Tokenizacja Real-World Assets

Karolina

16 sie 2023
Tokenizacja Real-World Assets

W najnowszym badaniu z września 2023 roku, Binance poinformowało, że wartość rynku Real-World Assets (RWA) osiągnęła 1,3 miliarda dolarów, z ponad 40 tysiącami aktywnych użytkowników. Mimo że liczba użytkowników podwoiła się w ciągu roku, według giełdy, rynek ten nadal ma duży potencjał do rozwoju. Dodatkowo, według danych od Boston Consulting Group, globalny rynek tokenizacji niepłynnych aktywów może osiągnąć wartość 16 bilionów dolarów (ok. 70 bilionów złotych) do 2030 roku.

Real-World Assets Tokenization

Sama natura własności jest rewolucjonizowana przez procedurę tokenizacji. Proces ten polega na przekładaniu własności aktywów w świecie rzeczywistym za pomocą cyfrowego tokena na blockchainie, podobnie jak w przypadku przejścia z akcji papierowych na akcje elektroniczne. Tokenizacja wykracza jednak poza zwykłe akcje i może obejmować prawie wszystkie aktywa materialne lub niematerialne.

Proces ten składa się z kilku etapów:

 1. Weryfikacja - specjaliści weryfikują autentyczność, własność i wartość aktywów przed ich tokenizacją, zapewniając, że tylko legalne przedmioty trafiają do łańcucha bloków.
 2. Reprezentacja cyfrowa - po weryfikacji aktywa są reprezentowane jako cyfrowy token, który służy jako kryptograficzny dowód własności, a nie cyfrowa wersja samego aktywa.
 3. Emisja - tokeny te są następnie emitowane na platformie blockchain, gdzie każdy token odpowiada określonej części wartości aktywów.

Rozwój tokenizowanych aktywów

Połączenie technologii blockchain z tradycyjnymi finansami doprowadziło do znaczącej zmiany w krajobrazie własności aktywów. Aktywa cyfrowe rozszerzyły się poza kryptowaluty na namacalne aktywa w świecie rzeczywistym, co doprowadziło do nowej ery aktywów tokenizowanych.

Tokenizowane aktywa oferują:

 • Zróżnicowany portfel - Inwestorzy mogą zdywersyfikować swoje portfele poza tradycyjne akcje i obligacje, umożliwiając inwestycje w sztukę, nieruchomości lub metale szlachetne za pośrednictwem cyfrowych tokenów.
 • Globalna dostępność - aktywa tokenizowane nie są ograniczone granicami geograficznymi; osoba fizyczna w Azji może inwestować w europejskie nieruchomości bez konieczności fizycznego odwiedzania Europy.
 • Innowacyjne produkty finansowe - dzięki aktywom tokenizowanym mogą pojawić się nowe produkty i usługi finansowe, takie jak tokenizowane instrumenty dłużne lub fundusze inwestycyjne składające się z kombinacji różnych aktywów tokenizowanych.

Pojawienie się tokenizowanych aktywów odzwierciedla zdolność adaptacji i wszechstronność technologii blockchain. Ponieważ tokenizacja przenika do różnych branż, demokratyzuje ona tworzenie bogactwa i oferuje nowe możliwości inwestycyjne. W tym ewoluującym krajobrazie granice między aktywami fizycznymi i cyfrowymi nadal się łączą, tworząc podwaliny pod przyszłość zdecentralizowanych finansów.

Tokenizacja w Branży Nieruchomości

Real-world Assets (RWA) Tokenization: Real Estate
Tokenizacja w Branży Nieruchomości

W przeszłości nieruchomości były znane jako dochodowe, ale wysoce niepłynne aktywa. Jednak wprowadzenie tokenizacji aktywów w świecie rzeczywistym rewolucjonizuje ten rynek, który charakteryzował się wysokimi barierami wejścia i uciążliwą biurokracją. Proces tokenizacji sprawia, że sektor nieruchomości staje się bardziej demokratyczny, wydajny i dostępny dla wszystkich.

Tokenizacja dzieli własność nieruchomości na kilka tokenów, umożliwiając osobom fizycznym inwestowanie w części nieruchomości. Zmniejsza to barierę finansową i umożliwia większej liczbie osób angażowanie się w inwestycje w nieruchomości. Tokenizacja aktywów nieruchomościowych umożliwia inwestorom na całym świecie dostęp do rynków wcześniej niedostępnych z powodu ograniczeń geograficznych lub finansowych.

