Jak zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC) w tokenizacji?

Karolina

16 cze 2023
Jak zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC) w tokenizacji?

W ostatnich latach tokenizacja - czynność polegająca na przekształcaniu rzeczywistych aktywów lub praw w cyfrowe tokeny na blockchainie - zyskała znaczną uwagę. Ta innowacyjna metoda, oparta na technologii blockchain, sztucznej inteligencji i kryptowalutach, przekształciła między innymi branże takie jak finanse, nieruchomości i zarządzanie łańcuchami dostaw. Niemniej jednak, w miarę jak tokenizacja staje się coraz bardziej powszechna, przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC) staje się coraz ważniejsze.

Zgodność z przepisami AML i KYC w ramach tokenizacji jest niezbędna do zwalczania potencjalnych zagrożeń związanych z przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i oszustwa. Poprzez przyjęcie rygorystycznych środków zgodności, firmy mogą pokazać swoje zaangażowanie w utrzymanie integralności, bezpieczeństwa i przejrzystości w ekosystemie tokenizacji.

Niniejszy artykuł poświęcony jest strategiom i najlepszym praktykom w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami AML i KYC w tokenizacji. Przestrzegając tych zasad, firmy działające w domenie tokenizacji mogą chronić swoje operacje, interesariuszy i dalej umacniać ogólną wiarygodność i zrównoważony rozwój branży.

Tokenizacja i jej krajobraz regulacyjny

Związek z blockchainem, sztuczną inteligencją i kryptowalutami

Procedura polegająca na przekształcaniu materialnych i niematerialnych aktywów lub praw w tokeny cyfrowe na blockchainie to Tokenizacja. Odgrywa ona istotną rolę w różnych dziedzinach, przekształcając takie aktywa jak finansowe papiery wartościowe, nieruchomości, własność intelektualną, a nawet aktywa materialne, takie jak dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie. Wykorzystując zalety technologii blockchain - niezmienność, przejrzystość i decentralizację - tokenizacja oferuje bezpieczny i skuteczny sposób reprezentowania i przenoszenia aktywów.

Przecięcie tokenizacji z postępami takimi jak blockchain, sztuczna inteligencja (AI) i kryptowaluty jest oczywiste. Blockchain stanowi podstawę infrastruktury do rejestrowania i weryfikowania transakcji tokenowych przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i bezpieczeństwa. Technologie sztucznej inteligencji usprawniają procesy tokenizacji, ułatwiając zaawansowaną analizę danych, profilowanie klientów i wykrywanie anomalii. Z drugiej strony, kryptowaluty umożliwiają płynne transgraniczne transfery tokenizowanych aktywów, zmniejszając koszty transakcji i umożliwiając ułamkową własność.

Otoczenie regulacyjne tokenizacji i przestrzeganie przepisów AML i KYC

Wraz z rosnącym przyjęciem tokenizacji, globalne organy regulacyjne aktywnie oceniają jej konsekwencje i opracowują ramy w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka i zapewnienia zgodności. Przepisy dotyczące tokenizacji różnią się w zależności od jurysdykcji - niektóre obejmują innowacje, podczas gdy inne egzekwują surowe zasady.

Przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC) ma kluczowe znaczenie w dziedzinie tokenizacji. Przepisy AML mają na celu zablokowanie integracji nielegalnych funduszy z systemem finansowym, podczas gdy przepisy KYC koncentrują się na weryfikacji tożsamości klienta w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przestrzeganie tych wytycznych pozwala firmom zmniejszyć ryzyko przestępstw finansowych, utrzymać integralność operacyjną i wzbudzić zaufanie wśród interesariuszy.

Znaczenie przepisów AML i KYC w zwalczaniu przestępstw finansowych

Przepisy AML i KYC służą jako istotne narzędzia w zwalczaniu przestępstw finansowych, takich jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i oszustwa. Pranie pieniędzy dotyczy ukrywania pochodzenia nielegalnych funduszy, aby wyglądały na legalne.

