Przyszłość zdecentralizowanych finansów: Interoperacyjność i rozwiązania Cross-Chain

Karolina

26 maj 2023
Przyszłość zdecentralizowanych finansów: Interoperacyjność i rozwiązania Cross-Chain

Krajobraz finansowy został zrewolucjonizowany przez zdecentralizowane finanse (DeFi), które wykorzystują technologię blockchain, sztuczną inteligencję (AI) i kryptowaluty do opracowywania innowacyjnych i przejrzystych rozwiązań finansowych. Jednym z kluczowych elementów napędzających przyszłość DeFi jest interoperacyjność i rozwiązania międzyłańcuchowe, ponieważ przestrzeń ta doświadcza szybkiego wzrostu. W tym artykule omówimy znaczenie interoperacyjności w ekosystemie DeFi i przeanalizujemy rozwiązania cross-chain, koncentrując się na ich wpływie na przyszłość zdecentralizowanych finansów.

Zrozumienie interoperacyjności w DeFi

Często znane jako DeFi, zdecentralizowane finanse oznaczają fundamentalną zmianę w naszym rozumieniu i zaangażowaniu w konwencjonalne systemy finansowe. DeFi, oparte na technologii blockchain, dąży do demokratyzacji finansów poprzez usunięcie pośredników, ułatwienie transakcji peer-to-peer oraz zapewnienie otwartych i przejrzystych usług finansowych każdemu, kto ma dostęp do Internetu. Ekosystem DeFi doświadczył ogromnego wzrostu w ostatnich latach, obejmując platformy pożyczkowe i pożyczkowe, zdecentralizowane giełdy i yield farming, w konsekwencji przyciągając miliardy dolarów inwestycji i wzbudzając zainteresowanie zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Niemniej jednak, w miarę jak krajobraz DeFi staje się coraz bardziej ekspansywny i powstają liczne sieci blockchain, zapotrzebowanie na interoperacyjność staje się coraz bardziej istotne. Interoperacyjność oznacza zdolność różnych sieci blockchain i zdecentralizowanych aplikacji (dApps) do komunikowania się i płynnej interakcji ze sobą. Ta wzajemna łączność jest niezbędna dla przyszłości DeFi, ponieważ umożliwia wydajne transfery aktywów, danych i wartości w różnych sieciach blockchain, otwierając sferę możliwości i promując współpracę między różnymi projektami.

Sprawdź nasz artykuł o przyszłości DeFi! 

Obietnica rozwiązań cross-chain

Rozwiązania Cross-Chain szybko stają się podstawą przyszłych zdecentralizowanych finansów, obiecując pokonanie jednej z najważniejszych barier w tej przestrzeni - braku interoperacyjności. Rozwiązanie Cross-Chain pozwala różnym platformom blockchain komunikować się i współdziałać ze sobą, umożliwiając płynną wymianę informacji i aktywów. Jest to przełom dla DeFi, ponieważ może potencjalnie odblokować ogromne pule płynności uwięzione w odizolowanych ekosystemach blockchain.

Ponadto rozwiązania Cross-Chain oferują również potencjał zwiększonej skalowalności, bezpieczeństwa i wydajności. Zapewniają one aplikacjom DeFi środki do wykorzystania mocnych stron wielu sieci blockchain, omijając ograniczenia związane z pojedynczym blockchainem. Może to prowadzić do tworzenia bardziej solidnych i wszechstronnych usług DeFi, otwierając niezliczone możliwości zarówno dla programistów, jak i użytkowników.

Co więcej, rozwiązania Cross-Chain mogą sprzyjać bardziej integracyjnemu i wzajemnie połączonemu krajobrazowi DeFi. Umożliwiając współdziałanie różnych sieci blockchain, eliminują one bariery między różnymi społecznościami, łącząc różnych uczestników w ramach jednolitego ekosystemu finansowego. Zasadniczo, rozwiązania Cross-Chain niosą ze sobą obietnicę stworzenia prawdziwie globalnego i zdecentralizowanego systemu finansowego, przybliżając nas tym samym o krok do pierwotnej wizji technologii blockchain.

