Uwolnij moc smart contractów dzięki audytowi bezpieczeństwa – dlaczego warto go zrobić!

Paulina Lewandowska

23 gru 2022
Uwolnij moc smart contractów dzięki audytowi bezpieczeństwa – dlaczego warto go zrobić!

Smart contracty to cyfrowe umowy, które są samowykonalne i bezpieczne. Są one coraz częściej wykorzystywane do zarządzania szerokim zakresem działań, w tym transakcji finansowych i transferów nieruchomości. Pomimo licznych korzyści, które oferują, smart contracty wiążą się również z wysokim poziomem ryzyka. Dlatego kluczowe jest przeprowadzenie audytu smart contractów przed wdrożeniem. W tym artykule omówimy znaczenie audytu smart contractów, kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze audytora smart contractów oraz jak zoptymalizować proces audytu.

Wprowadzenie do smart contractów

Smart contracty czyli cyfrowe umowy, które są przechowywane na blockchainie i wykonywane automatycznie, gdy spełnione są wcześniej określone warunki, zyskały popularność jako bezpieczny i przejrzysty sposób zarządzania umowami i transakcjami. Kontrakty te mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie działań, w tym wymiany towarów i usług, a także przeniesienia własności i praw. Chociaż smart contracty oferują wiele korzyści, takich jak bezpieczeństwo, przejrzystość i niezmienność, kluczowe jest przeprowadzenie audytu przed wdrożeniem, aby zapewnić ich niezawodność i bezpieczeństwo.

Dlaczego audyt smart contractów jest ważny

Audytowanie smart contractów blockchain jest kluczowe, ponieważ pomaga zidentyfikować i zająć się wszelkimi potencjalnymi podatnościami lub błędami przed wdrożeniem kontraktu. Blockchain jest zdecentralizowaną i niezmienną księgą, co oznacza, że po zapisaniu na niej inteligentnego kontraktu nie można go zmienić. Jeśli smart contract zawiera jakiekolwiek wady lub podatności, może to mieć poważne konsekwencje, takie jak straty finansowe, kwestie prawne lub utrata reputacji. Dlatego niezbędne jest przeprowadzenie audytu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności smart contractu przed jego wdrożeniem. Wskazane jest również regularne przeprowadzanie audytu smart contractów, aby zapewnić ich ciągłe bezpieczeństwo i niezawodność w miarę wprowadzania zmian.

Co to jest audyt inteligentnego kontraktu?

Audyt smart contractu to systematyczny przegląd kodu inteligentnego kontraktu w celu wykrycia wszelkich możliwych wad lub podatności. Proces ten jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora smart contractu, posiadającego wiedzę na temat języka programowania użytego do opracowania kontraktu. Podczas audytu, audytor przeprowadza dokładne badanie kodu, linia po linii, w celu zidentyfikowania wszelkich problemów, takich jak nieprawidłowa składnia, wadliwa logika lub nieodpowiednie środki bezpieczeństwa. Dodatkowo, audyt ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa lub złośliwego kodu występującego w umowie. Po zakończeniu audytu, audytor przedstawia raport zawierający jego ustalenia i sugestie dotyczące ulepszeń.

Korzyści z audytu smart contractów

Audyt smart contractów oferuje szereg korzyści. Pomaga zapewnić, że kontrakt jest bezpieczny i niezawodny, co może zmniejszyć ryzyko strat finansowych, kwestii prawnych i utraty reputacji. Pomaga również zapewnić, że kontrakt jest zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami.

Audytowanie smart contractów pomaga również zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy, zanim mogą one spowodować znaczące szkody. Może to pomóc w zmniejszeniu kosztów wszelkich napraw lub dostosowań, które mogą być potrzebne. Może również pomóc w skróceniu czasu potrzebnego do wdrożenia kontraktu, ponieważ wszelkie potencjalne problemy mogą być szybko zidentyfikowane i rozwiązane.

