Tokenizacja Real-World Assets

Karolina

16 sie 2023
Tokenizacja Real-World Assets

W najnowszym badaniu z września 2023 roku, Binance poinformowało, że wartość rynku Real-World Assets (RWA) osiągnęła 1,3 miliarda dolarów, z ponad 40 tysiącami aktywnych użytkowników. Mimo że liczba użytkowników podwoiła się w ciągu roku, według giełdy, rynek ten nadal ma duży potencjał do rozwoju. Dodatkowo, według danych od Boston Consulting Group, globalny rynek tokenizacji niepłynnych aktywów może osiągnąć wartość 16 bilionów dolarów (ok. 70 bilionów złotych) do 2030 roku.

Real-World Assets Tokenization

Sama natura własności jest rewolucjonizowana przez procedurę tokenizacji. Proces ten polega na przekładaniu własności aktywów w świecie rzeczywistym za pomocą cyfrowego tokena na blockchainie, podobnie jak w przypadku przejścia z akcji papierowych na akcje elektroniczne. Tokenizacja wykracza jednak poza zwykłe akcje i może obejmować prawie wszystkie aktywa materialne lub niematerialne.

Proces ten składa się z kilku etapów:

 1. Weryfikacja - specjaliści weryfikują autentyczność, własność i wartość aktywów przed ich tokenizacją, zapewniając, że tylko legalne przedmioty trafiają do łańcucha bloków.
 2. Reprezentacja cyfrowa - po weryfikacji aktywa są reprezentowane jako cyfrowy token, który służy jako kryptograficzny dowód własności, a nie cyfrowa wersja samego aktywa.
 3. Emisja - tokeny te są następnie emitowane na platformie blockchain, gdzie każdy token odpowiada określonej części wartości aktywów.

Rozwój tokenizowanych aktywów

Połączenie technologii blockchain z tradycyjnymi finansami doprowadziło do znaczącej zmiany w krajobrazie własności aktywów. Aktywa cyfrowe rozszerzyły się poza kryptowaluty na namacalne aktywa w świecie rzeczywistym, co doprowadziło do nowej ery aktywów tokenizowanych.

Tokenizowane aktywa oferują:

 • Zróżnicowany portfel - Inwestorzy mogą zdywersyfikować swoje portfele poza tradycyjne akcje i obligacje, umożliwiając inwestycje w sztukę, nieruchomości lub metale szlachetne za pośrednictwem cyfrowych tokenów.
 • Globalna dostępność - aktywa tokenizowane nie są ograniczone granicami geograficznymi; osoba fizyczna w Azji może inwestować w europejskie nieruchomości bez konieczności fizycznego odwiedzania Europy.
 • Innowacyjne produkty finansowe - dzięki aktywom tokenizowanym mogą pojawić się nowe produkty i usługi finansowe, takie jak tokenizowane instrumenty dłużne lub fundusze inwestycyjne składające się z kombinacji różnych aktywów tokenizowanych.

Pojawienie się tokenizowanych aktywów odzwierciedla zdolność adaptacji i wszechstronność technologii blockchain. Ponieważ tokenizacja przenika do różnych branż, demokratyzuje ona tworzenie bogactwa i oferuje nowe możliwości inwestycyjne. W tym ewoluującym krajobrazie granice między aktywami fizycznymi i cyfrowymi nadal się łączą, tworząc podwaliny pod przyszłość zdecentralizowanych finansów.

Tokenizacja w Branży Nieruchomości

Real-world Assets (RWA) Tokenization: Real Estate
Tokenizacja w Branży Nieruchomości

W przeszłości nieruchomości były znane jako dochodowe, ale wysoce niepłynne aktywa. Jednak wprowadzenie tokenizacji aktywów w świecie rzeczywistym rewolucjonizuje ten rynek, który charakteryzował się wysokimi barierami wejścia i uciążliwą biurokracją. Proces tokenizacji sprawia, że sektor nieruchomości staje się bardziej demokratyczny, wydajny i dostępny dla wszystkich.

