Jak wdrożyć pule płynności do zdecentralizowanej giełdy?

Maciej Zieliński

27 paź 2021
Jak wdrożyć pule płynności do zdecentralizowanej giełdy?

Automatyczny Animator Rynku szybko stał się najpopularniejszym rozwiązaniem na zdecentralizowanych giełdach. Poznaj kluczowy element jego działania – ​​pule płynności. Jak działają i co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się wdrożyć je do swojej giełdy?

Co znajdziesz w artykule?

 • Rola puli płynności w AMM
 • Dlaczego pule płynności są ważne dla DEX-ów
 • Jak działa pula płynności?
 • Tokeny LP
 • Jak korzystać z puli płynności?

Definicja

Pule płynności to pule aktywów cyfrowych zarządzanych przez inteligentne kontrakty, które umożliwiają wymianę tokenami i kryptowaluti na zdecentralizowanych giełdach. Aktywa deponowane są w pulach przez dostawców płynności - inwestorów i użytkowników platformy.

Pule płynności stanowią podstawę automatycznego animatora rynku (AMM), który zastępuje jedną stronę tzw. par transakcyjnych indywidualną pulą płynności.

Pule płynności na zdecentralizowanych giełdach

Pule płynności to jedno z najważniejszych rozwiązań dla obecnego ekosystemu DeFi. Dzieje się tak poniewaz większość dzisiejszych DEX-ów działa w modelu Automatic Money Maker, a pule płynności stanowią jego kluczową część. 

Aby w pełni zrozumieć znaczenie puli płynności DeFi, powinniśmy najpierw przyjrzeć się różnym sposobom, na jakie DEX mogą obsługiwać handel.

Handel w DEX a pule płynności
Handel w DEX

Jak zdecentralizowane giełdy obsługują handel?

 • Księga zamówień on-chain
 • Książka zamówień off-chain
 • Automatyczny animator rynku (Automatic Market Maker - AMM)

Obecnie najskuteczniejszy wydaje się ostatni z nich. Dlatego zdecydowana większość nowoczesnych DEX-ów opiera się własnie na AMM. Ponieważ pule płynności stanowią jego podstawę, ich znaczenie dla całego sektora DeFi jest niezaprzeczalne.

Problemy z księgami zamówień

Przed pojawieniem się pierwszych automatycznych animatorów rynku zapewnienie wystarczającej płynności było jednym z najistotniejszych problemów zdecentralizowanych giełd. Szczególnie dla nowych DEX-ów z niewielką liczbą kupujących i sprzedających. Czasami znalezienie wystarczającej ilości osób, które chciałyby zostać stroną w parze handlowej okazywało się niemożliwe. 

W takich przypadkach model peer-to-peer nie płynności na wystarczającym poziomie. Pytanie brzmiało, jak poprawić tę sytuację bez wdrażenia pośrednika, co doprowadziłoby do utraty kluczowej wartości dla ekosystemu DeFi – decentralizacji. Odpowiedź przyszła wraz z AMM.

Pary handlowe

Posłużmy się przykładem Etheru i Bitcoina, aby opisać, jak działają pary handlowe na zdecentralizowanych giełdach w modelu księgi zleceń:

Jeśli użytkownicy chcą wymienić swoje ETH na BTC, muszą znaleźć innego tradera, który będzie chciał sprzedać BTC za ETH. Ponadto obydwoje musza przystać na ustaloną cenę.

O ile w przypadku popularnych kryptowalut i tokenów znalezienie pary handlowej nie powinno stanowić problemu, o tyle sprawy komplikują się, gdy chcemy handlować nieco bardziej alternatywnymi aktywami.

Istotna różnica między księgami zleceń a automatycznymi animatorami rynku polega na tym, że drugi z nich nie wymaga istnienia par handlowych. Wszystko dzięki pulom płynności.

