Jak zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC) w tokenizacji?

Karolina

16 cze 2023
Jak zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC) w tokenizacji?

W ostatnich latach tokenizacja - czynność polegająca na przekształcaniu rzeczywistych aktywów lub praw w cyfrowe tokeny na blockchainie - zyskała znaczną uwagę. Ta innowacyjna metoda, oparta na technologii blockchain, sztucznej inteligencji i kryptowalutach, przekształciła między innymi branże takie jak finanse, nieruchomości i zarządzanie łańcuchami dostaw. Niemniej jednak, w miarę jak tokenizacja staje się coraz bardziej powszechna, przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC) staje się coraz ważniejsze.

Zgodność z przepisami AML i KYC w ramach tokenizacji jest niezbędna do zwalczania potencjalnych zagrożeń związanych z przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i oszustwa. Poprzez przyjęcie rygorystycznych środków zgodności, firmy mogą pokazać swoje zaangażowanie w utrzymanie integralności, bezpieczeństwa i przejrzystości w ekosystemie tokenizacji.

Niniejszy artykuł poświęcony jest strategiom i najlepszym praktykom w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami AML i KYC w tokenizacji. Przestrzegając tych zasad, firmy działające w domenie tokenizacji mogą chronić swoje operacje, interesariuszy i dalej umacniać ogólną wiarygodność i zrównoważony rozwój branży.

Tokenizacja i jej krajobraz regulacyjny

Związek z blockchainem, sztuczną inteligencją i kryptowalutami

Procedura polegająca na przekształcaniu materialnych i niematerialnych aktywów lub praw w tokeny cyfrowe na blockchainie to Tokenizacja. Odgrywa ona istotną rolę w różnych dziedzinach, przekształcając takie aktywa jak finansowe papiery wartościowe, nieruchomości, własność intelektualną, a nawet aktywa materialne, takie jak dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie. Wykorzystując zalety technologii blockchain - niezmienność, przejrzystość i decentralizację - tokenizacja oferuje bezpieczny i skuteczny sposób reprezentowania i przenoszenia aktywów.

Przecięcie tokenizacji z postępami takimi jak blockchain, sztuczna inteligencja (AI) i kryptowaluty jest oczywiste. Blockchain stanowi podstawę infrastruktury do rejestrowania i weryfikowania transakcji tokenowych przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i bezpieczeństwa. Technologie sztucznej inteligencji usprawniają procesy tokenizacji, ułatwiając zaawansowaną analizę danych, profilowanie klientów i wykrywanie anomalii. Z drugiej strony, kryptowaluty umożliwiają płynne transgraniczne transfery tokenizowanych aktywów, zmniejszając koszty transakcji i umożliwiając ułamkową własność.

Otoczenie regulacyjne tokenizacji i przestrzeganie przepisów AML i KYC

Wraz z rosnącym przyjęciem tokenizacji, globalne organy regulacyjne aktywnie oceniają jej konsekwencje i opracowują ramy w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka i zapewnienia zgodności. Przepisy dotyczące tokenizacji różnią się w zależności od jurysdykcji - niektóre obejmują innowacje, podczas gdy inne egzekwują surowe zasady.

Przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC) ma kluczowe znaczenie w dziedzinie tokenizacji. Przepisy AML mają na celu zablokowanie integracji nielegalnych funduszy z systemem finansowym, podczas gdy przepisy KYC koncentrują się na weryfikacji tożsamości klienta w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przestrzeganie tych wytycznych pozwala firmom zmniejszyć ryzyko przestępstw finansowych, utrzymać integralność operacyjną i wzbudzić zaufanie wśród interesariuszy.

Znaczenie przepisów AML i KYC w zwalczaniu przestępstw finansowych

Przepisy AML i KYC służą jako istotne narzędzia w zwalczaniu przestępstw finansowych, takich jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i oszustwa. Pranie pieniędzy dotyczy ukrywania pochodzenia nielegalnych funduszy, aby wyglądały na legalne.