Use Cases Rozwiązań Cross-Chain w DeFi

Use Cases Rozwiązań Cross-Chain w DeFi

Rozwiązania cross-chain już teraz odgrywają kluczową rolę w przestrzeni DeFi. Umożliwiają tworzenie innowacyjnych produktów i usług finansowych, które wcześniej były niemożliwe. Oto kilka rzeczywistych przypadków użycia technologii cross-chain w DeFi:

 • Cross-Chain Swaps: Swapy międzyłańcuchowe umożliwiają użytkownikom handel aktywami między różnymi sieciami blockchain bez potrzeby scentralizowanej wymiany lub pośrednika. Swapy te wykorzystują swapy atomowe, aby zapewnić, że transakcja jest bezpieczna.
 • Pule płynności: Międzyłańcuchowe pule płynności umożliwiają użytkownikom zapewnianie płynności w różnych sieciach blockchain. Oznacza to, że użytkownicy mogą otrzymywać opłaty i nagrody za swój udział. Pule płynności wykorzystują wrappowane aktywa do reprezentowania aktywów bazowych, umożliwiając użytkownikom zapewnienie płynności w różnych sieciach blockchain.
 • Międzyłańcuchowe instrumenty pochodne: Międzyłańcuchowe instrumenty pochodne umożliwiają użytkownikom tworzenie złożonych instrumentów finansowych, które obejmują wiele sieci blockchain. Przykładowo, użytkownicy mogą tworzyć syntetyczne aktywa, które reprezentują koszyk aktywów z różnych sieci blockchain. Albo mogą tworzyć kontrakty opcyjne, które są rozliczane w innej sieci blockchain.
 • Interoperacyjność: Technologia cross-chain ułatwia interoperacyjność pomiędzy różnymi protokołami i platformami DeFi. Umożliwia to tworzenie nowych produktów i usług finansowych, które wykorzystują mocne strony różnych platform. Na przykład użytkownicy mogą korzystać z technologii cross-chain do przenoszenia aktywów między zdecentralizowanymi giełdami (DEX) i protokołami pożyczkowymi lub do tworzenia nowych produktów pożyczkowych, które obejmują wiele sieci blockchain.

Wyzwania

Ogromny potencjał rozwiązań cross-chain w DeFi wiąże się z kilkoma wyzwaniami i kwestiami, które wymagają uwagi. Jedną z istotnych przeszkód są kwestie regulacyjne i wymogi zgodności, biorąc pod uwagę, że w transakcje międzyłańcuchowe zaangażowanych jest wiele jurysdykcji i ram regulacyjnych. Zapewnienie zgodności z tymi różnorodnymi przepisami przy jednoczesnym zachowaniu zdecentralizowanej istoty DeFi jest skomplikowanym zadaniem, wymagającym pomysłowych rozwiązań i współpracy z organami regulacyjnymi.

Co więcej, zajęcie się kwestiami bezpieczeństwa i zaufania ma kluczowe znaczenie, ponieważ łatwy transfer aktywów i danych w różnych łańcuchach tworzy nowe wektory ataków i słabe punkty. Aby chronić fundusze użytkowników i utrzymać zaufanie w ekosystemie DeFi, niezbędne są rygorystyczne środki bezpieczeństwa, takie jak zaawansowane metody kryptograficzne i audyty inteligentnych kontraktów.

Ponadto, osiągnięcie standaryzacji i zarządzania dla interoperacyjności międzyłańcuchowej ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania kompatybilności i płynnej komunikacji między różnymi sieciami blockchain. Ustanowienie wspólnych protokołów, norm i struktur zarządzania będzie sprzyjać interoperacyjności i promować szerokie zastosowanie rozwiązań cross-chain w DeFi.

Wreszcie, sprostanie wyzwaniom związanym z doświadczeniem użytkownika i przyjęciem jest niezbędne do osiągnięcia akceptacji głównego nurtu. Uproszczenie interfejsów użytkownika, lepsza dostępność i edukacja użytkowników na temat zalet i funkcjonalności rozwiązań cross-chain są kluczowymi elementami rozszerzenia bazy użytkowników i wykorzystania pełnego potencjału interoperacyjności DeFi.

Przyszłość rozwiązań cross-chain

Jednym z kluczowych trendów, na które należy zwrócić uwagę, jest rozwój wielołańcuchowych platform DeFi. Wraz z pojawieniem się technologii cross-chain, prawdopodobnie zobaczymy eksplozję platform, które działają płynnie w wielu sieciach blockchain. Otworzy to nowe możliwości dla użytkowników, pozwalając im wykorzystać unikalne mocne strony i funkcje różnych blockchainów. Na przykład, użytkownicy mogą być w stanie uzyskać wyższe zyski na jednej platformie, cieszyć się niższymi opłatami transakcyjnymi na innej i uzyskać dostęp do unikalnych produktów finansowych na trzeciej, a wszystko to bez opuszczania komfortu jednej, ujednoliconej platformy.

