Przeciwdziałanie zagrożeniu kwantowemu: Kryptografia postkwantowa w blockchainie

Karolina

07 cze 2023
Przeciwdziałanie zagrożeniu kwantowemu: Kryptografia postkwantowa w blockchainie

W dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie, zapotrzebowanie na bezpieczne i niezawodne systemy kryptograficzne jest zawsze wysokie. Technologia Blockchain stała się rewolucyjną siłą w wielu branżach dzięki swojej zdecentralizowanej i niezmiennej charakterystyce. Istniejące algorytmy kryptograficzne stoją jednak w obliczu poważnych zagrożeń bezpieczeństwa ze strony rozwijającej się technologii komputerów kwantowych. W tym artykule omówimy znaczenie kryptografii post-kwantowej w ochronie sieci blockchain przed zbliżającymi się wyzwaniami kwantowymi.

Zrozumienie zagrożenia kwantowego

Komputery kwantowe, wykorzystujące zasady mechaniki kwantowej, obiecują bezprecedensowe możliwości obliczeniowe, które mogą sprawić, że istniejące algorytmy kryptograficzne staną się nieskuteczne. Konwencjonalne techniki szyfrowania, takie jak RSA i ECC (kryptografia krzywych eliptycznych), zależą od złożoności określonych problemów matematycznych w zakresie bezpieczeństwa. Komputery kwantowe mają jednak potencjał do rozwiązywania tych problemów wykładniczo szybciej, w konsekwencji demontując podstawy kryptograficzne, które wspierają sieci blockchain.

Wpływ komputerów kwantowych na sieci blockchain wiąże się z różnymi zagrożeniami. Najbardziej znaczące ryzyko obejmuje naruszenie bezpieczeństwa zasobów cyfrowych zarządzanych w ramach systemów blockchain. Transakcje, inteligentne kontrakty i klucze prywatne, które zależą od algorytmów kryptograficznych, mogą stać się podatne na ataki komputerów kwantowych. Wraz z postępem technologii kwantowej, przeciwnicy mogą odszyfrować zaszyfrowane informacje, manipulować transakcjami lub fałszować podpisy cyfrowe - prowadząc do poważnych szkód finansowych i reputacyjnych dla tych, którzy polegają na sieciach blockchain.

Dodatkowo, zdecentralizowany i przejrzysty charakter blockchaina sprawia, że jest on szczególnie podatny na ataki kwantowe. Biorąc pod uwagę, że transakcje blockchain są publicznie dostępne, atakujący wyposażony w komputer kwantowy mógłby z mocą wsteczną odszyfrować przeszłe transakcje. Podważa to podstawowe zasady niezmienności i zaufania, które leżą u podstaw technologii blockchain.

Podejście proaktywne

Aby sprostać temu pilnemu i krytycznemu wyzwaniu związanemu z zagrożeniem kwantowym, konieczne jest przyjęcie proaktywnego podejścia. Włączenie kryptografii post-kwantowej do systemów blockchain ma kluczowe znaczenie dla utrzymania długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności tych sieci. Wykorzystując algorytmy kryptograficzne, które mogą wytrzymać ataki komputerów kwantowych, sieci blockchain mogą zachować poufność danych, integralność oraz autentyczność transakcji i zasobów cyfrowych. Nawet w świetle postępu kwantowego.

W kolejnych sekcjach tego artykułu zbadamy praktyczną stronę implementacji kryptografii post-kwantowej w systemach blockchain. Zbadamy konkretne rozwiązania, ocenimy ich wpływ na wydajność i podkreślimy inicjatywy podejmowane w celu standaryzacji i kompatybilności. Poprzez to badanie staramy się przyczynić do kompleksowego zrozumienia i przyjęcia kryptografii post-kwantowej jako istotnej obrony przed zagrożeniem kwantowym w środowisku blockchain.

Foto: Eric Lukero/Google

Przeczytaj więcej na ten temat!

Badanie opłacalności kryptografii postkwantowej w blockchainie

Wdrożenie kryptografii post-kwantowej w systemach blockchain to wieloaspektowy wysiłek wymagający dokładnego zbadania wielu aspektów. Wraz ze zbliżającym się pojawieniem się komputerów kwantowych, przejście na post-kwantowe algorytmy kryptograficzne wiąże się z własnym zestawem wyzwań. Ta sekcja zagłębia się w praktyczną stronę włączenia kryptografii post-kwantowej do blockchain i analizuje postępy w tej dziedzinie.