Reprezentacja tokenowa nieruchomości upraszcza proces związany ze sprzedażą tych aktywów - podobnie jak handel kryptowalutami - ostatecznie zwiększając płynność na tradycyjnie statycznym rynku. Wszystkie transakcje z użyciem tokenów są rejestrowane w łańcuchu bloków (blockchain), co zapewnia ich przejrzystość i odporność na manipulacje. Proces ten pomaga w ograniczaniu oszustw i sporów w transakcjach dotyczących nieruchomości.

Dzięki tokenizacji w branży nieruchomości sposób, w jaki ludzie inwestują, posiadają i dokonują transakcji, wkrótce ulegnie radykalnej zmianie, skutkując bardziej usprawnionymi i integracyjnymi inwestycjami w nieruchomości.

Przyczytaj artykuł: Blockchain in Real Estate Market!

Tokenizacja sztuki

Real-world Assets (RWA) Tokenization: Sztuka

Rynek ekskluzywnych dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich doświadcza obecnie demokratyzacji poprzez tokenizację.

 1. Poszerzenie udziału w rynku - Tokenizacja umożliwia entuzjastom sztuki posiadanie "udziałów" w arcydziełach bez wydawania milionów na inwestycje - nawet kilkaset dolarów może dać ci udział w prestiżowych dziełach sztuki.
 2. Śledzenie pochodzenia - Dowód autentyczności i śledzenie historii przedmiotu były poważnymi wyzwaniami w świecie sztuki. Jednak niezmienne zapisy blockchain zapewniają, że każda transakcja lub przeniesienie własności zostanie zarejestrowane, potwierdzając autentyczne dzieła sztuki i minimalizując fałszerstwa.
 3. Poprawa płynności - Tradycyjnie sprzedaż dzieł sztuki może być czasochłonna i wymagać pośredników, takich jak domy aukcyjne. Tokenizacja dzieł sztuki umożliwia bezpośredni i szybki handel na platformach cyfrowych.
 4. Dostęp do globalnego rynku - Ponadto artyści mogą uzyskać dostęp do globalnej bazy inwestorów, a entuzjaści sztuki z całego świata mogą inwestować bez żadnych ograniczeń geograficznych.

Tokenizacja przekształca własność i handel dziełami sztuki, czyniąc je bardziej przejrzystymi, dostępnymi i płynnymi.

Własność Intelektualna - Tokenizacja

Tokenizacja Własności Intelektualnej

Własność intelektualna (IP), istotny, ale często niematerialny składnik aktywów, znajduje nowe możliwości dzięki tokenizacji.

W przeszłości monetyzacja patentów lub praw autorskich mogła stanowić wyzwanie. Tokenizacja zapewnia twórcom i posiadaczom własności intelektualnej nowe źródła przychodów, umożliwiając im sprzedaż ułamkowej własności ich IP. Tokenizowane IP upraszcza procesy licencyjne; inteligentne kontrakty na blockchainie automatyzują płatności tantiem za każdym razem, gdy wykorzystywane jest tokenizowane IP, zapewniając sprawiedliwe wynagrodzenie dla twórców.

Wynalazcy i twórcy mogą uzyskać dostęp do światowego rynku, poszerzając ekspozycję swoich praw własności intelektualnej i zwiększając potencjalne przychody. Przenoszenie praw własności intelektualnej było zazwyczaj procesem biurokratycznym. Dzięki tokenizowanym IP, transakcje i transfery mogą być szybkie i bezpośrednie. Blockchain oferuje przejrzysty, odporny na manipulacje zapis własności IP, który pomaga rozwiązywać spory i zapewnia jasność.

Tokenizacja własności intelektualnej i patentów może potencjalnie zrewolucjonizować sposób, w jaki oceniamy, handlujemy i chronimy aktywa intelektualne, oferując jednocześnie bardziej usprawnione procesy i szerszy dostęp do rynków własności intelektualnej.

Wyzwania

Ponieważ zainteresowanie tokenizowanymi aktywami wciąż rośnie, technologia ta znajduje się na przecięciu innowacji i regulacji. Powoduje to różne złożoności, którymi należy się zająć.

