Tokenizacja RWA a Zdecentralizowane Finanse

Karolina

12 wrz 2023
Tokenizacja RWA a Zdecentralizowane Finanse

W ciągle zmieniającym się świecie finansów, Zdecentralizowane Finanse, czyli DeFi, jak i Tokenizacja RWA szybko zyskują na popularności. Z ponad 44 miliardami dolarów zabezpieczonymi w swoim systemie, DeFi oznacza nie tylko liczby, ale ewolucyjną zmianę w sposobie zarządzania i powiększania aktywów przez inwestorów kryptowalutowych. To przełomowe podejście wprowadziło entuzjastów kryptowalut w unikalne sposoby zwiększania ich bogactwa. Jednak chociaż DeFi wywarło znaczący wpływ na świat kryptowalut, jego obecność pozostaje stosunkowo niewielka w szerszym globalnym sektorze finansowym. Aby DeFi mogło w pełni wykorzystać swój potencjał, musi stworzyć pomost do tradycyjnego systemu finansowego, wykorzystując ogromne możliwości oferowane przez inwestorów instytucjonalnych i firmy o ugruntowanej pozycji. Integracja rzeczywistych aktywów, w szczególności tokenizowanych wersji ugruntowanych instrumentów finansowych, może utorować drogę do większej stabilności w DeFi.

Jak wyglądają teraz Zdecentralizaowane Finanse

Osiągnięcia

Znaczenie szybkiego wzrostu DeFi w świecie kryptowalut nie może być bagatelizowane. Służy jako świetny przykład sukcesu, zapewniając posiadaczom kryptowalut szanse na generowanie pasywnego dochodu dzięki kreatywnym metodom, takim jak yield farming. Z kolei pożyczkobiorcy otrzymują szybki dostęp do pożyczek na korzystnych warunkach, które przyćmiewają oferty nawet najbardziej doświadczonych tradycyjnych instytucji finansowych.

Wyzwania

DeFi nie jest jednak pozbawione wyzwań. Chociaż reprezentuje znaczącą obecność w sferze kryptowalut, stoi w obliczu licznych wewnętrznych zmagań, które zagrażają jej fundamentom. Jedną ze szczególnie problematycznych kwestii jest nadmierna kolateralizacja, która wynika z surowych wymagań nałożonych na pożyczkobiorców. Aby przeciwdziałać niestabilności cen, często są oni zobowiązani do zapewnienia zabezpieczenia znacznie przekraczającego wartość pożyczki. Na przykład MakerDAO - emitent stablecoinów - wymaga szokującego depozytu w wysokości 1500 USD jako zabezpieczenia pożyczki w wysokości zaledwie 1000 USD. Jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej tej kwoty, następują surowe kary likwidacyjne. Sytuacja ta nie tylko stwarza znaczne ryzyko dla pożyczkobiorców, ale także utrudnia podstawową misję DeFi, jaką jest demokratyzacja dostępu do finansowania. W rezultacie wiele globalnych firm pozostaje ograniczonych i nie jest w stanie wykorzystać DeFi do finansowania ze względu na nieelastyczny wymóg zabezpieczenia wyłącznie w kryptowalutach.

Problem płynności dodatkowo pogarsza te kwestie. Początkowa ekscytacja, która spowodowała, że całkowita zablokowana wartość DeFi (TVL) osiągnęła rekordowy poziom 236 mld USD w listopadzie 2021 r., nie trwała długo. Następująca "kryptowalutowa zima" spowodowała gwałtowny spadek, obniżając TVL do zaledwie 40 miliardów dolarów w połowie 2022 roku. Ten gwałtowny spadek znacząco wpłynął na większość tokenów DeFi, zmniejszając ich wartość o oszałamiające 80%-90%. Takie zawirowania poważnie zakłóciły model motywacyjny DeFi, ponieważ zyski - zależne od zdeponowanych środków i wypłacane w tokenach DeFi - uległy znacznej deprecjacji.