Badania i postępy w dziedzinie algorytmów

Badacze i organizacje kryptograficzne prowadzą intensywne badania nad algorytmami kryptograficznymi post-kwantowymi, które mogą wytrzymać ataki ze strony komputerów kwantowych. Schematy oparte na kratach, kodach i wielu zmiennych to tylko niektóre przykłady, które mają na celu zachowanie bezpieczeństwa nawet przed kwantowymi przeciwnikami. Przeprowadzane są skrupulatne badania i ewaluacje w celu oceny podstaw matematycznych, atrybutów bezpieczeństwa i praktyczności tych algorytmów do rzeczywistej implementacji.

Obawy dotyczące wydajności

Istotną przeszkodą przy wdrażaniu kryptografii post-kwantowej w blockchainie są koszty wydajności wynikające z tych nowych algorytmów. Często post-kwantowe algorytmy kryptograficzne wymagają większej mocy obliczeniowej i pamięci w porównaniu do konwencjonalnych algorytmów kryptograficznych. Takie zwiększone wymagania obliczeniowe mogą wpływać na wydajność i skalowalność sieci blockchain, potencjalnie zmieniając przepustowość transakcji i mechanizmy konsensusu. Niemniej jednak, trwające badania i wysiłki optymalizacyjne mają na celu rozwiązanie tych kwestii związanych z wydajnością, czyniąc kryptografię post-kwantową bardziej praktyczną dla systemów blockchain.

Integracja z obecnymi protokołami blockchain

Modyfikacje i zmiany istniejących protokołów mogą być niezbędne do integracji kryptografii post-kwantowej z sieciami blockchain. Platformy blockchain, takie jak Ethereum, proaktywnie badają włączenie algorytmów kryptograficznych post-kwantowych poprzez inicjatywy takie jak EIP-2938. Cele obejmują zapewnienie zgodności i konsensusu wśród użytkowników sieci przy jednoczesnym ustanowieniu trajektorii w kierunku bezpieczeństwa odpornego na kwanty.

Rola standaryzacji i interoperacyjności

Standaryzacja ma ogromne znaczenie przy przyjmowaniu kryptografii post-kwantowej w systemach blockchain. Instytucje takie jak National Institute of Standards and Technology wprowadziły konkursy i oceny w celu określenia i standaryzacji post-kwantowych algorytmów kryptograficznych. Ten proces standaryzacji potwierdza interoperacyjność, kultywuje zaufanie i ułatwia powszechne wykorzystanie tych algorytmów w różnych sieciach blockchain.

Czytaj więcej o interoperacyjności

Wdrożenia testowe i rzeczywista ocena

Liczne projekty pilotażowe i inicjatywy są uruchamiane w celu oceny wykonalności i praktyczności kryptografii p-q w rzeczywistych ustawieniach blockchain. Wdrożenia te pomagają w określeniu potencjalnych trudności, konsekwencji wydajności i względów bezpieczeństwa związanych z łączeniem kryptografii post-kwantowej z istniejącą infrastrukturą blockchain. Wiedza uzyskana z tych projektów pilotażowych przyczynia się do udoskonalania i ulepszania algorytmów kryptograficznych post-kwantowych pod kątem ich przydatności w sieciach blockchain.

Ocena rozwiązań dla weryfikacji podpisów w kryptografii postkwantowej

Podpisy oparte na funkcjach skrótu

Schematy podpisów oparte na funkcjach skrótu, takie jak schematy podpisów jednorazowych Lamporta i Winternitza, zapewniają bezpieczeństwo postkwantowe ze względu na trudność obliczeniową funkcji skrótu. Chociaż schematy te oferują solidne zabezpieczenia przed atakami kwantowymi, ich duże rozmiary podpisów sprawiają, że są one mniej praktyczne w sieciach blockchain o ograniczonej przepustowości. Podpisy oparte na funkcjach skrótu są odpowiednie w sytuacjach, w których rozmiar podpisu nie jest głównym problemem, na przykład w kontekście offline lub niskiej przepustowości.

Podpisy kratowe

Schematy BLISS i Dilithium są przykładami schematów podpisów opartych na siatkach, które wykorzystują trudność określonych problemów matematycznych na siatkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa post-kwantowego. Schematy te mają mniejsze rozmiary podpisów niż podpisy oparte na hashach, co czyni je bardziej odpowiednimi dla sieci blockchain o ograniczonych zasobach. Podpisy oparte na siatkach zapewniają dobrą równowagę między bezpieczeństwem a wydajnością; jednak złożoność operacji na siatkach może wpływać na ich wydajność.