Stosowanie kompleksowych procedur AML i KYC umożliwia firmom udział w zapobieganiu, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań. Instytucje finansowe i firmy zaangażowane w tokenizację muszą przeprowadzać rygorystyczne badania due diligence klientów, analizować transakcje pod kątem nietypowych wzorców i informować odpowiednie organy o wszelkich podejrzanych działaniach. Przestrzeganie przepisów AML i KYC nie tylko pomaga w udaremnianiu przestępstw finansowych, ale także chroni reputację firm i sprzyja bezpiecznemu i niezawodnemu ekosystemowi tokenizacji.

Przeczytaj więcej o krajobrazie regulacyjnym

Zastosowanie środków zgodności AML i KYC w tokenizacji

Realizacja kompleksowej należytej staranności wobec klienta (CDD)

Znaczenie CDD dla weryfikacji tożsamości posiadaczy tokenów

 • W procesie tokenizacji należyta staranność wobec klienta (CDD) odgrywa kluczową rolę w weryfikacji i uwierzytelnianiu tożsamości posiadaczy tokenów.
 • CDD pomaga potwierdzić prawdziwą tożsamość klientów, ocenić ich profile ryzyka i odkryć potencjalny udział w nielegalnych działaniach.
 • Dokładne CDD pomaga firmom przestrzegać przepisów KYC, zmniejszać prawdopodobieństwo prania pieniędzy i poprawiać ogólne bezpieczeństwo ich platformy tokenizacyjnej.

Podstawowe elementy CDD

 • Weryfikacja tożsamości klienta: Wdrożenie silnych metod weryfikacji tożsamości w celu uwierzytelnienia posiadaczy tokenów. Może to obejmować gromadzenie dokumentów tożsamości wydanych przez rząd, przeprowadzanie weryfikacji biometrycznej lub korzystanie z rozwiązań tożsamości cyfrowej.
 • Ocena profilu ryzyka: Określ ryzyko każdego klienta, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak zawód, jurysdykcja, historia transakcji i źródło finansowania.
 • Monitorowanie aktywności transakcyjnej: Stwórz mechanizmy śledzenia transakcji tokenowych w czasie rzeczywistym. Stosuj systemy monitorowania transakcji, które mogą wykrywać podejrzane wzorce, takie jak duże transakcje, częste przelewy lub interakcje z jurysdykcjami wysokiego ryzyka.

AI a CDD

 • Procesy CDD związane z tokenizacją mogą zostać znacznie usprawnione dzięki algorytmom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
 • Technologie te mogą zautomatyzować zadania, takie jak weryfikacja tożsamości, ocena ryzyka i monitorowanie transakcji, co skutkuje szybszymi i dokładniejszymi wynikami.
 • Wysiłki w zakresie zgodności z przepisami czerpią korzyści z systemów opartych na sztucznej inteligencji, które są w stanie analizować obszerne zbiory danych, identyfikować wzorce i oznaczać podejrzane działania, jednocześnie zmniejszając obciążenie pracą ręczną.

Wzmocnione monitorowanie transakcji

Monitorowanie transakcji tokenowych w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji podejrzanych działań

 • Monitorowanie transakcji tokenowych w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla wykrywania i zapobiegania potencjalnemu praniu pieniędzy lub nieuczciwym działaniom.
 • Szybkie wykrywanie i reagowanie na podejrzane wzorce, takie jak wiele transakcji o wysokiej wartości lub szybkie przelewy środków, są możliwe dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.

Narzędzia analityczne blockchain

 • Narzędzia analityczne blockchain wykorzystują przejrzystość technologii blockchain do monitorowania i badania transakcji tokenowych.
 • Narzędzia te umożliwiają firmom śledzenie przepływów funduszy, wskazywanie adresów powiązanych z podejrzanymi działaniami i uzyskiwanie wglądu we wzorce transakcji, które mogą sygnalizować potencjalne pranie pieniędzy lub inne nielegalne działania.