Stosowanie kompleksowych procedur AML i KYC umożliwia firmom udział w zapobieganiu, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań. Instytucje finansowe i firmy zaangażowane w tokenizację muszą przeprowadzać rygorystyczne badania due diligence klientów, analizować transakcje pod kątem nietypowych wzorców i informować odpowiednie organy o wszelkich podejrzanych działaniach. Przestrzeganie przepisów AML i KYC nie tylko pomaga w udaremnianiu przestępstw finansowych, ale także chroni reputację firm i sprzyja bezpiecznemu i niezawodnemu ekosystemowi tokenizacji.

Przeczytaj więcej o krajobrazie regulacyjnym

Zastosowanie środków zgodności AML i KYC w tokenizacji

Realizacja kompleksowej należytej staranności wobec klienta (CDD)

Znaczenie CDD dla weryfikacji tożsamości posiadaczy tokenów

 • W procesie tokenizacji należyta staranność wobec klienta (CDD) odgrywa kluczową rolę w weryfikacji i uwierzytelnianiu tożsamości posiadaczy tokenów.
 • CDD pomaga potwierdzić prawdziwą tożsamość klientów, ocenić ich profile ryzyka i odkryć potencjalny udział w nielegalnych działaniach.
 • Dokładne CDD pomaga firmom przestrzegać przepisów KYC, zmniejszać prawdopodobieństwo prania pieniędzy i poprawiać ogólne bezpieczeństwo ich platformy tokenizacyjnej.

Podstawowe elementy CDD

 • Weryfikacja tożsamości klienta: Wdrożenie silnych metod weryfikacji tożsamości w celu uwierzytelnienia posiadaczy tokenów. Może to obejmować gromadzenie dokumentów tożsamości wydanych przez rząd, przeprowadzanie weryfikacji biometrycznej lub korzystanie z rozwiązań tożsamości cyfrowej.
 • Ocena profilu ryzyka: Określ ryzyko każdego klienta, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak zawód, jurysdykcja, historia transakcji i źródło finansowania.
 • Monitorowanie aktywności transakcyjnej: Stwórz mechanizmy śledzenia transakcji tokenowych w czasie rzeczywistym. Stosuj systemy monitorowania transakcji, które mogą wykrywać podejrzane wzorce, takie jak duże transakcje, częste przelewy lub interakcje z jurysdykcjami wysokiego ryzyka.

AI a CDD

 • Procesy CDD związane z tokenizacją mogą zostać znacznie usprawnione dzięki algorytmom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
 • Technologie te mogą zautomatyzować zadania, takie jak weryfikacja tożsamości, ocena ryzyka i monitorowanie transakcji, co skutkuje szybszymi i dokładniejszymi wynikami.
 • Wysiłki w zakresie zgodności z przepisami czerpią korzyści z systemów opartych na sztucznej inteligencji, które są w stanie analizować obszerne zbiory danych, identyfikować wzorce i oznaczać podejrzane działania, jednocześnie zmniejszając obciążenie pracą ręczną.

Wzmocnione monitorowanie transakcji

Monitorowanie transakcji tokenowych w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji podejrzanych działań

 • Monitorowanie transakcji tokenowych w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla wykrywania i zapobiegania potencjalnemu praniu pieniędzy lub nieuczciwym działaniom.
 • Szybkie wykrywanie i reagowanie na podejrzane wzorce, takie jak wiele transakcji o wysokiej wartości lub szybkie przelewy środków, są możliwe dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.

Narzędzia analityczne blockchain

 • Narzędzia analityczne blockchain wykorzystują przejrzystość technologii blockchain do monitorowania i badania transakcji tokenowych.
 • Narzędzia te umożliwiają firmom śledzenie przepływów funduszy, wskazywanie adresów powiązanych z podejrzanymi działaniami i uzyskiwanie wglądu we wzorce transakcji, które mogą sygnalizować potencjalne pranie pieniędzy lub inne nielegalne działania.

