Ile kosztuje tokenizacja?

Maciej Zieliński

05 kwi 2022
Ile kosztuje tokenizacja?

Cyfrową formą prowadzenia i finansowania biznesu jest tokenizacja, która opiera się na technologii blockchain. Dzięki niej dochodzi do stworzenia tokenów, bądź coinów i przypisaniu ich wartości do danego projektu. W związku z rozwojem sektora kryptowalut i wdrażania technologii blockchain wzrósł potencjał tokenizowania biznesów. Smart kontrakty umożliwiły pełną automatyzację płatności, co znacznie przyspieszyło prowadzenie wszelkiego rodzaju zbiórek i ICO. Dlaczego warto tokenizować biznes? Jakie są zalety i koszty tokenizacji? O tym piszemy poniżej!

Tokenizacja biznesu

Wiele podmiotów gospodarczych planuje przeprowadzić tokenizację swojej działalności gospodarczej. Niestety mało kto wie, jakie koszty są związane z tego typu działaniem. Dodatkowo powstające tokeny bardzo często są mylone z kryptowalutami. Co prawda obie formy są nienamacalne, jednak korzystają w odrębny sposób z technologii blockchain. Kryptowaluty posiadają swój blockchain, a tokeny wykorzystują gotowe rozwiązania i klasyczne technologie. Dodatkowo wskazać trzeba, że tokeny można podzielić na 3 kategorie:

  • tokeny użytkowe
  • tokeny bezpieczeństwa
  • tokeny płatnicze

Business

Wiele firm wykorzystuje powyższe formy celem dokapitalizowania swojej bieżącej działalności, bądź rozpoczęcia nowej. Niesie to za sobą określone korzyści ale także koszty.

Jakie korzyści i koszty przynosi tokenizacja?

Poniżej znajduje się lista wymiernych i niematerialnych korzyści wynikających z wdrożenia tokenizacji.

Rzeczowe korzyści i potencjalne koszty:

Aspekty prawne

Czy koszty prawne pozwolą Ci zaoszczędzić pieniądze pierwszego dnia? Nie, ale czy zaoszczędzi to emitentowi i inwestorom wiele milionów dolarów w przypadku znacznej zbiórki? Oczywiście, że tak. Tokenizacja nie potrzebuje prawników do przypisywania i powiązania prawa własności w projekcie. Tokenizacja zachodzi automatycznie dzięki smart kontraktom. Trzeba się jednak liczyć z tym, że dobra tokenizacja musi mieć sensowny whitepaper, który często wymaga wiedzy technicznej i prawniczej. Potencjalny koszt przygotowania dobrego whitepaper rozpoczyna się od 5 000 dolarów.

Technologia Blockchain

Czyli zastosowanie nowych technologii do wdrożenia swojej tokenizacji. Pamiętać musimy, że w zależności od prawa danego kraju dodatkowym kosztem będzie wdrożenie procedur Know Your Customer (KYC), czy rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Kolejny koszt to potencjalne wymogi i licencje, które są prawem wymagane do obrotu i gromadzenia cyfrowych papierów wartościowych. Koszty tego rodzaju nie są schematyczne i mogą wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów.

Zautomatyzowana zgodność

Dzięki technologii blockchain i smart kontraktom mamy szereg informacji niemożliwych do sfałszowania. Oszczędzamy wtedy pieniądze, które musielibyśmy wydać na prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych. Okresy blokady, liczba inwestorów oraz inne zasady i regulacje mogą być wbudowane w cyfrowe papiery wartościowe lub obok nich, pozwalając im automatycznie śledzić i egzekwować prawo w zależności od jurysdykcji. Smart kontrakty i technologia blockchain może pomóc oszczędzić około 150 - 200 tys dolarów w skali 5 lat prowadzenia biznesu.

Czas

To element, który dotyczy poświęcenia uwagi na ogół tokenizacji przez kadrę kierowniczą. Każdy członek zarządzający projektem, a także pracujący w nim poświęca swój czas i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie. Godzina pracy specjalisty z technologii blockchain rozpoczyna się od 50 dolarów. Smart kontrakty pomagają nam oszczędzić wiele środków, jednak musimy mieć świadomośc, że wdrożenie tokenizacji będzie kosztować od kilku, do kilkunastu tysięcy dolarów tytułem wynagrodzeń kadry.

Koszty administracyjne

To koszty biurowe, obsługi klientów, obiegu dokumentacji, a także załatwiania wszelkich formalności. Do przeprowadzenia ICO potrzebna będzie usługa związana chociażby z dbaniem o organizację dokumentów finansowych i gromadzenie wszelkich licencji. Koszty w tym wypadku mogą wynosić od kilku, do kilkunastu tysięcy dolarów.

Dystrybucje i płatności

W tej chwili, w przypadku tradycyjnych papierów wartościowych, jeśli firma musi wystawić dywidendę, przechodzi ona przez agentów transferowych, którzy zazwyczaj wysyłają czeki do inwestorów. Proces może być powolny i nieefektywny. Korzystanie z technologii blockchain umożliwia zarejestrowanemu agentowi transferowemu natychmiastowe wydawanie dywidend akcjonariuszom za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto tokenizacja następuje automatycznie przy pomocy smart kontaktów.

