Zapewnij niezawodność smart kontraktu dzięki tym eksperckim poradom dotyczącym audytu

Paulina Lewandowska

03 sty 2023
Zapewnij niezawodność smart kontraktu dzięki tym eksperckim poradom dotyczącym audytu

Smart kontrakty stały się szeroko stosowanym narzędziem w świecie technologii blockchain, umożliwiając automatyzację różnych procesów i transakcji. Konieczne jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa i ich niezawodności przed wdrożeniem. To właśnie tutaj w grę wchodzi audyt smart kontraktów.

W tym artykule omówimy najważniejsze wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące audytu smart kontraktów, którymi dzielą się nasi doświadczeni deweloperzy. Stosując się do tych wskazówek, możesz mieć pewność, że Twoje smart kontrakty są najwyższej jakości i wolne od luk.

Z pewnością ten artykuł dostarczy cennych spostrzeżeń i wskazówek dla tych, którzy chcą skutecznie audytować swoje smart kontrakty.

Zrozumienie celu i funkcjonalności kontraktu

Ważne jest, aby w pełni zrozumieć cel i zamierzoną funkcjonalność smart kontraktu przed przeprowadzeniem audytu. Pomoże to zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy lub podatności i zapewnić, że program robi to, co jest zamierzone.

Oto kilka rzeczy do rozważenia podczas próby zrozumienia celu i funkcjonalności smart kontraktu:

 • Zidentyfikuj interesariuszy: Kto będzie korzystał z kontraktu i jakie są jego potrzeby i cele?
 • Zdefiniuj logikę biznesową: Co ma zrobić kontrakt? Jakie są parametry wejściowe i wyjściowe, i jak kontrakt powinien obsługiwać różne scenariusze?
 • Zrozumienie środowiska: W jakim kontekście będzie wykorzystywany kontrakt? Jakie są ograniczenia i restrykcje platformy blockchain, na której zostanie wdrożony?
 • Rozważ długoterminowe implikacje kontraktu: Jak kontrakt będzie wykorzystywany w czasie? Czy będzie wymagał aktualizacji lub modyfikacji w przyszłości, a jeśli tak, to w jaki sposób będzie się zarządzać tymi zmianami?

Dzięki dokładnemu zrozumieniu celu i funkcjonalności smart kontraktu, możesz skuteczniej zidentyfikować potencjalne problemy i zapewnić, że kontrakt nadaje się do zamierzonego celu.

Przegląd kodu

Podczas przeprowadzania audytu smart kontraktu ważne jest, aby w pełni zrozumieć cel i jego zamierzoną funkcjonalność. Pomoże Ci to zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy lub podatności i upewnić się, że kontrakt robi to, do czego jest przeznaczony. Do przeglądu kodu można użyć narzędzia do statycznej analizy kodu, które pomoże zidentyfikować potencjalne problemy, takie jak błędy składni, błędy i luki bezpieczeństwa. Ważne jest również przestrzeganie najlepszych praktyk pisania smart kontraktów, takich jak używanie bezpiecznych bibliotek, prawidłowa obsługa wyjątków oraz wdrożenie odpowiedniego testowania i obsługi błędów. Dodatkowo, należy sprawdzić, czy nie występują typowe luki bezpieczeństwa, takie jak niezainicjowane zmienne, ataki reentrancji oraz niezabezpieczone generowanie liczb losowych. Ważne jest również sprawdzenie, czy logika kontraktu jest poprawna i czy obsługuje wszystkie możliwe scenariusze zgodnie z przeznaczeniem, a także upewnienie się, że kod jest dobrze napisany, łatwy do zrozumienia i możliwy do utrzymania. Poprzez dokładny przegląd kodu można zidentyfikować potencjalne problemy i zapewnić, że kontrakt jest bezpieczny oraz wolny od błędów.