 • Wczesny etap tokenizacji pozostawił wiele jurysdykcji bez kompleksowych ram regulacyjnych, powodując wahania inwestorów instytucjonalnych poszukujących jasności i pewności.
 • Organy regulacyjne są zaniepokojone możliwym niewłaściwym wykorzystaniem tokenizacji, takim jak fałszywe lub oszukańcze roszczenia do aktywów; ich priorytetem jest ochrona inwestorów.
 • Tokenizacja aktywów, takich jak nieruchomości i dzieła sztuki, może powodować komplikacje w transakcjach transgranicznych ze względu na różne środowiska regulacyjne.
 • Niezwykle ważne jest, aby systemy tokenizacyjne były zgodne z ustalonymi wymogami finansowymi i prawnymi, w tym z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC).

Nawet pomimo tych przeszkód, podejmowane są wyraźne wysiłki w celu zintegrowania tokenizowanych aktywów z konwencjonalnym krajobrazem finansowym. Organy regulacyjne na całym świecie aktywnie uczestniczą w dyskusjach, tworzą komitety i współpracują z firmami fintech w celu opracowania niezbędnych wytycznych. Ich proaktywne podejście sygnalizuje zarówno uznanie potencjału branży, jak i chęć promowania wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Jesteśmy u progu rewolucji finansowej, ponieważ tokenizacja zmienia nasze rozumienie rzeczywistych aktywów i zarządzanie nimi. Możliwe, że przyszłe pokolenia uznają nasze obecne koncepcje własności aktywów za przestarzałe. Ułamkowa własność obrazów, kultowych budowli lub innowacyjnych patentów może stać się tak zwyczajna, jak posiadanie akcji firmy dzisiaj.

Dodatkowo, ewolucja ram regulacyjnych i postęp technologiczny jeszcze bardziej połączą aktywa fizyczne i cyfrowe. Ta fuzja umożliwi większe możliwości generowania bogactwa, inwestowania i współpracy na całym świecie.

Podsumowując, w miarę zmniejszania się różnicy między aktywami materialnymi i niematerialnymi, fizycznymi i cyfrowymi, czeka nas przyszłość, w której aktywa są bardziej dostępne, rynki są bardziej demokratyczne, a świat jest bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Kajetan Olas

04 mar 2024
Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Termin "efekty sieciowe" często pojawia się jako czynnik leżący u podstaw ekspansywnego wzrostu kryptowalut. Ale co dokładnie oznaczają efekty sieciowe w projektach kryptowalutowych i dlaczego są tak ważne? W swojej istocie, efekt sieciowy występuje, gdy produkt lub usługa staje się bardziej wartościowa, im więcej osób z niej korzysta. To zjawisko nie jest wyłączne dla ery cyfrowej; miało wpływ na przyjęcie i sukces technologii sięgających od telefonu po internet. Jednakże, w kontekście kryptowalut, efekty sieciowe nie tylko napędzają adopcję, ale są również bezpośrednio skorelowane z kapitalizacją rynkową. Ten artykuł zagłębia się w mechanikę efektów sieciowych w krypto i omawia, jak bardzo adopcja wpływa na wartość projektów.

Mierzenie Efektów Sieciowych

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod mierzenia tych efektów jest Prawo Metcalfe'a, które zakłada, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników. Badania wykazały, że to prawo szczególnie dobrze stosuje się do sieci blockchain. W praktyce, bazę użytkowników (N) mierzymy jako liczbę węzłów lub aktywnych adresów.

Bitcoin i Ethereum - Case Studies

 • Bitcoin: Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin wykazał znaczącą korelację między wielkością swojej sieci a wartością. Dane historyczne pokazują, że okresy szybkiego wzrostu liczby aktywnych portfeli są ściśle śledzone przez wzrosty ceny rynkowej Bitcoina. Współczynnik korelacji Pearsona między ceną BTC a kwadratem liczby węzłów wynosi około 0,9. W przypadku liczby aktywnych adresów jest to około 0,95. Ten wzorzec podkreśla, jak ważne są efekty sieciowe.
 • Ethereum: Użyteczność Ethereum wykracza poza zwykłe transakcje finansowe, obejmując smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (DApps). Ta dodatkowa funkcjonalność przyciąga różnorodną bazę użytkowników, dodatkowo wzmacniając jego efekty sieciowe. Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości podobne jak w przypadku BTC.