Pule płynności w AMM

Automated Market Maker (AMM) to zdecentralizowany protokół wymiany, który opiera się na inteligentnych kontraktach w celu ustalenia ceny tokenów i zapewnienia płynności. W modelu AMM  aktywa są wyceniane zgodnie z algorytmem wyceny i formułą matematyczną, a nie z księgą zamówień.

Można powiedzieć, że pule płynności stanowią kluczowy element tego systemu. W AMM jedna ze stron pary handlowej, którą znamy z tradycyjnych giełd i modelu księgi zleceń, zostaje zastąpiona pojedynczą pulą płynności. Dlatego użytkownicy handlują zasobami cyfrowymi z pulą płynności, a nie innymi użytkownikami.

P2P vs P2C
P2P vs P2C

P2P kontra P2C

Peer-to-peer to prawdopodobnie jeden z najbardziej powszechnych terminów w ekosystemie DeFi. Przez długi czas stanowił on podstawową ideę zdecentralizowanego handlu.

Jednak rozwój technologii blockchain i kreatywność programistów stworzył nowe możliwości. W P2C - modelu peer-to-contract to inteligenty kontrakt staję się jedną ze stron w transakcji. Ponieważ po urochomieniu smart kontraktu, żaden centralny organ nie może wpłynac na jego działanie, P2C nie zagraża decentralizacji.

Rozwiązania typu peer-to-contract jest właśnie AMM, ponieważ transakcje odbywają się w nim między użytkownikami a inteligentnym kontraktem.

Dostawcy płynności

Skąd pochodzą środki w pulach płynności?

Odpowiedź może brzmieć dość zaskakująco: tokeny dodawane są do puli płynności przez użytkowników giełdy. A dokładniej, dostawców płynności (liquidity providers tokens).

Aby zotać dostawcą płynności, użytkownik deponuje obydwa aktywa reprezentowane w puli. Zyski dostawców płynności różnią się w zależności od platformy. Na przykład w przypadku Uniswap 0,3% każdej transakcji trafia do dostawców płynności.

Osiąganie zysków w zamian za zapewnienie płynności jest często nazywane wydobywaniem płynności - liquidity minning. 

Jak działają pule płynności?

Zasadniczo pula płynności tworzy rynek dla określonej pary aktywów.. Po utworzeniu nowej puli pierwszy dostawca płynności ustala początkową cenę i stosunek podaży dwóch aktywów. Ten stosunek pozostanie taki sam dla wszystkich innych inwestorów, którzy ostatecznie zdecydują się na udział w puli.

Pule płynności utrzymują wartości aktywów zbieżne z cenami rynkowymi poprzez implementację algorytmów AMM, które utrzymują stosunek ceny między tokenami w danej puli.

Różne AMM używają różnych algorytmów. Na przykład Uniswap używa następującej formuły:

a * b = k

Gdzie „a” i „b” to liczba tokenów będących przedmiotem obrotu w puli płynności DeFi. Ponieważ „k” jest stałe, całkowita płynność puli musi zawsze pozostać taka sama. Różne AMM używają różnych formuł. Wszystkie jednak ustalają cenę algorytmicznie.

Zarabianie na opłatach transakcyjnych 

Dobra pula płynności musi być zaprojektowana w taki sposób, aby zachęcić użytkowników do inwestowania w nią swoich aktywów. Bez tego zapewnienie płynności na wystarczającym poziomie nie będzie możliwe.

Dlatego większość giełd decyduje się na dzielenie zysków generowanych przez opłaty transakcyjne z dostawcami płynności. W niektórych przypadkach (np. Uniswap) wszystkie opłaty trafiają do dostawców płynności. Jak wygląda to w praktyce? Jeśli depozyt użytkownika stanowi 5% aktywów zablokowanych w puli, otrzyma on równowartość 5% naliczonych opłat transakcyjnych tej puli. Zysk zostanie wypłacony w tokenach dostawcy płynności.

Tokeny dostawcy płynności (tokeny LP)

W zamian za zdeponowanie swoich tokenów dostawcy płynności otrzymują specjalne tokeny, często nazywane tokenami dostawców płynności (Liquidity Providers tokens). 