Tokenizacja dzieli własność nieruchomości na kilka tokenów, umożliwiając osobom fizycznym inwestowanie w części nieruchomości. Zmniejsza to barierę finansową i umożliwia większej liczbie osób angażowanie się w inwestycje w nieruchomości. Tokenizacja aktywów nieruchomościowych umożliwia inwestorom na całym świecie dostęp do rynków wcześniej niedostępnych z powodu ograniczeń geograficznych lub finansowych.

Reprezentacja tokenowa nieruchomości upraszcza proces związany ze sprzedażą tych aktywów - podobnie jak handel kryptowalutami - ostatecznie zwiększając płynność na tradycyjnie statycznym rynku. Wszystkie transakcje z użyciem tokenów są rejestrowane w łańcuchu bloków (blockchain), co zapewnia ich przejrzystość i odporność na manipulacje. Proces ten pomaga w ograniczaniu oszustw i sporów w transakcjach dotyczących nieruchomości.

Dzięki tokenizacji w branży nieruchomości sposób, w jaki ludzie inwestują, posiadają i dokonują transakcji, wkrótce ulegnie radykalnej zmianie, skutkując bardziej usprawnionymi i integracyjnymi inwestycjami w nieruchomości.

Przyczytaj artykuł: Blockchain in Real Estate Market!

Tokenizacja sztuki

Real-world Assets (RWA) Tokenization: Sztuka

Rynek ekskluzywnych dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich doświadcza obecnie demokratyzacji poprzez tokenizację.

 1. Poszerzenie udziału w rynku - Tokenizacja umożliwia entuzjastom sztuki posiadanie "udziałów" w arcydziełach bez wydawania milionów na inwestycje - nawet kilkaset dolarów może dać ci udział w prestiżowych dziełach sztuki.
 2. Śledzenie pochodzenia - Dowód autentyczności i śledzenie historii przedmiotu były poważnymi wyzwaniami w świecie sztuki. Jednak niezmienne zapisy blockchain zapewniają, że każda transakcja lub przeniesienie własności zostanie zarejestrowane, potwierdzając autentyczne dzieła sztuki i minimalizując fałszerstwa.
 3. Poprawa płynności - Tradycyjnie sprzedaż dzieł sztuki może być czasochłonna i wymagać pośredników, takich jak domy aukcyjne. Tokenizacja dzieł sztuki umożliwia bezpośredni i szybki handel na platformach cyfrowych.
 4. Dostęp do globalnego rynku - Ponadto artyści mogą uzyskać dostęp do globalnej bazy inwestorów, a entuzjaści sztuki z całego świata mogą inwestować bez żadnych ograniczeń geograficznych.

Tokenizacja przekształca własność i handel dziełami sztuki, czyniąc je bardziej przejrzystymi, dostępnymi i płynnymi.

Własność Intelektualna - Tokenizacja

Tokenizacja Własności Intelektualnej

Własność intelektualna (IP), istotny, ale często niematerialny składnik aktywów, znajduje nowe możliwości dzięki tokenizacji.

W przeszłości monetyzacja patentów lub praw autorskich mogła stanowić wyzwanie. Tokenizacja zapewnia twórcom i posiadaczom własności intelektualnej nowe źródła przychodów, umożliwiając im sprzedaż ułamkowej własności ich IP. Tokenizowane IP upraszcza procesy licencyjne; inteligentne kontrakty na blockchainie automatyzują płatności tantiem za każdym razem, gdy wykorzystywane jest tokenizowane IP, zapewniając sprawiedliwe wynagrodzenie dla twórców.

