Uwolnij moc smart contractów dzięki audytowi bezpieczeństwa – dlaczego warto go zrobić!

Paulina Lewandowska

23 gru 2022
Uwolnij moc smart contractów dzięki audytowi bezpieczeństwa – dlaczego warto go zrobić!

Smart contracty to cyfrowe umowy, które są samowykonalne i bezpieczne. Są one coraz częściej wykorzystywane do zarządzania szerokim zakresem działań, w tym transakcji finansowych i transferów nieruchomości. Pomimo licznych korzyści, które oferują, smart contracty wiążą się również z wysokim poziomem ryzyka. Dlatego kluczowe jest przeprowadzenie audytu smart contractów przed wdrożeniem. W tym artykule omówimy znaczenie audytu smart contractów, kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze audytora smart contractów oraz jak zoptymalizować proces audytu.

Wprowadzenie do smart contractów

Smart contracty czyli cyfrowe umowy, które są przechowywane na blockchainie i wykonywane automatycznie, gdy spełnione są wcześniej określone warunki, zyskały popularność jako bezpieczny i przejrzysty sposób zarządzania umowami i transakcjami. Kontrakty te mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie działań, w tym wymiany towarów i usług, a także przeniesienia własności i praw. Chociaż smart contracty oferują wiele korzyści, takich jak bezpieczeństwo, przejrzystość i niezmienność, kluczowe jest przeprowadzenie audytu przed wdrożeniem, aby zapewnić ich niezawodność i bezpieczeństwo.

Dlaczego audyt smart contractów jest ważny

Audytowanie smart contractów blockchain jest kluczowe, ponieważ pomaga zidentyfikować i zająć się wszelkimi potencjalnymi podatnościami lub błędami przed wdrożeniem kontraktu. Blockchain jest zdecentralizowaną i niezmienną księgą, co oznacza, że po zapisaniu na niej inteligentnego kontraktu nie można go zmienić. Jeśli smart contract zawiera jakiekolwiek wady lub podatności, może to mieć poważne konsekwencje, takie jak straty finansowe, kwestie prawne lub utrata reputacji. Dlatego niezbędne jest przeprowadzenie audytu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności smart contractu przed jego wdrożeniem. Wskazane jest również regularne przeprowadzanie audytu smart contractów, aby zapewnić ich ciągłe bezpieczeństwo i niezawodność w miarę wprowadzania zmian.

Co to jest audyt inteligentnego kontraktu?

Audyt smart contractu to systematyczny przegląd kodu inteligentnego kontraktu w celu wykrycia wszelkich możliwych wad lub podatności. Proces ten jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora smart contractu, posiadającego wiedzę na temat języka programowania użytego do opracowania kontraktu. Podczas audytu, audytor przeprowadza dokładne badanie kodu, linia po linii, w celu zidentyfikowania wszelkich problemów, takich jak nieprawidłowa składnia, wadliwa logika lub nieodpowiednie środki bezpieczeństwa. Dodatkowo, audyt ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa lub złośliwego kodu występującego w umowie. Po zakończeniu audytu, audytor przedstawia raport zawierający jego ustalenia i sugestie dotyczące ulepszeń.

Korzyści z audytu smart contractów

Audyt smart contractów oferuje szereg korzyści. Pomaga zapewnić, że kontrakt jest bezpieczny i niezawodny, co może zmniejszyć ryzyko strat finansowych, kwestii prawnych i utraty reputacji. Pomaga również zapewnić, że kontrakt jest zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami.

Audytowanie smart contractów pomaga również zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy, zanim mogą one spowodować znaczące szkody. Może to pomóc w zmniejszeniu kosztów wszelkich napraw lub dostosowań, które mogą być potrzebne. Może również pomóc w skróceniu czasu potrzebnego do wdrożenia kontraktu, ponieważ wszelkie potencjalne problemy mogą być szybko zidentyfikowane i rozwiązane.

Czego szukać u audytora inteligentnych kontraktów

Wybierając audytora smart contractu, ważne jest, aby szukać kogoś, kto jest doświadczony i ma wiedzę. Audytor powinien mieć głębokie zrozumienie języka kodowania użytego do stworzenia kontraktu i znać najlepsze praktyki audytu inteligentnych kontraktów.