Systemy wykrywania anomalii oparte na sztucznej inteligencji

 • Systemy wykrywania anomalii oparte na sztucznej inteligencji mogą badać ogromne ilości danych transakcyjnych i identyfikować odchylenia od normalnych wzorców zachowań.
 • Transakcje wykazujące podejrzane cechy, takie jak nietypowe kwoty, częste niepowiązane przelewy na konto lub nagłe zmiany we wzorcach transakcji, mogą być automatycznie oznaczane przez te systemy.
 • Firmy mogą zwiększyć dokładność i wydajność monitorowania transakcji, wykorzystując wykrywanie anomalii oparte na sztucznej inteligencji, redukując fałszywe alarmy i koncentrując się na transakcjach wysokiego ryzyka.

Ustanowienie solidnych zasad i procedur AML i KYC

Polityki AML i KYC zaprojektowanych specjalnie dla tokenizacji:

 • Dla firm zaangażowanych w tokenizację kluczowe znaczenie ma ustanowienie szczegółowych polityk AML i KYC, które uwzględniają unikalne cechy i ryzyko związane z tokenizowanymi aktywami.
 • Zasady te powinny uwzględniać wymogi regulacyjne, najlepsze praktyki branżowe i szczególny charakter transakcji tokenizowanych, aby zapewnić skuteczność w zakresie zgodności.

Współpraca z organami regulacyjnymi i specjalistami ds. zgodności z przepisami

Aktywnie współpracując z organami regulacyjnymi, firmy mogą być na bieżąco informowane o bieżących postępach regulacyjnych i przewidywać wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na ich obowiązki w zakresie zgodności z przepisami AML i KYC w związku z tokenizacją.

Współpraca z doświadczonymi doradcami ds. zgodności, którzy mają dogłębną wiedzę na temat przepisów AML, KYC i tokenizacji, ma kluczowe znaczenie dla tworzenia i wdrażania skutecznych struktur zgodności dla przedsięwzięć tokenizacyjnych.

Specjaliści ci mogą zaoferować wskazówki dotyczące tworzenia solidnych polityk AML i KYC, przeprowadzania ocen ryzyka oraz egzekwowania standardów branżowych i zatwierdzonych przez organy regulacyjne procesów zgodności.

TOP 5 KYC Providers

 1. Fractal

Fractal oferuje onboarding użytkowników dla przypadków użycia zgodności, takich jak KYC i KYB. Obejmuje wszystkie rodzaje poziomów KYC w jednej cenie. Projekty mogą również korzystać z rozwiązania liveness, które gwarantuje unikalnych użytkowników np. do zrzutów lub gier kryptograficznych bez ujawniania tożsamości użytkownika.

 1. SolidProof

SolidProof jest niemieckim dostawcą KYC z prostym, wydajnym i płynnym procesem, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ponadto usługi firmy są przystępne cenowo, nie mają ukrytych kosztów i oferują bezpłatny audyt dla każdego projektu.

 1. Identity.com

Innym popularnym rozwiązaniem KYC jest Identity.com. Projekt koncentruje się na zdecentralizowanej weryfikacji tożsamości i oferuje rynek oraz protokół bramy. Firma nie handluje danymi osobowymi, co zwiększa bezpieczeństwo i prywatność. Projekt koncentruje się również na decentralizacji.

 1. Elliptic

Elliptic to kolejne doskonałe rozwiązanie dla potrzeb KYC i zgodności dla tradycyjnych instytucji finansowych oraz projektów kryptograficznych i NFT. Oferuje różne usługi, w tym sprawdzanie portfeli, monitorowanie transakcji, sprawdzanie VASP i zwiększoną należytą staranność.

 1. Blockpass

Blockpass słynie z szybkiego, łatwego procesu rejestracji i zautomatyzowanego rozwiązania KYC. Blockpass oferuje kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z onboardingiem - w tym kontrole listy obserwacyjnej AML. Jeśli więc szukasz szybkiego, prostego i łatwego do zintegrowania rozwiązania, warto rozważyć Blockpass.