Podpisy oparte na Hash

Kody korygujące błędy są wykorzystywane w schematach podpisów opartych na kodach, takich jak McEliece i Niederreiter, aby zapewnić odporność na ataki kwantowe. Schematy te mają małe rozmiary podpisów i możliwości szybkiego generowania podpisów, co czyni je atrakcyjnymi dla wysokowydajnych systemów blockchain. Niemniej jednak, podpisy oparte na kodach mogą mieć większe rozmiary kluczy publicznych w porównaniu do innych schematów podpisów kryptograficznych p-q. Może to mieć wpływ na wymagania dotyczące przechowywania

Podpisy oparte na wielu zmiennych

Rainbow i HFE to wielowymiarowe schematy podpisów, które opierają się na trudnościach w rozwiązywaniu wielowymiarowych układów równań wielomianowych dla bezpieczeństwa post-kwantowego. Schematy te zapewniają niewielkie rozmiary podpisów i wydajną weryfikację podpisów, dzięki czemu są odpowiednie dla sieci blockchain o ograniczonych zasobach. Podpisy oparte na wielomianach mogą być jednak podatne na określone ataki, takie jak atak bazowy Gröbnera, co wymaga ostrożnego doboru parametrów i analizy bezpieczeństwa.

Podejścia hybrydowe

Integracja wielu schematów podpisów kryptografii postkwantowej charakteryzuje podejścia hybrydowe, które pozwalają wykorzystać ich zalety i wyeliminować niedociągnięcia. Schemat hybrydowy może na przykład łączyć schemat podpisu oparty na hashach w celu wstępnej weryfikacji ze schematem podpisu opartym na kratach lub kodach w celu dodatkowej walidacji. Podejścia hybrydowe dążą do zapewnienia solidnego i elastycznego rozwiązania, które harmonizuje bezpieczeństwo, wydajność i kompatybilność z istniejącą infrastrukturą kryptograficzną.

Wybierając rozwiązanie do weryfikacji podpisu w kryptografii postkwantowej dla blockchain, kluczowe znaczenie ma ocena takich czynników, jak bezpieczeństwo, rozmiar podpisu, wydajność obliczeniowa, wymagania dotyczące pamięci masowej i kompatybilność z protokołem. Wybór konkretnego schematu będzie zależał od konkretnych wymagań i ograniczeń sieci blockchain.

Ważne jest, aby pamiętać, że pozostaje to rozwijająca się dziedzina, z ciągłymi badaniami i postępem stale zwiększającym wydajność i bezpieczeństwo schematów podpisów. Bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i zasięganie porad ekspertów kryptograficznych jest niezbędne przy podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyjęcia i wdrożenia rozwiązań do weryfikacji podpisów w systemach blockchain.

Deweloperzy i organizacje blockchain mogą wybrać odpowiednie schematy weryfikacji podpisów po kryptografii kwantowej, skrupulatnie oceniając i porównując dostępne opcje, zapewniając solidną ochronę przed atakami kwantowymi przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych poziomów wydajności i skalowalności.

W kierunku standaryzacji i kompatybilności w kryptografii postkwantowej

Znaczenie standaryzacji rośnie, umożliwiając interoperacyjność i kompatybilność między różnymi sieciami blockchain. Przyjęcie post-kwantowych algorytmów kryptograficznych i bezpiecznej komunikacji cyfrowej zależy w dużej mierze od standaryzacji. W tej sekcji zbadamy znaczenie standaryzacji i dotychczasowe osiągnięcia.

Standaryzacja kryptografii postkwantowej przez NIST

 • Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) jest liderem w standaryzacji kryptografii post-kwantowej.
 • W 2017 roku NIST uruchomił publiczny konkurs zapraszający do zgłaszania algorytmów kandydujących do kryptografii postkwantowej w różnych kategoriach, takich jak szyfrowanie, podpis i wymiana kluczy.
 • Konkurs ten ma na celu wskazanie i wybranie algorytmów odpornych na kwanty, które są wydajne, solidne i mogą być szeroko wdrażane w różnych zastosowaniach i sektorach.
 • Znajdujący się obecnie w końcowej fazie konkurs zawęża kilka algorytmów do potencjalnych standardów kryptografii post-kwantowej.

Wyzwania w zakresie interoperacyjności i kompatybilności:

 • Osiągnięcie kompatybilności i interoperacyjności pomiędzy różnymi algorytmami kryptograficznymi i sieciami blockchain jest skomplikowanym zadaniem.
 • Obecne systemy blockchain często zależą od konkretnych protokołów kryptograficznych i prymitywów, które mogą nie być zgodne z algorytmami post-kwantowymi.
 • Płynna zmiana wymaga dokładnego zbadania kompatybilności wstecznej, strategii migracji i konsensusu ze strony uczestników.
 • Wspólne inicjatywy są niezbędne do tworzenia standardów i protokołów zdolnych do płynnej integracji algorytmów kryptograficznych post-kwantowych z istniejącymi sieciami blockchain.