Audytor powinien również mieć doświadczenie z konkretną platformą użytą do stworzenia kontraktu. Na przykład, jeśli używasz Ethereum, audytor powinien mieć doświadczenie z Ethereum Virtual Machine. Pomoże to zapewnić, że audyt jest kompleksowy i dokładny.

Proces audytu smart contractów

Proces audytu smart contractów zazwyczaj obejmuje bardzo dokładny i szczegółowy przegląd kodu. Oto kilka dodatkowych kroków, które mogą być zaangażowane w ten proces:

  1. Konfigurowanie środowiska programistycznego: Audytor będzie musiał skonfigurować środowisko testowe, aby wdrożyć i przetestować inteligentny kontrakt. Może to obejmować instalację niezbędnego oprogramowania i narzędzi, takich jak lokalna sieć blockchain lub emulator.
  2. Analizowanie struktury kodu: Audytor przejrzy ogólną strukturę kodu, aby upewnić się, że jest on dobrze zorganizowany i łatwy do zrozumienia. Sprawdzi również, czy przestrzegano jakichkolwiek standardów kodowania lub najlepszych praktyk.
  3. Badanie kodu pod kątem potencjalnych podatności: Audytor dokładnie przejrzy kod pod kątem wszelkich potencjalnych podatności lub słabości, które mogłyby zostać wykorzystane. Obejmuje to poszukiwanie niezabezpieczonych praktyk kodowania, takich jak korzystanie z niezabezpieczonych bibliotek lub brak odpowiedniej walidacji danych wejściowych.
  4. Testowanie scenariuszy: Audytor przetestuje smart contract, aby upewnić się, że działa on zgodnie z przeznaczeniem oraz że wszystkie jej cechy i funkcje działają prawidłowo. Może to obejmować pisanie przypadków testowych lub scenariuszy do ćwiczenia funkcjonalności smart contractu.
  5. Przedstawienie raportu zaleceń: Po zakończeniu audytu, audytor dostarczy raport ze swoimi ustaleniami i zaleceniami. Raport ten będzie przedstawiał wszelkie problemy, które zostały zidentyfikowane podczas audytu oraz sugestie dotyczące ich rozwiązania. Raport może również zawierać zalecenia dotyczące poprawy ogólnego bezpieczeństwa i stabilności kontraktu.

Najlepsze praktyki w zakresie audytu inteligentnych kontraktów

Audytowanie inteligentnych kontraktów jest istotną częścią zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności aplikacji opartych na blockchainie. Aby zapewnić najlepsze wyniki, ważne jest, aby przestrzegać najlepszych praktyk podczas audytu inteligentnych kontraktów.

Jedną z kluczowych najlepszych praktyk jest korzystanie z renomowanego audytora, który ma doświadczenie i wiedzę. Audytor z dużym dorobkiem i głębokim zrozumieniem smart contractów będzie w stanie zidentyfikować potencjalne problemy i dostarczyć cenne zalecenia.

Kolejną ważną praktyką jest stworzenie szczegółowego planu audytu przed rozpoczęciem audytu. Plan ten powinien określać zakres audytu, konkretne obszary kodu, które zostaną poddane przeglądowi oraz wszelkie testy, które zostaną przeprowadzone.

Podczas audytu ważne jest, aby przejrzeć całość kodu i zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy. Może to obejmować poszukiwanie nieprawidłowej składni, nieprawidłowej logiki lub brakujących środków bezpieczeństwa. Audytor powinien również szukać wszelkich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa lub złośliwego kodu.

Po zakończeniu audytu, audytor powinien przedstawić szczegółowy raport zawierający jego ustalenia i zalecenia. Raport ten powinien zawierać zarys wszelkich problemów, które zostały zidentyfikowane podczas audytu oraz propozycje ich rozwiązania. Raport powinien również zawierać zalecenia dotyczące poprawy ogólnego bezpieczeństwa i stabilności umowy.