Podczas gdy krajobraz DeFi ma ogromny potencjał, jest również najeżony tymi zniechęcającymi przeszkodami. Aby w pełni uwolnić jego możliwości, konieczna jest strategiczna integracja z tradycyjnym finansowaniem.

Łączenie Tradycyjnych Finansów z Decentralizowanymi Finansami

Perspektywy tokenizacji aktywów fizycznych

Ponieważ zdecentralizowane finanse (DeFi) nadal doświadczają rosnących bólów, odpowiedzią może być wykorzystanie mocnych stron tradycyjnych finansów. Integracja rzeczywistych aktywów, w szczególności tokenizowanych wersji ugruntowanych instrumentów finansowych, może utorować drogę do większej stabilności w DeFi. Wyobraź sobie tokenizowane obligacje, akcje, dług i aktywa fizyczne, takie jak złoto, nieruchomości i dzieła sztuki, włączone do sfery DeFi. Włączenie tych bardziej stabilnych aktywów może służyć jako bariera ochronna dla inwestycji użytkowników i poszerzyć zasięg protokołów DeFi.

Na czym polega ten proces integracji? Tokenizacja polega na tworzeniu cyfrowych replik aktywów fizycznych na przejrzystym publicznym blockchainie. Ta rewolucyjna procedura zapewnia nie tylko przejrzyste transakcje, ale także usuwa pośredników z równania. W rezultacie transakcje stają się szybsze i bardziej usprawnione, a koszty są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych metod.

DeFi Przyciąga Uwagę Instytucji

Potencjał DeFi wzbudził zainteresowanie nie tylko jego zwolenników, ale także głównych graczy w tradycyjnych finansach. Wzrost zaangażowania instytucjonalnego służy jako dowód tego trendu. Weźmy pod uwagę niedawne złożenie przez BlackRock wniosku do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o zatwierdzenie bitcoinowego funduszu giełdowego (ETF). Nie są oni osamotnieni - Fidelity, Invesco, Wisdom Tree i Valkyrie również złożyły wnioski ETF, demonstrując rosnący apetyt instytucjonalny na ekspozycję na DeFi. Zainteresowanie to wykracza poza fundusze ETF; wysiłki Banco Santander mające na celu edukację bazy użytkowników w zakresie aktywów cyfrowych oraz uruchomienie EDX Exchange przez gigantów takich jak Charles Schwab, Fidelity i Citadel Securities stanowią przykład zacieśniających się relacji między DeFi a tradycyjnymi finansami.

Przeczytaj koniecznie ten artykuł

Łączenie RWA + Zdecentralizowane Finanse

Korzyści dla Instytucji Finansowych

Tradycyjne instytucje finansowe są niewątpliwie przyciągane do DeFi. Wprowadzenie tokenizowanych wersji tradycyjnych akcji, towarów, obligacji, dzieł sztuki i nieruchomości może zrewolucjonizować transakcje finansowe. Obecne rynki w dużej mierze opierają się na pośrednikach, takich jak maklerzy giełdowi, którzy pobierają część zysków z każdej transakcji. DeFi ma jednak potencjał, by zmienić ten scenariusz. Inteligentne kontrakty: te samowykonalne umowy z zakodowanymi warunkami automatycznie kończą transakcje, gdy tylko zostaną spełnione wcześniej określone warunki. Szybsze transakcje, zmniejszone koszty administracyjne i niezrównana przejrzystość stają się realistycznymi oczekiwaniami w ramach DeFi - przejrzysta, publiczna księga dostępna dla wszystkich sprzyja bardziej odpowiedzialnej przyszłości finansowej.