Czego szukać u audytora inteligentnych kontraktów

Wybierając audytora smart contractu, ważne jest, aby szukać kogoś, kto jest doświadczony i ma wiedzę. Audytor powinien mieć głębokie zrozumienie języka kodowania użytego do stworzenia kontraktu i znać najlepsze praktyki audytu inteligentnych kontraktów.

Audytor powinien również mieć doświadczenie z konkretną platformą użytą do stworzenia kontraktu. Na przykład, jeśli używasz Ethereum, audytor powinien mieć doświadczenie z Ethereum Virtual Machine. Pomoże to zapewnić, że audyt jest kompleksowy i dokładny.

Proces audytu smart contractów

Proces audytu smart contractów zazwyczaj obejmuje bardzo dokładny i szczegółowy przegląd kodu. Oto kilka dodatkowych kroków, które mogą być zaangażowane w ten proces:

 1. Konfigurowanie środowiska programistycznego: Audytor będzie musiał skonfigurować środowisko testowe, aby wdrożyć i przetestować inteligentny kontrakt. Może to obejmować instalację niezbędnego oprogramowania i narzędzi, takich jak lokalna sieć blockchain lub emulator.
 2. Analizowanie struktury kodu: Audytor przejrzy ogólną strukturę kodu, aby upewnić się, że jest on dobrze zorganizowany i łatwy do zrozumienia. Sprawdzi również, czy przestrzegano jakichkolwiek standardów kodowania lub najlepszych praktyk.
 3. Badanie kodu pod kątem potencjalnych podatności: Audytor dokładnie przejrzy kod pod kątem wszelkich potencjalnych podatności lub słabości, które mogłyby zostać wykorzystane. Obejmuje to poszukiwanie niezabezpieczonych praktyk kodowania, takich jak korzystanie z niezabezpieczonych bibliotek lub brak odpowiedniej walidacji danych wejściowych.
 4. Testowanie scenariuszy: Audytor przetestuje smart contract, aby upewnić się, że działa on zgodnie z przeznaczeniem oraz że wszystkie jej cechy i funkcje działają prawidłowo. Może to obejmować pisanie przypadków testowych lub scenariuszy do ćwiczenia funkcjonalności smart contractu.
 5. Przedstawienie raportu zaleceń: Po zakończeniu audytu, audytor dostarczy raport ze swoimi ustaleniami i zaleceniami. Raport ten będzie przedstawiał wszelkie problemy, które zostały zidentyfikowane podczas audytu oraz sugestie dotyczące ich rozwiązania. Raport może również zawierać zalecenia dotyczące poprawy ogólnego bezpieczeństwa i stabilności kontraktu.

Najlepsze praktyki w zakresie audytu inteligentnych kontraktów

Audytowanie inteligentnych kontraktów jest istotną częścią zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności aplikacji opartych na blockchainie. Aby zapewnić najlepsze wyniki, ważne jest, aby przestrzegać najlepszych praktyk podczas audytu inteligentnych kontraktów.

Jedną z kluczowych najlepszych praktyk jest korzystanie z renomowanego audytora, który ma doświadczenie i wiedzę. Audytor z dużym dorobkiem i głębokim zrozumieniem smart contractów będzie w stanie zidentyfikować potencjalne problemy i dostarczyć cenne zalecenia.

Kolejną ważną praktyką jest stworzenie szczegółowego planu audytu przed rozpoczęciem audytu. Plan ten powinien określać zakres audytu, konkretne obszary kodu, które zostaną poddane przeglądowi oraz wszelkie testy, które zostaną przeprowadzone.

Podczas audytu ważne jest, aby przejrzeć całość kodu i zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy. Może to obejmować poszukiwanie nieprawidłowej składni, nieprawidłowej logiki lub brakujących środków bezpieczeństwa. Audytor powinien również szukać wszelkich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa lub złośliwego kodu.

Po zakończeniu audytu, audytor powinien przedstawić szczegółowy raport zawierający jego ustalenia i zalecenia. Raport ten powinien zawierać zarys wszelkich problemów, które zostały zidentyfikowane podczas audytu oraz propozycje ich rozwiązania. Raport powinien również zawierać zalecenia dotyczące poprawy ogólnego bezpieczeństwa i stabilności umowy.