Systemy wykrywania anomalii oparte na sztucznej inteligencji

 • Systemy wykrywania anomalii oparte na sztucznej inteligencji mogą badać ogromne ilości danych transakcyjnych i identyfikować odchylenia od normalnych wzorców zachowań.
 • Transakcje wykazujące podejrzane cechy, takie jak nietypowe kwoty, częste niepowiązane przelewy na konto lub nagłe zmiany we wzorcach transakcji, mogą być automatycznie oznaczane przez te systemy.
 • Firmy mogą zwiększyć dokładność i wydajność monitorowania transakcji, wykorzystując wykrywanie anomalii oparte na sztucznej inteligencji, redukując fałszywe alarmy i koncentrując się na transakcjach wysokiego ryzyka.

Ustanowienie solidnych zasad i procedur AML i KYC

Polityki AML i KYC zaprojektowanych specjalnie dla tokenizacji:

 • Dla firm zaangażowanych w tokenizację kluczowe znaczenie ma ustanowienie szczegółowych polityk AML i KYC, które uwzględniają unikalne cechy i ryzyko związane z tokenizowanymi aktywami.
 • Zasady te powinny uwzględniać wymogi regulacyjne, najlepsze praktyki branżowe i szczególny charakter transakcji tokenizowanych, aby zapewnić skuteczność w zakresie zgodności.

Współpraca z organami regulacyjnymi i specjalistami ds. zgodności z przepisami

Aktywnie współpracując z organami regulacyjnymi, firmy mogą być na bieżąco informowane o bieżących postępach regulacyjnych i przewidywać wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na ich obowiązki w zakresie zgodności z przepisami AML i KYC w związku z tokenizacją.

Współpraca z doświadczonymi doradcami ds. zgodności, którzy mają dogłębną wiedzę na temat przepisów AML, KYC i tokenizacji, ma kluczowe znaczenie dla tworzenia i wdrażania skutecznych struktur zgodności dla przedsięwzięć tokenizacyjnych.

Specjaliści ci mogą zaoferować wskazówki dotyczące tworzenia solidnych polityk AML i KYC, przeprowadzania ocen ryzyka oraz egzekwowania standardów branżowych i zatwierdzonych przez organy regulacyjne procesów zgodności.

TOP 5 KYC Providers

 1. Fractal

Fractal oferuje onboarding użytkowników dla przypadków użycia zgodności, takich jak KYC i KYB. Obejmuje wszystkie rodzaje poziomów KYC w jednej cenie. Projekty mogą również korzystać z rozwiązania liveness, które gwarantuje unikalnych użytkowników np. do zrzutów lub gier kryptograficznych bez ujawniania tożsamości użytkownika.

 1. SolidProof

SolidProof jest niemieckim dostawcą KYC z prostym, wydajnym i płynnym procesem, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ponadto usługi firmy są przystępne cenowo, nie mają ukrytych kosztów i oferują bezpłatny audyt dla każdego projektu.

 1. Identity.com

Innym popularnym rozwiązaniem KYC jest Identity.com. Projekt koncentruje się na zdecentralizowanej weryfikacji tożsamości i oferuje rynek oraz protokół bramy. Firma nie handluje danymi osobowymi, co zwiększa bezpieczeństwo i prywatność. Projekt koncentruje się również na decentralizacji.

 1. Elliptic

Elliptic to kolejne doskonałe rozwiązanie dla potrzeb KYC i zgodności dla tradycyjnych instytucji finansowych oraz projektów kryptograficznych i NFT. Oferuje różne usługi, w tym sprawdzanie portfeli, monitorowanie transakcji, sprawdzanie VASP i zwiększoną należytą staranność.

 1. Blockpass

Blockpass słynie z szybkiego, łatwego procesu rejestracji i zautomatyzowanego rozwiązania KYC. Blockpass oferuje kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z onboardingiem - w tym kontrole listy obserwacyjnej AML. Jeśli więc szukasz szybkiego, prostego i łatwego do zintegrowania rozwiązania, warto rozważyć Blockpass.