Zalety dla Protokołów DeFi

Włączenie rzeczywistych aktywów może być kluczem do rozwiązania problemów DeFi. Aktywa te są generalnie bardziej stabilne niż często niestabilne tokeny DeFi, dzięki czemu protokoły mogą dążyć do zmniejszenia zmienności. Zmniejszone likwidacje, zminimalizowane wahania i ogólna stabilność ekosystemu stają się osiągalnymi celami. Prawdziwy przełom? DeFi staje się dostępne dla firm na całym świecie. Wyobraź sobie firmę tokenizującą zaległe faktury w celu szybkiego dostępu do kredytu lub aktywa takie jak sztuka i nieruchomości, które stają się ułamkowe wśród wielu inwestorów. Takie wysiłki związane z tokenizacją wprowadzają ekskluzywne usługi DeFi, takie jak staking i yield farming, rewolucjonizując dostępność rynku.

Tradycyjne Finanse + Zdecentralizowane Finanse = Synegia?

Wspólne Zalety

Tradycyjne finanse i DeFi nie rywalizują o zastąpienie, ale zamiast tego współpracują, aby wyeliminować niedociągnięcia i wykorzystać swoje mocne strony. Tradycyjnie rynki finansowe wykazują odporność i stały wzrost pomimo globalnej niepewności gospodarczej, podczas gdy DeFi wnosi potencjał demokratyzacji, przejrzystości i wydajności, które są zwykle niewystarczające w tradycyjnym systemie.

Podczas "zimy kryptowalutowej" rynek DeFi doświadczył spadków, które ujawniły jego podatność na zmienność. Niemniej jednak, dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej, zróżnicowanym portfelom i ustalonym podejściom do zarządzania ryzykiem, tradycyjne rynki oferują stabilizujący wpływ na tak drastyczne wahania DeFi.

Ekosystem Finansowy

Połączenie DeFi i TradFi pociąga za sobą rozwój ekosystemu finansowego, w którym aktywa, cyfrowe lub fizyczne, krążą płynnie bez istniejących uciążliwych przeszkód. Takie połączenie może ułatwić tworzenie hybrydowych produktów finansowych łączących najlepsze cechy obu domen. Wyobraźmy sobie sytuację, w której tradycyjne inwestycje w nieruchomości, poparte materialną własnością, są bez wysiłku tokenizowane, segmentowane i sprzedawane na platformie DeFi. Alternatywnie, rozważmy konwencjonalny bank przyjmujący protokoły DeFi do natychmiastowego zatwierdzania pożyczek ze zmiennymi stopami procentowymi określanymi na podstawie danych rynkowych w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie - Tokenizacja RWA + Zdecentralizowane Finanse

Rozwój DeFi od jego wczesnych etapów do dzisiejszego znaczenia oznacza jego potencjał do transformacji. Aby naprawdę zmienić globalny krajobraz finansowy, musi ustanowić zrównoważoną relację z tradycyjnymi finansami. Włączając rzeczywiste aktywa i przyjmując sprawdzone metody konwencjonalnego finansowania bez poświęcania swoich podstawowych zasad decentralizacji i przejrzystości, DeFi może utorować drogę w kierunku innowacyjnej, stabilnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości. To partnerstwo nie tylko oznacza ewolucję, ale także wskazuje na potencjalną rewolucję, która kładzie podwaliny pod świat finansów z niewyraźnymi granicami, zdemokratyzowanymi możliwościami i wspólnie przyjętym wzrostem.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Rola ERC-3643 w tokenizacji aktywów świata rzeczywistego (RWA)

Miłosz

28 sty 2024
Rola ERC-3643 w tokenizacji aktywów świata rzeczywistego (RWA)

W przeszłości konwersja aktywów z formatów fizycznych na cyfrowe była obarczona niejasnościami regulacyjnymi i uciążliwą dostępnością dla mikroinwestorów. Do niedawna ograniczenia technologiczne i brak operacyjnej jasności prawnej utrudniały skuteczność tokenizacji. Rozwój ERC-3643 stanowi złożone, ale niezbędne przedsięwzięcie, obejmujące szereg praktyk przy jednoczesnym utrzymaniu ścisłych mandatów w różnych jurysdykcjach. Wydaje się, że pokonanie tych barier było siłą napędową twórców od samego początku. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z wpływem ERC-3643 na tokenizację RWA razem z nami!