Testowanie kontraktu

Testowanie smart kontraktu obejmuje dokładne jego zbadanie, aby upewnić się, że działa on zgodnie z przeznaczeniem i nie ma żadnych niezamierzonych konsekwencji. Aby to zrobić, powinieneś:

 • Napisać przypadki testowe, które obejmują wszystkie możliwe scenariusze i przypadki brzegowe. Pomoże to zapewnić, że kontrakt jest dokładnie przetestowany i że wszystkie potencjalne problemy zostały zidentyfikowane.
 • Wykorzystać framework testowy, taki jak Truffle lub Ganache, aby zautomatyzować proces testowania. Ułatwi to uruchamianie przypadków testowych i śledzenie wyników.
 • Przetestować pod kątem typowych luk w zabezpieczeniach za pomocą narzędzi takich jak Mythril lub Oyente. Pomoże to zapewnić, że kontrakt jest bezpieczny i nie posiada żadnych podatności, które mogłyby zostać wykorzystane.
 • Potwierdź, że kontrakt zachowuje się zgodnie z przeznaczeniem i daje oczekiwane rezultaty. Pomoże to potwierdzić, że kontrakt działa poprawnie.
 • Sprawdź, czy kontrakt jest zoptymalizowany pod kątem zużycia gazu i nie posiada żadnego zbędnego kodu, który mógłby potencjalnie zwiększyć koszty gazu. 

Sprawdź poprawność

Zapewnienie poprawności smart kontraktu jest istotną częścią procesu audytu. Polega na weryfikacji, czy kontrakt robi to, co ma robić i czy spełnia wymagania określone przez właściciela kontraktu. Aby sprawdzić poprawność, należy najpierw przejrzeć specyfikację kontraktu i zrozumieć wymagania oraz ograniczenia, które musi on spełniać. Pomoże to zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy lub obszary, które wymagają dalszego zbadania.

Następnie należy zweryfikować logikę kontraktu poprzez dokładne przejrzenie kodu i sprawdzenie, czy nie ma w nim błędów lub podatności. Pomoże to upewnić się, że logika umowy jest poprawna i że obsługuje wszystkie możliwe scenariusze zgodnie z przeznaczeniem.

Jeśli program ma być wykorzystywany w środowisku regulowanym, ważne jest również zapewnienie, że jest on zgodny z odpowiednimi przepisami i regulacjami. Może to wymagać zasięgnięcia porady specjalisty prawnego lub przeprowadzenia dodatkowych badań w celu potwierdzenia zgodności.

Jedynie poprzez dokładne sprawdzenie poprawności, można upewnić się, że smart kontrakt nadaje się do zamierzonego celu i nie powoduje żadnych niezamierzonych konsekwencji. 

Sprawdź efektywność

Aby sprawdzić wydajność, należy upewnić się, że umowa jest zoptymalizowana pod kątem zużycia gazu i nie ma żadnego zbędnego kodu, który mógłby potencjalnie zwiększyć koszty gazu. Może to pomóc w obniżeniu kosztów użytkowania umowy i uczynić ją bardziej praktyczną dla użytkowników.

Aby sprawdzić efektywność, należy przejrzeć kod umowy i poszukać wszelkich obszarów, w których można zoptymalizować zużycie gazu. Może to obejmować usunięcie niepotrzebnego kodu lub optymalizację niektórych funkcji w celu zmniejszenia zużycia gazu. Powinieneś również przetestować kontrakt, aby zmierzyć jego zużycie gazu i upewnić się, że mieści się on w dopuszczalnych granicach.

Sprawdzanie kompatybilności 

Sprawdzanie kompatybilności jest również ważne, jeśli kontrakt ma być używany na określonej platformie blockchain. Aby sprawdzić kompatybilność wsteczną, należy upewnić się, że umowa jest kompatybilna z wersją platformy, na której zostanie wdrożona. Może to obejmować przegląd kodu kontraktu, aby upewnić się, że używa on cech i funkcji, które są obsługiwane przez platformę, oraz testowanie kontraktu w celu potwierdzenia, że działa on poprawnie na platformie.

Sprawdzając wydajność i kompatybilność, możesz upewnić się, że kontrakt jest zoptymalizowany do użycia i może być wdrożony bezproblemowo na zamierzonej platformie.