Podsumowanie

Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznaj swojego klienta (KYC) jest niezbędna w tokenizacji do zwalczania przestępstw finansowych, zapewnienia integralności operacji i wspierania zaufania w ekosystemie tokenizacji. Wdrażając solidne środki zgodności AML i KYC, firmy zaangażowane w tokenizację mogą ograniczyć ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i oszustw.

Wdrożenie dokładnej należytej staranności wobec klienta (CDD), ulepszone monitorowanie transakcji oraz opracowanie kompleksowych polityk AML i KYC dostosowanych do tokenizacji to kluczowe kroki w zapewnieniu zgodności. Wykorzystanie technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i narzędzia analityczne blockchain, zwiększa wydajność i dokładność wysiłków na rzecz zapewnienia zgodności.

Jesteś zainteresowany tokenizacją? Skontaktuj się z nami!

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Kajetan Olas

04 mar 2024
Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Termin "efekty sieciowe" często pojawia się jako czynnik leżący u podstaw ekspansywnego wzrostu kryptowalut. Ale co dokładnie oznaczają efekty sieciowe w projektach kryptowalutowych i dlaczego są tak ważne? W swojej istocie, efekt sieciowy występuje, gdy produkt lub usługa staje się bardziej wartościowa, im więcej osób z niej korzysta. To zjawisko nie jest wyłączne dla ery cyfrowej; miało wpływ na przyjęcie i sukces technologii sięgających od telefonu po internet. Jednakże, w kontekście kryptowalut, efekty sieciowe nie tylko napędzają adopcję, ale są również bezpośrednio skorelowane z kapitalizacją rynkową. Ten artykuł zagłębia się w mechanikę efektów sieciowych w krypto i omawia, jak bardzo adopcja wpływa na wartość projektów.

Mierzenie Efektów Sieciowych

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod mierzenia tych efektów jest Prawo Metcalfe'a, które zakłada, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników. Badania wykazały, że to prawo szczególnie dobrze stosuje się do sieci blockchain. W praktyce, bazę użytkowników (N) mierzymy jako liczbę węzłów lub aktywnych adresów.

Bitcoin i Ethereum - Case Studies

 • Bitcoin: Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin wykazał znaczącą korelację między wielkością swojej sieci a wartością. Dane historyczne pokazują, że okresy szybkiego wzrostu liczby aktywnych portfeli są ściśle śledzone przez wzrosty ceny rynkowej Bitcoina. Współczynnik korelacji Pearsona między ceną BTC a kwadratem liczby węzłów wynosi około 0,9. W przypadku liczby aktywnych adresów jest to około 0,95. Ten wzorzec podkreśla, jak ważne są efekty sieciowe.
 • Ethereum: Użyteczność Ethereum wykracza poza zwykłe transakcje finansowe, obejmując smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (DApps). Ta dodatkowa funkcjonalność przyciąga różnorodną bazę użytkowników, dodatkowo wzmacniając jego efekty sieciowe. Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości podobne jak w przypadku BTC.

Efekty Sieciowe i Adopcja Kryptowalut

Adopcja kryptowalut jest znacząco wspierana przez efekty sieciowe, które nie tylko zwiększają wartość cyfrowej waluty, ale także przyczyniają się do jej powszechnej akceptacji i użytkowania. W miarę wzrostu sieci użytkowników, kryptowaluta staje się bardziej użyteczna i pożądana, tworząc korzystny cykl, który przyciąga jeszcze więcej użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w kontekście płatności i przekazów pieniężnych, gdzie wartość sieci kryptowaluty rośnie wraz z liczbą osób i instytucji chętnych do akceptacji i transakcji w walucie.