Redefinicja tokenizacji RWA dzięki ERC-3643

Zródło: ERC-3643 Association

Dywersyfikacja: Standard ERC-3643 przypisuje reprezentację on-chain szerokiej maści zasobów. Obejmuje to wydawanie tokenów cyfrowych, które oznaczają fizyczną ilość produktu, wartość i udziały w zyskach.

Ekspozycja: Funkcja ułamkowej własności wbudowana w token obniża barierę wejścia na rynek zapewniając większą płynność na rynku i przyciągając mniej zamożnych osób.

Transfer: Proces własności praw i transferów został uformowany w ramy wymagające pozwolenia.

Innowacja: Tokeny ERC-3643 mogą być skonstruowane w formie koszyka towarów, obejmującego różne segmenty rynku. Ponadto protokół umożliwia tworzenie stablecoinów opartych na towarach, zapewniając opcję inwestycyjną o niższym ryzyku.

Wszechstronność regulacyjna: Programowalne funkcje tokenów, wielowarstwowe kontrole dostępu, kontrole zgodności, zautomatyzowane raportowanie i inne mechanizmy bezpieczeństwa - wszystko to nadaje priorytet dostosowaniu zarówno do obecnych, jak i przyszłych przepisów.

Zapoznaj się z definicją i przykładami RWA - omówiliśmy je szczegółowo tutaj!

Integracja ERC-3643 z globalnymi łańcuchami dostaw

Identyfikowalność: Dzięki tokenizacji pojedynczych produktów lub partii, firmy mogą śledzić drogę produktów w czasie rzeczywistym, od produkcji do dostawy. Niewątpliwie ten poziom walidacji ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania podróbkom i zapewnienia jakości produktów.

Automatyzacja: Optymalizuje wiele procesów łańcucha dostaw, w tym rozliczenia i kontrole zgodności z prawem. Zmniejsza zapotrzebowanie na pośredników i obniża koszty operacyjne projektu. Minimalizuje również ryzyko błędu ludzkiego.

Zarządzanie magazynem: Dokładniejszy wgląd w poziom zapasów w czasie rzeczywistym. Tokenizacja ułatwia śledzenie ruchów zapasów i przewidywanie potrzeb w zakresie dostaw, co prowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa.

Zamówienia transgraniczne: Może uprościć transakcje międzynarodowe, zapewniając ujednolicony system śledzenia przesyłek. Może to pomóc w zmniejszeniu opóźnień spowodowanych kontrolami celnymi i dokumentacją.

Zaufanie konsumentów: Legalność oferowana przez ERC-3643 buduje większe zaufanie do marek, w szczególności tam, gdzie autentyczność i etyczne pozyskiwanie są najważniejsze.

Integracja z IoT i AI: urządzenia IoT mogą dostarczać dane w czasie rzeczywistym do sieci blockchain, dzięki czemu AI analizuje je, co ostatecznie prowadzi do bardziej świadomego podejmowania decyzji.

Bezpieczeństwo: Metadane tokenów ERC-3643 są chronione przed manipulacją i nieautoryzowanym dostępem, zwłaszcza dzięki zaawansowanym funkcjom

ERC-3643 i świat sztuki

Strumienie przychodów: Artyści, sprzedając podzielone, bardziej przystępne cenowo ułamki swoich kompozycji, generują dochód, zachowując część swojego kapitału twórczego. W związku z tym entuzjaści, którzy wcześniej byli wykluczeni z rynku, są teraz w pełni uprawnieni do uczestnictwa w tym wysoko cenionym sektorze.