Oprócz tych najlepszych praktyk ważne jest regularne monitorowanie smart contractu, aby zapewnić, że pozostaje on bezpieczny i niezawodny. Może to obejmować przeprowadzanie testów lub regularne przeglądanie kodu w celu zapewnienia, że jest on aktualny z najnowszymi najlepszymi praktykami i środkami bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Audyt smart contraców jest kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności smart contractów. Poprzez identyfikację potencjalnych wad lub podatności można złagodzić potencjalne szkody i zmniejszyć koszty napraw lub dostosowań. Wybierając audytora smart contractów, należy wziąć pod uwagę jego reputację rynkową i znajomość odpowiedniej platformy.

Audytowanie smart contractów pomaga również zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami i standardami. Może to pomóc w usprawnieniu procesu wdrażania, oszczędzając czas i zasoby. W Nextrope oferujemy skuteczne i kompleksowe audyty bezpieczeństwa inteligentnych kontraktów przy użyciu naszego narzędzia do audytu AI. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność swoich inteligentnych smart contracts..

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Kajetan Olas

04 mar 2024
Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Termin "efekty sieciowe" często pojawia się jako czynnik leżący u podstaw ekspansywnego wzrostu kryptowalut. Ale co dokładnie oznaczają efekty sieciowe w projektach kryptowalutowych i dlaczego są tak ważne? W swojej istocie, efekt sieciowy występuje, gdy produkt lub usługa staje się bardziej wartościowa, im więcej osób z niej korzysta. To zjawisko nie jest wyłączne dla ery cyfrowej; miało wpływ na przyjęcie i sukces technologii sięgających od telefonu po internet. Jednakże, w kontekście kryptowalut, efekty sieciowe nie tylko napędzają adopcję, ale są również bezpośrednio skorelowane z kapitalizacją rynkową. Ten artykuł zagłębia się w mechanikę efektów sieciowych w krypto i omawia, jak bardzo adopcja wpływa na wartość projektów.

Mierzenie Efektów Sieciowych

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod mierzenia tych efektów jest Prawo Metcalfe'a, które zakłada, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników. Badania wykazały, że to prawo szczególnie dobrze stosuje się do sieci blockchain. W praktyce, bazę użytkowników (N) mierzymy jako liczbę węzłów lub aktywnych adresów.

Bitcoin i Ethereum - Case Studies

 • Bitcoin: Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin wykazał znaczącą korelację między wielkością swojej sieci a wartością. Dane historyczne pokazują, że okresy szybkiego wzrostu liczby aktywnych portfeli są ściśle śledzone przez wzrosty ceny rynkowej Bitcoina. Współczynnik korelacji Pearsona między ceną BTC a kwadratem liczby węzłów wynosi około 0,9. W przypadku liczby aktywnych adresów jest to około 0,95. Ten wzorzec podkreśla, jak ważne są efekty sieciowe.
 • Ethereum: Użyteczność Ethereum wykracza poza zwykłe transakcje finansowe, obejmując smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (DApps). Ta dodatkowa funkcjonalność przyciąga różnorodną bazę użytkowników, dodatkowo wzmacniając jego efekty sieciowe. Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości podobne jak w przypadku BTC.

Efekty Sieciowe i Adopcja Kryptowalut

Adopcja kryptowalut jest znacząco wspierana przez efekty sieciowe, które nie tylko zwiększają wartość cyfrowej waluty, ale także przyczyniają się do jej powszechnej akceptacji i użytkowania. W miarę wzrostu sieci użytkowników, kryptowaluta staje się bardziej użyteczna i pożądana, tworząc korzystny cykl, który przyciąga jeszcze więcej użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w kontekście płatności i przekazów pieniężnych, gdzie wartość sieci kryptowaluty rośnie wraz z liczbą osób i instytucji chętnych do akceptacji i transakcji w walucie.