Zwiększanie Bezpieczeństwa i Wiarygodności

Jednym z kluczowych sposobów, w jakie efekty sieciowe przyczyniają się do adopcji kryptowalut, jest poprawa bezpieczeństwa i wiarygodności sieci. Technologia blockchain, będąca podstawą większości kryptowalut, staje się bardziej bezpieczna, im więcej uczestników dołącza do sieci. Zdecentralizowany charakter blockchainu sprawia, że coraz trudniej jest złośliwym aktorom naruszyć integralność sieci, co z kolei wzmacnia zaufanie użytkowników do systemu. To zwiększone bezpieczeństwo jest bezpośrednim skutkiem efektów sieciowych, ponieważ większa sieć zapewnia lepszą odporność na ataki.

Zwiększanie płynności na rynku

Większa baza użytkowników oznacza więcej transakcji i, co za tym idzie, większą płynność, co ułatwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bez powodowania znaczących wahań cen. Jest to szczególnie ważne dla Dapps, których natywne tokeny są handlowane na DEX-ach takich jak Uniswap. Powszechną praktyką jest, że zespoły zapewniają początkową płynność, która sprzyja handlowi, ale znacznie lepiej, gdy płynność ta jest zapewniana przez użytkowników.

Metody Zwiększania Efektów Sieciowych

Bardzo silna korelacja między wartością projektów blockchainowych a ich bazą użytkowników jasno pokazuje, że adopcja jest bardzo ważna. Jak więc projekty powinny sprzyjać wzrostowi swojej bazy użytkowników?

Aidropy

Airdropy są bardzo powszechnym (i stosunkowo tanim) sposobem na zwiększenie bazy użytkowników sieci na jej początku. Sposób ich działania jest następujący: projekty przydzielają pewną liczbę tokenów (np. 1% całkowitej podaży) osobom, które angażują się w projekt. Na przykład, projekt może ogłosić, że osoby, które retweetują i polubią ich posty na X określoną liczbę razy, otrzymają pewną liczbę tokenów. Innym rodzajem zaangażowania może być uczestnictwo w testnecie i dostarczanie feedbacku założycielom. Airdropy są skuteczne, ponieważ nawet jeśli tylko 5% tych przyciągniętych użytkowników zostanie na dłuższy okres, to i tak jest to świetny zwrot z inwestycji.

Subsydiowane Incentywy

Kiedy projekt dopiero się rozpoczyna, dobrym pomysłem może być przeznaczenie części kapitału na wyższe incentywy dla wczesnych użytkowników. Przykładem może być zapewnienie wyższego APY dla stakerów (jak 10%, zamiast 5%) przez pierwsze 6 miesięcy. Chociaż takie subsydiowane zachęty są dobre na początku, muszą kiedyś się skończyć. Dzieje się tak, ponieważ są niezrównoważone w długim terminie. Przykładem tego, co może się stać, jeśli niezrównoważone zachęty potrwają zbyt długo, jest protokół Anchor. Anchor chciał przyciągnąć wielu użytkowników i osiągnąć efekty sieciowe, oferując 15% APY. W tym sensie odniósł sukces, ale ponieważ nie zakończył programu w odpowiednim czasie, protokół stał się niewypłacalny i zbankrutował. Niemniej trzeba przyznać, że podczas gdy sieć jeszcze funkcjonowała to jej wzrost był naprawdę wykładniczy.

Inspirująca Wizja

Prawdopodobnie najbardziej zrównoważonym i organicznym sposobem na zwiększenie bazy użytkowników jest pokazanie społeczności inspirującej wizji związanej z projektem. Chodzi o stworzenie protokołu, który w pewien sposób obiecuje zmienić świat na lepsze. Przykładem może być Cardano, które zdobyło ogromną bazę fanów skupioną wokół swojej misji. Stało się tak pomimo kiepskich warunków użytkowania protokołu w początkowej fazie.

Wyzwania i Ograniczenia

Pomimo pozytywnego wpływu efektów sieciowych na adopcję projektów kryptowalutowych i ich wartość, należy zauważyćpewne znaczące wyzwania i ograniczenia.