Oprócz tych najlepszych praktyk ważne jest regularne monitorowanie smart contractu, aby zapewnić, że pozostaje on bezpieczny i niezawodny. Może to obejmować przeprowadzanie testów lub regularne przeglądanie kodu w celu zapewnienia, że jest on aktualny z najnowszymi najlepszymi praktykami i środkami bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Audyt smart contraców jest kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności smart contractów. Poprzez identyfikację potencjalnych wad lub podatności można złagodzić potencjalne szkody i zmniejszyć koszty napraw lub dostosowań. Wybierając audytora smart contractów, należy wziąć pod uwagę jego reputację rynkową i znajomość odpowiedniej platformy.

Audytowanie smart contractów pomaga również zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami i standardami. Może to pomóc w usprawnieniu procesu wdrażania, oszczędzając czas i zasoby. W Nextrope oferujemy skuteczne i kompleksowe audyty bezpieczeństwa inteligentnych kontraktów przy użyciu naszego narzędzia do audytu AI. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność swoich inteligentnych smart contracts..

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Karolina

02 paź 2023
Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Sfera blockchain i kryptowalut jest świadkiem nieustającej fali innowacji. Wśród tych postępów, rozwiązania skalowania warstwy 2 okazały się być przełomowe, szczególnie dla Ethereum. Jednym z takich rozwiązań warstwy 2, które przyciągnęło ogromną uwagę, jest Arbitrum. Dzięki swojej zdolności do ułatwiania skalowalnych inteligentnych kontraktów, stało się ono hotspotem dla nowatorskich projektów kryptowalutowych. W tym artykule omówimy 5 najlepszych projektów kryptowalutowych na Arbitrum w 2023 r., które kształtują przyszłość zdecentralizowanego świata.

Dlaczego projekty na Arbitrum?

Zanim zagłębimy się w listę, ważne jest, aby zrozumieć, co sprawia, że Arbitrum jest atrakcyjną platformą dla programistów i innowatorów.

Skalowalność. Arbitrum znacznie zwiększa przepustowość sieci Ethereum. Pozwala to projektom działać wydajniej i obsługiwać większe wolumeny transakcji.

Kompatybilność. Oferuje płynną kompatybilność z Ethereum, co oznacza, że programiści mogą korzystać z istniejących narzędzi i aplikacji bez większych modyfikacji.

Bezpieczeństwo. Dziedzicząc model bezpieczeństwa Ethereum, Arbitrum zapewnia, że projekty na nim zbudowane są tak samo bezpieczne, jak te na samym Ethereum.

Obniżone opłaty za gaz. Użytkownicy i deweloperzy mogą czerpać korzyści ze zmniejszonych kosztów transakcji, dzięki czemu wdrażanie i interakcja z aplikacjami są bardziej opłacalne.

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Podczas odkrywania świata Arbitrum, niektóre projekty wyraźnie wybiły się ponad resztę. Niezależnie od tego, czy chodzi o innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie użytkowników czy czystą użyteczność, są to nazwy, które nadają ton przyszłości.

GMX

GMX jest zdecentralizowaną, wieczystą giełdą, która jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Arbitrum. Umożliwia ona bezproblemowy handel on-chain dla kilkunastu tokenów, takich jak BTC, ETH, AVAX i UNI. Dzięki błyskawicznemu wzrostowi, GMX jest obecnie najczęściej używaną giełdą DeFi na Arbitrum.

ZyberSwap (ZYB)

Zbudowany na blockchainie Arbitrum, ZyberSwap jest zdecentralizowaną giełdą (DEX), która posiada automatycznego animatora rynku (AMM) i oferuje niskie opłaty za wymianę aktywów kryptograficznych. Jest znana z zapewniania jednych z najbardziej kuszących nagród w całej sieci Arbitrum za staking i yield farming, co czyni ją popularnym wyborem wśród użytkowników DeFi. Platforma jest w całości poświęcona decentralizacji i aktywnemu udziałowi społeczności, a wszystkie istotne zmiany są określane w drodze głosowania zarządczego.