Zalety standaryzacji dla sieci blockchain:

 • Przyjęcie kryptografii post-kwantowej przez sieci blockchain przynosi liczne korzyści dzięki standaryzacji.
 • Wspólne ramy dla operacji kryptograficznych zapewniają interoperacyjność, umożliwiając bezpieczną komunikację między różnymi platformami blockchain.
 • Algorytmy podlegające standaryzacji są rygorystycznie oceniane przez społeczność kryptograficzną, wzbudzając zaufanie do ich niezawodności i bezpieczeństwa.
 • Ponadto ustandaryzowane ramy upraszczają integrację nowych technologii kryptograficznych i przyszłych ulepszeń.

Rozszerzenie kryptografii postkwantowej na dodatkowe sieci blockchain

Wdrożenie kryptografii post-kwantowej wykracza poza jakąkolwiek pojedynczą sieć lub protokół blockchain. Aby zagwarantować długoterminowe bezpieczeństwo i solidność swoich systemów, wiele platform blockchain bada sposoby integracji post-kwantowych algorytmów kryptograficznych w miarę pojawiania się zagrożenia kwantowego. W tej sekcji przeanalizujemy bieżące wysiłki mające na celu wprowadzenie kryptografii post-kwantowej do innych sieci blockchain.

Ethereum i kryptografia post-kwantowa

 • Jako jedna z najbardziej rozpowszechnionych platform blockchain, Ethereum aktywnie bada przyjęcie post-kwantowych algorytmów kryptograficznych.
 • Fundacja Ethereum i jej społeczność angażują się w ciągły dialog i partnerstwa z ekspertami w celu oceny wykonalności i stosowności różnych algorytmów post-kwantowych dla infrastruktury Ethereum.
 • Ostatecznym celem jest opracowanie mapy drogowej dla włączenia kryptografii post-kwantowej, która uwzględnia potencjalny wpływ na wydajność, skalowalność i kompatybilność wsteczną.

Inne sieci blockchain

 • Poza Ethereum, dodatkowe sieci blockchain uznają wartość kryptografii post-kwantowej.
 • Platformy takie jak Hyperledger, Corda i Polkadot aktywnie badają, w jaki sposób algorytmy odporne na kwanty mogą zostać zintegrowane z ich protokołami w celu przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom.
 • Wspólne prace koncentrują się na ocenie i testowaniu różnych post-kwantowych rozwiązań kryptograficznych w rzeczywistych ustawieniach blockchain. Biorą pod uwagę takie czynniki, jak wydajność, bezpieczeństwo i kompatybilność infrastruktury.

Rozszerzając kryptografię post-kwantową na różne sieci blockchain, celem jest stworzenie bezpieczniejszej i przyszłościowej podstawy dla zdecentralizowanych aplikacji i transakcji aktywami cyfrowymi. Współpraca między organizacjami standaryzacyjnymi, ekspertami kryptograficznymi i platformami blockchain ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

Podsumowanie

Podsumowując, kryptografia post-kwantowa oferuje obiecujące rozwiązanie w celu przeciwdziałania zagrożeniom kwantowym w blockchainie. Trwają prace nad opracowaniem wydajnych i bezpiecznych algorytmów weryfikacji podpisów post-kwantowych. Inicjatywy w zakresie standaryzacji i kompatybilności mają kluczowe znaczenie dla płynnej integracji w różnych sieciach blockchain. Branża aktywnie pracuje nad rozszerzeniem kryptografii pq w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji blockchain.

Szukasz programistów Web3 & Blockchain dla swojego projektu? Skontaktuj sie z nami!

Tagi

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

NFT i Gaming: Chainlink

Karolina

09 lut 2024
NFT i Gaming: Chainlink

Chainlink, zdecentralizowana sieć oracli, odgrywa kluczową rolę w łączeniu smart contraktów blockchain z danymi ze świata rzeczywistego. Jego znaczenie dla gier i NFT jest ogromne, szczególnie przez jego Funkcję Weryfikowalnej Losowości (VRF). VRF Chainlinka wprowadza nowy poziom integralności i uczciwości do procesu generowania przedmiotów w grze i NFT, zapewniając, że rzadkość i unikalność tych zasobów są naprawdę losowe i odporne na manipulacje.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Zrozumienie NFT w Grach

Wyjaśnienie NFT i Ich Unikalnych Właściwości

NFT, czyli Tokeny Niewymienialne, reprezentują unikalnie identyfikowalne aktywa, które są weryfikowane na blockchainie. NFT są odrębne, każdy token ma unikalny zestaw atrybutów i wartości. Ta unikalność i możliwość bezpiecznego udowodnienia własności sprawiają, że NFT są szczególnie atrakcyjne dla przemysłu gier, gdzie mogą reprezentować wszystko, od przedmiotów w grze i kolekcjonerskich po postacie i wirtualne ziemie.