Problemy ze skalowalnością

Podstawowym wyzwaniem, jakie stawiają efekty sieciowe, jest skalowalność. W miarę wzrostu sieci, leżąca u jej podstaw technologia blockchain musi być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę transakcji szybko i efektywnie. Jednak wiele kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, napotkało trudności w skalowaniu swoich sieci, aby sprostać zapotrzebowaniu, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jest to najważniejszy czynnik hamujący adopcję, ponieważ wielu użytkowników woli korzystać z scentralizowanego systemu płatności, po prostu dlatego, że jest on bardziej wydajny. Przykładowo VISA może przetwarzać 24k TPS (transakcji na sekundę), podczas gdy BTC może przetwarzać 7 TPS.

https://www.okx.com/learn/blockchain-trilemma-guide

Podsumowanie

Chociaż efekty sieciowe są potężnym motorem napędowym adopcji i wartości kryptowalut, stwarzają również znaczące wyzwania w kontekście skalowalności, które muszą zostać rozwiązane. Jednak w przypadku powstających projektów korzyści płynące ze zwiększonej adopcji przeważają nad kosztami, i pokazano, że największym czynnikiem wpływającym na wartość tych projektów jest ich baza użytkowników.

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie liczby użytkowników swojego projektu DeFi, prosimy o kontakt na adres contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotów pomóc Ci stworzyć strategię, która zwiększy twoją społeczność i zapewni długoterminowy wzrost.

FAQ

Czym są efekty sieciowe?

 • Efekty sieciowe to termin opisujący sytuację, gdy wartość sieci rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do liczby użytkowników.

Jak efekty sieciowe wpływają na wycenę projektu?

 • Istnieje bardzo silna korelacja między kwadratem liczby aktywnych adresów/węzłów a kapitalizacją rynkową projektów.

Jak zwiększyć bazę użytkowników i występowanie efektów sieciowych w moim projekcie?

 • Poprzez budowanie społeczności. Można to osiągnąć, poprzez zasianie inspirującej wizji, airdropy i subsydiowane incentywy dla użytkowników.

Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Kajetan Olas

04 mar 2024
Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Tokenomia jest często definiowana jako dziedzina zajmująca się określaniem i ocenianiem cech ekonomicznych kryptograficznego tokenu. Dziś większość projektów blockchain finansuje swoje operacje poprzez sprzedaż tokenów. Z tego powodu, założyciele muszą mieć dobrą znajomość procesu projektowania tokenomii. Co zaskakujące, badania pokazują, że w większości przypadków projektowanie tokenomii jest nieracjonalne i oparte na intuicji. W tym artykule podchodzimy do tematu z perspektywy wspartej danymi empirycznymi i sprawdzonymi w działaniu.

Na Co Zwrócić Uwagę?

Optymalna tokenomia zależy od szczegółów projektu. Częścią tego jest decydowanie, jakie zachowania chcesz zachęcić (lub zniechęcić) w sposób, który jest zgodny z interesami projektu. Jest to trudne zadanie, ponieważ musisz zidentyfikować każde istotne zachowanie użytkownika i odpowiadające mu zachęty. Musisz także wybrać parametry ilościowe, które zapewnią odpowiednią równowagę. W przypadku protokołów DeFi ryzyko systemowe jest szczególnie wysokie. Arbitralne parametry i założenia często prowadzą do negatywnych sprzężeń zwrotnych i podatności na ataki. Z tego powodu wszystkie systemy tokenomiczne powinny być poddane testom i zweryfikowane przed wydaniem.

Najważniejsze Reguły

Istnieje wiele dobrych praktyk, których założyciele powinni przestrzegać podczas projektowania tokenomii dla swojego projektu. Krótko omówimy najważniejsze z nich.