Autentyczność: Jednym z odwiecznych wyzwań branży było zachowanie pochodzenia i autentyczności dzieł sztuki. ERC-3643 osadza bardziej szczegółowe informacje w tokenie. To podejście oparte na blockchainie zapewnia odporny na manipulacje zapis i odpowiednią infrastrukturę do zarządzania prawami autorskimi.

Kuratorstwo sztuki: ERC-3643 ułatwia innowacyjne możliwości wystawiennicze. Galerie i muzea, działające jako sale sztuki, mogłyby tokenizować lub tworzyć wirtualne kolekcje, w międzyczasie rozpowszechniając wkład twórców wśród globalnej publiczności.

ERC-3643 przekształca oferty aktywów niematerialnych

Demokratyzacja: ERC-3643 umożliwia tokenizację IP i patentów, również częściową, dzięki czemu wynalazcy monetyzują licencjonowanie lub komercjalizację praw w formie tokenów.

Dystrybucja: Inteligentne kontrakty można zaprogramować tak, aby automatycznie przyznawały licencje i dystrybuowały tantiemy posiadaczom tokenów za każdym razem, gdy IP jest wykorzystywane komercyjnie. Zmniejsza to koszty administracyjne i zapewnia uczciwe i terminowe płatności na rzecz posiadaczy praw.

Możliwość kontroli: ERC-3643 zapewnia niezrównaną prostotę w handlu własnością intelektualną. Dotyczy to również wniosków, zatwierdzeń i transferów patentów. Niezmienne zestawienia transakcji ze środkami bezpieczeństwa protokołu zapobiegają sporom dotyczącym własności i wykorzystania praw.

Współpraca: Standard ułatwia nowe formy wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju własności intelektualnej. Wiele stron może posiadać udziały w patencie, dzieląc się ryzykiem, nagrodami w bardziej sprawiedliwy sposób itd. Innowacje i ciągłe udoskonalenia motywują zasady ERC-3643.

Sztuczna inteligencja i ERC-3643 łączą siły

Tokenizacja: Sztuczna inteligencja budzi ogromne obawy co do autentyczności i pochodzenia treści. Potencjał nadużyć, takich jak deepfake lub sfałszowane dane, stwarza ryzyko dla publicznie dostępnych informacji i sprawia, że weryfikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Standard ERC-3643 wprowadzony przez Tokeny wykorzystuje ramy, które mogą mieć kluczowe znaczenie w dystrybucji materii generowanej przez sztuczną inteligencję. Nieodłączne cechy technologii Blockchain zapewniają, że każdy element można prześledzić z powrotem do jego źródła, odróżniając prawdziwe kreacje od brutalnej dezinformacji. Tokenizacja treści AI za pośrednictwem ERC-3643 polega na przypisaniu unikalnego tokena cyfrowego, działającego jako certyfikat cyfrowy. Każdy z nich zawiera metadane, np. datę utworzenia, pochodzenie i wszelkie dokonane modyfikacje. Możliwości inteligentnych kontraktów ERC-3643 można również zaprogramować w sposób potwierdzający spełnienie określonych kryteriów przed rozprzestrzenianiem.

Fox Corporation, firma zajmująca się produkcją i dystrybucją środków masowego przekazu, zaprezentowała niedawno prototyp nowego protokołu open-source o nazwie Verify, który został opracowany w sieci Polygon. Wydawcy rejestrują swoje treści i zapewniają ich pochodzenie, bezpiecznie oznaczając każdy element podpisem kryptograficznym. Ponieważ ERC3643 dostosowuje się głównie do transferów wymagających uprawnień, funkcji ograniczonego dostępu i programowalnych zasad zarządzania cyklem życia tokenów, jego wdrożenie może wkrótce poprawić wydajność takich narzędzi.

Zródło: Polygon Technology

Symbioza: Należy dokładnie rozważyć różne kwestie związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej i prywatnością danych. ERC-3643 stanowi punkt wyjścia do zaproponowania zgodnego z prawem procesu tokenizacji. Patrząc w przyszłość, może stać się standardowym narzędziem do niezawodnej dystrybucji zaufanych i cenionych źródeł.