Znaczenie NFT w Grach dla Tworzenia Rzadkich i Unikalnych Przedmiotów w Grze

W grach, NFT przynoszą nowe możliwości zarówno dla graczy, jak i deweloperów. Gracze zyskują prawdziwą własność aktywów w grze, umożliwiając handel, sprzedaż lub użytkowanie na różnych grach i platformach. Deweloperzy znajdują nowe ścieżki w projektowaniu gier, angażowaniu i monetyzacji. Tworzenie rzadkich i unikalnych przedmiotów NFT zwiększa doświadczenie w grze, buduje społeczność i pozwala graczom zyskiwać realną wartość z rozgrywki.

Rola Chainlinka w Zwiększaniu Rzadkości i Wartości NFT

Przegląd Funkcji Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) i Jej Znaczenie

VRF Chainlinka rewolucjonizuje blockchain z bezpieczną, weryfikowalną losowością, kluczową dla gier i tworzenia NFT. Wygenerowana losowość jest weryfikowalna przez blockchain, co pozwala na niezależne audyty potwierdzające jej uczciwość i brak zewnętrznego wpływu.

Jak Chainlink VRF Zapewnia Sprawiedliwe Tworzenie Rzadkich NFT

Dla przemysłu gier, Chainlink VRF zapewnia sprawiedliwe i przejrzyste tworzenie NFT. Pomaga określić atrybuty i rzadkość nowych NFT, takich jak skórki postaci czy broń, gwarantując równą szansę dla graczy na zdobycie rzadkich przedmiotów. To buduje zaufanie w społeczności graczy i zwiększa wartość NFT, ponieważ gracze ufają uczciwości zdobywania przedmiotów.

Chainlink VRF: Rewolucjonizując Losowość w Grach

Funkcja Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) wyłoniła się jako technologia narożna dla aplikacji opartych na blockchainie, szczególnie w sektorze gier, gdzie losowość odgrywa krytyczną rolę w różnych aspektach, od tworzenia postaci po dynamikę w grze i dystrybucję nagród.

Szczegółowe Wyjaśnienie Co to Jest Chainlink VRF i Jak Działa

Chainlink VRF łączy dane bloku, które są jeszcze nieznane, gdy żądanie jest składane, z wcześniej zadeklarowanym prywatnym kluczem węzła oracle, aby wygenerować zarówno losową liczbę, jak i kryptograficzny dowód. Kontrakt inteligentny VRF akceptuje wejście losowej liczby tylko jeśli posiada ważny kryptograficzny dowód, a kryptograficzny dowód może być wygenerowany tylko jeśli proces VRF jest odporny na manipulacje. To zapewnia, że losowość jest dowodliwa i niezmanipulowana, przynosząc uczciwość i przejrzystość na czoło aplikacji cyfrowej losowości.

Przykłady Aplikacji w Grach Wykorzystujących Chainlink VRF dla Losowości

Studia przypadków:

 • Aavegotchi. Ta gra blockchainowa integruje Chainlink VRF do tworzenia rzadkich NFT nazywanych "Aavegotchis", każdy z losowo wybranymi atrybutami, gdy gracz otwiera Portal. Ten proces zapewnia rzadkość i unikalność każdego Aavegotchi, czyniąc grę bardziej angażującą i aktywa bardziej wartościowe.
 • Ether Legends. Ta cyfrowa gra kolekcjonerska kart wykorzystuje Chainlink VRF do dystrybucji rzadkich nagród NFT opartych na krypto dla graczy. Losowość zapewnia uczciwość w przyznawaniu tych nagród, czyniąc konkurencje bardziej ekscytującymi i satysfakcjonującymi.
 • Axie Infinity. Znana ze swojego żywego cyfrowego uniwersum zwierzątek, Axie Infinity używa Chainlink VRF do generowania losowych cech dla Origin Axies. Ta losowość dodaje warstwę nieprzewidywalności i uczciwości do mechanik hodowli i walki w grze.