Tokeny LP odzwierciedlają wartość aktywów zdeponowanych przez inwestorów. Jak wspomnieliśmy powyżej, tokeny te są często używane również do rozliczania zysków w zamian za zapewnienie płynności.

Zwykle, gdy token jest w jakiś sposób postawiony lub zdeponowany, nie można go używać ani nim handlować, co przyczynia się do obniżenia płynności całego systemu. To problematyczne, bo jak często powtarzamy, w przestrzeni DeFi płynność ma kluczową wartość. 

Tokeny LP umożliwiają nam zwiekszyć płynność zastawianych aktywów, które normalnie zostałyby zamrożone, dopóki dostawcy nie zdecydaliby się ich wypłacić. Dzięki tokenom LP każdy token może zostać użyty wielokrotnie, pomimo zainwestowania w jedną z pul płynności DeFi.

Rozwiązanie to otwiera ponadto zupełnie nowe możliwości związane z pośrednimi formami obstawiania.

Yield farming a pule płynności?
Yield farming a pule płynności

Yield Farming a pule płynności

Rolnictwo zysku odnosi się do uzyskiwania zysków z zastawiania tokenów w wielu pulach płynności DeFi. Zasadniczo dostawcy płynności mogą umieszczać swoje tokeny LP w innych protokołach i uzyskiwać za to kolejne tokeny płynności.

Jak wygląda to w praktyce?

Z perspektywy użytkownika wszystko odbywa się w dość prosty sposób:

 • Lokujemy aktywa w puli płynności
 • Odbieramy tokeny LP
 • Deponujemy lub zastawiamy tokeny LP w innymi protokole pożyczkowym
 • Zarabiamy na obydwu protokołach

Ważne: Aby wycofać udziały z początkowej puli płynności, należy wymienić swoje tokeny LP. 

Jak wykorzystać pule płynności w swoim DEX-ie?

Zdecentralizowane finanse rozwijają się w zawrotnym tempie, ciągle przynosząc nowe możliwości. Ponadto liczba osób zainteresowanych inwestycjami DeFi rośnie z dnia na dzień, stąd popularność opcji takich jak wydobywanie płynności w ostatnim czasie znacząco wzrosła. Decydując się na uruchomienie własnego DEX-a musisz być tego świadomy.

Jak wspomniałem, płynność ma kluczowe znaczenie dla zdecentralizowanych finansów, a w szczególności dla DEX-ów. Pule płynności nie mogą istnieć bez inwestorów, którzy te płynność dostarczą. Ich niedobór moze doperowadzić do poślizgów (przeczytasz o nich w naszym artykule o AMM). A w konsekwencji do niskiej konkurencyjności giełdy. Z drugiej strony, w przypadku nowego DEXu jest to nadal łatwiejsze niż przyciągnięcie wystarczającej liczby kupujących i sprzedających, którzy umożliwiliby płynny handel w modelu księgi zamówień.

Wdrażanie pul płynności w DEX wymaga nie tylko doświadczenia programistów blockchain, którzy biegle posługują się protokołami DeFi, ale także silnej i dobrze zaplanowanej strategii biznesowej. Dlatego wybór partnera technologicznego, który ma wcześniejsze doświadczenie zarówno w rozwoju blockchain, jak i doradztwie biznesowym w dziedzinie zdecentralizowanych finansów, może być optymalnym rozwiązaniem.

Chcesz zdobyć więcej wiedzy z pierwszej ręki na temat tworzenia i wdrażania pul płynności? Nie wahaj się spytać naszych profesjonalistów, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Rola ERC-3643 w tokenizacji aktywów świata rzeczywistego (RWA)

Miłosz

28 sty 2024
Rola ERC-3643 w tokenizacji aktywów świata rzeczywistego (RWA)

W przeszłości konwersja aktywów z formatów fizycznych na cyfrowe była obarczona niejasnościami regulacyjnymi i uciążliwą dostępnością dla mikroinwestorów. Do niedawna ograniczenia technologiczne i brak operacyjnej jasności prawnej utrudniały skuteczność tokenizacji. Rozwój ERC-3643 stanowi złożone, ale niezbędne przedsięwzięcie, obejmujące szereg praktyk przy jednoczesnym utrzymaniu ścisłych mandatów w różnych jurysdykcjach. Wydaje się, że pokonanie tych barier było siłą napędową twórców od samego początku. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z wpływem ERC-3643 na tokenizację RWA razem z nami!