Odkrywanie potencjału tokenizowanych projektów infrastrukturalnych

Dostępność: Ogólnie rzecz biorąc, projekty infrastrukturalne, takie jak mosty, autostrady lub energia odnawialna, były domeną inwestorów instytucjonalnych lub podmiotów rządowych ze względu na znaczne wymagania kapitałowe. ERC-3643 rozszerza te możliwości inwestycyjne, umożliwiając ułamkowe inwestycje na małą skalę w podobne, lukratywne inicjatywy.

Elastyczność: Opisywane raczej jako inwestycje długoterminowe, projekty te charakteryzują się ograniczoną płynnością. Potencjalne rynki wtórne, wprowadzone poprzez tokenizację, mogłyby zachęcić inwestorów detalicznych do rozważenia wejścia na rynek pomimo dotychczasowych wymogów dotyczących dużych kapitalizacji.

Zarządzanie: Zdecentralizowana księga pomaga monitorować postępy, alokację funduszy i rentowność projektu.

Finansowanie: Pozyskiwanie kapitału na projekty infrastrukturalne jest często uciążliwym i kosztownym procesem. ERC-3643 oferuje szerszy dostęp do puli inwestorów poprzez sprzedaż tokenów, przełamując granice geograficzne i umożliwiając szybsze rozpoczęcie przedsięwzięcia.

Modele przychodów: ERC-3643 przydziela wspólne zyski w oparciu o generowanie dochodu projektu i współczynnik tokenów posiadanych przez inwestora, podobnie jak w przypadku sprzedaży energii na farmach słonecznych. Model ten koncentruje zyski inwestorów i sukcesy operacyjne, tworząc wzajemnie korzystny scenariusz.

Regulacje w różnych jurysdykcjach: Biorąc pod uwagę silnie uregulowany charakter projektów infrastrukturalnych, kluczową zaletą standardu jest jego zgodność z przepisami prawa.

Ulepszenia w opiece zdrowotnej dzięki wdrożeniu ERC-3643

Research Funding: ERC-3643 facilitates securing funds for medical research and development, thanks to tokenized bonds or tokens issued by clinical examination sponsors.

Facilities: Systematic improvements to the healthcare ecosystem can be accomplished by tokenizing medical equipment or entire centers using the T-REX protocol.

Data management: Personal data, medical case records, and other sensitive information, in the age of increasing digitization, could be also stored on the blockchain. Ethical aspects of their usage must be always obeyed. Relatedly, the ERC-3643 smart contract, upon acquiring patient consent, would provide authorized access and seamless interaction between particular healthcare providers.

Regulations: The compliance-centric architecture of ERC-3643 targets legal integrity while respecting existing personal data processing practices.

Podsumowanie

Wdrożenie ERC-3643, jak widzieliśmy, wykracza daleko poza tradycyjne instrumenty finansowe. Standard oferuje plan tokenizacji aktywów, które kiedyś uważano za trudne. Zdolność ERC-3643 do zapewnienia zgodności z przepisami, w połączeniu z jego elastycznością i skalowalnością, czyni go niezbędnym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu aktywami, w którym przestrzaganę są granice własności, dostępności, transfery i wykorzystania aktywów.

If you are interested in utilizing ERC-3643 or other blockchain-based solutions for your project, please reach out to contact@nextrope.com

ERC-3643: Bliższe spojrzenie na jego zastosowania

Miłosz

28 sty 2024
ERC-3643: Bliższe spojrzenie na jego zastosowania

Nextrope dostrzegamy transformacyjny wpływ technologii takich jak ERC-3643. W tym artykule przytaczamy jego zastosowania w rozwijającym się sektorze DeFi. Ma to na celu ukazanie możliwości, jakie oferuje standard, zwiększając tym samym efektywność rynku globalnego.