Dynamiczne NFT

Dynamic NFTs reprezentują przełomową zmianę w krajobrazie NFT, oferując aktywa, które mogą ewoluować w czasie na podstawie rzeczywistych wydarzeń, osiągnięć gracza lub innych kryteriów.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Dynamic NFT"

Wprowadzenie do Dynamicznych NFT i Ich Ewoluującej Natury

W przeciwieństwie do tradycyjnych NFT, które są statyczne i niezmienne, dynamiczne NFT mogą zmieniać rzadkość, wygląd lub użyteczność. Jest to możliwe dzięki kontraktom inteligentnym, które mogą aktualizować atrybuty NFT w odpowiedzi na zewnętrzne dane wejściowe lub zdarzenia na łańcuchu, ułatwione przez oracle, takie jak Chainlink.

Przykłady Dynamicznych NFT w Sporcie:

 • Gwiazda MLB, Trey Mancini i nowicjusz NBA, LaMelo Ball, obaj wprowadzili dynamiczne NFT, które zmieniają się w oparciu o rzeczywiste występy i osiągnięcia. Te NFT nie tylko służą jako cyfrowe kolekcjonerskie, ale także jako żywe rejestry karier sportowców, angażując fanów w nowy i interaktywny sposób.

GameFi i Chainlink

Fuzja zdecentralizowanych finansów (DeFi) i gier, znana jako GameFi, tworzy nową dziedzinę, gdzie gracze mogą zarabiać realne nagrody ekonomiczne poprzez rozgrywkę.

Eksploracja Przecięcia Gry i DeFi (GameFi)

Chainlink wspiera rozwijający się ekosystem gier na kilka sposobów. Zapewnia niezawodne źródła danych do zarządzania ekonomią w grze. Oferuje również bezpieczne generowanie liczb losowych, aby zapewnić uczciwą rozgrywkę. Ponadto, Chainlink automatyzuje wykonanie kontraktów inteligentnych, usprawniając zdecentralizowane operacje w grach.

No-Loss Savings Games

Znaczącą innowacją DeFi w grach są gry oszczędnościowe bez straty. Te gry łączą rozrywkę z możliwościami wzrostu finansowego.

PoolTogether

PoolTogether jest platformą, która ilustruje ten koncept. Wykorzystuje Chainlink VRF do losowego wyboru zwycięzców w swojej grze oszczędnościowej bez strat. W tej grze, użytkownicy grupują swoje fundusze, aby zbiorowo zarabiać odsetki. Jeden szczęśliwy uczestnik wygrywa zgromadzone odsetki. Tymczasem wszyscy inni gracze otrzymują z powrotem swoje początkowe depozyty. Bezpieczna losowość Chainlinka napędza ten model, promując przejrzystość i uczciwość. To zachęca do szerszego uczestnictwa.

Chainlink w Zakładach Sportowych i Esportowych

Technologia blockchain poprawia zakłady sportowe i esportowe dzięki przejrzystości i uczciwości, dzięki zdecentralizowanym oracle, takim jak Chainlink. Te oracle bezpiecznie przenoszą dane ze świata rzeczywistego do blockchaina, niezbędne do rozstrzygania zakładów na rzeczywiste wyniki gier.

Key Takeaways

 • Wpływ Chainlinka na Gry i NFT: Technologia Chainlinka, szczególnie jego Funkcja Weryfikowalnej Losowości (VRF) i usługi oracle, znacząco wpłynęły na sektor gier i NFT, zapewniając uczciwość, przejrzystość i zaufanie w cyfrowej losowości i integracji danych ze świata rzeczywistego.
 • Potencjalna Przyszłość Chainlinka w Przemyśle Gier: Potencjał Chainlinka do rewolucjonizowania przemysłu gier sięga obszarów takich jak dynamiczne NFT, GameFi i zastosowania zdecentralizowanych finansów w ekosystemach gier.

Podsumowanie

Transformacyjny potencjał technologii Chainlinka w grach i powiązanych sektorach, takich jak NFT i zakłady, jest głęboki. Umożliwiając uczciwą i przejrzystą losowość, weryfikowalną integrację danych ze świata rzeczywistego i dynamiczne możliwości aktywów, Chainlink nie tylko ulepsza istniejące ekosystemy gier i zakładów, ale również toruje drogę dla całkowicie nowych paradygmatów gier. W miarę ewolucji krajobrazu gier blockchainowych i NFT, wkład Chainlinka jest podstawą do jego wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Chainlink vs Polkadot

Karolina

08 lut 2024
Chainlink vs Polkadot

Chainlink ma na celu bezpieczne zmostkowanie przepaści między blockchainami a danymi z realnego świata za pomocą swojej Zdecentralizowanej Sieci Oracle. Z kolei Polkadot koncentruje się na umożliwieniu różnym blockchainom przesyłania wiadomości i wartości bez zaufania, poprawiając interoperacyjność. Ten artykuł zagłębia się w różnice między Chainlink a Polkadot, rozważając ich cele, technologie i potencjalny wpływ, jaki mają na ekosystem blockchain.