Wynalazcy i twórcy mogą uzyskać dostęp do światowego rynku, poszerzając ekspozycję swoich praw własności intelektualnej i zwiększając potencjalne przychody. Przenoszenie praw własności intelektualnej było zazwyczaj procesem biurokratycznym. Dzięki tokenizowanym IP, transakcje i transfery mogą być szybkie i bezpośrednie. Blockchain oferuje przejrzysty, odporny na manipulacje zapis własności IP, który pomaga rozwiązywać spory i zapewnia jasność.

Tokenizacja własności intelektualnej i patentów może potencjalnie zrewolucjonizować sposób, w jaki oceniamy, handlujemy i chronimy aktywa intelektualne, oferując jednocześnie bardziej usprawnione procesy i szerszy dostęp do rynków własności intelektualnej.

Wyzwania

Ponieważ zainteresowanie tokenizowanymi aktywami wciąż rośnie, technologia ta znajduje się na przecięciu innowacji i regulacji. Powoduje to różne złożoności, którymi należy się zająć.

 • Wczesny etap tokenizacji pozostawił wiele jurysdykcji bez kompleksowych ram regulacyjnych, powodując wahania inwestorów instytucjonalnych poszukujących jasności i pewności.
 • Organy regulacyjne są zaniepokojone możliwym niewłaściwym wykorzystaniem tokenizacji, takim jak fałszywe lub oszukańcze roszczenia do aktywów; ich priorytetem jest ochrona inwestorów.
 • Tokenizacja aktywów, takich jak nieruchomości i dzieła sztuki, może powodować komplikacje w transakcjach transgranicznych ze względu na różne środowiska regulacyjne.
 • Niezwykle ważne jest, aby systemy tokenizacyjne były zgodne z ustalonymi wymogami finansowymi i prawnymi, w tym z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC).

Nawet pomimo tych przeszkód, podejmowane są wyraźne wysiłki w celu zintegrowania tokenizowanych aktywów z konwencjonalnym krajobrazem finansowym. Organy regulacyjne na całym świecie aktywnie uczestniczą w dyskusjach, tworzą komitety i współpracują z firmami fintech w celu opracowania niezbędnych wytycznych. Ich proaktywne podejście sygnalizuje zarówno uznanie potencjału branży, jak i chęć promowania wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Jesteśmy u progu rewolucji finansowej, ponieważ tokenizacja zmienia nasze rozumienie rzeczywistych aktywów i zarządzanie nimi. Możliwe, że przyszłe pokolenia uznają nasze obecne koncepcje własności aktywów za przestarzałe. Ułamkowa własność obrazów, kultowych budowli lub innowacyjnych patentów może stać się tak zwyczajna, jak posiadanie akcji firmy dzisiaj.

Dodatkowo, ewolucja ram regulacyjnych i postęp technologiczny jeszcze bardziej połączą aktywa fizyczne i cyfrowe. Ta fuzja umożliwi większe możliwości generowania bogactwa, inwestowania i współpracy na całym świecie.

Podsumowując, w miarę zmniejszania się różnicy między aktywami materialnymi i niematerialnymi, fizycznymi i cyfrowymi, czeka nas przyszłość, w której aktywa są bardziej dostępne, rynki są bardziej demokratyczne, a świat jest bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Rola ERC-3643 w tokenizacji aktywów świata rzeczywistego (RWA)

Miłosz

28 sty 2024
Rola ERC-3643 w tokenizacji aktywów świata rzeczywistego (RWA)

W przeszłości konwersja aktywów z formatów fizycznych na cyfrowe była obarczona niejasnościami regulacyjnymi i uciążliwą dostępnością dla mikroinwestorów. Do niedawna ograniczenia technologiczne i brak operacyjnej jasności prawnej utrudniały skuteczność tokenizacji. Rozwój ERC-3643 stanowi złożone, ale niezbędne przedsięwzięcie, obejmujące szereg praktyk przy jednoczesnym utrzymaniu ścisłych mandatów w różnych jurysdykcjach. Wydaje się, że pokonanie tych barier było siłą napędową twórców od samego początku. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z wpływem ERC-3643 na tokenizację RWA razem z nami!