Ponadto, rozwiązania cross-chainowe będą prawdopodobnie napędzać rozwój bardziej zaawansowanych i złożonych instrumentów finansowych. Jak pokazał rozwój międzyłańcuchowych instrumentów pochodnych, istnieje znaczny potencjał do tworzenia innowacyjnych produktów finansowych, które wykorzystują interoperacyjność różnych łańcuchów bloków. Może to zapoczątkować nową erę finansowego wyrafinowania i dostępności, zgodnie z etosem DeFi.

Wreszcie, rozwiązania Cross-Chain mogą odegrać kluczową rolę w masowym przyjęciu DeFi. Przełamując bariery między różnymi sieciami blockchain, mogą one pomóc w stworzeniu prawdziwie globalnego i integracyjnego systemu finansowego. Użytkownicy ze wszystkich zakątków świata, niezależnie od ich lokalnej infrastruktury finansowej, mogą migrować do DeFi.

Zasadniczo przyszłość DeFi z rozwiązaniami Cross-Chain wygląda obiecująco. Połączenie interoperacyjności, wydajności i inkluzywności, jakie niesie ze sobą ta technologia, może na nowo zdefiniować krajobraz finansowy, czyniąc go bardziej demokratycznym, dostępnym i odpornym. Wizja prawdziwie zdecentralizowanego systemu finansowego może nie być zbyt odległa.

Podsumowanie

Rozwiązania cross-chain rewolucjonizują przyszłość zdecentralizowanych finansów (DeFi). Interoperacyjność, ułatwiana przez technologię cross-chain, staje się coraz bardziej kluczowa wraz z rozwojem ekosystemu DeFi. Umożliwia ona płynną komunikację i interakcję między sieciami blockchain i zdecentralizowanymi aplikacjami (dApps), otwierając nowe możliwości i promując współpracę. Rozwiązania cross-chain oferują znaczące korzyści, w tym odblokowanie płynności, zwiększenie skalowalności i bezpieczeństwa oraz wspieranie integracji. Umożliwiają one swapy międzyłańcuchowe, pule płynności i instrumenty pochodne, jednocześnie ułatwiając interoperacyjność między protokołami i platformami DeFi. Należy jednak sprostać wyzwaniom, takim jak zgodność z przepisami, bezpieczeństwo, standaryzacja i doświadczenie użytkownika. Przyszłość z rozwiązaniami cross-chain niesie ze sobą obietnicę wielołańcuchowych platform DeFi, zaawansowanych instrumentów finansowych i masowej adopcji, ostatecznie przekształcając krajobraz finansowy w bardziej demokratyczny, dostępny i odporny system.

Tagi

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Kajetan Olas

04 mar 2024
Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Termin "efekty sieciowe" często pojawia się jako czynnik leżący u podstaw ekspansywnego wzrostu kryptowalut. Ale co dokładnie oznaczają efekty sieciowe w projektach kryptowalutowych i dlaczego są tak ważne? W swojej istocie, efekt sieciowy występuje, gdy produkt lub usługa staje się bardziej wartościowa, im więcej osób z niej korzysta. To zjawisko nie jest wyłączne dla ery cyfrowej; miało wpływ na przyjęcie i sukces technologii sięgających od telefonu po internet. Jednakże, w kontekście kryptowalut, efekty sieciowe nie tylko napędzają adopcję, ale są również bezpośrednio skorelowane z kapitalizacją rynkową. Ten artykuł zagłębia się w mechanikę efektów sieciowych w krypto i omawia, jak bardzo adopcja wpływa na wartość projektów.

Mierzenie Efektów Sieciowych

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod mierzenia tych efektów jest Prawo Metcalfe'a, które zakłada, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników. Badania wykazały, że to prawo szczególnie dobrze stosuje się do sieci blockchain. W praktyce, bazę użytkowników (N) mierzymy jako liczbę węzłów lub aktywnych adresów.