Przegląd zależności kontraktu

Podczas audytu smart kontraktu należy przejrzeć jego zależności, aby upewnić się, że używa on najbardziej aktualnych i bezpiecznych wersji wszelkich zewnętrznych bibliotek lub kontraktów, od których jest zależny. Nieaktualne lub niezabezpieczone zależności mogą wprowadzić podatności lub błędy do kontraktu, dlatego kluczowe jest potwierdzenie, że kontrakt używa najnowszych i bezpiecznych wersji.

Aby przejrzeć zależności kontraktu, należy najpierw zbadać jego kod i zidentyfikować wszelkie zewnętrzne biblioteki lub kontrakty, na których się opiera. Następnie należy sprawdzić wersje tych zależności, aby upewnić się, że są one aktualne i bezpieczne. Jeśli okaże się, że kontrakt używa przestarzałych lub niezabezpieczonych zależności, powinieneś zalecić ich aktualizację do najnowszych i bezpiecznych wersji.

Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie, czy w zależności, z których korzysta kontrakt, nie ma żadnych luk lub znanych problemów. Można to zrobić, badając zależności i sprawdzając, czy nie ma w nich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa lub innych ostrzeżeń. 

Ogólnie rzecz biorąc, dokładny przegląd zależności kontraktu jest ważnym krokiem w procesie audytu inteligentnego kontraktu. Może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia podatności lub błędów w kontrakcie i zapewnić, że jest on tak bezpieczny, jak to tylko możliwe.

Przegląd wdrożenia i własności kontraktu

Podczas audytu smart kontraktu konieczne jest przejrzenie wdrożenia i własności kontraktu, aby upewnić się, że jest on bezpieczny oraz że tylko uprawnione strony mogą dokonywać w nim zmian. Pomaga to zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub manipulowaniu kontraktem.

Aby dokonać przeglądu wdrożenia i własności umowy, należy najpierw określić, kto jest właścicielem umowy i jak została ona wdrożona. Następnie należy potwierdzić, że umowa jest posiadana i wdrożona w bezpieczny sposób, z wykorzystaniem najlepszych praktyk, takich jak stosowanie bezpiecznego systemu zarządzania kluczami i przestrzeganie odpowiednich protokołów bezpieczeństwa.

Należy również sprawdzić, czy tylko uprawnione strony mogą dokonywać zmian w kontrakcie. Może to obejmować przegląd kontroli dostępu i uprawnień do programu w celu zapewnienia, że tylko upoważnione strony mają możliwość modyfikacji.

Rozważ implikacje prawne kontraktu

Jeśli smart kontrakt ma mieć konsekwencje prawne, konieczne jest rozważenie jego implikacji prawnych podczas procesu audytu. Może to oznaczać konieczność zasięgnięcia porady specjalisty z dziedziny prawa w celu zapewnienia, że umowa jest możliwa do wyegzekwowania.

Aby rozważyć implikacje prawne smart kontraktu, należy najpierw zrozumieć kontekst prawny, w którym będzie on wykorzystywany. Może to obejmować zbadanie odpowiednich przepisów i regulacji, które mogą mieć zastosowanie doniego. Należy również rozważyć konkretne warunki kontraktu i sposób, w jaki mogą być one interpretowane w kontekście prawnym.

Jeśli ma mieć konsekwencje prawne, warto skorzystać z porady specjalisty prawnego, aby upewnić się, że jest ona wykonalna. Ekspert prawny może pomóc w zrozumieniu skutków prawnych kontraktu i zapewnić, że jest on napisany w sposób, który jest prawnie wiążący. Mogą również doradzić w sprawie wszelkich dodatkowych kroków, które okażą się być niezbędne do zapewnienia, że wszystko jest prawnie wykonalne.