Podsumowanie

Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznaj swojego klienta (KYC) jest niezbędna w tokenizacji do zwalczania przestępstw finansowych, zapewnienia integralności operacji i wspierania zaufania w ekosystemie tokenizacji. Wdrażając solidne środki zgodności AML i KYC, firmy zaangażowane w tokenizację mogą ograniczyć ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i oszustw.

Wdrożenie dokładnej należytej staranności wobec klienta (CDD), ulepszone monitorowanie transakcji oraz opracowanie kompleksowych polityk AML i KYC dostosowanych do tokenizacji to kluczowe kroki w zapewnieniu zgodności. Wykorzystanie technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i narzędzia analityczne blockchain, zwiększa wydajność i dokładność wysiłków na rzecz zapewnienia zgodności.

Jesteś zainteresowany tokenizacją? Skontaktuj się z nami!

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

NFT i Gaming: Chainlink

Karolina

09 lut 2024
NFT i Gaming: Chainlink

Chainlink, zdecentralizowana sieć oracli, odgrywa kluczową rolę w łączeniu smart contraktów blockchain z danymi ze świata rzeczywistego. Jego znaczenie dla gier i NFT jest ogromne, szczególnie przez jego Funkcję Weryfikowalnej Losowości (VRF). VRF Chainlinka wprowadza nowy poziom integralności i uczciwości do procesu generowania przedmiotów w grze i NFT, zapewniając, że rzadkość i unikalność tych zasobów są naprawdę losowe i odporne na manipulacje.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Zrozumienie NFT w Grach

Wyjaśnienie NFT i Ich Unikalnych Właściwości

NFT, czyli Tokeny Niewymienialne, reprezentują unikalnie identyfikowalne aktywa, które są weryfikowane na blockchainie. NFT są odrębne, każdy token ma unikalny zestaw atrybutów i wartości. Ta unikalność i możliwość bezpiecznego udowodnienia własności sprawiają, że NFT są szczególnie atrakcyjne dla przemysłu gier, gdzie mogą reprezentować wszystko, od przedmiotów w grze i kolekcjonerskich po postacie i wirtualne ziemie.

Znaczenie NFT w Grach dla Tworzenia Rzadkich i Unikalnych Przedmiotów w Grze

W grach, NFT przynoszą nowe możliwości zarówno dla graczy, jak i deweloperów. Gracze zyskują prawdziwą własność aktywów w grze, umożliwiając handel, sprzedaż lub użytkowanie na różnych grach i platformach. Deweloperzy znajdują nowe ścieżki w projektowaniu gier, angażowaniu i monetyzacji. Tworzenie rzadkich i unikalnych przedmiotów NFT zwiększa doświadczenie w grze, buduje społeczność i pozwala graczom zyskiwać realną wartość z rozgrywki.

Rola Chainlinka w Zwiększaniu Rzadkości i Wartości NFT

Przegląd Funkcji Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) i Jej Znaczenie

VRF Chainlinka rewolucjonizuje blockchain z bezpieczną, weryfikowalną losowością, kluczową dla gier i tworzenia NFT. Wygenerowana losowość jest weryfikowalna przez blockchain, co pozwala na niezależne audyty potwierdzające jej uczciwość i brak zewnętrznego wpływu.

Jak Chainlink VRF Zapewnia Sprawiedliwe Tworzenie Rzadkich NFT

Dla przemysłu gier, Chainlink VRF zapewnia sprawiedliwe i przejrzyste tworzenie NFT. Pomaga określić atrybuty i rzadkość nowych NFT, takich jak skórki postaci czy broń, gwarantując równą szansę dla graczy na zdobycie rzadkich przedmiotów. To buduje zaufanie w społeczności graczy i zwiększa wartość NFT, ponieważ gracze ufają uczciwości zdobywania przedmiotów.

Chainlink VRF: Rewolucjonizując Losowość w Grach

Funkcja Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) wyłoniła się jako technologia narożna dla aplikacji opartych na blockchainie, szczególnie w sektorze gier, gdzie losowość odgrywa krytyczną rolę w różnych aspektach, od tworzenia postaci po dynamikę w grze i dystrybucję nagród.