Redefinicja tokenizacji RWA dzięki ERC-3643

Zródło: ERC-3643 Association

Dywersyfikacja: Standard ERC-3643 przypisuje reprezentację on-chain szerokiej maści zasobów. Obejmuje to wydawanie tokenów cyfrowych, które oznaczają fizyczną ilość produktu, wartość i udziały w zyskach.

Ekspozycja: Funkcja ułamkowej własności wbudowana w token obniża barierę wejścia na rynek zapewniając większą płynność na rynku i przyciągając mniej zamożnych osób.

Transfer: Proces własności praw i transferów został uformowany w ramy wymagające pozwolenia.

Innowacja: Tokeny ERC-3643 mogą być skonstruowane w formie koszyka towarów, obejmującego różne segmenty rynku. Ponadto protokół umożliwia tworzenie stablecoinów opartych na towarach, zapewniając opcję inwestycyjną o niższym ryzyku.

Wszechstronność regulacyjna: Programowalne funkcje tokenów, wielowarstwowe kontrole dostępu, kontrole zgodności, zautomatyzowane raportowanie i inne mechanizmy bezpieczeństwa - wszystko to nadaje priorytet dostosowaniu zarówno do obecnych, jak i przyszłych przepisów.

Zapoznaj się z definicją i przykładami RWA - omówiliśmy je szczegółowo tutaj!

Integracja ERC-3643 z globalnymi łańcuchami dostaw

Identyfikowalność: Dzięki tokenizacji pojedynczych produktów lub partii, firmy mogą śledzić drogę produktów w czasie rzeczywistym, od produkcji do dostawy. Niewątpliwie ten poziom walidacji ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania podróbkom i zapewnienia jakości produktów.

Automatyzacja: Optymalizuje wiele procesów łańcucha dostaw, w tym rozliczenia i kontrole zgodności z prawem. Zmniejsza zapotrzebowanie na pośredników i obniża koszty operacyjne projektu. Minimalizuje również ryzyko błędu ludzkiego.

Zarządzanie magazynem: Dokładniejszy wgląd w poziom zapasów w czasie rzeczywistym. Tokenizacja ułatwia śledzenie ruchów zapasów i przewidywanie potrzeb w zakresie dostaw, co prowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa.

Zamówienia transgraniczne: Może uprościć transakcje międzynarodowe, zapewniając ujednolicony system śledzenia przesyłek. Może to pomóc w zmniejszeniu opóźnień spowodowanych kontrolami celnymi i dokumentacją.

Zaufanie konsumentów: Legalność oferowana przez ERC-3643 buduje większe zaufanie do marek, w szczególności tam, gdzie autentyczność i etyczne pozyskiwanie są najważniejsze.

Integracja z IoT i AI: urządzenia IoT mogą dostarczać dane w czasie rzeczywistym do sieci blockchain, dzięki czemu AI analizuje je, co ostatecznie prowadzi do bardziej świadomego podejmowania decyzji.

Bezpieczeństwo: Metadane tokenów ERC-3643 są chronione przed manipulacją i nieautoryzowanym dostępem, zwłaszcza dzięki zaawansowanym funkcjom

ERC-3643 i świat sztuki

Strumienie przychodów: Artyści, sprzedając podzielone, bardziej przystępne cenowo ułamki swoich kompozycji, generują dochód, zachowując część swojego kapitału twórczego. W związku z tym entuzjaści, którzy wcześniej byli wykluczeni z rynku, są teraz w pełni uprawnieni do uczestnictwa w tym wysoko cenionym sektorze.

Autentyczność: Jednym z odwiecznych wyzwań branży było zachowanie pochodzenia i autentyczności dzieł sztuki. ERC-3643 osadza bardziej szczegółowe informacje w tokenie. To podejście oparte na blockchainie zapewnia odporny na manipulacje zapis i odpowiednią infrastrukturę do zarządzania prawami autorskimi.