Wnioski

Aby zapewnić, że smart kontrakt jest niezawodny i bezpieczny, konieczne jest przeprowadzenie dokładnego audytu. Niektóre kluczowe aspekty, które należy rozważyć podczas audytu, obejmują dokładne przetestowanie kontraktu w celu zapewnienia, że działa on zgodnie z przeznaczeniem i nie ma żadnych niezamierzonych konsekwencji, sprawdzenie, czy kontrakt spełnia wymagania określone przez właściciela, sprawdzenie wydajności i kompatybilności, przegląd zależności kontraktu, wdrożenia i własności oraz rozważenie implikacji prawnych kontraktu. Stosując się do tych wskazówek, możesz upewnić się, że Twój smart kontrakt jest niezawodny, bezpieczny i nadaje się do zamierzonego celu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat audytu smart kontraktów, sprawdź nasze pozostałe artykuły na ten temat. Te zasoby dostarczą Ci dodatkowych spostrzeżeń i najlepszych praktyk w zakresie skutecznego audytu.

Tagi

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

NFT i Gaming: Chainlink

Karolina

09 lut 2024
NFT i Gaming: Chainlink

Chainlink, zdecentralizowana sieć oracli, odgrywa kluczową rolę w łączeniu smart contraktów blockchain z danymi ze świata rzeczywistego. Jego znaczenie dla gier i NFT jest ogromne, szczególnie przez jego Funkcję Weryfikowalnej Losowości (VRF). VRF Chainlinka wprowadza nowy poziom integralności i uczciwości do procesu generowania przedmiotów w grze i NFT, zapewniając, że rzadkość i unikalność tych zasobów są naprawdę losowe i odporne na manipulacje.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Zrozumienie NFT w Grach

Wyjaśnienie NFT i Ich Unikalnych Właściwości

NFT, czyli Tokeny Niewymienialne, reprezentują unikalnie identyfikowalne aktywa, które są weryfikowane na blockchainie. NFT są odrębne, każdy token ma unikalny zestaw atrybutów i wartości. Ta unikalność i możliwość bezpiecznego udowodnienia własności sprawiają, że NFT są szczególnie atrakcyjne dla przemysłu gier, gdzie mogą reprezentować wszystko, od przedmiotów w grze i kolekcjonerskich po postacie i wirtualne ziemie.

Znaczenie NFT w Grach dla Tworzenia Rzadkich i Unikalnych Przedmiotów w Grze

W grach, NFT przynoszą nowe możliwości zarówno dla graczy, jak i deweloperów. Gracze zyskują prawdziwą własność aktywów w grze, umożliwiając handel, sprzedaż lub użytkowanie na różnych grach i platformach. Deweloperzy znajdują nowe ścieżki w projektowaniu gier, angażowaniu i monetyzacji. Tworzenie rzadkich i unikalnych przedmiotów NFT zwiększa doświadczenie w grze, buduje społeczność i pozwala graczom zyskiwać realną wartość z rozgrywki.

Rola Chainlinka w Zwiększaniu Rzadkości i Wartości NFT

Przegląd Funkcji Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) i Jej Znaczenie

VRF Chainlinka rewolucjonizuje blockchain z bezpieczną, weryfikowalną losowością, kluczową dla gier i tworzenia NFT. Wygenerowana losowość jest weryfikowalna przez blockchain, co pozwala na niezależne audyty potwierdzające jej uczciwość i brak zewnętrznego wpływu.

Jak Chainlink VRF Zapewnia Sprawiedliwe Tworzenie Rzadkich NFT

Dla przemysłu gier, Chainlink VRF zapewnia sprawiedliwe i przejrzyste tworzenie NFT. Pomaga określić atrybuty i rzadkość nowych NFT, takich jak skórki postaci czy broń, gwarantując równą szansę dla graczy na zdobycie rzadkich przedmiotów. To buduje zaufanie w społeczności graczy i zwiększa wartość NFT, ponieważ gracze ufają uczciwości zdobywania przedmiotów.

Chainlink VRF: Rewolucjonizując Losowość w Grach

Funkcja Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) wyłoniła się jako technologia narożna dla aplikacji opartych na blockchainie, szczególnie w sektorze gier, gdzie losowość odgrywa krytyczną rolę w różnych aspektach, od tworzenia postaci po dynamikę w grze i dystrybucję nagród.