Efekty Sieciowe i Adopcja Kryptowalut

Adopcja kryptowalut jest znacząco wspierana przez efekty sieciowe, które nie tylko zwiększają wartość cyfrowej waluty, ale także przyczyniają się do jej powszechnej akceptacji i użytkowania. W miarę wzrostu sieci użytkowników, kryptowaluta staje się bardziej użyteczna i pożądana, tworząc korzystny cykl, który przyciąga jeszcze więcej użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w kontekście płatności i przekazów pieniężnych, gdzie wartość sieci kryptowaluty rośnie wraz z liczbą osób i instytucji chętnych do akceptacji i transakcji w walucie.

Zwiększanie Bezpieczeństwa i Wiarygodności

Jednym z kluczowych sposobów, w jakie efekty sieciowe przyczyniają się do adopcji kryptowalut, jest poprawa bezpieczeństwa i wiarygodności sieci. Technologia blockchain, będąca podstawą większości kryptowalut, staje się bardziej bezpieczna, im więcej uczestników dołącza do sieci. Zdecentralizowany charakter blockchainu sprawia, że coraz trudniej jest złośliwym aktorom naruszyć integralność sieci, co z kolei wzmacnia zaufanie użytkowników do systemu. To zwiększone bezpieczeństwo jest bezpośrednim skutkiem efektów sieciowych, ponieważ większa sieć zapewnia lepszą odporność na ataki.

Zwiększanie płynności na rynku

Większa baza użytkowników oznacza więcej transakcji i, co za tym idzie, większą płynność, co ułatwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bez powodowania znaczących wahań cen. Jest to szczególnie ważne dla Dapps, których natywne tokeny są handlowane na DEX-ach takich jak Uniswap. Powszechną praktyką jest, że zespoły zapewniają początkową płynność, która sprzyja handlowi, ale znacznie lepiej, gdy płynność ta jest zapewniana przez użytkowników.

Metody Zwiększania Efektów Sieciowych

Bardzo silna korelacja między wartością projektów blockchainowych a ich bazą użytkowników jasno pokazuje, że adopcja jest bardzo ważna. Jak więc projekty powinny sprzyjać wzrostowi swojej bazy użytkowników?

Aidropy

Airdropy są bardzo powszechnym (i stosunkowo tanim) sposobem na zwiększenie bazy użytkowników sieci na jej początku. Sposób ich działania jest następujący: projekty przydzielają pewną liczbę tokenów (np. 1% całkowitej podaży) osobom, które angażują się w projekt. Na przykład, projekt może ogłosić, że osoby, które retweetują i polubią ich posty na X określoną liczbę razy, otrzymają pewną liczbę tokenów. Innym rodzajem zaangażowania może być uczestnictwo w testnecie i dostarczanie feedbacku założycielom. Airdropy są skuteczne, ponieważ nawet jeśli tylko 5% tych przyciągniętych użytkowników zostanie na dłuższy okres, to i tak jest to świetny zwrot z inwestycji.

Subsydiowane Incentywy

Kiedy projekt dopiero się rozpoczyna, dobrym pomysłem może być przeznaczenie części kapitału na wyższe incentywy dla wczesnych użytkowników. Przykładem może być zapewnienie wyższego APY dla stakerów (jak 10%, zamiast 5%) przez pierwsze 6 miesięcy. Chociaż takie subsydiowane zachęty są dobre na początku, muszą kiedyś się skończyć. Dzieje się tak, ponieważ są niezrównoważone w długim terminie. Przykładem tego, co może się stać, jeśli niezrównoważone zachęty potrwają zbyt długo, jest protokół Anchor. Anchor chciał przyciągnąć wielu użytkowników i osiągnąć efekty sieciowe, oferując 15% APY. W tym sensie odniósł sukces, ale ponieważ nie zakończył programu w odpowiednim czasie, protokół stał się niewypłacalny i zbankrutował. Niemniej trzeba przyznać, że podczas gdy sieć jeszcze funkcjonowała to jej wzrost był naprawdę wykładniczy.