Szczegółowe Wyjaśnienie Co to Jest Chainlink VRF i Jak Działa

Chainlink VRF łączy dane bloku, które są jeszcze nieznane, gdy żądanie jest składane, z wcześniej zadeklarowanym prywatnym kluczem węzła oracle, aby wygenerować zarówno losową liczbę, jak i kryptograficzny dowód. Kontrakt inteligentny VRF akceptuje wejście losowej liczby tylko jeśli posiada ważny kryptograficzny dowód, a kryptograficzny dowód może być wygenerowany tylko jeśli proces VRF jest odporny na manipulacje. To zapewnia, że losowość jest dowodliwa i niezmanipulowana, przynosząc uczciwość i przejrzystość na czoło aplikacji cyfrowej losowości.

Przykłady Aplikacji w Grach Wykorzystujących Chainlink VRF dla Losowości

Studia przypadków:

 • Aavegotchi. Ta gra blockchainowa integruje Chainlink VRF do tworzenia rzadkich NFT nazywanych "Aavegotchis", każdy z losowo wybranymi atrybutami, gdy gracz otwiera Portal. Ten proces zapewnia rzadkość i unikalność każdego Aavegotchi, czyniąc grę bardziej angażującą i aktywa bardziej wartościowe.
 • Ether Legends. Ta cyfrowa gra kolekcjonerska kart wykorzystuje Chainlink VRF do dystrybucji rzadkich nagród NFT opartych na krypto dla graczy. Losowość zapewnia uczciwość w przyznawaniu tych nagród, czyniąc konkurencje bardziej ekscytującymi i satysfakcjonującymi.
 • Axie Infinity. Znana ze swojego żywego cyfrowego uniwersum zwierzątek, Axie Infinity używa Chainlink VRF do generowania losowych cech dla Origin Axies. Ta losowość dodaje warstwę nieprzewidywalności i uczciwości do mechanik hodowli i walki w grze.

Dynamiczne NFT

Dynamic NFTs reprezentują przełomową zmianę w krajobrazie NFT, oferując aktywa, które mogą ewoluować w czasie na podstawie rzeczywistych wydarzeń, osiągnięć gracza lub innych kryteriów.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Dynamic NFT"

Wprowadzenie do Dynamicznych NFT i Ich Ewoluującej Natury

W przeciwieństwie do tradycyjnych NFT, które są statyczne i niezmienne, dynamiczne NFT mogą zmieniać rzadkość, wygląd lub użyteczność. Jest to możliwe dzięki kontraktom inteligentnym, które mogą aktualizować atrybuty NFT w odpowiedzi na zewnętrzne dane wejściowe lub zdarzenia na łańcuchu, ułatwione przez oracle, takie jak Chainlink.

Przykłady Dynamicznych NFT w Sporcie:

 • Gwiazda MLB, Trey Mancini i nowicjusz NBA, LaMelo Ball, obaj wprowadzili dynamiczne NFT, które zmieniają się w oparciu o rzeczywiste występy i osiągnięcia. Te NFT nie tylko służą jako cyfrowe kolekcjonerskie, ale także jako żywe rejestry karier sportowców, angażując fanów w nowy i interaktywny sposób.

GameFi i Chainlink

Fuzja zdecentralizowanych finansów (DeFi) i gier, znana jako GameFi, tworzy nową dziedzinę, gdzie gracze mogą zarabiać realne nagrody ekonomiczne poprzez rozgrywkę.

Eksploracja Przecięcia Gry i DeFi (GameFi)

Chainlink wspiera rozwijający się ekosystem gier na kilka sposobów. Zapewnia niezawodne źródła danych do zarządzania ekonomią w grze. Oferuje również bezpieczne generowanie liczb losowych, aby zapewnić uczciwą rozgrywkę. Ponadto, Chainlink automatyzuje wykonanie kontraktów inteligentnych, usprawniając zdecentralizowane operacje w grach.

No-Loss Savings Games

Znaczącą innowacją DeFi w grach są gry oszczędnościowe bez straty. Te gry łączą rozrywkę z możliwościami wzrostu finansowego.