Zwiększanie Bezpieczeństwa i Wiarygodności

Jednym z kluczowych sposobów, w jakie efekty sieciowe przyczyniają się do adopcji kryptowalut, jest poprawa bezpieczeństwa i wiarygodności sieci. Technologia blockchain, będąca podstawą większości kryptowalut, staje się bardziej bezpieczna, im więcej uczestników dołącza do sieci. Zdecentralizowany charakter blockchainu sprawia, że coraz trudniej jest złośliwym aktorom naruszyć integralność sieci, co z kolei wzmacnia zaufanie użytkowników do systemu. To zwiększone bezpieczeństwo jest bezpośrednim skutkiem efektów sieciowych, ponieważ większa sieć zapewnia lepszą odporność na ataki.

Zwiększanie płynności na rynku

Większa baza użytkowników oznacza więcej transakcji i, co za tym idzie, większą płynność, co ułatwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bez powodowania znaczących wahań cen. Jest to szczególnie ważne dla Dapps, których natywne tokeny są handlowane na DEX-ach takich jak Uniswap. Powszechną praktyką jest, że zespoły zapewniają początkową płynność, która sprzyja handlowi, ale znacznie lepiej, gdy płynność ta jest zapewniana przez użytkowników.

Metody Zwiększania Efektów Sieciowych

Bardzo silna korelacja między wartością projektów blockchainowych a ich bazą użytkowników jasno pokazuje, że adopcja jest bardzo ważna. Jak więc projekty powinny sprzyjać wzrostowi swojej bazy użytkowników?

Aidropy

Airdropy są bardzo powszechnym (i stosunkowo tanim) sposobem na zwiększenie bazy użytkowników sieci na jej początku. Sposób ich działania jest następujący: projekty przydzielają pewną liczbę tokenów (np. 1% całkowitej podaży) osobom, które angażują się w projekt. Na przykład, projekt może ogłosić, że osoby, które retweetują i polubią ich posty na X określoną liczbę razy, otrzymają pewną liczbę tokenów. Innym rodzajem zaangażowania może być uczestnictwo w testnecie i dostarczanie feedbacku założycielom. Airdropy są skuteczne, ponieważ nawet jeśli tylko 5% tych przyciągniętych użytkowników zostanie na dłuższy okres, to i tak jest to świetny zwrot z inwestycji.

Subsydiowane Incentywy

Kiedy projekt dopiero się rozpoczyna, dobrym pomysłem może być przeznaczenie części kapitału na wyższe incentywy dla wczesnych użytkowników. Przykładem może być zapewnienie wyższego APY dla stakerów (jak 10%, zamiast 5%) przez pierwsze 6 miesięcy. Chociaż takie subsydiowane zachęty są dobre na początku, muszą kiedyś się skończyć. Dzieje się tak, ponieważ są niezrównoważone w długim terminie. Przykładem tego, co może się stać, jeśli niezrównoważone zachęty potrwają zbyt długo, jest protokół Anchor. Anchor chciał przyciągnąć wielu użytkowników i osiągnąć efekty sieciowe, oferując 15% APY. W tym sensie odniósł sukces, ale ponieważ nie zakończył programu w odpowiednim czasie, protokół stał się niewypłacalny i zbankrutował. Niemniej trzeba przyznać, że podczas gdy sieć jeszcze funkcjonowała to jej wzrost był naprawdę wykładniczy.

Inspirująca Wizja

Prawdopodobnie najbardziej zrównoważonym i organicznym sposobem na zwiększenie bazy użytkowników jest pokazanie społeczności inspirującej wizji związanej z projektem. Chodzi o stworzenie protokołu, który w pewien sposób obiecuje zmienić świat na lepsze. Przykładem może być Cardano, które zdobyło ogromną bazę fanów skupioną wokół swojej misji. Stało się tak pomimo kiepskich warunków użytkowania protokołu w początkowej fazie.

Wyzwania i Ograniczenia

Pomimo pozytywnego wpływu efektów sieciowych na adopcję projektów kryptowalutowych i ich wartość, należy zauważyćpewne znaczące wyzwania i ograniczenia.