Kuratorstwo sztuki: ERC-3643 ułatwia innowacyjne możliwości wystawiennicze. Galerie i muzea, działające jako sale sztuki, mogłyby tokenizować lub tworzyć wirtualne kolekcje, w międzyczasie rozpowszechniając wkład twórców wśród globalnej publiczności.

ERC-3643 przekształca oferty aktywów niematerialnych

Demokratyzacja: ERC-3643 umożliwia tokenizację IP i patentów, również częściową, dzięki czemu wynalazcy monetyzują licencjonowanie lub komercjalizację praw w formie tokenów.

Dystrybucja: Inteligentne kontrakty można zaprogramować tak, aby automatycznie przyznawały licencje i dystrybuowały tantiemy posiadaczom tokenów za każdym razem, gdy IP jest wykorzystywane komercyjnie. Zmniejsza to koszty administracyjne i zapewnia uczciwe i terminowe płatności na rzecz posiadaczy praw.

Możliwość kontroli: ERC-3643 zapewnia niezrównaną prostotę w handlu własnością intelektualną. Dotyczy to również wniosków, zatwierdzeń i transferów patentów. Niezmienne zestawienia transakcji ze środkami bezpieczeństwa protokołu zapobiegają sporom dotyczącym własności i wykorzystania praw.

Współpraca: Standard ułatwia nowe formy wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju własności intelektualnej. Wiele stron może posiadać udziały w patencie, dzieląc się ryzykiem, nagrodami w bardziej sprawiedliwy sposób itd. Innowacje i ciągłe udoskonalenia motywują zasady ERC-3643.

Sztuczna inteligencja i ERC-3643 łączą siły

Tokenizacja: Sztuczna inteligencja budzi ogromne obawy co do autentyczności i pochodzenia treści. Potencjał nadużyć, takich jak deepfake lub sfałszowane dane, stwarza ryzyko dla publicznie dostępnych informacji i sprawia, że weryfikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Standard ERC-3643 wprowadzony przez Tokeny wykorzystuje ramy, które mogą mieć kluczowe znaczenie w dystrybucji materii generowanej przez sztuczną inteligencję. Nieodłączne cechy technologii Blockchain zapewniają, że każdy element można prześledzić z powrotem do jego źródła, odróżniając prawdziwe kreacje od brutalnej dezinformacji. Tokenizacja treści AI za pośrednictwem ERC-3643 polega na przypisaniu unikalnego tokena cyfrowego, działającego jako certyfikat cyfrowy. Każdy z nich zawiera metadane, np. datę utworzenia, pochodzenie i wszelkie dokonane modyfikacje. Możliwości inteligentnych kontraktów ERC-3643 można również zaprogramować w sposób potwierdzający spełnienie określonych kryteriów przed rozprzestrzenianiem.

Fox Corporation, firma zajmująca się produkcją i dystrybucją środków masowego przekazu, zaprezentowała niedawno prototyp nowego protokołu open-source o nazwie Verify, który został opracowany w sieci Polygon. Wydawcy rejestrują swoje treści i zapewniają ich pochodzenie, bezpiecznie oznaczając każdy element podpisem kryptograficznym. Ponieważ ERC3643 dostosowuje się głównie do transferów wymagających uprawnień, funkcji ograniczonego dostępu i programowalnych zasad zarządzania cyklem życia tokenów, jego wdrożenie może wkrótce poprawić wydajność takich narzędzi.

Zródło: Polygon Technology

Symbioza: Należy dokładnie rozważyć różne kwestie związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej i prywatnością danych. ERC-3643 stanowi punkt wyjścia do zaproponowania zgodnego z prawem procesu tokenizacji. Patrząc w przyszłość, może stać się standardowym narzędziem do niezawodnej dystrybucji zaufanych i cenionych źródeł.

