B2B dla branży mody i obuwia, wydawany w 8 wersjach językowych. Dystrybuowany jest do ponad 50 krajów na wszystkich 5 kontynentach. Ponieważ WeAr nie jest tylko źródłem informacji, ale łączy sztukę z modą i krawiectwem.

Case study >
startup-1

Dript: Przyszłość Bezpiecznych Zakupów Luksusowych


Nowa generacja luksusowych zakupów dzięki unikalnemu procesowi weryfikacji Dript

Case study >
startup-1

SOIL: Marketplace łączący dług korporacyjny z pożyczkami kryptowalutowymi


Soil to oparty na blockchainie protokół pożyczkowy, który wypełnia lukę między tradycyjnymi finansami a światem kryptowalut, przekształcając podejście do długu korporacyjnego.

Case study >
startup-1

Chia: Rozwiązanie oparte na "zielonym" blockchainie - Chialeaf


EcoWay to platforma, która umożliwia użytkownikom dostęp do zysków z Chia bez konieczności budowania własnej infrastruktury do miningu.

Case study >
startup-1

GOLDeX: Najprostszy Sposób na Posiadanie Złota


GOLDeX to cyfrowa waluta w pełni zabezpieczona złotem, którą można wymienić na fizyczne złoto. Można jej używać do natychmiastowego kupowania, sprzedawania i wysyłania złota.

Case study >

Modele AI, z którymi pracujemy

Wcielaj swoje pomysły w życie i rozwijaj się

 1. GPT-3

  Potężny model językowy znany z imponujących możliwości rozumienia i generowania języka naturalnego.

 2. GPT-3.5

  Wersja pośrednia między GPT-3 i GPT-4, oferująca zwiększoną wydajność i możliwości.

 3. GPT-4

  Nasz najnowszy i najbardziej zaawansowany model językowy, zapewniający rozumienie języka, generowanie i świadomość kontekstu.

 4. DALL-E

  Przełomowy model sztucznej inteligencji, który generuje wysokiej jakości obrazy z opisów tekstowych, rewolucjonizując dziedzinę kreatywnego projektowania.

 5. Whisper

  Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania mowy (ASR), który dokładnie konwertuje język mówiony na tekst pisany.

 6. YOLO (You Only Look Once)

  System wykrywania obiektów w czasie rzeczywistym, który może wykrywać i klasyfikować obiekty na obrazach i filmach z dużą dokładnością i szybkością.

 7. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

  Potężny model językowy opracowany przez Google, który osiągnął najnowocześniejsze wyniki w różnych zadaniach przetwarzania języka naturalnego, w tym w odpowiadaniu na pytania i analizie nastrojów.

 8. DQN (Deep Q-Network)

  Model uczenia ze wzmocnieniem, który wykorzystuje głębokie sieci neuronowe do uczenia się optymalnych zasad podejmowania decyzji w złożonych środowiskach.

 9. Osadzanie

  Techniki reprezentowania słów, fraz i innych danych w ciągłej przestrzeni wektorowej, umożliwiające wydajną analizę podobieństwa i relacji.

 10. Stable Diffusion

  Najnowocześniejszy model generatywny, który tworzy wysokiej jakości obrazy i filmy wideo w procesie dyfuzji.

 11. GANs (Generative Adversarial Networks)

  Klasa modeli głębokiego uczenia się, które mogą generować realistyczne obrazy, filmy i inne dane poprzez uczenie się na podstawie zestawu przykładów szkoleniowych.

 12. Midjourney

  Potężny model sztucznej inteligencji do przewidywania i optymalizacji zaangażowania i utrzymania użytkowników w produktach cyfrowych.

 13. Bard

  Oparty na sztucznej inteligencji model opowiadania historii, który generuje spójne i angażujące narracje w oparciu o dane wejściowe użytkownika.

 14. Moderacja

  Modele sztucznej inteligencji zaprojektowane do automatycznego wykrywania i filtrowania nieodpowiednich treści, zapewniając bezpieczne i pełne szacunku środowisko online.

 15. LLaMA

  Wielojęzyczny model sztucznej inteligencji, który umożliwia płynne tłumaczenie i zrozumienie w szerokim zakresie języków.

Jak wygląda proces tworzenia rozwiązań opartych na modelu OpenAI?

Nasz proces rozwoju rozwiązań opartych na ChatGPT składa się z następujących kroków:

 • 1

  Analiza wymagań

  Ściśle współpracujemy z Tobą, aby zrozumieć Twoje konkretne potrzeby i cele, zapewniając, że nasze rozwiązania są zgodne z Twoimi celami.

 • 2

  Projektowanie rozwiązania

  Nasz zespół projektuje dostosowane rozwiązanie AI, wybierając odpowiednie generatywne warstwy AI i technologie, aby spełnić Twoje wymagania.

 • 3

  Szkolenie i dostrajanie modeli

  Trenujemy i dostrajamy modele ChatGPT, włączając unikalne zestawy danych i przypadki użycia w celu optymalizacji wydajności.

 • 4

  Integracja i wdrożenie

  Płynnie integrujemy rozwiązanie ChatGPT z istniejącymi systemami i procesami, zapewniając płynne przejście i minimalne zakłócenia.

 • 5

  Bieżące wsparcie i konserwacja

  Zapewniamy bieżące wsparcie i konserwację, aby zapewnić, że rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji nadal zapewnia optymalne wyniki.

Blog Nextrope