Bitcoin i Ethereum - Case Studies

 • Bitcoin: Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin wykazał znaczącą korelację między wielkością swojej sieci a wartością. Dane historyczne pokazują, że okresy szybkiego wzrostu liczby aktywnych portfeli są ściśle śledzone przez wzrosty ceny rynkowej Bitcoina. Współczynnik korelacji Pearsona między ceną BTC a kwadratem liczby węzłów wynosi około 0,9. W przypadku liczby aktywnych adresów jest to około 0,95. Ten wzorzec podkreśla, jak ważne są efekty sieciowe.
 • Ethereum: Użyteczność Ethereum wykracza poza zwykłe transakcje finansowe, obejmując smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (DApps). Ta dodatkowa funkcjonalność przyciąga różnorodną bazę użytkowników, dodatkowo wzmacniając jego efekty sieciowe. Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości podobne jak w przypadku BTC.

Efekty Sieciowe i Adopcja Kryptowalut

Adopcja kryptowalut jest znacząco wspierana przez efekty sieciowe, które nie tylko zwiększają wartość cyfrowej waluty, ale także przyczyniają się do jej powszechnej akceptacji i użytkowania. W miarę wzrostu sieci użytkowników, kryptowaluta staje się bardziej użyteczna i pożądana, tworząc korzystny cykl, który przyciąga jeszcze więcej użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w kontekście płatności i przekazów pieniężnych, gdzie wartość sieci kryptowaluty rośnie wraz z liczbą osób i instytucji chętnych do akceptacji i transakcji w walucie.

Zwiększanie Bezpieczeństwa i Wiarygodności

Jednym z kluczowych sposobów, w jakie efekty sieciowe przyczyniają się do adopcji kryptowalut, jest poprawa bezpieczeństwa i wiarygodności sieci. Technologia blockchain, będąca podstawą większości kryptowalut, staje się bardziej bezpieczna, im więcej uczestników dołącza do sieci. Zdecentralizowany charakter blockchainu sprawia, że coraz trudniej jest złośliwym aktorom naruszyć integralność sieci, co z kolei wzmacnia zaufanie użytkowników do systemu. To zwiększone bezpieczeństwo jest bezpośrednim skutkiem efektów sieciowych, ponieważ większa sieć zapewnia lepszą odporność na ataki.

Zwiększanie płynności na rynku

Większa baza użytkowników oznacza więcej transakcji i, co za tym idzie, większą płynność, co ułatwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bez powodowania znaczących wahań cen. Jest to szczególnie ważne dla Dapps, których natywne tokeny są handlowane na DEX-ach takich jak Uniswap. Powszechną praktyką jest, że zespoły zapewniają początkową płynność, która sprzyja handlowi, ale znacznie lepiej, gdy płynność ta jest zapewniana przez użytkowników.

Metody Zwiększania Efektów Sieciowych

Bardzo silna korelacja między wartością projektów blockchainowych a ich bazą użytkowników jasno pokazuje, że adopcja jest bardzo ważna. Jak więc projekty powinny sprzyjać wzrostowi swojej bazy użytkowników?

Aidropy

Airdropy są bardzo powszechnym (i stosunkowo tanim) sposobem na zwiększenie bazy użytkowników sieci na jej początku. Sposób ich działania jest następujący: projekty przydzielają pewną liczbę tokenów (np. 1% całkowitej podaży) osobom, które angażują się w projekt. Na przykład, projekt może ogłosić, że osoby, które retweetują i polubią ich posty na X określoną liczbę razy, otrzymają pewną liczbę tokenów. Innym rodzajem zaangażowania może być uczestnictwo w testnecie i dostarczanie feedbacku założycielom. Airdropy są skuteczne, ponieważ nawet jeśli tylko 5% tych przyciągniętych użytkowników zostanie na dłuższy okres, to i tak jest to świetny zwrot z inwestycji.

Subsydiowane Incentywy

Kiedy projekt dopiero się rozpoczyna, dobrym pomysłem może być przeznaczenie części kapitału na wyższe incentywy dla wczesnych użytkowników. Przykładem może być zapewnienie wyższego APY dla stakerów (jak 10%, zamiast 5%) przez pierwsze 6 miesięcy. Chociaż takie subsydiowane zachęty są dobre na początku, muszą kiedyś się skończyć. Dzieje się tak, ponieważ są niezrównoważone w długim terminie. Przykładem tego, co może się stać, jeśli niezrównoważone zachęty potrwają zbyt długo, jest protokół Anchor. Anchor chciał przyciągnąć wielu użytkowników i osiągnąć efekty sieciowe, oferując 15% APY. W tym sensie odniósł sukces, ale ponieważ nie zakończył programu w odpowiednim czasie, protokół stał się niewypłacalny i zbankrutował. Niemniej trzeba przyznać, że podczas gdy sieć jeszcze funkcjonowała to jej wzrost był naprawdę wykładniczy.