Szczegółowe Wyjaśnienie Co to Jest Chainlink VRF i Jak Działa

Chainlink VRF łączy dane bloku, które są jeszcze nieznane, gdy żądanie jest składane, z wcześniej zadeklarowanym prywatnym kluczem węzła oracle, aby wygenerować zarówno losową liczbę, jak i kryptograficzny dowód. Kontrakt inteligentny VRF akceptuje wejście losowej liczby tylko jeśli posiada ważny kryptograficzny dowód, a kryptograficzny dowód może być wygenerowany tylko jeśli proces VRF jest odporny na manipulacje. To zapewnia, że losowość jest dowodliwa i niezmanipulowana, przynosząc uczciwość i przejrzystość na czoło aplikacji cyfrowej losowości.

Przykłady Aplikacji w Grach Wykorzystujących Chainlink VRF dla Losowości

Studia przypadków:

 • Aavegotchi. Ta gra blockchainowa integruje Chainlink VRF do tworzenia rzadkich NFT nazywanych "Aavegotchis", każdy z losowo wybranymi atrybutami, gdy gracz otwiera Portal. Ten proces zapewnia rzadkość i unikalność każdego Aavegotchi, czyniąc grę bardziej angażującą i aktywa bardziej wartościowe.
 • Ether Legends. Ta cyfrowa gra kolekcjonerska kart wykorzystuje Chainlink VRF do dystrybucji rzadkich nagród NFT opartych na krypto dla graczy. Losowość zapewnia uczciwość w przyznawaniu tych nagród, czyniąc konkurencje bardziej ekscytującymi i satysfakcjonującymi.
 • Axie Infinity. Znana ze swojego żywego cyfrowego uniwersum zwierzątek, Axie Infinity używa Chainlink VRF do generowania losowych cech dla Origin Axies. Ta losowość dodaje warstwę nieprzewidywalności i uczciwości do mechanik hodowli i walki w grze.

Dynamiczne NFT

Dynamic NFTs reprezentują przełomową zmianę w krajobrazie NFT, oferując aktywa, które mogą ewoluować w czasie na podstawie rzeczywistych wydarzeń, osiągnięć gracza lub innych kryteriów.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Dynamic NFT"

Wprowadzenie do Dynamicznych NFT i Ich Ewoluującej Natury

W przeciwieństwie do tradycyjnych NFT, które są statyczne i niezmienne, dynamiczne NFT mogą zmieniać rzadkość, wygląd lub użyteczność. Jest to możliwe dzięki kontraktom inteligentnym, które mogą aktualizować atrybuty NFT w odpowiedzi na zewnętrzne dane wejściowe lub zdarzenia na łańcuchu, ułatwione przez oracle, takie jak Chainlink.

Przykłady Dynamicznych NFT w Sporcie:

 • Gwiazda MLB, Trey Mancini i nowicjusz NBA, LaMelo Ball, obaj wprowadzili dynamiczne NFT, które zmieniają się w oparciu o rzeczywiste występy i osiągnięcia. Te NFT nie tylko służą jako cyfrowe kolekcjonerskie, ale także jako żywe rejestry karier sportowców, angażując fanów w nowy i interaktywny sposób.

GameFi i Chainlink

Fuzja zdecentralizowanych finansów (DeFi) i gier, znana jako GameFi, tworzy nową dziedzinę, gdzie gracze mogą zarabiać realne nagrody ekonomiczne poprzez rozgrywkę.

Eksploracja Przecięcia Gry i DeFi (GameFi)

Chainlink wspiera rozwijający się ekosystem gier na kilka sposobów. Zapewnia niezawodne źródła danych do zarządzania ekonomią w grze. Oferuje również bezpieczne generowanie liczb losowych, aby zapewnić uczciwą rozgrywkę. Ponadto, Chainlink automatyzuje wykonanie kontraktów inteligentnych, usprawniając zdecentralizowane operacje w grach.

No-Loss Savings Games

Znaczącą innowacją DeFi w grach są gry oszczędnościowe bez straty. Te gry łączą rozrywkę z możliwościami wzrostu finansowego.