ERC-3643 w akcji

Pojawienie się ERC-3643 ma znaczące implikacje dla wielu branż. Ta sekcja podkreśla potencjał, jaki kryje się w każdej z nich.

Dowiedz się jak ERC-364 wypada na tle innych standardów!

Sektor finansowy: wspieranie papierów wartościowych

Standard ten określa ramy procesu emisji, obrotu i zarządzania papierami wartościowymi, zapewniając bardziej przejrzysty system. Otwiera on możliwości dla crowdfundingu i demokratyzuje dostęp do inwestycji.

Przegląd projektu

Globalna instytucja finansowa emitująca papiery wartościowe starała się rozszerzyć swoje ramy handlowe, dążąc do większej inkluzywności.

Realizacja

Wykorzystując ERC-3643, podmiot tokenizował swój asortyment papierów wartościowych, w tym akcje i obligacje. Usprawniło to proces handlowy, wprowadziło mechanizmy zgodności i stworzyło możliwości dla inwestorów detalicznych.

Wynik

Projekt był kamieniem milowym w demokratyzacji finansowej, łagodząc nominalne bariery wejścia. Oznaczało to zmianę poglądu na bardziej dostępny i bezpieczny handel aktywami finansowymi.

Nieruchomości: zwiększona płynność i dostępność

ERC-3643 może zapewnić płynność na tradycyjnie niepłynnym rynku. Dlatego inwestorzy mogą kupować i sprzedawać ułamki aktywów. Upraszcza to również proces obsługi nieruchomości, zmniejszając koszty transakcyjne i przeszkody biurokratyczne związane z transakcjami.

Przegląd projektu

Firma z branży nieruchomości chcąca tokenizować portfel nieruchomości.

Realizacja

Spółka wyemitowała tokeny cyfrowe w formie udziałów majątkowych. Każdy token miał określoną wartość, umożliwiając ludziom na całym świecie inwestowanie przy mniejszych nakładach kapitałowych.

Wynik

Projekt skutecznie rozszerzył dostęp do inwestycji w nieruchomości, które wcześniej były domeną zamożnych osób fizycznych i instytucji. Zapewnił płynność poprzez rynki wtórne i zgodność transakcji z lokalnymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Sztuka i przedmioty kolekcjonerskie: odblokowanie nowej wartości

Świat przedmiotów kolekcjonerskich przechodzi metamorfozę dzięki ERC-3643. Artyści digitalizują swoje dzieła sztuki i umożliwiają handel nimi na platformach blockchain. ERC-3643 nie tylko zapewnia autentyczność, ale także pozwala na częściową własność, przyciągając odbiorców, którzy wcześniej byli wypierani z rynku.

Przegląd projektu

Galeria tokenizująca rzadkie dzieła sztuki i zwiększająca dostępność dla szerszej publiczności.

Realizacja

Dzięki ERC-3643 zostały one udostępnione on-chain, umożliwiając entuzjastom posiadanie i handel częściami arcydzieł o wysokiej wartości.

Wynik

Posiadacze tokenów mogliby handlować na rynkach wtórnych, wprowadzając nową dynamikę do wyceny dzieł sztuki.

Własność intelektualna i patenty

Twórcy często borykają się z nieprzejrzystymi procesami licencyjnymi i wyzwaniami związanymi z dystrybucją tantiem. Tradycyjne metody uniemożliwiają im pełne wykorzystanie materii intelektualnej, co predysponuje ERC-3643 do stania się tutaj kluczowym graczem.

Przegląd projektu

Firma technologiczna, której celem było ponowne przemyślenie sposobu zarządzania patentami i monetyzacji.

Realizacja

Wiązało się to z tworzeniem cyfrowych tokenów, optymalizacją procesu licencjonowania i przydzielania tantiem.

Wynik

Inicjatywa propaguje autorskie zarządzanie prawami autorskimi oraz działania związane z materializacją know-how. Umożliwia przejrzyste licencjonowanie, upraszcza podział prowizji i poszerza dostępność umożliwiając częściową własność dla zainteresowanych.