Redefinicja tokenizacji RWA dzięki ERC-3643

Zródło: ERC-3643 Association

Dywersyfikacja: Standard ERC-3643 przypisuje reprezentację on-chain szerokiej maści zasobów. Obejmuje to wydawanie tokenów cyfrowych, które oznaczają fizyczną ilość produktu, wartość i udziały w zyskach.

Ekspozycja: Funkcja ułamkowej własności wbudowana w token obniża barierę wejścia na rynek zapewniając większą płynność na rynku i przyciągając mniej zamożnych osób.

Transfer: Proces własności praw i transferów został uformowany w ramy wymagające pozwolenia.

Innowacja: Tokeny ERC-3643 mogą być skonstruowane w formie koszyka towarów, obejmującego różne segmenty rynku. Ponadto protokół umożliwia tworzenie stablecoinów opartych na towarach, zapewniając opcję inwestycyjną o niższym ryzyku.

Wszechstronność regulacyjna: Programowalne funkcje tokenów, wielowarstwowe kontrole dostępu, kontrole zgodności, zautomatyzowane raportowanie i inne mechanizmy bezpieczeństwa - wszystko to nadaje priorytet dostosowaniu zarówno do obecnych, jak i przyszłych przepisów.

Zapoznaj się z definicją i przykładami RWA - omówiliśmy je szczegółowo tutaj!

Integracja ERC-3643 z globalnymi łańcuchami dostaw

Identyfikowalność: Dzięki tokenizacji pojedynczych produktów lub partii, firmy mogą śledzić drogę produktów w czasie rzeczywistym, od produkcji do dostawy. Niewątpliwie ten poziom walidacji ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania podróbkom i zapewnienia jakości produktów.

Automatyzacja: Optymalizuje wiele procesów łańcucha dostaw, w tym rozliczenia i kontrole zgodności z prawem. Zmniejsza zapotrzebowanie na pośredników i obniża koszty operacyjne projektu. Minimalizuje również ryzyko błędu ludzkiego.

Zarządzanie magazynem: Dokładniejszy wgląd w poziom zapasów w czasie rzeczywistym. Tokenizacja ułatwia śledzenie ruchów zapasów i przewidywanie potrzeb w zakresie dostaw, co prowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa.

Zamówienia transgraniczne: Może uprościć transakcje międzynarodowe, zapewniając ujednolicony system śledzenia przesyłek. Może to pomóc w zmniejszeniu opóźnień spowodowanych kontrolami celnymi i dokumentacją.

Zaufanie konsumentów: Legalność oferowana przez ERC-3643 buduje większe zaufanie do marek, w szczególności tam, gdzie autentyczność i etyczne pozyskiwanie są najważniejsze.

Integracja z IoT i AI: urządzenia IoT mogą dostarczać dane w czasie rzeczywistym do sieci blockchain, dzięki czemu AI analizuje je, co ostatecznie prowadzi do bardziej świadomego podejmowania decyzji.

Bezpieczeństwo: Metadane tokenów ERC-3643 są chronione przed manipulacją i nieautoryzowanym dostępem, zwłaszcza dzięki zaawansowanym funkcjom

ERC-3643 i świat sztuki

Strumienie przychodów: Artyści, sprzedając podzielone, bardziej przystępne cenowo ułamki swoich kompozycji, generują dochód, zachowując część swojego kapitału twórczego. W związku z tym entuzjaści, którzy wcześniej byli wykluczeni z rynku, są teraz w pełni uprawnieni do uczestnictwa w tym wysoko cenionym sektorze.