Inspirująca Wizja

Prawdopodobnie najbardziej zrównoważonym i organicznym sposobem na zwiększenie bazy użytkowników jest pokazanie społeczności inspirującej wizji związanej z projektem. Chodzi o stworzenie protokołu, który w pewien sposób obiecuje zmienić świat na lepsze. Przykładem może być Cardano, które zdobyło ogromną bazę fanów skupioną wokół swojej misji. Stało się tak pomimo kiepskich warunków użytkowania protokołu w początkowej fazie.

Wyzwania i Ograniczenia

Pomimo pozytywnego wpływu efektów sieciowych na adopcję projektów kryptowalutowych i ich wartość, należy zauważyćpewne znaczące wyzwania i ograniczenia.

Problemy ze skalowalnością

Podstawowym wyzwaniem, jakie stawiają efekty sieciowe, jest skalowalność. W miarę wzrostu sieci, leżąca u jej podstaw technologia blockchain musi być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę transakcji szybko i efektywnie. Jednak wiele kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, napotkało trudności w skalowaniu swoich sieci, aby sprostać zapotrzebowaniu, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jest to najważniejszy czynnik hamujący adopcję, ponieważ wielu użytkowników woli korzystać z scentralizowanego systemu płatności, po prostu dlatego, że jest on bardziej wydajny. Przykładowo VISA może przetwarzać 24k TPS (transakcji na sekundę), podczas gdy BTC może przetwarzać 7 TPS.

https://www.okx.com/learn/blockchain-trilemma-guide

Podsumowanie

Chociaż efekty sieciowe są potężnym motorem napędowym adopcji i wartości kryptowalut, stwarzają również znaczące wyzwania w kontekście skalowalności, które muszą zostać rozwiązane. Jednak w przypadku powstających projektów korzyści płynące ze zwiększonej adopcji przeważają nad kosztami, i pokazano, że największym czynnikiem wpływającym na wartość tych projektów jest ich baza użytkowników.

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie liczby użytkowników swojego projektu DeFi, prosimy o kontakt na adres contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotów pomóc Ci stworzyć strategię, która zwiększy twoją społeczność i zapewni długoterminowy wzrost.

FAQ

Czym są efekty sieciowe?

 • Efekty sieciowe to termin opisujący sytuację, gdy wartość sieci rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do liczby użytkowników.

Jak efekty sieciowe wpływają na wycenę projektu?

 • Istnieje bardzo silna korelacja między kwadratem liczby aktywnych adresów/węzłów a kapitalizacją rynkową projektów.

Jak zwiększyć bazę użytkowników i występowanie efektów sieciowych w moim projekcie?

 • Poprzez budowanie społeczności. Można to osiągnąć, poprzez zasianie inspirującej wizji, airdropy i subsydiowane incentywy dla użytkowników.

Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Kajetan Olas

04 mar 2024
Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Tokenomia jest często definiowana jako dziedzina zajmująca się określaniem i ocenianiem cech ekonomicznych kryptograficznego tokenu. Dziś większość projektów blockchain finansuje swoje operacje poprzez sprzedaż tokenów. Z tego powodu, założyciele muszą mieć dobrą znajomość procesu projektowania tokenomii. Co zaskakujące, badania pokazują, że w większości przypadków projektowanie tokenomii jest nieracjonalne i oparte na intuicji. W tym artykule podchodzimy do tematu z perspektywy wspartej danymi empirycznymi i sprawdzonymi w działaniu.

Na Co Zwrócić Uwagę?

Optymalna tokenomia zależy od szczegółów projektu. Częścią tego jest decydowanie, jakie zachowania chcesz zachęcić (lub zniechęcić) w sposób, który jest zgodny z interesami projektu. Jest to trudne zadanie, ponieważ musisz zidentyfikować każde istotne zachowanie użytkownika i odpowiadające mu zachęty. Musisz także wybrać parametry ilościowe, które zapewnią odpowiednią równowagę. W przypadku protokołów DeFi ryzyko systemowe jest szczególnie wysokie. Arbitralne parametry i założenia często prowadzą do negatywnych sprzężeń zwrotnych i podatności na ataki. Z tego powodu wszystkie systemy tokenomiczne powinny być poddane testom i zweryfikowane przed wydaniem.