Odkrywanie potencjału tokenizowanych projektów infrastrukturalnych

Dostępność: Ogólnie rzecz biorąc, projekty infrastrukturalne, takie jak mosty, autostrady lub energia odnawialna, były domeną inwestorów instytucjonalnych lub podmiotów rządowych ze względu na znaczne wymagania kapitałowe. ERC-3643 rozszerza te możliwości inwestycyjne, umożliwiając ułamkowe inwestycje na małą skalę w podobne, lukratywne inicjatywy.

Elastyczność: Opisywane raczej jako inwestycje długoterminowe, projekty te charakteryzują się ograniczoną płynnością. Potencjalne rynki wtórne, wprowadzone poprzez tokenizację, mogłyby zachęcić inwestorów detalicznych do rozważenia wejścia na rynek pomimo dotychczasowych wymogów dotyczących dużych kapitalizacji.

Zarządzanie: Zdecentralizowana księga pomaga monitorować postępy, alokację funduszy i rentowność projektu.

Finansowanie: Pozyskiwanie kapitału na projekty infrastrukturalne jest często uciążliwym i kosztownym procesem. ERC-3643 oferuje szerszy dostęp do puli inwestorów poprzez sprzedaż tokenów, przełamując granice geograficzne i umożliwiając szybsze rozpoczęcie przedsięwzięcia.

Modele przychodów: ERC-3643 przydziela wspólne zyski w oparciu o generowanie dochodu projektu i współczynnik tokenów posiadanych przez inwestora, podobnie jak w przypadku sprzedaży energii na farmach słonecznych. Model ten koncentruje zyski inwestorów i sukcesy operacyjne, tworząc wzajemnie korzystny scenariusz.

Regulacje w różnych jurysdykcjach: Biorąc pod uwagę silnie uregulowany charakter projektów infrastrukturalnych, kluczową zaletą standardu jest jego zgodność z przepisami prawa.

Ulepszenia w opiece zdrowotnej dzięki wdrożeniu ERC-3643

Research Funding: ERC-3643 facilitates securing funds for medical research and development, thanks to tokenized bonds or tokens issued by clinical examination sponsors.

Facilities: Systematic improvements to the healthcare ecosystem can be accomplished by tokenizing medical equipment or entire centers using the T-REX protocol.

Data management: Personal data, medical case records, and other sensitive information, in the age of increasing digitization, could be also stored on the blockchain. Ethical aspects of their usage must be always obeyed. Relatedly, the ERC-3643 smart contract, upon acquiring patient consent, would provide authorized access and seamless interaction between particular healthcare providers.

Regulations: The compliance-centric architecture of ERC-3643 targets legal integrity while respecting existing personal data processing practices.

Podsumowanie

Wdrożenie ERC-3643, jak widzieliśmy, wykracza daleko poza tradycyjne instrumenty finansowe. Standard oferuje plan tokenizacji aktywów, które kiedyś uważano za trudne. Zdolność ERC-3643 do zapewnienia zgodności z przepisami, w połączeniu z jego elastycznością i skalowalnością, czyni go niezbędnym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu aktywami, w którym przestrzaganę są granice własności, dostępności, transfery i wykorzystania aktywów.

If you are interested in utilizing ERC-3643 or other blockchain-based solutions for your project, please reach out to contact@nextrope.com

ERC-3643: Bliższe spojrzenie na jego zastosowania

Miłosz

28 sty 2024
ERC-3643: Bliższe spojrzenie na jego zastosowania

Nextrope dostrzegamy transformacyjny wpływ technologii takich jak ERC-3643. W tym artykule przytaczamy jego zastosowania w rozwijającym się sektorze DeFi. Ma to na celu ukazanie możliwości, jakie oferuje standard, zwiększając tym samym efektywność rynku globalnego.