Autentyczność: Jednym z odwiecznych wyzwań branży było zachowanie pochodzenia i autentyczności dzieł sztuki. ERC-3643 osadza bardziej szczegółowe informacje w tokenie. To podejście oparte na blockchainie zapewnia odporny na manipulacje zapis i odpowiednią infrastrukturę do zarządzania prawami autorskimi.

Kuratorstwo sztuki: ERC-3643 ułatwia innowacyjne możliwości wystawiennicze. Galerie i muzea, działające jako sale sztuki, mogłyby tokenizować lub tworzyć wirtualne kolekcje, w międzyczasie rozpowszechniając wkład twórców wśród globalnej publiczności.

ERC-3643 przekształca oferty aktywów niematerialnych

Demokratyzacja: ERC-3643 umożliwia tokenizację IP i patentów, również częściową, dzięki czemu wynalazcy monetyzują licencjonowanie lub komercjalizację praw w formie tokenów.

Dystrybucja: Inteligentne kontrakty można zaprogramować tak, aby automatycznie przyznawały licencje i dystrybuowały tantiemy posiadaczom tokenów za każdym razem, gdy IP jest wykorzystywane komercyjnie. Zmniejsza to koszty administracyjne i zapewnia uczciwe i terminowe płatności na rzecz posiadaczy praw.

Możliwość kontroli: ERC-3643 zapewnia niezrównaną prostotę w handlu własnością intelektualną. Dotyczy to również wniosków, zatwierdzeń i transferów patentów. Niezmienne zestawienia transakcji ze środkami bezpieczeństwa protokołu zapobiegają sporom dotyczącym własności i wykorzystania praw.

Współpraca: Standard ułatwia nowe formy wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju własności intelektualnej. Wiele stron może posiadać udziały w patencie, dzieląc się ryzykiem, nagrodami w bardziej sprawiedliwy sposób itd. Innowacje i ciągłe udoskonalenia motywują zasady ERC-3643.

Sztuczna inteligencja i ERC-3643 łączą siły

Tokenizacja: Sztuczna inteligencja budzi ogromne obawy co do autentyczności i pochodzenia treści. Potencjał nadużyć, takich jak deepfake lub sfałszowane dane, stwarza ryzyko dla publicznie dostępnych informacji i sprawia, że weryfikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Standard ERC-3643 wprowadzony przez Tokeny wykorzystuje ramy, które mogą mieć kluczowe znaczenie w dystrybucji materii generowanej przez sztuczną inteligencję. Nieodłączne cechy technologii Blockchain zapewniają, że każdy element można prześledzić z powrotem do jego źródła, odróżniając prawdziwe kreacje od brutalnej dezinformacji. Tokenizacja treści AI za pośrednictwem ERC-3643 polega na przypisaniu unikalnego tokena cyfrowego, działającego jako certyfikat cyfrowy. Każdy z nich zawiera metadane, np. datę utworzenia, pochodzenie i wszelkie dokonane modyfikacje. Możliwości inteligentnych kontraktów ERC-3643 można również zaprogramować w sposób potwierdzający spełnienie określonych kryteriów przed rozprzestrzenianiem.

Fox Corporation, firma zajmująca się produkcją i dystrybucją środków masowego przekazu, zaprezentowała niedawno prototyp nowego protokołu open-source o nazwie Verify, który został opracowany w sieci Polygon. Wydawcy rejestrują swoje treści i zapewniają ich pochodzenie, bezpiecznie oznaczając każdy element podpisem kryptograficznym. Ponieważ ERC3643 dostosowuje się głównie do transferów wymagających uprawnień, funkcji ograniczonego dostępu i programowalnych zasad zarządzania cyklem życia tokenów, jego wdrożenie może wkrótce poprawić wydajność takich narzędzi.