Inspirująca Wizja

Prawdopodobnie najbardziej zrównoważonym i organicznym sposobem na zwiększenie bazy użytkowników jest pokazanie społeczności inspirującej wizji związanej z projektem. Chodzi o stworzenie protokołu, który w pewien sposób obiecuje zmienić świat na lepsze. Przykładem może być Cardano, które zdobyło ogromną bazę fanów skupioną wokół swojej misji. Stało się tak pomimo kiepskich warunków użytkowania protokołu w początkowej fazie.

Wyzwania i Ograniczenia

Pomimo pozytywnego wpływu efektów sieciowych na adopcję projektów kryptowalutowych i ich wartość, należy zauważyćpewne znaczące wyzwania i ograniczenia.

Problemy ze skalowalnością

Podstawowym wyzwaniem, jakie stawiają efekty sieciowe, jest skalowalność. W miarę wzrostu sieci, leżąca u jej podstaw technologia blockchain musi być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę transakcji szybko i efektywnie. Jednak wiele kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, napotkało trudności w skalowaniu swoich sieci, aby sprostać zapotrzebowaniu, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jest to najważniejszy czynnik hamujący adopcję, ponieważ wielu użytkowników woli korzystać z scentralizowanego systemu płatności, po prostu dlatego, że jest on bardziej wydajny. Przykładowo VISA może przetwarzać 24k TPS (transakcji na sekundę), podczas gdy BTC może przetwarzać 7 TPS.

https://www.okx.com/learn/blockchain-trilemma-guide

Podsumowanie

Chociaż efekty sieciowe są potężnym motorem napędowym adopcji i wartości kryptowalut, stwarzają również znaczące wyzwania w kontekście skalowalności, które muszą zostać rozwiązane. Jednak w przypadku powstających projektów korzyści płynące ze zwiększonej adopcji przeważają nad kosztami, i pokazano, że największym czynnikiem wpływającym na wartość tych projektów jest ich baza użytkowników.

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie liczby użytkowników swojego projektu DeFi, prosimy o kontakt na adres contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotów pomóc Ci stworzyć strategię, która zwiększy twoją społeczność i zapewni długoterminowy wzrost.

FAQ

Czym są efekty sieciowe?

 • Efekty sieciowe to termin opisujący sytuację, gdy wartość sieci rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do liczby użytkowników.

Jak efekty sieciowe wpływają na wycenę projektu?

 • Istnieje bardzo silna korelacja między kwadratem liczby aktywnych adresów/węzłów a kapitalizacją rynkową projektów.

Jak zwiększyć bazę użytkowników i występowanie efektów sieciowych w moim projekcie?

 • Poprzez budowanie społeczności. Można to osiągnąć, poprzez zasianie inspirującej wizji, airdropy i subsydiowane incentywy dla użytkowników.

Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Kajetan Olas

04 mar 2024
Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Tokenomia jest często definiowana jako dziedzina zajmująca się określaniem i ocenianiem cech ekonomicznych kryptograficznego tokenu. Dziś większość projektów blockchain finansuje swoje operacje poprzez sprzedaż tokenów. Z tego powodu, założyciele muszą mieć dobrą znajomość procesu projektowania tokenomii. Co zaskakujące, badania pokazują, że w większości przypadków projektowanie tokenomii jest nieracjonalne i oparte na intuicji. W tym artykule podchodzimy do tematu z perspektywy wspartej danymi empirycznymi i sprawdzonymi w działaniu.

Na Co Zwrócić Uwagę?

Optymalna tokenomia zależy od szczegółów projektu. Częścią tego jest decydowanie, jakie zachowania chcesz zachęcić (lub zniechęcić) w sposób, który jest zgodny z interesami projektu. Jest to trudne zadanie, ponieważ musisz zidentyfikować każde istotne zachowanie użytkownika i odpowiadające mu zachęty. Musisz także wybrać parametry ilościowe, które zapewnią odpowiednią równowagę. W przypadku protokołów DeFi ryzyko systemowe jest szczególnie wysokie. Arbitralne parametry i założenia często prowadzą do negatywnych sprzężeń zwrotnych i podatności na ataki. Z tego powodu wszystkie systemy tokenomiczne powinny być poddane testom i zweryfikowane przed wydaniem.