PoolTogether

PoolTogether jest platformą, która ilustruje ten koncept. Wykorzystuje Chainlink VRF do losowego wyboru zwycięzców w swojej grze oszczędnościowej bez strat. W tej grze, użytkownicy grupują swoje fundusze, aby zbiorowo zarabiać odsetki. Jeden szczęśliwy uczestnik wygrywa zgromadzone odsetki. Tymczasem wszyscy inni gracze otrzymują z powrotem swoje początkowe depozyty. Bezpieczna losowość Chainlinka napędza ten model, promując przejrzystość i uczciwość. To zachęca do szerszego uczestnictwa.

Chainlink w Zakładach Sportowych i Esportowych

Technologia blockchain poprawia zakłady sportowe i esportowe dzięki przejrzystości i uczciwości, dzięki zdecentralizowanym oracle, takim jak Chainlink. Te oracle bezpiecznie przenoszą dane ze świata rzeczywistego do blockchaina, niezbędne do rozstrzygania zakładów na rzeczywiste wyniki gier.

Key Takeaways

 • Wpływ Chainlinka na Gry i NFT: Technologia Chainlinka, szczególnie jego Funkcja Weryfikowalnej Losowości (VRF) i usługi oracle, znacząco wpłynęły na sektor gier i NFT, zapewniając uczciwość, przejrzystość i zaufanie w cyfrowej losowości i integracji danych ze świata rzeczywistego.
 • Potencjalna Przyszłość Chainlinka w Przemyśle Gier: Potencjał Chainlinka do rewolucjonizowania przemysłu gier sięga obszarów takich jak dynamiczne NFT, GameFi i zastosowania zdecentralizowanych finansów w ekosystemach gier.

Podsumowanie

Transformacyjny potencjał technologii Chainlinka w grach i powiązanych sektorach, takich jak NFT i zakłady, jest głęboki. Umożliwiając uczciwą i przejrzystą losowość, weryfikowalną integrację danych ze świata rzeczywistego i dynamiczne możliwości aktywów, Chainlink nie tylko ulepsza istniejące ekosystemy gier i zakładów, ale również toruje drogę dla całkowicie nowych paradygmatów gier. W miarę ewolucji krajobrazu gier blockchainowych i NFT, wkład Chainlinka jest podstawą do jego wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Chainlink vs Polkadot

Karolina

08 lut 2024
Chainlink vs Polkadot

Chainlink ma na celu bezpieczne zmostkowanie przepaści między blockchainami a danymi z realnego świata za pomocą swojej Zdecentralizowanej Sieci Oracle. Z kolei Polkadot koncentruje się na umożliwieniu różnym blockchainom przesyłania wiadomości i wartości bez zaufania, poprawiając interoperacyjność. Ten artykuł zagłębia się w różnice między Chainlink a Polkadot, rozważając ich cele, technologie i potencjalny wpływ, jaki mają na ekosystem blockchain.

Chainlink to zdecentralizowana sieć oracle zaprojektowana do dostarczania danych zewnętrznych do smart kontraktów na dowolnym blockchainie. Rozpoznając ograniczenie, że smart kontrakty nie mogą natywnie uzyskać dostępu do danych zewnętrznych, Chainlink oferuje rozwiązanie, działając jako niezawodny most. Oracle w sieci Chainlink zbierają i weryfikują dane zewnętrzne z różnych źródeł, zapewniając integralność danych przed ich wprowadzeniem do smart kontraktów. Ten mechanizm umożliwia wykonanie smart kontraktów na podstawie wydarzeń z realnego świata, danych i informacji z API, co jest kluczowe dla rozwoju dynamicznych i reagujących aplikacji blockchain. Kluczowe cechy Chainlink obejmują:

 • Zdecentralizowanie. Zapewnienie integralności danych i zmniejszenie zależności od jakiegokolwiek pojedynczego punktu awarii poprzez wykorzystanie sieci niezależnych operatorów węzłów.
 • Bezpieczeństwo. Zaawansowane techniki kryptograficzne i solidny system reputacji chronią sieć przed manipulacją i zapewniają niezawodność danych.
 • Elastyczność. Kompatybilność z dowolnym blockchainem umożliwia płynną integrację w różnorodnych ekosystemach.