Jeśli chodzi o dystrybucję tokenów, ZyberSwap zdecydował się na uczciwą strategię uruchamiania, aby zapewnić wszystkim użytkownikom równe szanse na uzyskanie tokenów. Ponadto platforma została poddana rygorystycznemu audytowi bezpieczeństwa i jest obsługiwana przez Solidproof. Ta relacja nie tylko zapewnia dostęp do ich wiedzy specjalistycznej, ale także korzysta z bezpłatnych procedur audytu i KYC dla nowych projektów. Podsumowując, ZyberSwap to bezpieczny i zorientowany na użytkownika DEX, który przeciera szlaki w szybko rozwijającym się ekosystemie Arbitrum.

VELA Exchange

Vela Exchange, wysokiej jakości zdecentralizowana giełda na Arbitrum, zapewnia profesjonalną platformę handlową obsługującą wiele kryptowalut. Platforma została stworzona przy użyciu Dexpools, zdecentralizowanego systemu handlu OTC opartego na puli płynności.

Wraz z niedawnym ogłoszeniem wersji Beta, Vela Exchange zyskała na popularności na Arbitrum, osiągając łączny wolumen transakcji w wysokości około 5 miliardów USD. Co imponujące, giełda przyczyniła się do ponad 10% aktywności Layer 2 w łańcuchu. Pokazuje to zaangażowanie i zaufanie społeczności do tej wieczystej wymiany.

Vela zapewnia giełdę, na której klienci mogą ustanawiać pozycje handlowe na aktywach syntetycznych z dźwignią do 100x. Platforma obejmuje stablecoina wspieranego przez USDC.

Camelot

Ze względu na skoncentrowane na ekosystemie i kierowane przez społeczność podejście do zdecentralizowanej wymiany (DEX) i zapewniania płynności, Camelot (GRAIL) jest jednym z najbardziej obiecujących projektów na Arbitrum w 2023 roku. Koncentrując się na komponowalności, Camelot oferuje wysoce wydajną i konfigurowalną platformę z dostosowanym podejściem. Camelot, bogaty w funkcje AMM, oferuje konfiguracje puli unikalnie dostosowane do konkretnych par handlowych. Wdrażając nowe podejście do płynności przy użyciu niezamiennych pozycji stakowanych, dodaje dodatkową warstwę do tradycyjnych tokenów LP i zapewnia więcej korzyści użytkownikom i protokołom.

Bezzezwoleniowy charakter Camelot umożliwia projektom bezpośrednie angażowanie się w protokół, bez konieczności zatwierdzania lub ingerencji ze strony zespołu. Zapewnia to pełną kontrolę nad motywowaniem i zarządzaniem płynnością. Podwójny system tokenów składający się z natywnego płynnego tokena GRAIL i niezbywalnego tokena zarządzania xGRAIL przyczynia się do solidnej kontroli nad przepływem podaży na rynku. Promują one długoterminową stabilność.

Radiant

Radiant Capital, platforma oparta na protokole pożyczkowym Arbitrum, ma na celu przekształcenie się w międzyłańcuchową platformę pożyczkową. Pozwoli to użytkownikom na interakcję z różnymi blockchainami podczas pożyczania i udzielania pożyczek na jednej platformie.

W każdej głównej sieci użytkownicy mogą deponować główne aktywa i pożyczać różnorodne aktywa obsługiwane przez wiele łańcuchów. Głównym celem Radiant jest konsolidacja rozdrobnionej płynności rozproszonej obecnie w 10 największych alternatywnych warstwach.

Obecnie posiadając najwyższy TVL na Arbitrum, Radiant Capital pozycjonuje się jako wiodąca platforma pożyczkowa.

Podsumowanie - Projekty na Arbitrum

Trajektoria wzrostu Arbitrum jest imponująca. Wraz z rosnącym ekosystemem projektów ustanawiających swoją obecność na tym rozwiązaniu warstwy 2, przyszłość wydaje się obiecująca. Wspomniane wyżej projekty to tylko wierzchołek góry lodowej, reprezentujący niewielki ułamek potencjału. Wraz z rozwojem sfery zdecentralizowanych rozwiązań, będą pojawiać się innowacje i możliwości na platformach takich jak Arbitrum.