Najważniejsze Reguły

Istnieje wiele dobrych praktyk, których założyciele powinni przestrzegać podczas projektowania tokenomii dla swojego projektu. Krótko omówimy najważniejsze z nich.

Użyteczność Przede Wszystkim

To może wydawać się oczywiste, ale pozwól mi wyjaśnić... To, co ma znaczenie w kontekście tokenomii, to użyteczność twojego tokenu - to nie jest to samo, co użyteczność twojego produktu. Popyt na produkty blockchain nie przekłada się automatycznie na popyt na ich natywne tokeny! Chociaż adopcja twojego produktu przez użytkowników jest ważna, to nie wystarczy. Musisz powiązać wartość twojego tokenu z sukcesem produktu. Można to zrobić poprzez różne mechanizmy przechwytywania wartości, np. redystrybucję zysków wśród posiadaczy tokenu.

(PS. Governance i staking zdecydowanie nie są wystarczające!)

Spójrz na Podobne Projekty

Podczas projektowania tokenomii warto szukać projektów podobnych do tego, który tworzysz. Im bardziej podobne, tym lepiej. Przeczytaj ich dokumentacje techniczne (whitepaper), zbadaj ich tokenomię i przyjrzyj się kluczowym metrykom. Następnie zadaj sobie pytanie - co zrobili dobrze, a jakie popełnili błędy? Z pewnością znajdziesz jakąś inspirację. Kluczową metryką, którą możesz użyć przy decydowaniu o początkowej wycenie twojego projektu, jest Total Value Locked/Market Capitalization

Minimalizuj Zmienność Cen

Jako founder kluczową metryką, która zadecyduje, czy ludzie nazwą cię geniuszem czy oszustem, jest cena twojego tokenu. Z tego powodu wiele zespołów optymalizuje tokenomię pod kątem wysokiej ceny tokenu ponad wszystko. Często robi się to, oferując niezrównoważony procent w zamian za stakowanie tokenów. Inne popularne wybory to spalanie (burning) tokenów lub programy skupu tokenu finansowane czymś innym niż przychody. Chociaż te mechanizmy mogą napędzać marketing i podnosić cenę, nie zwiększają wartości samego protokołu. Rezultatem jest wysoka zmienność i brak odporności na ataki spekulacyjne oraz niekorzystne warunki rynkowe. Ironią jest, że optymalizacja pod kątem wysokiej ceny zwykle prowadzi do odwrotnego efektu. Zamiast tego powinieneś skupić się na minimalizowaniu zmienności, ponieważ sprzyja to zrównoważonemu wzrostowi.

Podażowa Strona Tokenomii

Tokenomia strony podażowej odnosi się do wszystkich mechanizmów, które wpływają na liczbę tokenów w obiegu i ich strukturę alokacji.

Chociaż podaż jest ważna dla projektowania tokenomii, nie jest tak znacząca, jak wielu ludzi myśli. Mechanizmy takie jak staking czy spalanie powinny być zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowanie produktu i nie kreują wartości same w sobie.

Ograniczona czy Nieograniczona Podaż

Założyciele przywiązują dużo uwagi do wyboru między ograniczoną a nieograniczoną podażą tokenu. Panuje powszechne przekonanie, że ustalenie maksymalnego limitu podaży zwiększa wartość obecnie krążących tokenów. Badania pokazują, że to nie ma większego znaczenia, a nawet tokeny bez ograniczonej podaży statystycznie radzą sobie nieco lepiej.