PoolTogether

PoolTogether jest platformą, która ilustruje ten koncept. Wykorzystuje Chainlink VRF do losowego wyboru zwycięzców w swojej grze oszczędnościowej bez strat. W tej grze, użytkownicy grupują swoje fundusze, aby zbiorowo zarabiać odsetki. Jeden szczęśliwy uczestnik wygrywa zgromadzone odsetki. Tymczasem wszyscy inni gracze otrzymują z powrotem swoje początkowe depozyty. Bezpieczna losowość Chainlinka napędza ten model, promując przejrzystość i uczciwość. To zachęca do szerszego uczestnictwa.

Chainlink w Zakładach Sportowych i Esportowych

Technologia blockchain poprawia zakłady sportowe i esportowe dzięki przejrzystości i uczciwości, dzięki zdecentralizowanym oracle, takim jak Chainlink. Te oracle bezpiecznie przenoszą dane ze świata rzeczywistego do blockchaina, niezbędne do rozstrzygania zakładów na rzeczywiste wyniki gier.

Key Takeaways

 • Wpływ Chainlinka na Gry i NFT: Technologia Chainlinka, szczególnie jego Funkcja Weryfikowalnej Losowości (VRF) i usługi oracle, znacząco wpłynęły na sektor gier i NFT, zapewniając uczciwość, przejrzystość i zaufanie w cyfrowej losowości i integracji danych ze świata rzeczywistego.
 • Potencjalna Przyszłość Chainlinka w Przemyśle Gier: Potencjał Chainlinka do rewolucjonizowania przemysłu gier sięga obszarów takich jak dynamiczne NFT, GameFi i zastosowania zdecentralizowanych finansów w ekosystemach gier.

Podsumowanie

Transformacyjny potencjał technologii Chainlinka w grach i powiązanych sektorach, takich jak NFT i zakłady, jest głęboki. Umożliwiając uczciwą i przejrzystą losowość, weryfikowalną integrację danych ze świata rzeczywistego i dynamiczne możliwości aktywów, Chainlink nie tylko ulepsza istniejące ekosystemy gier i zakładów, ale również toruje drogę dla całkowicie nowych paradygmatów gier. W miarę ewolucji krajobrazu gier blockchainowych i NFT, wkład Chainlinka jest podstawą do jego wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Chainlink vs Polkadot

Karolina

08 lut 2024
Chainlink vs Polkadot

Chainlink ma na celu bezpieczne zmostkowanie przepaści między blockchainami a danymi z realnego świata za pomocą swojej Zdecentralizowanej Sieci Oracle. Z kolei Polkadot koncentruje się na umożliwieniu różnym blockchainom przesyłania wiadomości i wartości bez zaufania, poprawiając interoperacyjność. Ten artykuł zagłębia się w różnice między Chainlink a Polkadot, rozważając ich cele, technologie i potencjalny wpływ, jaki mają na ekosystem blockchain.

Chainlink to zdecentralizowana sieć oracle zaprojektowana do dostarczania danych zewnętrznych do smart kontraktów na dowolnym blockchainie. Rozpoznając ograniczenie, że smart kontrakty nie mogą natywnie uzyskać dostępu do danych zewnętrznych, Chainlink oferuje rozwiązanie, działając jako niezawodny most. Oracle w sieci Chainlink zbierają i weryfikują dane zewnętrzne z różnych źródeł, zapewniając integralność danych przed ich wprowadzeniem do smart kontraktów. Ten mechanizm umożliwia wykonanie smart kontraktów na podstawie wydarzeń z realnego świata, danych i informacji z API, co jest kluczowe dla rozwoju dynamicznych i reagujących aplikacji blockchain. Kluczowe cechy Chainlink obejmują:

 • Zdecentralizowanie. Zapewnienie integralności danych i zmniejszenie zależności od jakiegokolwiek pojedynczego punktu awarii poprzez wykorzystanie sieci niezależnych operatorów węzłów.
 • Bezpieczeństwo. Zaawansowane techniki kryptograficzne i solidny system reputacji chronią sieć przed manipulacją i zapewniają niezawodność danych.
 • Elastyczność. Kompatybilność z dowolnym blockchainem umożliwia płynną integrację w różnorodnych ekosystemach.