Najważniejsze Reguły

Istnieje wiele dobrych praktyk, których założyciele powinni przestrzegać podczas projektowania tokenomii dla swojego projektu. Krótko omówimy najważniejsze z nich.

Użyteczność Przede Wszystkim

To może wydawać się oczywiste, ale pozwól mi wyjaśnić... To, co ma znaczenie w kontekście tokenomii, to użyteczność twojego tokenu - to nie jest to samo, co użyteczność twojego produktu. Popyt na produkty blockchain nie przekłada się automatycznie na popyt na ich natywne tokeny! Chociaż adopcja twojego produktu przez użytkowników jest ważna, to nie wystarczy. Musisz powiązać wartość twojego tokenu z sukcesem produktu. Można to zrobić poprzez różne mechanizmy przechwytywania wartości, np. redystrybucję zysków wśród posiadaczy tokenu.

(PS. Governance i staking zdecydowanie nie są wystarczające!)

Spójrz na Podobne Projekty

Podczas projektowania tokenomii warto szukać projektów podobnych do tego, który tworzysz. Im bardziej podobne, tym lepiej. Przeczytaj ich dokumentacje techniczne (whitepaper), zbadaj ich tokenomię i przyjrzyj się kluczowym metrykom. Następnie zadaj sobie pytanie - co zrobili dobrze, a jakie popełnili błędy? Z pewnością znajdziesz jakąś inspirację. Kluczową metryką, którą możesz użyć przy decydowaniu o początkowej wycenie twojego projektu, jest Total Value Locked/Market Capitalization

Minimalizuj Zmienność Cen

Jako founder kluczową metryką, która zadecyduje, czy ludzie nazwą cię geniuszem czy oszustem, jest cena twojego tokenu. Z tego powodu wiele zespołów optymalizuje tokenomię pod kątem wysokiej ceny tokenu ponad wszystko. Często robi się to, oferując niezrównoważony procent w zamian za stakowanie tokenów. Inne popularne wybory to spalanie (burning) tokenów lub programy skupu tokenu finansowane czymś innym niż przychody. Chociaż te mechanizmy mogą napędzać marketing i podnosić cenę, nie zwiększają wartości samego protokołu. Rezultatem jest wysoka zmienność i brak odporności na ataki spekulacyjne oraz niekorzystne warunki rynkowe. Ironią jest, że optymalizacja pod kątem wysokiej ceny zwykle prowadzi do odwrotnego efektu. Zamiast tego powinieneś skupić się na minimalizowaniu zmienności, ponieważ sprzyja to zrównoważonemu wzrostowi.

Podażowa Strona Tokenomii

Tokenomia strony podażowej odnosi się do wszystkich mechanizmów, które wpływają na liczbę tokenów w obiegu i ich strukturę alokacji.

Chociaż podaż jest ważna dla projektowania tokenomii, nie jest tak znacząca, jak wielu ludzi myśli. Mechanizmy takie jak staking czy spalanie powinny być zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowanie produktu i nie kreują wartości same w sobie.

Ograniczona czy Nieograniczona Podaż

Założyciele przywiązują dużo uwagi do wyboru między ograniczoną a nieograniczoną podażą tokenu. Panuje powszechne przekonanie, że ustalenie maksymalnego limitu podaży zwiększa wartość obecnie krążących tokenów. Badania pokazują, że to nie ma większego znaczenia, a nawet tokeny bez ograniczonej podaży statystycznie radzą sobie nieco lepiej.

Stopa Inflacji

Projekty powinny dążyć do niskiej, stabilnej inflacji. Z wyjątkiem gdy roczna stopa inflacji przekracza 100%, istnieje bardzo mało korelacji między tempem zmian podaży a ceną tokenu. Z tego powodu zaleca się dostosowanie emisji tokenów w sposób, który sprzyja aktywności w protokole. Rozsądna stopa inflacji, która nie wpłynie na cenę, mieści się w przedziale 1-5% miesięcznie.

https://tokenomics-guide.notion.site/2-5-Supply-Policy-ff3f8ab217b143278c3e8fd0c03ac137#1c29b133f3ff48a9b8efd2d25e908f5c

Alokacja

Standard w branży wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

https://lstephanian.mirror.xyz/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FDnzLtQ1Nc9IIObEpyJTTG.png&w=3840&q=75
https://www.liquifi.finance/post/token-vesting-and-allocation-benchmarks

Popytowa Strona Tokenomii

Strona popytowa tokenomii dotyczy subiektywnej chęci ludzi do kupowania tokenów. Powody mogą być różne. Może to być ze względu na użyteczność tokenów, spekulacje, lub zachęty finansowe zapewnione przez twój protokół. Czasami ludzie działają irracjonalnie, więc popyt na tokeny musi być rozważany w kontekście ekonomii behawioralnej.