Zastosowania Chainlink obejmują finanse, ubezpieczenia, gry i wiele innych sektorów, gdzie dostęp do dokładnych i aktualnych danych zewnętrznych jest kluczowy.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Co to jest Polkadot?

Polkadot ułatwia międzyłańcuchowy transfer dowolnego typu danych lub aktywów, nie tylko tokenów, umożliwiając tym samym interoperacyjność między blockchainami. Składa się z głównej sieci nazywanej Łańcuchem Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainów, które są indywidualnymi blockchainami połączonymi z i zabezpieczonymi przez Łańcuch Sztafetowy. Ta unikalna architektura pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności, ponieważ każdy parachain może być dostosowany do konkretnych przypadków użycia lub obciążeń, korzystając jednocześnie ze wspólnej ochrony Łańcucha Sztafetowego.

Kluczowe cechy Polkadot obejmują:

 • Interoperacyjność. Umożliwia różnym blockchainom komunikację i transfer danych lub aktywów w środowisku bez zaufania, otwierając drogę do aplikacji i usług międzyłańcuchowych.
 • Skalowalność. Parachainy działają równolegle, co pozwala na znaczne ulepszenia skalowalności w porównaniu do tradycyjnych architektur blockchain.
 • Ochrona. Parachainy dzielą model bezpieczeństwa Łańcucha Sztafetowego, zapewniając, że korzystają z mechanizmu zbiorowego bezpieczeństwa, zamiast musieć tworzyć własny.

Wizją stojącą za Polkadot jest stworzenie w pełni interoperacyjnej i skalowalnej sieci blockchainów, ułatwiającej płynną wymianę informacji i transakcji między dotychczas izolowanymi sieciami. To podejście nie tylko zwiększa efektywność i skalowalność, ale także zachęca do innowacji, pozwalając programistom skupić się na budowaniu specjalistycznych rozwiązań na parachainach.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Polkadot – Blockchain to change the rules of the game?"

Cel

Chainlink koncentruje się na zwiększaniu funkcjonalności smart kontraktów poprzez zapewnienie im dostępu do rzeczywistych danych. Osiąga się to poprzez zdecentralizowaną sieć wyroczni, która zapewnia, że dane, na których opierają się smart kontrakty, są dokładne i wiarygodne. Celem Chainlink jest wypełnienie luki między światem on-chain i off-chain, umożliwiając smart kontraktom bezpieczną interakcję z zewnętrznymi źródłami danych, internetowymi interfejsami API i tradycyjnymi systemami płatności bankowych.

Z kolei Polkadot rozwiązuje problem interoperacyjności i skalowalności blockchain. Jego unikalna struktura multi-chain pozwala różnym blockchainom komunikować się i dzielić informacjami bez poświęcania ich suwerenności. Umożliwiając transfer danych i wartości pomiędzy wcześniej niekompatybilnymi sieciami, Polkadot dąży do stworzenia sieci połączonych blockchainów, ułatwiając nowy poziom interoperacyjności i skalowalności.

Technologia i Infrastruktura

Infrastruktura Chainlink opiera się na jej zdecentralizowanej sieci oracle, które niezależnie zbierają, weryfikują i dostarczają dane zewnętrzne do inteligentnych kontraktów na blockchainie. Ta konfiguracja zapewnia, że dane są nie tylko dokładne, ale także odporne na manipulacje, tworząc bezpieczne i godne zaufania środowisko dla działania smart kontraktów.