Chainlink to zdecentralizowana sieć oracle zaprojektowana do dostarczania danych zewnętrznych do smart kontraktów na dowolnym blockchainie. Rozpoznając ograniczenie, że smart kontrakty nie mogą natywnie uzyskać dostępu do danych zewnętrznych, Chainlink oferuje rozwiązanie, działając jako niezawodny most. Oracle w sieci Chainlink zbierają i weryfikują dane zewnętrzne z różnych źródeł, zapewniając integralność danych przed ich wprowadzeniem do smart kontraktów. Ten mechanizm umożliwia wykonanie smart kontraktów na podstawie wydarzeń z realnego świata, danych i informacji z API, co jest kluczowe dla rozwoju dynamicznych i reagujących aplikacji blockchain. Kluczowe cechy Chainlink obejmują:

 • Zdecentralizowanie. Zapewnienie integralności danych i zmniejszenie zależności od jakiegokolwiek pojedynczego punktu awarii poprzez wykorzystanie sieci niezależnych operatorów węzłów.
 • Bezpieczeństwo. Zaawansowane techniki kryptograficzne i solidny system reputacji chronią sieć przed manipulacją i zapewniają niezawodność danych.
 • Elastyczność. Kompatybilność z dowolnym blockchainem umożliwia płynną integrację w różnorodnych ekosystemach.

Zastosowania Chainlink obejmują finanse, ubezpieczenia, gry i wiele innych sektorów, gdzie dostęp do dokładnych i aktualnych danych zewnętrznych jest kluczowy.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Co to jest Polkadot?

Polkadot ułatwia międzyłańcuchowy transfer dowolnego typu danych lub aktywów, nie tylko tokenów, umożliwiając tym samym interoperacyjność między blockchainami. Składa się z głównej sieci nazywanej Łańcuchem Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainów, które są indywidualnymi blockchainami połączonymi z i zabezpieczonymi przez Łańcuch Sztafetowy. Ta unikalna architektura pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności, ponieważ każdy parachain może być dostosowany do konkretnych przypadków użycia lub obciążeń, korzystając jednocześnie ze wspólnej ochrony Łańcucha Sztafetowego.

Kluczowe cechy Polkadot obejmują:

 • Interoperacyjność. Umożliwia różnym blockchainom komunikację i transfer danych lub aktywów w środowisku bez zaufania, otwierając drogę do aplikacji i usług międzyłańcuchowych.
 • Skalowalność. Parachainy działają równolegle, co pozwala na znaczne ulepszenia skalowalności w porównaniu do tradycyjnych architektur blockchain.
 • Ochrona. Parachainy dzielą model bezpieczeństwa Łańcucha Sztafetowego, zapewniając, że korzystają z mechanizmu zbiorowego bezpieczeństwa, zamiast musieć tworzyć własny.

Wizją stojącą za Polkadot jest stworzenie w pełni interoperacyjnej i skalowalnej sieci blockchainów, ułatwiającej płynną wymianę informacji i transakcji między dotychczas izolowanymi sieciami. To podejście nie tylko zwiększa efektywność i skalowalność, ale także zachęca do innowacji, pozwalając programistom skupić się na budowaniu specjalistycznych rozwiązań na parachainach.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Polkadot – Blockchain to change the rules of the game?"

Cel

Chainlink koncentruje się na zwiększaniu funkcjonalności smart kontraktów poprzez zapewnienie im dostępu do rzeczywistych danych. Osiąga się to poprzez zdecentralizowaną sieć wyroczni, która zapewnia, że dane, na których opierają się smart kontrakty, są dokładne i wiarygodne. Celem Chainlink jest wypełnienie luki między światem on-chain i off-chain, umożliwiając smart kontraktom bezpieczną interakcję z zewnętrznymi źródłami danych, internetowymi interfejsami API i tradycyjnymi systemami płatności bankowych.

Z kolei Polkadot rozwiązuje problem interoperacyjności i skalowalności blockchain. Jego unikalna struktura multi-chain pozwala różnym blockchainom komunikować się i dzielić informacjami bez poświęcania ich suwerenności. Umożliwiając transfer danych i wartości pomiędzy wcześniej niekompatybilnymi sieciami, Polkadot dąży do stworzenia sieci połączonych blockchainów, ułatwiając nowy poziom interoperacyjności i skalowalności.