Użyteczność Przede Wszystkim

To może wydawać się oczywiste, ale pozwól mi wyjaśnić... To, co ma znaczenie w kontekście tokenomii, to użyteczność twojego tokenu - to nie jest to samo, co użyteczność twojego produktu. Popyt na produkty blockchain nie przekłada się automatycznie na popyt na ich natywne tokeny! Chociaż adopcja twojego produktu przez użytkowników jest ważna, to nie wystarczy. Musisz powiązać wartość twojego tokenu z sukcesem produktu. Można to zrobić poprzez różne mechanizmy przechwytywania wartości, np. redystrybucję zysków wśród posiadaczy tokenu.

(PS. Governance i staking zdecydowanie nie są wystarczające!)

Spójrz na Podobne Projekty

Podczas projektowania tokenomii warto szukać projektów podobnych do tego, który tworzysz. Im bardziej podobne, tym lepiej. Przeczytaj ich dokumentacje techniczne (whitepaper), zbadaj ich tokenomię i przyjrzyj się kluczowym metrykom. Następnie zadaj sobie pytanie - co zrobili dobrze, a jakie popełnili błędy? Z pewnością znajdziesz jakąś inspirację. Kluczową metryką, którą możesz użyć przy decydowaniu o początkowej wycenie twojego projektu, jest Total Value Locked/Market Capitalization

Minimalizuj Zmienność Cen

Jako founder kluczową metryką, która zadecyduje, czy ludzie nazwą cię geniuszem czy oszustem, jest cena twojego tokenu. Z tego powodu wiele zespołów optymalizuje tokenomię pod kątem wysokiej ceny tokenu ponad wszystko. Często robi się to, oferując niezrównoważony procent w zamian za stakowanie tokenów. Inne popularne wybory to spalanie (burning) tokenów lub programy skupu tokenu finansowane czymś innym niż przychody. Chociaż te mechanizmy mogą napędzać marketing i podnosić cenę, nie zwiększają wartości samego protokołu. Rezultatem jest wysoka zmienność i brak odporności na ataki spekulacyjne oraz niekorzystne warunki rynkowe. Ironią jest, że optymalizacja pod kątem wysokiej ceny zwykle prowadzi do odwrotnego efektu. Zamiast tego powinieneś skupić się na minimalizowaniu zmienności, ponieważ sprzyja to zrównoważonemu wzrostowi.

Podażowa Strona Tokenomii

Tokenomia strony podażowej odnosi się do wszystkich mechanizmów, które wpływają na liczbę tokenów w obiegu i ich strukturę alokacji.

Chociaż podaż jest ważna dla projektowania tokenomii, nie jest tak znacząca, jak wielu ludzi myśli. Mechanizmy takie jak staking czy spalanie powinny być zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowanie produktu i nie kreują wartości same w sobie.

Ograniczona czy Nieograniczona Podaż

Założyciele przywiązują dużo uwagi do wyboru między ograniczoną a nieograniczoną podażą tokenu. Panuje powszechne przekonanie, że ustalenie maksymalnego limitu podaży zwiększa wartość obecnie krążących tokenów. Badania pokazują, że to nie ma większego znaczenia, a nawet tokeny bez ograniczonej podaży statystycznie radzą sobie nieco lepiej.

Stopa Inflacji

Projekty powinny dążyć do niskiej, stabilnej inflacji. Z wyjątkiem gdy roczna stopa inflacji przekracza 100%, istnieje bardzo mało korelacji między tempem zmian podaży a ceną tokenu. Z tego powodu zaleca się dostosowanie emisji tokenów w sposób, który sprzyja aktywności w protokole. Rozsądna stopa inflacji, która nie wpłynie na cenę, mieści się w przedziale 1-5% miesięcznie.

https://tokenomics-guide.notion.site/2-5-Supply-Policy-ff3f8ab217b143278c3e8fd0c03ac137#1c29b133f3ff48a9b8efd2d25e908f5c

Alokacja

Standard w branży wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

https://lstephanian.mirror.xyz/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FDnzLtQ1Nc9IIObEpyJTTG.png&w=3840&q=75
https://www.liquifi.finance/post/token-vesting-and-allocation-benchmarks

Popytowa Strona Tokenomii

Strona popytowa tokenomii dotyczy subiektywnej chęci ludzi do kupowania tokenów. Powody mogą być różne. Może to być ze względu na użyteczność tokenów, spekulacje, lub zachęty finansowe zapewnione przez twój protokół. Czasami ludzie działają irracjonalnie, więc popyt na tokeny musi być rozważany w kontekście ekonomii behawioralnej.