Problemy ze skalowalnością

Podstawowym wyzwaniem, jakie stawiają efekty sieciowe, jest skalowalność. W miarę wzrostu sieci, leżąca u jej podstaw technologia blockchain musi być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę transakcji szybko i efektywnie. Jednak wiele kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, napotkało trudności w skalowaniu swoich sieci, aby sprostać zapotrzebowaniu, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jest to najważniejszy czynnik hamujący adopcję, ponieważ wielu użytkowników woli korzystać z scentralizowanego systemu płatności, po prostu dlatego, że jest on bardziej wydajny. Przykładowo VISA może przetwarzać 24k TPS (transakcji na sekundę), podczas gdy BTC może przetwarzać 7 TPS.

https://www.okx.com/learn/blockchain-trilemma-guide

Podsumowanie

Chociaż efekty sieciowe są potężnym motorem napędowym adopcji i wartości kryptowalut, stwarzają również znaczące wyzwania w kontekście skalowalności, które muszą zostać rozwiązane. Jednak w przypadku powstających projektów korzyści płynące ze zwiększonej adopcji przeważają nad kosztami, i pokazano, że największym czynnikiem wpływającym na wartość tych projektów jest ich baza użytkowników.

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie liczby użytkowników swojego projektu DeFi, prosimy o kontakt na adres contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotów pomóc Ci stworzyć strategię, która zwiększy twoją społeczność i zapewni długoterminowy wzrost.

FAQ

Czym są efekty sieciowe?

 • Efekty sieciowe to termin opisujący sytuację, gdy wartość sieci rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do liczby użytkowników.

Jak efekty sieciowe wpływają na wycenę projektu?

 • Istnieje bardzo silna korelacja między kwadratem liczby aktywnych adresów/węzłów a kapitalizacją rynkową projektów.

Jak zwiększyć bazę użytkowników i występowanie efektów sieciowych w moim projekcie?

 • Poprzez budowanie społeczności. Można to osiągnąć, poprzez zasianie inspirującej wizji, airdropy i subsydiowane incentywy dla użytkowników.

Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Kajetan Olas

04 mar 2024
Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Tokenomia jest często definiowana jako dziedzina zajmująca się określaniem i ocenianiem cech ekonomicznych kryptograficznego tokenu. Dziś większość projektów blockchain finansuje swoje operacje poprzez sprzedaż tokenów. Z tego powodu, założyciele muszą mieć dobrą znajomość procesu projektowania tokenomii. Co zaskakujące, badania pokazują, że w większości przypadków projektowanie tokenomii jest nieracjonalne i oparte na intuicji. W tym artykule podchodzimy do tematu z perspektywy wspartej danymi empirycznymi i sprawdzonymi w działaniu.

Na Co Zwrócić Uwagę?

Optymalna tokenomia zależy od szczegółów projektu. Częścią tego jest decydowanie, jakie zachowania chcesz zachęcić (lub zniechęcić) w sposób, który jest zgodny z interesami projektu. Jest to trudne zadanie, ponieważ musisz zidentyfikować każde istotne zachowanie użytkownika i odpowiadające mu zachęty. Musisz także wybrać parametry ilościowe, które zapewnią odpowiednią równowagę. W przypadku protokołów DeFi ryzyko systemowe jest szczególnie wysokie. Arbitralne parametry i założenia często prowadzą do negatywnych sprzężeń zwrotnych i podatności na ataki. Z tego powodu wszystkie systemy tokenomiczne powinny być poddane testom i zweryfikowane przed wydaniem.

Najważniejsze Reguły

Istnieje wiele dobrych praktyk, których założyciele powinni przestrzegać podczas projektowania tokenomii dla swojego projektu. Krótko omówimy najważniejsze z nich.