Technologia i Infrastruktura

Infrastruktura Chainlink opiera się na jej zdecentralizowanej sieci oracle, które niezależnie zbierają, weryfikują i dostarczają dane zewnętrzne do inteligentnych kontraktów na blockchainie. Ta konfiguracja zapewnia, że dane są nie tylko dokładne, ale także odporne na manipulacje, tworząc bezpieczne i godne zaufania środowisko dla działania smart kontraktów.

Architektura Polkadot opiera się na centralnym Łańcuchu Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainach (łańcuchach równoległych). Łańcuch Sztafetowy odpowiada za wspólne bezpieczeństwo, konsensus i interoperacyjność sieci, podczas gdy parachainy to indywidualne blockchainy, które mogą posiadać własne tokeny i być optymalizowane pod kątem konkretnych przypadków użycia. Ta konstrukcja pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności w całej sieci Polkadot.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Developing Blockchain Interoperability Solutions with Cosmos and Polkadot"

Oracle Chainlink są kluczowe dla każdej aplikacji, która wymaga danych z realnego świata do uruchomienia smart kontraktu. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, platform finansowych zdecentralizowanych (DeFi), które potrzebują aktualnych danych o cenach, kontraktów ubezpieczeniowych zależnych od wydarzeń w realnym świecie oraz platform do gier, które wykorzystują zewnętrzne dane do mechanik w grze.

Polkadot skupia się na umożliwieniu różnym blockchainom płynnej współpracy. Jego przypadki użycia są szerokie i obejmują międzyłańcuchowe transfery danych lub aktywów, interoperacyjne aplikacje, które mogą działać na wielu blockchainach, oraz tworzenie nowych typów usług, które wykorzystują moc różnych sieci bez ograniczeń związanych ze słabościami jakiegokolwiek pojedynczego łańcucha.

FeatureChainlinkPolkadot
SecuritySecures data pipeline with decentralized oracles and cryptographic proofs.Shared security model through the Relay Chain, benefiting all parachains.
ScalabilityEnhances application scalability by off-chain data interaction.Handles high transaction volumes with parallel processing of parachains.
GovernanceDecentralized governance involving community, node operators, and Chainlink team.On-chain governance model allowing token holder proposals and voting.
AdoptionWidespread in DeFi and various industries for real-time data needs.Adopted for diverse use cases across its growing number of parachains.
EcosystemComprises independent node operators, data providers, and developers.Includes projects developing on parachains, infrastructure providers, and a supportive community.
Chainlink vs Polkadot

Bezpieczeństwo

 • Chainlink kładzie nacisk na zabezpieczenie potoku danych pomiędzy zewnętrznymi źródłami danych a smart kontraktami blockchain. Wykorzystuje zdecentralizowaną sieć wyroczni, aby zapobiec pojedynczym punktom awarii i zapewnić integralność danych.
 • Polkadot koncentruje się na bezpieczeństwie swojej wielołańcuchowej architektury poprzez współdzielone zabezpieczenia. Oznacza to, że wszystkie parachainy korzystają ze zbiorowego bezpieczeństwa sieci Polkadot, zapewnianego przez Relay Chain. Ten wspólny model bezpieczeństwa zapewnia, że poszczególne łańcuchy bloków nie muszą ustanawiać własnych środków bezpieczeństwa, które mogą wymagać dużych zasobów i być mniej skuteczne.

Skalowalność

 • Chainlink sprawia, że smart kontrakty stają się inteligentniejsze. Łączy je ze światem rzeczywistym bez spowalniania ich działania. Oznacza to, że bardziej złożone aplikacje mogą działać płynnie.
 • Polkadot używa wielu łańcuchów jednocześnie. To tak, jakby otworzyć więcej pasów na autostradzie. Pozwala to na szybki przepływ większej ilości danych. Każdy łańcuch wykonuje swoją część, zapewniając szybkość działania.

Zarządzanie

 • W Chainlink decyzje podejmowane są przez wiele osób. Społeczność, osoby zarządzające węzłami i zespół Chainlink mają głos. W ten sposób zmiany przynoszą korzyści wszystkim.
 • Zarządzanie Polkadot jest praktyczne. Posiadacze tokenów głosują nad propozycjami. Bezpośrednio kształtują przyszłość Polkadot. To demokracja w działaniu, zapewniająca, że sieć ewoluuje jako prawdziwa społeczność.

Chainlink and Polkadot are at the forefront of blockchain innovation, each serving distinct yet complementary roles. Chainlink's secure data integration expands the utility of smart contracts, while Polkadot's focus on interoperability and scalability fosters a more connected blockchain ecosystem. Their unique approaches contribute significantly to the blockchain community, driving growth and attracting a wide range of stakeholders.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem Chainlink lub innych rozwiązań opartych na blockchain w swoim projekcie, skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com.