Rola Incentyw

Podstawowym bodźcem, który napędza popyt na twój token, powinna być jego użyteczność. Użyteczność tokena to jego realne zastosowanie lub sposób, w jaki przechwytuje wartość generowaną przez użytkowanie twojego produktu. Staking, zapewnianie płynności, polityka deflacyjna i inne mechanizmy kontroli podaży mogą wspierać akumulację wartości tokenów. Powszechnym sposobem są skupy tokena finansowane z przychodów. Projekty mogą używać zebranych opłat, aby kupować swoje tokeny na zdecentralizowanych giełdach (DEX-ach). Kupione tokeny można spalić (burning) lub przeznaczyć do funduszu na dalszy rozwój projektu.

Jak zaprojektować incentywy

 • Uczyń je namacalnymi. Jeśli chcesz promować pożądane zachowania w ekosystemie, musisz zapewnić rzeczywiste nagrody. Ludziom nie zależy na prawach do zarządzania, ponieważ te prawa nie przekładają się na żadną wartość pieniężną. Z drugiej strony, dbają o nagrody za staking, które mogą sprzedać z zyskiem.
 • Uczyń je łatwymi do zrozumienia. Jeśli chcesz zachęcać lub zniechęcać do określonych zachowań użytkowników, powinieneś jasno wyjaśnić, jak działają incentywy. Użytkownicy często nie mają czasu, aby zagłębiać się w Twoją dokumentację techniczną. Jeśli nie zrozumieją, jak działa Twój produkt, to z niego nie skorzystają.
 • Testuj, testuj, testuj. Jeśli nie przetestujesz, jak różne zachęty balansują twój protokół, to narażasz się na upadek w stylu terra-luny.

Podsumowanie

Prawidłowe zaprojektowanie tokenomii projektów nie jest łatwe. Mimo że może się intuicyjnie wydawać, że wybór różnych incentyw i parametrów zadziała, jest to powód, dla którego wartość tokenów projektów często spada do 0. Istnieją jednak sprawdzone i przetestowane praktyki projektowe. Zostań z nami, aby je poznać!

Jeśli szukasz sposobu na zaprojektowanie zrównoważonego modelu tokenomicznego dla swojego projektu DeFi, proszę skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci stworzyć tokenomię, która pomoże twojemu projektowi w długoterminowym wzroście.

FAQ

Czym jest tokenomia?

 • Tokenomia odnosi się do studiowania i analizy ekonomicznych cech kryptograficznego tokenu, kluczowych dla finansowania i sukcesu projektów blockchain.

Jakie są najważniejsze zasady projektowania tokenomii?

 • Podstawowe zasady obejmują zapewnienie użyteczności tokenów, analizę porównawczą projektów oraz dążenie do minimalizowania zmienności w celu wspierania zrównoważonego wzrostu.

Jak popyt i podaż wpływają na tokenomię?

 • Strona podażowa obejmuje mechanizmy takie jak ograniczanie podaży tokenów lub dostosowywanie stóp inflacji, podczas gdy strona popytowa koncentruje się na tworzeniu autentycznej użyteczności i incentyw dla posiadaczy tokenów.

Jakie są częste pułapki popełniane przy projektowaniu tokenomii?

 • Najczęstsze problemy występują, gdy główną funkcją tokenu jest transfer wartości, a nie wspieranie tworzenia wartości. (np. możesz stakować bezużyteczny token, aby otrzymać więcej tego bezużytecznego tokenu)

Jak tokenomia może być testowana przed wypuszczeniem produktu?

 • Tokenomię można testować, konstruując modele stochastyczne i uruchamiając dużą liczbę losowych symulacji.