Zastosowania Chainlink obejmują finanse, ubezpieczenia, gry i wiele innych sektorów, gdzie dostęp do dokładnych i aktualnych danych zewnętrznych jest kluczowy.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Co to jest Polkadot?

Polkadot ułatwia międzyłańcuchowy transfer dowolnego typu danych lub aktywów, nie tylko tokenów, umożliwiając tym samym interoperacyjność między blockchainami. Składa się z głównej sieci nazywanej Łańcuchem Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainów, które są indywidualnymi blockchainami połączonymi z i zabezpieczonymi przez Łańcuch Sztafetowy. Ta unikalna architektura pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności, ponieważ każdy parachain może być dostosowany do konkretnych przypadków użycia lub obciążeń, korzystając jednocześnie ze wspólnej ochrony Łańcucha Sztafetowego.

Kluczowe cechy Polkadot obejmują:

 • Interoperacyjność. Umożliwia różnym blockchainom komunikację i transfer danych lub aktywów w środowisku bez zaufania, otwierając drogę do aplikacji i usług międzyłańcuchowych.
 • Skalowalność. Parachainy działają równolegle, co pozwala na znaczne ulepszenia skalowalności w porównaniu do tradycyjnych architektur blockchain.
 • Ochrona. Parachainy dzielą model bezpieczeństwa Łańcucha Sztafetowego, zapewniając, że korzystają z mechanizmu zbiorowego bezpieczeństwa, zamiast musieć tworzyć własny.

Wizją stojącą za Polkadot jest stworzenie w pełni interoperacyjnej i skalowalnej sieci blockchainów, ułatwiającej płynną wymianę informacji i transakcji między dotychczas izolowanymi sieciami. To podejście nie tylko zwiększa efektywność i skalowalność, ale także zachęca do innowacji, pozwalając programistom skupić się na budowaniu specjalistycznych rozwiązań na parachainach.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Polkadot – Blockchain to change the rules of the game?"

Cel

Chainlink koncentruje się na zwiększaniu funkcjonalności smart kontraktów poprzez zapewnienie im dostępu do rzeczywistych danych. Osiąga się to poprzez zdecentralizowaną sieć wyroczni, która zapewnia, że dane, na których opierają się smart kontrakty, są dokładne i wiarygodne. Celem Chainlink jest wypełnienie luki między światem on-chain i off-chain, umożliwiając smart kontraktom bezpieczną interakcję z zewnętrznymi źródłami danych, internetowymi interfejsami API i tradycyjnymi systemami płatności bankowych.

Z kolei Polkadot rozwiązuje problem interoperacyjności i skalowalności blockchain. Jego unikalna struktura multi-chain pozwala różnym blockchainom komunikować się i dzielić informacjami bez poświęcania ich suwerenności. Umożliwiając transfer danych i wartości pomiędzy wcześniej niekompatybilnymi sieciami, Polkadot dąży do stworzenia sieci połączonych blockchainów, ułatwiając nowy poziom interoperacyjności i skalowalności.

Technologia i Infrastruktura

Infrastruktura Chainlink opiera się na jej zdecentralizowanej sieci oracle, które niezależnie zbierają, weryfikują i dostarczają dane zewnętrzne do inteligentnych kontraktów na blockchainie. Ta konfiguracja zapewnia, że dane są nie tylko dokładne, ale także odporne na manipulacje, tworząc bezpieczne i godne zaufania środowisko dla działania smart kontraktów.

