Zapewnij niezawodność smart kontraktu dzięki tym eksperckim poradom dotyczącym audytu

Zapewnij niezawodność smart kontraktu dzięki tym eksperckim poradom dotyczącym audytu

3 stycznia

/

Blockchain

Smart kontrakty stały się szeroko stosowanym narzędziem w świecie technologii blockchain, umożliwiając automatyzację różnych procesów i transakcji. Konieczne jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa i ich niezawodności przed wdrożeniem. To właśnie tutaj w grę wchodzi audyt smart kontraktów.

W tym artykule omówimy najważniejsze wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące audytu smart kontraktów, którymi dzielą się nasi doświadczeni deweloperzy. Stosując się do tych wskazówek, możesz mieć pewność, że Twoje smart kontrakty są najwyższej jakości i wolne od luk.

Z pewnością ten artykuł dostarczy cennych spostrzeżeń i wskazówek dla tych, którzy chcą skutecznie audytować swoje smart kontrakty.

Zrozumienie celu i funkcjonalności kontraktu

Ważne jest, aby w pełni zrozumieć cel i zamierzoną funkcjonalność smart kontraktu przed przeprowadzeniem audytu. Pomoże to zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy lub podatności i zapewnić, że program robi to, co jest zamierzone.

Oto kilka rzeczy do rozważenia podczas próby zrozumienia celu i funkcjonalności smart kontraktu:

  • Zidentyfikuj interesariuszy: Kto będzie korzystał z kontraktu i jakie są jego potrzeby i cele?
  • Zdefiniuj logikę biznesową: Co ma zrobić kontrakt? Jakie są parametry wejściowe i wyjściowe, i jak kontrakt powinien obsługiwać różne scenariusze?
  • Zrozumienie środowiska: W jakim kontekście będzie wykorzystywany kontrakt? Jakie są ograniczenia i restrykcje platformy blockchain, na której zostanie wdrożony?
  • Rozważ długoterminowe implikacje kontraktu: Jak kontrakt będzie wykorzystywany w czasie? Czy będzie wymagał aktualizacji lub modyfikacji w przyszłości, a jeśli tak, to w jaki sposób będzie się zarządzać tymi zmianami?

Dzięki dokładnemu zrozumieniu celu i funkcjonalności smart kontraktu, możesz skuteczniej zidentyfikować potencjalne problemy i zapewnić, że kontrakt nadaje się do zamierzonego celu.

Przegląd kodu

Podczas przeprowadzania audytu smart kontraktu ważne jest, aby w pełni zrozumieć cel i jego zamierzoną funkcjonalność. Pomoże Ci to zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy lub podatności i upewnić się, że kontrakt robi to, do czego jest przeznaczony. Do przeglądu kodu można użyć narzędzia do statycznej analizy kodu, które pomoże zidentyfikować potencjalne problemy, takie jak błędy składni, błędy i luki bezpieczeństwa. Ważne jest również przestrzeganie najlepszych praktyk pisania smart kontraktów, takich jak używanie bezpiecznych bibliotek, prawidłowa obsługa wyjątków oraz wdrożenie odpowiedniego testowania i obsługi błędów. Dodatkowo, należy sprawdzić, czy nie występują typowe luki bezpieczeństwa, takie jak niezainicjowane zmienne, ataki reentrancji oraz niezabezpieczone generowanie liczb losowych. Ważne jest również sprawdzenie, czy logika kontraktu jest poprawna i czy obsługuje wszystkie możliwe scenariusze zgodnie z przeznaczeniem, a także upewnienie się, że kod jest dobrze napisany, łatwy do zrozumienia i możliwy do utrzymania. Poprzez dokładny przegląd kodu można zidentyfikować potencjalne problemy i zapewnić, że kontrakt jest bezpieczny oraz wolny od błędów.

Testowanie kontraktu

Testowanie smart kontraktu obejmuje dokładne jego zbadanie, aby upewnić się, że działa on zgodnie z przeznaczeniem i nie ma żadnych niezamierzonych konsekwencji. Aby to zrobić, powinieneś:

  • Napisać przypadki testowe, które obejmują wszystkie możliwe scenariusze i przypadki brzegowe. Pomoże to zapewnić, że kontrakt jest dokładnie przetestowany i że wszystkie potencjalne problemy zostały zidentyfikowane.
  • Wykorzystać framework testowy, taki jak Truffle lub Ganache, aby zautomatyzować proces testowania. Ułatwi to uruchamianie przypadków testowych i śledzenie wyników.
  • Przetestować pod kątem typowych luk w zabezpieczeniach za pomocą narzędzi takich jak Mythril lub Oyente. Pomoże to zapewnić, że kontrakt jest bezpieczny i nie posiada żadnych podatności, które mogłyby zostać wykorzystane.
  • Potwierdź, że kontrakt zachowuje się zgodnie z przeznaczeniem i daje oczekiwane rezultaty. Pomoże to potwierdzić, że kontrakt działa poprawnie.
  • Sprawdź, czy kontrakt jest zoptymalizowany pod kątem zużycia gazu i nie posiada żadnego zbędnego kodu, który mógłby potencjalnie zwiększyć koszty gazu. 