Użyteczność Przede Wszystkim

To może wydawać się oczywiste, ale pozwól mi wyjaśnić... To, co ma znaczenie w kontekście tokenomii, to użyteczność twojego tokenu - to nie jest to samo, co użyteczność twojego produktu. Popyt na produkty blockchain nie przekłada się automatycznie na popyt na ich natywne tokeny! Chociaż adopcja twojego produktu przez użytkowników jest ważna, to nie wystarczy. Musisz powiązać wartość twojego tokenu z sukcesem produktu. Można to zrobić poprzez różne mechanizmy przechwytywania wartości, np. redystrybucję zysków wśród posiadaczy tokenu.

(PS. Governance i staking zdecydowanie nie są wystarczające!)

Spójrz na Podobne Projekty

Podczas projektowania tokenomii warto szukać projektów podobnych do tego, który tworzysz. Im bardziej podobne, tym lepiej. Przeczytaj ich dokumentacje techniczne (whitepaper), zbadaj ich tokenomię i przyjrzyj się kluczowym metrykom. Następnie zadaj sobie pytanie - co zrobili dobrze, a jakie popełnili błędy? Z pewnością znajdziesz jakąś inspirację. Kluczową metryką, którą możesz użyć przy decydowaniu o początkowej wycenie twojego projektu, jest Total Value Locked/Market Capitalization

Minimalizuj Zmienność Cen

Jako founder kluczową metryką, która zadecyduje, czy ludzie nazwą cię geniuszem czy oszustem, jest cena twojego tokenu. Z tego powodu wiele zespołów optymalizuje tokenomię pod kątem wysokiej ceny tokenu ponad wszystko. Często robi się to, oferując niezrównoważony procent w zamian za stakowanie tokenów. Inne popularne wybory to spalanie (burning) tokenów lub programy skupu tokenu finansowane czymś innym niż przychody. Chociaż te mechanizmy mogą napędzać marketing i podnosić cenę, nie zwiększają wartości samego protokołu. Rezultatem jest wysoka zmienność i brak odporności na ataki spekulacyjne oraz niekorzystne warunki rynkowe. Ironią jest, że optymalizacja pod kątem wysokiej ceny zwykle prowadzi do odwrotnego efektu. Zamiast tego powinieneś skupić się na minimalizowaniu zmienności, ponieważ sprzyja to zrównoważonemu wzrostowi.

Podażowa Strona Tokenomii

Tokenomia strony podażowej odnosi się do wszystkich mechanizmów, które wpływają na liczbę tokenów w obiegu i ich strukturę alokacji.

Chociaż podaż jest ważna dla projektowania tokenomii, nie jest tak znacząca, jak wielu ludzi myśli. Mechanizmy takie jak staking czy spalanie powinny być zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowanie produktu i nie kreują wartości same w sobie.

Ograniczona czy Nieograniczona Podaż

Założyciele przywiązują dużo uwagi do wyboru między ograniczoną a nieograniczoną podażą tokenu. Panuje powszechne przekonanie, że ustalenie maksymalnego limitu podaży zwiększa wartość obecnie krążących tokenów. Badania pokazują, że to nie ma większego znaczenia, a nawet tokeny bez ograniczonej podaży statystycznie radzą sobie nieco lepiej.

Stopa Inflacji

Projekty powinny dążyć do niskiej, stabilnej inflacji. Z wyjątkiem gdy roczna stopa inflacji przekracza 100%, istnieje bardzo mało korelacji między tempem zmian podaży a ceną tokenu. Z tego powodu zaleca się dostosowanie emisji tokenów w sposób, który sprzyja aktywności w protokole. Rozsądna stopa inflacji, która nie wpłynie na cenę, mieści się w przedziale 1-5% miesięcznie.

https://tokenomics-guide.notion.site/2-5-Supply-Policy-ff3f8ab217b143278c3e8fd0c03ac137#1c29b133f3ff48a9b8efd2d25e908f5c

Alokacja

Standard w branży wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

https://lstephanian.mirror.xyz/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FDnzLtQ1Nc9IIObEpyJTTG.png&w=3840&q=75
https://www.liquifi.finance/post/token-vesting-and-allocation-benchmarks

Popytowa Strona Tokenomii

Strona popytowa tokenomii dotyczy subiektywnej chęci ludzi do kupowania tokenów. Powody mogą być różne. Może to być ze względu na użyteczność tokenów, spekulacje, lub zachęty finansowe zapewnione przez twój protokół. Czasami ludzie działają irracjonalnie, więc popyt na tokeny musi być rozważany w kontekście ekonomii behawioralnej.