Architektura Polkadot opiera się na centralnym Łańcuchu Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainach (łańcuchach równoległych). Łańcuch Sztafetowy odpowiada za wspólne bezpieczeństwo, konsensus i interoperacyjność sieci, podczas gdy parachainy to indywidualne blockchainy, które mogą posiadać własne tokeny i być optymalizowane pod kątem konkretnych przypadków użycia. Ta konstrukcja pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności w całej sieci Polkadot.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Developing Blockchain Interoperability Solutions with Cosmos and Polkadot"

Oracle Chainlink są kluczowe dla każdej aplikacji, która wymaga danych z realnego świata do uruchomienia smart kontraktu. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, platform finansowych zdecentralizowanych (DeFi), które potrzebują aktualnych danych o cenach, kontraktów ubezpieczeniowych zależnych od wydarzeń w realnym świecie oraz platform do gier, które wykorzystują zewnętrzne dane do mechanik w grze.

Polkadot skupia się na umożliwieniu różnym blockchainom płynnej współpracy. Jego przypadki użycia są szerokie i obejmują międzyłańcuchowe transfery danych lub aktywów, interoperacyjne aplikacje, które mogą działać na wielu blockchainach, oraz tworzenie nowych typów usług, które wykorzystują moc różnych sieci bez ograniczeń związanych ze słabościami jakiegokolwiek pojedynczego łańcucha.

FeatureChainlinkPolkadot
SecuritySecures data pipeline with decentralized oracles and cryptographic proofs.Shared security model through the Relay Chain, benefiting all parachains.
ScalabilityEnhances application scalability by off-chain data interaction.Handles high transaction volumes with parallel processing of parachains.
GovernanceDecentralized governance involving community, node operators, and Chainlink team.On-chain governance model allowing token holder proposals and voting.
AdoptionWidespread in DeFi and various industries for real-time data needs.Adopted for diverse use cases across its growing number of parachains.
EcosystemComprises independent node operators, data providers, and developers.Includes projects developing on parachains, infrastructure providers, and a supportive community.
Chainlink vs Polkadot

Bezpieczeństwo

 • Chainlink kładzie nacisk na zabezpieczenie potoku danych pomiędzy zewnętrznymi źródłami danych a smart kontraktami blockchain. Wykorzystuje zdecentralizowaną sieć wyroczni, aby zapobiec pojedynczym punktom awarii i zapewnić integralność danych.
 • Polkadot koncentruje się na bezpieczeństwie swojej wielołańcuchowej architektury poprzez współdzielone zabezpieczenia. Oznacza to, że wszystkie parachainy korzystają ze zbiorowego bezpieczeństwa sieci Polkadot, zapewnianego przez Relay Chain. Ten wspólny model bezpieczeństwa zapewnia, że poszczególne łańcuchy bloków nie muszą ustanawiać własnych środków bezpieczeństwa, które mogą wymagać dużych zasobów i być mniej skuteczne.

Skalowalność

 • Chainlink sprawia, że smart kontrakty stają się inteligentniejsze. Łączy je ze światem rzeczywistym bez spowalniania ich działania. Oznacza to, że bardziej złożone aplikacje mogą działać płynnie.
 • Polkadot używa wielu łańcuchów jednocześnie. To tak, jakby otworzyć więcej pasów na autostradzie. Pozwala to na szybki przepływ większej ilości danych. Każdy łańcuch wykonuje swoją część, zapewniając szybkość działania.

Zarządzanie

 • W Chainlink decyzje podejmowane są przez wiele osób. Społeczność, osoby zarządzające węzłami i zespół Chainlink mają głos. W ten sposób zmiany przynoszą korzyści wszystkim.
 • Zarządzanie Polkadot jest praktyczne. Posiadacze tokenów głosują nad propozycjami. Bezpośrednio kształtują przyszłość Polkadot. To demokracja w działaniu, zapewniająca, że sieć ewoluuje jako prawdziwa społeczność.

Chainlink and Polkadot are at the forefront of blockchain innovation, each serving distinct yet complementary roles. Chainlink's secure data integration expands the utility of smart contracts, while Polkadot's focus on interoperability and scalability fosters a more connected blockchain ecosystem. Their unique approaches contribute significantly to the blockchain community, driving growth and attracting a wide range of stakeholders.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem Chainlink lub innych rozwiązań opartych na blockchain w swoim projekcie, skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com.