Sprawdź poprawność

Zapewnienie poprawności smart kontraktu jest istotną częścią procesu audytu. Polega na weryfikacji, czy kontrakt robi to, co ma robić i czy spełnia wymagania określone przez właściciela kontraktu. Aby sprawdzić poprawność, należy najpierw przejrzeć specyfikację kontraktu i zrozumieć wymagania oraz ograniczenia, które musi on spełniać. Pomoże to zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy lub obszary, które wymagają dalszego zbadania.

Następnie należy zweryfikować logikę kontraktu poprzez dokładne przejrzenie kodu i sprawdzenie, czy nie ma w nim błędów lub podatności. Pomoże to upewnić się, że logika umowy jest poprawna i że obsługuje wszystkie możliwe scenariusze zgodnie z przeznaczeniem.

Jeśli program ma być wykorzystywany w środowisku regulowanym, ważne jest również zapewnienie, że jest on zgodny z odpowiednimi przepisami i regulacjami. Może to wymagać zasięgnięcia porady specjalisty prawnego lub przeprowadzenia dodatkowych badań w celu potwierdzenia zgodności.

Jedynie poprzez dokładne sprawdzenie poprawności, można upewnić się, że smart kontrakt nadaje się do zamierzonego celu i nie powoduje żadnych niezamierzonych konsekwencji. 

Sprawdź efektywność

Aby sprawdzić wydajność, należy upewnić się, że umowa jest zoptymalizowana pod kątem zużycia gazu i nie ma żadnego zbędnego kodu, który mógłby potencjalnie zwiększyć koszty gazu. Może to pomóc w obniżeniu kosztów użytkowania umowy i uczynić ją bardziej praktyczną dla użytkowników.

Aby sprawdzić efektywność, należy przejrzeć kod umowy i poszukać wszelkich obszarów, w których można zoptymalizować zużycie gazu. Może to obejmować usunięcie niepotrzebnego kodu lub optymalizację niektórych funkcji w celu zmniejszenia zużycia gazu. Powinieneś również przetestować kontrakt, aby zmierzyć jego zużycie gazu i upewnić się, że mieści się on w dopuszczalnych granicach.

Sprawdzanie kompatybilności 

Sprawdzanie kompatybilności jest również ważne, jeśli kontrakt ma być używany na określonej platformie blockchain. Aby sprawdzić kompatybilność wsteczną, należy upewnić się, że umowa jest kompatybilna z wersją platformy, na której zostanie wdrożona. Może to obejmować przegląd kodu kontraktu, aby upewnić się, że używa on cech i funkcji, które są obsługiwane przez platformę, oraz testowanie kontraktu w celu potwierdzenia, że działa on poprawnie na platformie.

Sprawdzając wydajność i kompatybilność, możesz upewnić się, że kontrakt jest zoptymalizowany do użycia i może być wdrożony bezproblemowo na zamierzonej platformie.

Przegląd zależności kontraktu

Podczas audytu smart kontraktu należy przejrzeć jego zależności, aby upewnić się, że używa on najbardziej aktualnych i bezpiecznych wersji wszelkich zewnętrznych bibliotek lub kontraktów, od których jest zależny. Nieaktualne lub niezabezpieczone zależności mogą wprowadzić podatności lub błędy do kontraktu, dlatego kluczowe jest potwierdzenie, że kontrakt używa najnowszych i bezpiecznych wersji.

Aby przejrzeć zależności kontraktu, należy najpierw zbadać jego kod i zidentyfikować wszelkie zewnętrzne biblioteki lub kontrakty, na których się opiera. Następnie należy sprawdzić wersje tych zależności, aby upewnić się, że są one aktualne i bezpieczne. Jeśli okaże się, że kontrakt używa przestarzałych lub niezabezpieczonych zależności, powinieneś zalecić ich aktualizację do najnowszych i bezpiecznych wersji.

Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie, czy w zależności, z których korzysta kontrakt, nie ma żadnych luk lub znanych problemów. Można to zrobić, badając zależności i sprawdzając, czy nie ma w nich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa lub innych ostrzeżeń. 

Ogólnie rzecz biorąc, dokładny przegląd zależności kontraktu jest ważnym krokiem w procesie audytu inteligentnego kontraktu. Może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia podatności lub błędów w kontrakcie i zapewnić, że jest on tak bezpieczny, jak to tylko możliwe.