Rola Incentyw

Podstawowym bodźcem, który napędza popyt na twój token, powinna być jego użyteczność. Użyteczność tokena to jego realne zastosowanie lub sposób, w jaki przechwytuje wartość generowaną przez użytkowanie twojego produktu. Staking, zapewnianie płynności, polityka deflacyjna i inne mechanizmy kontroli podaży mogą wspierać akumulację wartości tokenów. Powszechnym sposobem są skupy tokena finansowane z przychodów. Projekty mogą używać zebranych opłat, aby kupować swoje tokeny na zdecentralizowanych giełdach (DEX-ach). Kupione tokeny można spalić (burning) lub przeznaczyć do funduszu na dalszy rozwój projektu.

Jak zaprojektować incentywy

 • Uczyń je namacalnymi. Jeśli chcesz promować pożądane zachowania w ekosystemie, musisz zapewnić rzeczywiste nagrody. Ludziom nie zależy na prawach do zarządzania, ponieważ te prawa nie przekładają się na żadną wartość pieniężną. Z drugiej strony, dbają o nagrody za staking, które mogą sprzedać z zyskiem.
 • Uczyń je łatwymi do zrozumienia. Jeśli chcesz zachęcać lub zniechęcać do określonych zachowań użytkowników, powinieneś jasno wyjaśnić, jak działają incentywy. Użytkownicy często nie mają czasu, aby zagłębiać się w Twoją dokumentację techniczną. Jeśli nie zrozumieją, jak działa Twój produkt, to z niego nie skorzystają.
 • Testuj, testuj, testuj. Jeśli nie przetestujesz, jak różne zachęty balansują twój protokół, to narażasz się na upadek w stylu terra-luny.

Podsumowanie

Prawidłowe zaprojektowanie tokenomii projektów nie jest łatwe. Mimo że może się intuicyjnie wydawać, że wybór różnych incentyw i parametrów zadziała, jest to powód, dla którego wartość tokenów projektów często spada do 0. Istnieją jednak sprawdzone i przetestowane praktyki projektowe. Zostań z nami, aby je poznać!

Jeśli szukasz sposobu na zaprojektowanie zrównoważonego modelu tokenomicznego dla swojego projektu DeFi, proszę skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci stworzyć tokenomię, która pomoże twojemu projektowi w długoterminowym wzroście.

FAQ

Czym jest tokenomia?

 • Tokenomia odnosi się do studiowania i analizy ekonomicznych cech kryptograficznego tokenu, kluczowych dla finansowania i sukcesu projektów blockchain.

Jakie są najważniejsze zasady projektowania tokenomii?

 • Podstawowe zasady obejmują zapewnienie użyteczności tokenów, analizę porównawczą projektów oraz dążenie do minimalizowania zmienności w celu wspierania zrównoważonego wzrostu.

Jak popyt i podaż wpływają na tokenomię?

 • Strona podażowa obejmuje mechanizmy takie jak ograniczanie podaży tokenów lub dostosowywanie stóp inflacji, podczas gdy strona popytowa koncentruje się na tworzeniu autentycznej użyteczności i incentyw dla posiadaczy tokenów.

Jakie są częste pułapki popełniane przy projektowaniu tokenomii?

 • Najczęstsze problemy występują, gdy główną funkcją tokenu jest transfer wartości, a nie wspieranie tworzenia wartości. (np. możesz stakować bezużyteczny token, aby otrzymać więcej tego bezużytecznego tokenu)

Jak tokenomia może być testowana przed wypuszczeniem produktu?

 • Tokenomię można testować, konstruując modele stochastyczne i uruchamiając dużą liczbę losowych symulacji.