Zródło: Polygon Technology

Symbioza: Należy dokładnie rozważyć różne kwestie związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej i prywatnością danych. ERC-3643 stanowi punkt wyjścia do zaproponowania zgodnego z prawem procesu tokenizacji. Patrząc w przyszłość, może stać się standardowym narzędziem do niezawodnej dystrybucji zaufanych i cenionych źródeł.

Odkrywanie potencjału tokenizowanych projektów infrastrukturalnych

Dostępność: Ogólnie rzecz biorąc, projekty infrastrukturalne, takie jak mosty, autostrady lub energia odnawialna, były domeną inwestorów instytucjonalnych lub podmiotów rządowych ze względu na znaczne wymagania kapitałowe. ERC-3643 rozszerza te możliwości inwestycyjne, umożliwiając ułamkowe inwestycje na małą skalę w podobne, lukratywne inicjatywy.

Elastyczność: Opisywane raczej jako inwestycje długoterminowe, projekty te charakteryzują się ograniczoną płynnością. Potencjalne rynki wtórne, wprowadzone poprzez tokenizację, mogłyby zachęcić inwestorów detalicznych do rozważenia wejścia na rynek pomimo dotychczasowych wymogów dotyczących dużych kapitalizacji.

Zarządzanie: Zdecentralizowana księga pomaga monitorować postępy, alokację funduszy i rentowność projektu.

Finansowanie: Pozyskiwanie kapitału na projekty infrastrukturalne jest często uciążliwym i kosztownym procesem. ERC-3643 oferuje szerszy dostęp do puli inwestorów poprzez sprzedaż tokenów, przełamując granice geograficzne i umożliwiając szybsze rozpoczęcie przedsięwzięcia.

Modele przychodów: ERC-3643 przydziela wspólne zyski w oparciu o generowanie dochodu projektu i współczynnik tokenów posiadanych przez inwestora, podobnie jak w przypadku sprzedaży energii na farmach słonecznych. Model ten koncentruje zyski inwestorów i sukcesy operacyjne, tworząc wzajemnie korzystny scenariusz.

Regulacje w różnych jurysdykcjach: Biorąc pod uwagę silnie uregulowany charakter projektów infrastrukturalnych, kluczową zaletą standardu jest jego zgodność z przepisami prawa.

Ulepszenia w opiece zdrowotnej dzięki wdrożeniu ERC-3643

Research Funding: ERC-3643 facilitates securing funds for medical research and development, thanks to tokenized bonds or tokens issued by clinical examination sponsors.

Facilities: Systematic improvements to the healthcare ecosystem can be accomplished by tokenizing medical equipment or entire centers using the T-REX protocol.

Data management: Personal data, medical case records, and other sensitive information, in the age of increasing digitization, could be also stored on the blockchain. Ethical aspects of their usage must be always obeyed. Relatedly, the ERC-3643 smart contract, upon acquiring patient consent, would provide authorized access and seamless interaction between particular healthcare providers.

Regulations: The compliance-centric architecture of ERC-3643 targets legal integrity while respecting existing personal data processing practices.

Podsumowanie

Wdrożenie ERC-3643, jak widzieliśmy, wykracza daleko poza tradycyjne instrumenty finansowe. Standard oferuje plan tokenizacji aktywów, które kiedyś uważano za trudne. Zdolność ERC-3643 do zapewnienia zgodności z przepisami, w połączeniu z jego elastycznością i skalowalnością, czyni go niezbędnym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu aktywami, w którym przestrzaganę są granice własności, dostępności, transfery i wykorzystania aktywów.

If you are interested in utilizing ERC-3643 or other blockchain-based solutions for your project, please reach out to contact@nextrope.com

ERC-3643: Bliższe spojrzenie na jego zastosowania

Miłosz

28 sty 2024
ERC-3643: Bliższe spojrzenie na jego zastosowania

Nextrope dostrzegamy transformacyjny wpływ technologii takich jak ERC-3643. W tym artykule przytaczamy jego zastosowania w rozwijającym się sektorze DeFi. Ma to na celu ukazanie możliwości, jakie oferuje standard, zwiększając tym samym efektywność rynku globalnego.