Rola Incentyw

Podstawowym bodźcem, który napędza popyt na twój token, powinna być jego użyteczność. Użyteczność tokena to jego realne zastosowanie lub sposób, w jaki przechwytuje wartość generowaną przez użytkowanie twojego produktu. Staking, zapewnianie płynności, polityka deflacyjna i inne mechanizmy kontroli podaży mogą wspierać akumulację wartości tokenów. Powszechnym sposobem są skupy tokena finansowane z przychodów. Projekty mogą używać zebranych opłat, aby kupować swoje tokeny na zdecentralizowanych giełdach (DEX-ach). Kupione tokeny można spalić (burning) lub przeznaczyć do funduszu na dalszy rozwój projektu.

Jak zaprojektować incentywy

 • Uczyń je namacalnymi. Jeśli chcesz promować pożądane zachowania w ekosystemie, musisz zapewnić rzeczywiste nagrody. Ludziom nie zależy na prawach do zarządzania, ponieważ te prawa nie przekładają się na żadną wartość pieniężną. Z drugiej strony, dbają o nagrody za staking, które mogą sprzedać z zyskiem.
 • Uczyń je łatwymi do zrozumienia. Jeśli chcesz zachęcać lub zniechęcać do określonych zachowań użytkowników, powinieneś jasno wyjaśnić, jak działają incentywy. Użytkownicy często nie mają czasu, aby zagłębiać się w Twoją dokumentację techniczną. Jeśli nie zrozumieją, jak działa Twój produkt, to z niego nie skorzystają.
 • Testuj, testuj, testuj. Jeśli nie przetestujesz, jak różne zachęty balansują twój protokół, to narażasz się na upadek w stylu terra-luny.

Podsumowanie

Prawidłowe zaprojektowanie tokenomii projektów nie jest łatwe. Mimo że może się intuicyjnie wydawać, że wybór różnych incentyw i parametrów zadziała, jest to powód, dla którego wartość tokenów projektów często spada do 0. Istnieją jednak sprawdzone i przetestowane praktyki projektowe. Zostań z nami, aby je poznać!

Jeśli szukasz sposobu na zaprojektowanie zrównoważonego modelu tokenomicznego dla swojego projektu DeFi, proszę skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci stworzyć tokenomię, która pomoże twojemu projektowi w długoterminowym wzroście.

FAQ

Czym jest tokenomia?

 • Tokenomia odnosi się do studiowania i analizy ekonomicznych cech kryptograficznego tokenu, kluczowych dla finansowania i sukcesu projektów blockchain.

Jakie są najważniejsze zasady projektowania tokenomii?

 • Podstawowe zasady obejmują zapewnienie użyteczności tokenów, analizę porównawczą projektów oraz dążenie do minimalizowania zmienności w celu wspierania zrównoważonego wzrostu.

Jak popyt i podaż wpływają na tokenomię?

 • Strona podażowa obejmuje mechanizmy takie jak ograniczanie podaży tokenów lub dostosowywanie stóp inflacji, podczas gdy strona popytowa koncentruje się na tworzeniu autentycznej użyteczności i incentyw dla posiadaczy tokenów.

Jakie są częste pułapki popełniane przy projektowaniu tokenomii?

 • Najczęstsze problemy występują, gdy główną funkcją tokenu jest transfer wartości, a nie wspieranie tworzenia wartości. (np. możesz stakować bezużyteczny token, aby otrzymać więcej tego bezużytecznego tokenu)

Jak tokenomia może być testowana przed wypuszczeniem produktu?

 • Tokenomię można testować, konstruując modele stochastyczne i uruchamiając dużą liczbę losowych symulacji.