ERC-3643 w akcji

Pojawienie się ERC-3643 ma znaczące implikacje dla wielu branż. Ta sekcja podkreśla potencjał, jaki kryje się w każdej z nich.

Dowiedz się jak ERC-364 wypada na tle innych standardów!

Sektor finansowy: wspieranie papierów wartościowych

Standard ten określa ramy procesu emisji, obrotu i zarządzania papierami wartościowymi, zapewniając bardziej przejrzysty system. Otwiera on możliwości dla crowdfundingu i demokratyzuje dostęp do inwestycji.

Przegląd projektu

Globalna instytucja finansowa emitująca papiery wartościowe starała się rozszerzyć swoje ramy handlowe, dążąc do większej inkluzywności.

Realizacja

Wykorzystując ERC-3643, podmiot tokenizował swój asortyment papierów wartościowych, w tym akcje i obligacje. Usprawniło to proces handlowy, wprowadziło mechanizmy zgodności i stworzyło możliwości dla inwestorów detalicznych.

Wynik

Projekt był kamieniem milowym w demokratyzacji finansowej, łagodząc nominalne bariery wejścia. Oznaczało to zmianę poglądu na bardziej dostępny i bezpieczny handel aktywami finansowymi.

Nieruchomości: zwiększona płynność i dostępność

ERC-3643 może zapewnić płynność na tradycyjnie niepłynnym rynku. Dlatego inwestorzy mogą kupować i sprzedawać ułamki aktywów. Upraszcza to również proces obsługi nieruchomości, zmniejszając koszty transakcyjne i przeszkody biurokratyczne związane z transakcjami.

Przegląd projektu

Firma z branży nieruchomości chcąca tokenizować portfel nieruchomości.

Realizacja

Spółka wyemitowała tokeny cyfrowe w formie udziałów majątkowych. Każdy token miał określoną wartość, umożliwiając ludziom na całym świecie inwestowanie przy mniejszych nakładach kapitałowych.

Wynik

Projekt skutecznie rozszerzył dostęp do inwestycji w nieruchomości, które wcześniej były domeną zamożnych osób fizycznych i instytucji. Zapewnił płynność poprzez rynki wtórne i zgodność transakcji z lokalnymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Sztuka i przedmioty kolekcjonerskie: odblokowanie nowej wartości

Świat przedmiotów kolekcjonerskich przechodzi metamorfozę dzięki ERC-3643. Artyści digitalizują swoje dzieła sztuki i umożliwiają handel nimi na platformach blockchain. ERC-3643 nie tylko zapewnia autentyczność, ale także pozwala na częściową własność, przyciągając odbiorców, którzy wcześniej byli wypierani z rynku.

Przegląd projektu

Galeria tokenizująca rzadkie dzieła sztuki i zwiększająca dostępność dla szerszej publiczności.

Realizacja

Dzięki ERC-3643 zostały one udostępnione on-chain, umożliwiając entuzjastom posiadanie i handel częściami arcydzieł o wysokiej wartości.

Wynik

Posiadacze tokenów mogliby handlować na rynkach wtórnych, wprowadzając nową dynamikę do wyceny dzieł sztuki.

Własność intelektualna i patenty

Twórcy często borykają się z nieprzejrzystymi procesami licencyjnymi i wyzwaniami związanymi z dystrybucją tantiem. Tradycyjne metody uniemożliwiają im pełne wykorzystanie materii intelektualnej, co predysponuje ERC-3643 do stania się tutaj kluczowym graczem.

Przegląd projektu

Firma technologiczna, której celem było ponowne przemyślenie sposobu zarządzania patentami i monetyzacji.

Realizacja

Wiązało się to z tworzeniem cyfrowych tokenów, optymalizacją procesu licencjonowania i przydzielania tantiem.

Wynik

Inicjatywa propaguje autorskie zarządzanie prawami autorskimi oraz działania związane z materializacją know-how. Umożliwia przejrzyste licencjonowanie, upraszcza podział prowizji i poszerza dostępność umożliwiając częściową własność dla zainteresowanych.