Przegląd wdrożenia i własności kontraktu

Podczas audytu smart kontraktu konieczne jest przejrzenie wdrożenia i własności kontraktu, aby upewnić się, że jest on bezpieczny oraz że tylko uprawnione strony mogą dokonywać w nim zmian. Pomaga to zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub manipulowaniu kontraktem.

Aby dokonać przeglądu wdrożenia i własności umowy, należy najpierw określić, kto jest właścicielem umowy i jak została ona wdrożona. Następnie należy potwierdzić, że umowa jest posiadana i wdrożona w bezpieczny sposób, z wykorzystaniem najlepszych praktyk, takich jak stosowanie bezpiecznego systemu zarządzania kluczami i przestrzeganie odpowiednich protokołów bezpieczeństwa.

Należy również sprawdzić, czy tylko uprawnione strony mogą dokonywać zmian w kontrakcie. Może to obejmować przegląd kontroli dostępu i uprawnień do programu w celu zapewnienia, że tylko upoważnione strony mają możliwość modyfikacji.

Rozważ implikacje prawne kontraktu

Jeśli smart kontrakt ma mieć konsekwencje prawne, konieczne jest rozważenie jego implikacji prawnych podczas procesu audytu. Może to oznaczać konieczność zasięgnięcia porady specjalisty z dziedziny prawa w celu zapewnienia, że umowa jest możliwa do wyegzekwowania.

Aby rozważyć implikacje prawne smart kontraktu, należy najpierw zrozumieć kontekst prawny, w którym będzie on wykorzystywany. Może to obejmować zbadanie odpowiednich przepisów i regulacji, które mogą mieć zastosowanie doniego. Należy również rozważyć konkretne warunki kontraktu i sposób, w jaki mogą być one interpretowane w kontekście prawnym.

Jeśli ma mieć konsekwencje prawne, warto skorzystać z porady specjalisty prawnego, aby upewnić się, że jest ona wykonalna. Ekspert prawny może pomóc w zrozumieniu skutków prawnych kontraktu i zapewnić, że jest on napisany w sposób, który jest prawnie wiążący. Mogą również doradzić w sprawie wszelkich dodatkowych kroków, które okażą się być niezbędne do zapewnienia, że wszystko jest prawnie wykonalne.

Wnioski

Aby zapewnić, że smart kontrakt jest niezawodny i bezpieczny, konieczne jest przeprowadzenie dokładnego audytu. Niektóre kluczowe aspekty, które należy rozważyć podczas audytu, obejmują dokładne przetestowanie kontraktu w celu zapewnienia, że działa on zgodnie z przeznaczeniem i nie ma żadnych niezamierzonych konsekwencji, sprawdzenie, czy kontrakt spełnia wymagania określone przez właściciela, sprawdzenie wydajności i kompatybilności, przegląd zależności kontraktu, wdrożenia i własności oraz rozważenie implikacji prawnych kontraktu. Stosując się do tych wskazówek, możesz upewnić się, że Twój smart kontrakt jest niezawodny, bezpieczny i nadaje się do zamierzonego celu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat audytu smart kontraktów, sprawdź nasze pozostałe artykuły na ten temat. Te zasoby dostarczą Ci dodatkowych spostrzeżeń i najlepszych praktyk w zakresie skutecznego audytu.

Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

More of our Blog

See the latest collection of articles produced by our seasoned professionals

Zakres projektu

API/Backend
Development

Strony Internetowe
Development

Aplikacje Mobilne
Development

Projektowanie
Design

Blockchain
Solutions

Usługi Internetowe
Services

Next Enterprises zapewniło bankowi usługę technologiczną potrzebną do wprowadzenia projektu opartego na blockchainie. W ramach współpracy firma zaprojektowała usługę w modelu SaaS. Rozwiązanie przechowuje na swoich serwerach, udostępniając je bankowi i jednocześnie gwarantując jakość zgodną ze standardami zawartymi w umowie.

Tomasz Sienicki

Tomasz Sienicki

Blockchain Strategy Manager, Alior Bank

Współpraca z zespołem Nextrope wyznacza zupełnie nowy poziom jakości, innowacyjnych rozwiązań i profesjonalnych usług. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy technologii blockchain, trafiłeś na profesjonalistów. Zdecydowanie polecam!

Kajetan Komar-Komarowski

Kajetan Komar-Komarowski

Współzałożyciel i prawnik Lex Secure

W listopadzie 2017 r. opublikowaliśmy grę wykorzystującą inteligentne kontrakty jako mechanizm dystrybucji i transakcji. Zespół Nextrope wspierał nas w najważniejszej części projektu - tworzeniu i testowaniu bezpieczeństwa inteligentnych kontraktów blockchain w sieci Ethereum. Mogę gorąco polecić Mateusza i jego zespół - to prawdziwi eksperci w dziedzinie blockchaina.

Maciej Skrzypczak

Maciej Skrzypczak

CEO Gameset