ERC-3643 w akcji

Pojawienie się ERC-3643 ma znaczące implikacje dla wielu branż. Ta sekcja podkreśla potencjał, jaki kryje się w każdej z nich.

Dowiedz się jak ERC-364 wypada na tle innych standardów!

Sektor finansowy: wspieranie papierów wartościowych

Standard ten określa ramy procesu emisji, obrotu i zarządzania papierami wartościowymi, zapewniając bardziej przejrzysty system. Otwiera on możliwości dla crowdfundingu i demokratyzuje dostęp do inwestycji.

Przegląd projektu

Globalna instytucja finansowa emitująca papiery wartościowe starała się rozszerzyć swoje ramy handlowe, dążąc do większej inkluzywności.

Realizacja

Wykorzystując ERC-3643, podmiot tokenizował swój asortyment papierów wartościowych, w tym akcje i obligacje. Usprawniło to proces handlowy, wprowadziło mechanizmy zgodności i stworzyło możliwości dla inwestorów detalicznych.

Wynik

Projekt był kamieniem milowym w demokratyzacji finansowej, łagodząc nominalne bariery wejścia. Oznaczało to zmianę poglądu na bardziej dostępny i bezpieczny handel aktywami finansowymi.

Nieruchomości: zwiększona płynność i dostępność

ERC-3643 może zapewnić płynność na tradycyjnie niepłynnym rynku. Dlatego inwestorzy mogą kupować i sprzedawać ułamki aktywów. Upraszcza to również proces obsługi nieruchomości, zmniejszając koszty transakcyjne i przeszkody biurokratyczne związane z transakcjami.

Przegląd projektu

Firma z branży nieruchomości chcąca tokenizować portfel nieruchomości.

Realizacja

Spółka wyemitowała tokeny cyfrowe w formie udziałów majątkowych. Każdy token miał określoną wartość, umożliwiając ludziom na całym świecie inwestowanie przy mniejszych nakładach kapitałowych.

Wynik

Projekt skutecznie rozszerzył dostęp do inwestycji w nieruchomości, które wcześniej były domeną zamożnych osób fizycznych i instytucji. Zapewnił płynność poprzez rynki wtórne i zgodność transakcji z lokalnymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Sztuka i przedmioty kolekcjonerskie: odblokowanie nowej wartości

Świat przedmiotów kolekcjonerskich przechodzi metamorfozę dzięki ERC-3643. Artyści digitalizują swoje dzieła sztuki i umożliwiają handel nimi na platformach blockchain. ERC-3643 nie tylko zapewnia autentyczność, ale także pozwala na częściową własność, przyciągając odbiorców, którzy wcześniej byli wypierani z rynku.

Przegląd projektu

Galeria tokenizująca rzadkie dzieła sztuki i zwiększająca dostępność dla szerszej publiczności.

Realizacja

Dzięki ERC-3643 zostały one udostępnione on-chain, umożliwiając entuzjastom posiadanie i handel częściami arcydzieł o wysokiej wartości.

Wynik

Posiadacze tokenów mogliby handlować na rynkach wtórnych, wprowadzając nową dynamikę do wyceny dzieł sztuki.

Własność intelektualna i patenty

Twórcy często borykają się z nieprzejrzystymi procesami licencyjnymi i wyzwaniami związanymi z dystrybucją tantiem. Tradycyjne metody uniemożliwiają im pełne wykorzystanie materii intelektualnej, co predysponuje ERC-3643 do stania się tutaj kluczowym graczem.

Przegląd projektu

Firma technologiczna, której celem było ponowne przemyślenie sposobu zarządzania patentami i monetyzacji.

Realizacja

Wiązało się to z tworzeniem cyfrowych tokenów, optymalizacją procesu licencjonowania i przydzielania tantiem.