Łańcuch dostaw i logistyka

W łańcuchu dostaw ERC-3643 może zostać wykorzystany do umożliwienia weryfikacji pochodzenia. Tokenizowanie pozwala na śledzenie i kontrolę w czasie rzeczywistym. Standard ten mógłby ułatwić płynniejsze zawieranie porozumień pomiędzy stronami, prowadząc do skrócenia czasu operacyjnego i zmniejszenia kosztów transakcji.

Przegląd projektu

Międzynarodowa firma produkcyjna z wizją udoskonalenia procedur łańcucha dostaw i dalszej identyfikowalności swoich produktów.

Realizacja

Firma wydaje tokeny ERC-3643 powiązane z konkretnymi partiami produktów. Każdy z nich zawiera dane dotyczące pochodzenia, daty produkcji i podróży logistycznej w łańcuchu dostaw.

Wynik

Zwiększa to zaufanie konsumentów i zmniejsza ryzyko wprowadzenia na rynek podrobionych towarów.

Projekty zielonej energii

Sektor energii odnawialnej, zwłaszcza zielone projekty na małą skalę, boryka się z problemem pozyskiwania finansowania ze względu na wysokie koszty początkowe i ograniczoną podaż. Utrudnia to rozwój zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Przegląd projektu

Startup zajmujący się energią odnawialną planował finansowanie instalacji paneli słonecznych poprzez inwestycje tokenizowane.

Realizacja

Uczestnicy otrzymali tokeny, które nie tylko zwiększały kapitał w projekcie, ale także uprawniały ich do zysków ze sprzedaży energii w zależności od posiadanego współczynnika tokenów.

Wynik

Podejście to ułatwiło finansowanie inicjatyw w zakresie zrównoważonej energii ze źródeł społecznościowych, oferując szansę inwestorom dbającym o środowisko i promując rozwój zielonej infrastruktury.

Rola ERC-3643 w zdecentralizowanych finansach

Znane z tworzenia ekosystemów monetarnych w oparciu o technologię blockchain, zdecentralizowane finanse czerpią ogromne korzyści z przyjęcia ERC-3643. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów symbiozy.

Sprzyjające otoczenie regulacyjne

Jednym z podstawowych wkładów ERC-3643 jest zapewnienie zgodności z prawem w zdecentralizowanym sektorze finansowym. Chociaż DeFi opiera się na zasadach otwartości i braku władzy centralnej, przestrzeganie prawa opartego na konkretnej jurysdykcji pozostaje szarą strefą. ERC-3643 jako warunek wstępny zapewnia bezproblemową integrację KYC, AML i zaawansowane funkcje kontroli tokenów w obrębie smart kontraktu tokena. Jednocześnie wzmacnia bezpieczeństwo i zaufanie wśród funduszy instytucjonalnych.

Szersza tokenizacja zasobów

Poza typowymi kryptowalutami i NFT, dywersyfikacja ERC-3643 wzbogaca przestrzeń DeFi, odblokowując nowe pule płynności.

Zoptymalizowane operacje

Obejmuje to szybsze i bardziej opłacalne transakcje. Dzięki swojej modułowej architekturze ułatwia integrację nowych funkcjonalności i usług w ramach platform zbudowanych na Ethereum.

Podsumowanie

ERC-3643 wykracza poza bycie jedynie skokiem technologicznym. Od przekształcania tradycyjnych finansów po zdobywanie nowych zamówień na niezliczonych rynkach. Nexus łączący rygor przepisów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Podsumowując, oczywiste jest, że pojawienie się standardu oznacza przejście między starym a nowym, zwiastując cyfrową przyszłość z nieskończonymi możliwościami.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem ERC-3643 lub innych rozwiązań opartych na blockchain w swoim projekcie, skontaktuj się z nami pod contact@nextrope.com.