Łańcuch dostaw i logistyka

W łańcuchu dostaw ERC-3643 może zostać wykorzystany do umożliwienia weryfikacji pochodzenia. Tokenizowanie pozwala na śledzenie i kontrolę w czasie rzeczywistym. Standard ten mógłby ułatwić płynniejsze zawieranie porozumień pomiędzy stronami, prowadząc do skrócenia czasu operacyjnego i zmniejszenia kosztów transakcji.

Przegląd projektu

Międzynarodowa firma produkcyjna z wizją udoskonalenia procedur łańcucha dostaw i dalszej identyfikowalności swoich produktów.

Realizacja

Firma wydaje tokeny ERC-3643 powiązane z konkretnymi partiami produktów. Każdy z nich zawiera dane dotyczące pochodzenia, daty produkcji i podróży logistycznej w łańcuchu dostaw.

Wynik

Zwiększa to zaufanie konsumentów i zmniejsza ryzyko wprowadzenia na rynek podrobionych towarów.

Projekty zielonej energii

Sektor energii odnawialnej, zwłaszcza zielone projekty na małą skalę, boryka się z problemem pozyskiwania finansowania ze względu na wysokie koszty początkowe i ograniczoną podaż. Utrudnia to rozwój zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Przegląd projektu

Startup zajmujący się energią odnawialną planował finansowanie instalacji paneli słonecznych poprzez inwestycje tokenizowane.

Realizacja

Uczestnicy otrzymali tokeny, które nie tylko zwiększały kapitał w projekcie, ale także uprawniały ich do zysków ze sprzedaży energii w zależności od posiadanego współczynnika tokenów.

Wynik

Podejście to ułatwiło finansowanie inicjatyw w zakresie zrównoważonej energii ze źródeł społecznościowych, oferując szansę inwestorom dbającym o środowisko i promując rozwój zielonej infrastruktury.

Rola ERC-3643 w zdecentralizowanych finansach

Znane z tworzenia ekosystemów monetarnych w oparciu o technologię blockchain, zdecentralizowane finanse czerpią ogromne korzyści z przyjęcia ERC-3643. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów symbiozy.

Sprzyjające otoczenie regulacyjne

Jednym z podstawowych wkładów ERC-3643 jest zapewnienie zgodności z prawem w zdecentralizowanym sektorze finansowym. Chociaż DeFi opiera się na zasadach otwartości i braku władzy centralnej, przestrzeganie prawa opartego na konkretnej jurysdykcji pozostaje szarą strefą. ERC-3643 jako warunek wstępny zapewnia bezproblemową integrację KYC, AML i zaawansowane funkcje kontroli tokenów w obrębie smart kontraktu tokena. Jednocześnie wzmacnia bezpieczeństwo i zaufanie wśród funduszy instytucjonalnych.

Szersza tokenizacja zasobów

Poza typowymi kryptowalutami i NFT, dywersyfikacja ERC-3643 wzbogaca przestrzeń DeFi, odblokowując nowe pule płynności.

Zoptymalizowane operacje

Obejmuje to szybsze i bardziej opłacalne transakcje. Dzięki swojej modułowej architekturze ułatwia integrację nowych funkcjonalności i usług w ramach platform zbudowanych na Ethereum.

Podsumowanie

ERC-3643 wykracza poza bycie jedynie skokiem technologicznym. Od przekształcania tradycyjnych finansów po zdobywanie nowych zamówień na niezliczonych rynkach. Nexus łączący rygor przepisów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Podsumowując, oczywiste jest, że pojawienie się standardu oznacza przejście między starym a nowym, zwiastując cyfrową przyszłość z nieskończonymi możliwościami.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem ERC-3643 lub innych rozwiązań opartych na blockchain w swoim projekcie, skontaktuj się z nami pod contact@nextrope.com.