Wynik

Inicjatywa propaguje autorskie zarządzanie prawami autorskimi oraz działania związane z materializacją know-how. Umożliwia przejrzyste licencjonowanie, upraszcza podział prowizji i poszerza dostępność umożliwiając częściową własność dla zainteresowanych.

Łańcuch dostaw i logistyka

W łańcuchu dostaw ERC-3643 może zostać wykorzystany do umożliwienia weryfikacji pochodzenia. Tokenizowanie pozwala na śledzenie i kontrolę w czasie rzeczywistym. Standard ten mógłby ułatwić płynniejsze zawieranie porozumień pomiędzy stronami, prowadząc do skrócenia czasu operacyjnego i zmniejszenia kosztów transakcji.

Przegląd projektu

Międzynarodowa firma produkcyjna z wizją udoskonalenia procedur łańcucha dostaw i dalszej identyfikowalności swoich produktów.

Realizacja

Firma wydaje tokeny ERC-3643 powiązane z konkretnymi partiami produktów. Każdy z nich zawiera dane dotyczące pochodzenia, daty produkcji i podróży logistycznej w łańcuchu dostaw.

Wynik

Zwiększa to zaufanie konsumentów i zmniejsza ryzyko wprowadzenia na rynek podrobionych towarów.

Projekty zielonej energii

Sektor energii odnawialnej, zwłaszcza zielone projekty na małą skalę, boryka się z problemem pozyskiwania finansowania ze względu na wysokie koszty początkowe i ograniczoną podaż. Utrudnia to rozwój zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Przegląd projektu

Startup zajmujący się energią odnawialną planował finansowanie instalacji paneli słonecznych poprzez inwestycje tokenizowane.

Realizacja

Uczestnicy otrzymali tokeny, które nie tylko zwiększały kapitał w projekcie, ale także uprawniały ich do zysków ze sprzedaży energii w zależności od posiadanego współczynnika tokenów.

Wynik

Podejście to ułatwiło finansowanie inicjatyw w zakresie zrównoważonej energii ze źródeł społecznościowych, oferując szansę inwestorom dbającym o środowisko i promując rozwój zielonej infrastruktury.

Rola ERC-3643 w zdecentralizowanych finansach

Znane z tworzenia ekosystemów monetarnych w oparciu o technologię blockchain, zdecentralizowane finanse czerpią ogromne korzyści z przyjęcia ERC-3643. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów symbiozy.

Sprzyjające otoczenie regulacyjne

Jednym z podstawowych wkładów ERC-3643 jest zapewnienie zgodności z prawem w zdecentralizowanym sektorze finansowym. Chociaż DeFi opiera się na zasadach otwartości i braku władzy centralnej, przestrzeganie prawa opartego na konkretnej jurysdykcji pozostaje szarą strefą. ERC-3643 jako warunek wstępny zapewnia bezproblemową integrację KYC, AML i zaawansowane funkcje kontroli tokenów w obrębie smart kontraktu tokena. Jednocześnie wzmacnia bezpieczeństwo i zaufanie wśród funduszy instytucjonalnych.

Szersza tokenizacja zasobów

Poza typowymi kryptowalutami i NFT, dywersyfikacja ERC-3643 wzbogaca przestrzeń DeFi, odblokowując nowe pule płynności.

Zoptymalizowane operacje

Obejmuje to szybsze i bardziej opłacalne transakcje. Dzięki swojej modułowej architekturze ułatwia integrację nowych funkcjonalności i usług w ramach platform zbudowanych na Ethereum.

Podsumowanie

ERC-3643 wykracza poza bycie jedynie skokiem technologicznym. Od przekształcania tradycyjnych finansów po zdobywanie nowych zamówień na niezliczonych rynkach. Nexus łączący rygor przepisów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Podsumowując, oczywiste jest, że pojawienie się standardu oznacza przejście między starym a nowym, zwiastując cyfrową przyszłość z nieskończonymi możliwościami.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem ERC-3643 lub innych rozwiązań opartych na blockchain w swoim projekcie, skontaktuj się z nami pod contact@nextrope.com.