Architektura Polkadot opiera się na centralnym Łańcuchu Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainach (łańcuchach równoległych). Łańcuch Sztafetowy odpowiada za wspólne bezpieczeństwo, konsensus i interoperacyjność sieci, podczas gdy parachainy to indywidualne blockchainy, które mogą posiadać własne tokeny i być optymalizowane pod kątem konkretnych przypadków użycia. Ta konstrukcja pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności w całej sieci Polkadot.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Developing Blockchain Interoperability Solutions with Cosmos and Polkadot"

Oracle Chainlink są kluczowe dla każdej aplikacji, która wymaga danych z realnego świata do uruchomienia smart kontraktu. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, platform finansowych zdecentralizowanych (DeFi), które potrzebują aktualnych danych o cenach, kontraktów ubezpieczeniowych zależnych od wydarzeń w realnym świecie oraz platform do gier, które wykorzystują zewnętrzne dane do mechanik w grze.

Polkadot skupia się na umożliwieniu różnym blockchainom płynnej współpracy. Jego przypadki użycia są szerokie i obejmują międzyłańcuchowe transfery danych lub aktywów, interoperacyjne aplikacje, które mogą działać na wielu blockchainach, oraz tworzenie nowych typów usług, które wykorzystują moc różnych sieci bez ograniczeń związanych ze słabościami jakiegokolwiek pojedynczego łańcucha.

FeatureChainlinkPolkadot
SecuritySecures data pipeline with decentralized oracles and cryptographic proofs.Shared security model through the Relay Chain, benefiting all parachains.
ScalabilityEnhances application scalability by off-chain data interaction.Handles high transaction volumes with parallel processing of parachains.
GovernanceDecentralized governance involving community, node operators, and Chainlink team.On-chain governance model allowing token holder proposals and voting.
AdoptionWidespread in DeFi and various industries for real-time data needs.Adopted for diverse use cases across its growing number of parachains.
EcosystemComprises independent node operators, data providers, and developers.Includes projects developing on parachains, infrastructure providers, and a supportive community.
Chainlink vs Polkadot

Bezpieczeństwo

 • Chainlink kładzie nacisk na zabezpieczenie potoku danych pomiędzy zewnętrznymi źródłami danych a smart kontraktami blockchain. Wykorzystuje zdecentralizowaną sieć wyroczni, aby zapobiec pojedynczym punktom awarii i zapewnić integralność danych.
 • Polkadot koncentruje się na bezpieczeństwie swojej wielołańcuchowej architektury poprzez współdzielone zabezpieczenia. Oznacza to, że wszystkie parachainy korzystają ze zbiorowego bezpieczeństwa sieci Polkadot, zapewnianego przez Relay Chain. Ten wspólny model bezpieczeństwa zapewnia, że poszczególne łańcuchy bloków nie muszą ustanawiać własnych środków bezpieczeństwa, które mogą wymagać dużych zasobów i być mniej skuteczne.

Skalowalność

 • Chainlink sprawia, że smart kontrakty stają się inteligentniejsze. Łączy je ze światem rzeczywistym bez spowalniania ich działania. Oznacza to, że bardziej złożone aplikacje mogą działać płynnie.
 • Polkadot używa wielu łańcuchów jednocześnie. To tak, jakby otworzyć więcej pasów na autostradzie. Pozwala to na szybki przepływ większej ilości danych. Każdy łańcuch wykonuje swoją część, zapewniając szybkość działania.

Zarządzanie

 • W Chainlink decyzje podejmowane są przez wiele osób. Społeczność, osoby zarządzające węzłami i zespół Chainlink mają głos. W ten sposób zmiany przynoszą korzyści wszystkim.
 • Zarządzanie Polkadot jest praktyczne. Posiadacze tokenów głosują nad propozycjami. Bezpośrednio kształtują przyszłość Polkadot. To demokracja w działaniu, zapewniająca, że sieć ewoluuje jako prawdziwa społeczność.

Chainlink and Polkadot are at the forefront of blockchain innovation, each serving distinct yet complementary roles. Chainlink's secure data integration expands the utility of smart contracts, while Polkadot's focus on interoperability and scalability fosters a more connected blockchain ecosystem. Their unique approaches contribute significantly to the blockchain community, driving growth and attracting a wide range of stakeholders.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem Chainlink lub innych rozwiązań opartych na blockchain w swoim projekcie, skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com.