Stopa Inflacji

Projekty powinny dążyć do niskiej, stabilnej inflacji. Z wyjątkiem gdy roczna stopa inflacji przekracza 100%, istnieje bardzo mało korelacji między tempem zmian podaży a ceną tokenu. Z tego powodu zaleca się dostosowanie emisji tokenów w sposób, który sprzyja aktywności w protokole. Rozsądna stopa inflacji, która nie wpłynie na cenę, mieści się w przedziale 1-5% miesięcznie.

https://tokenomics-guide.notion.site/2-5-Supply-Policy-ff3f8ab217b143278c3e8fd0c03ac137#1c29b133f3ff48a9b8efd2d25e908f5c

Alokacja

Standard w branży wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

https://lstephanian.mirror.xyz/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FDnzLtQ1Nc9IIObEpyJTTG.png&w=3840&q=75
https://www.liquifi.finance/post/token-vesting-and-allocation-benchmarks

Popytowa Strona Tokenomii

Strona popytowa tokenomii dotyczy subiektywnej chęci ludzi do kupowania tokenów. Powody mogą być różne. Może to być ze względu na użyteczność tokenów, spekulacje, lub zachęty finansowe zapewnione przez twój protokół. Czasami ludzie działają irracjonalnie, więc popyt na tokeny musi być rozważany w kontekście ekonomii behawioralnej.

Rola Incentyw

Podstawowym bodźcem, który napędza popyt na twój token, powinna być jego użyteczność. Użyteczność tokena to jego realne zastosowanie lub sposób, w jaki przechwytuje wartość generowaną przez użytkowanie twojego produktu. Staking, zapewnianie płynności, polityka deflacyjna i inne mechanizmy kontroli podaży mogą wspierać akumulację wartości tokenów. Powszechnym sposobem są skupy tokena finansowane z przychodów. Projekty mogą używać zebranych opłat, aby kupować swoje tokeny na zdecentralizowanych giełdach (DEX-ach). Kupione tokeny można spalić (burning) lub przeznaczyć do funduszu na dalszy rozwój projektu.

Jak zaprojektować incentywy

 • Uczyń je namacalnymi. Jeśli chcesz promować pożądane zachowania w ekosystemie, musisz zapewnić rzeczywiste nagrody. Ludziom nie zależy na prawach do zarządzania, ponieważ te prawa nie przekładają się na żadną wartość pieniężną. Z drugiej strony, dbają o nagrody za staking, które mogą sprzedać z zyskiem.
 • Uczyń je łatwymi do zrozumienia. Jeśli chcesz zachęcać lub zniechęcać do określonych zachowań użytkowników, powinieneś jasno wyjaśnić, jak działają incentywy. Użytkownicy często nie mają czasu, aby zagłębiać się w Twoją dokumentację techniczną. Jeśli nie zrozumieją, jak działa Twój produkt, to z niego nie skorzystają.
 • Testuj, testuj, testuj. Jeśli nie przetestujesz, jak różne zachęty balansują twój protokół, to narażasz się na upadek w stylu terra-luny.

Podsumowanie

Prawidłowe zaprojektowanie tokenomii projektów nie jest łatwe. Mimo że może się intuicyjnie wydawać, że wybór różnych incentyw i parametrów zadziała, jest to powód, dla którego wartość tokenów projektów często spada do 0. Istnieją jednak sprawdzone i przetestowane praktyki projektowe. Zostań z nami, aby je poznać!

Jeśli szukasz sposobu na zaprojektowanie zrównoważonego modelu tokenomicznego dla swojego projektu DeFi, proszę skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci stworzyć tokenomię, która pomoże twojemu projektowi w długoterminowym wzroście.

FAQ

Czym jest tokenomia?

 • Tokenomia odnosi się do studiowania i analizy ekonomicznych cech kryptograficznego tokenu, kluczowych dla finansowania i sukcesu projektów blockchain.

Jakie są najważniejsze zasady projektowania tokenomii?

 • Podstawowe zasady obejmują zapewnienie użyteczności tokenów, analizę porównawczą projektów oraz dążenie do minimalizowania zmienności w celu wspierania zrównoważonego wzrostu.

Jak popyt i podaż wpływają na tokenomię?

 • Strona podażowa obejmuje mechanizmy takie jak ograniczanie podaży tokenów lub dostosowywanie stóp inflacji, podczas gdy strona popytowa koncentruje się na tworzeniu autentycznej użyteczności i incentyw dla posiadaczy tokenów.

Jakie są częste pułapki popełniane przy projektowaniu tokenomii?

 • Najczęstsze problemy występują, gdy główną funkcją tokenu jest transfer wartości, a nie wspieranie tworzenia wartości. (np. możesz stakować bezużyteczny token, aby otrzymać więcej tego bezużytecznego tokenu)

Jak tokenomia może być testowana przed wypuszczeniem produktu?

 • Tokenomię można testować, konstruując modele stochastyczne i uruchamiając dużą liczbę losowych symulacji.