Główny koszt przy tokenizacji firmy stanowi IT

Usługi informatyczne są najdroższą kwestią w ICO. Samo oprogramowanie może być liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki, blockchaina i płatności. Każdy projekt musi być indywidualnie stworzony graficznie. Z tego powodu koszty IT są tak wysokie.

Tokenizacja - Korzyści niematerialne i koszty z tym związane

Korzyści niematerialne z ICO pomogą nam mentalnie w lepszy sposób przeprowadzić zbiórkę finansów.

Dzięki zapłacie w/w kosztów na ICO osiągniemy następujące zalety:

  • Oszczędność czasu w przypadku tradycyjnych emisji papierów wartościowych, akcji, obligacji etc. Znacznym problemem jest czas, pieniądze i energia włożona w system biznesowy, który w klasycznej działalności gospodarczej jest powolny i zbiurokratyzowany. Prowadzenie ICO w połączeniu z technologią blockchain digitalizuje cały proces, eliminuje problemy papierowe i techniczne oraz wdraża automatyczne narzędzia przy pomocy smart kontraktów.
  • Płynność — Potencjał płynności zwiększa się w przypadku obrotu na rynku wtórnym po roku, w przeciwieństwie do oczekiwania na wieloletnie wyjście, co jest typowe w przypadku tradycyjnej oferty prywatnej. Całość procesu uzależniona jest od konkretnej legislatywy. Ponadto dzięki rynkowi krypto inwestorzy mają możliwośc aby handlować na całym świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z rozliczeniami w znacznie bardziej wydajnym i przejrzystym procesie.
  • Transparentność — dzięki publicznej technologii blockchain proces inwestycyjny staje się znacznie bardziej przejrzysty. Wszelkie informacje dotyczące transakcji mogą być przechowywane na blockchainie. Powyższe rejestry chronią zarówno inwestora, jak i emitenta. Inwestorzy mogą mieć pewność, że ich dane nie zostały naruszone na którymkolwiek z etapów ICO. W przypadku emitentów zarządzanie akcjonariuszami i niezmienna sprawozdawczość transakcji są dostępne w ramach kontroli wewnętrznej lub w przypadku jakiegokolwiek nadzoru regulacyjnego, który może wystąpić.
  • Bezpieczeństwo — technologia blockchain blokuje możliwości fałszerstwa i kradzieży środków. Dodatkowo każda transakcja jest niezmienna i zapewnia zdecentralizowaną ochronę danych osobowych, co czyni cały proces wyjątkowo bezpiecznym.
  • Frakcjonowanie — co prawda rzeczywiste zasoby można już podzielić na frakcje, obecna metoda może być nieefektywna. Cyfrowe papiery wartościowe dają możliwość usprawnienia procesu frakcjonowania aktywów i generowanych przez nie przychodów.

Tokenizacja - Podsumowanie

Stałe koszty związane z przeprowadzeniem ICO są znaczne i mogą wynosić od kilkudziesięciu, do ponad 100 000 dolarów. Jeżeli projekt jest wyjątkowo rozbudowany, to wtedy w zakresie finansowania projektu “sky is the limit”. Chociaż na początku ICO może wydawać się drogim rozwiązaniem, to na przekroju 5 lat, koszty związane z obsługą firmy mogą być o 40% mniejsze w stosunku do klasycznych rozwiązań. Ponieważ tokenizacja nadal jest siłą napędową tworzenia kapitału, uważamy, że koszt i dodatkowe korzyści zastąpią obecne metody. Technologia Blockchain posiada znaczną zdolność do ulepszenia sposobów emisji, handlu i zarządzania papierami wartościowymi. W miarę dojrzewania rynku korzyści z czasem na pewno będą rosnąć. Nie oznacza to, że musimy lub powinniśmy całkowicie zrezygnować z poprzednich procesów, które istnieją na dzisiejszych rynkach kapitałowych. Zamiast tego możemy połączyć te dwa systemy, żeby stworzyć skuteczne, wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania dla następnej generacji papierów wartościowych. ICO może być kosztowne, jednak korzyści z niego wynikające z pewnością przewyższają taki prosty czynnik jak “finanse”.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Karolina

02 paź 2023
Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Sfera blockchain i kryptowalut jest świadkiem nieustającej fali innowacji. Wśród tych postępów, rozwiązania skalowania warstwy 2 okazały się być przełomowe, szczególnie dla Ethereum. Jednym z takich rozwiązań warstwy 2, które przyciągnęło ogromną uwagę, jest Arbitrum. Dzięki swojej zdolności do ułatwiania skalowalnych inteligentnych kontraktów, stało się ono hotspotem dla nowatorskich projektów kryptowalutowych. W tym artykule omówimy 5 najlepszych projektów kryptowalutowych na Arbitrum w 2023 r., które kształtują przyszłość zdecentralizowanego świata.

Dlaczego projekty na Arbitrum?

Zanim zagłębimy się w listę, ważne jest, aby zrozumieć, co sprawia, że Arbitrum jest atrakcyjną platformą dla programistów i innowatorów.

Skalowalność. Arbitrum znacznie zwiększa przepustowość sieci Ethereum. Pozwala to projektom działać wydajniej i obsługiwać większe wolumeny transakcji.

Kompatybilność. Oferuje płynną kompatybilność z Ethereum, co oznacza, że programiści mogą korzystać z istniejących narzędzi i aplikacji bez większych modyfikacji.

Bezpieczeństwo. Dziedzicząc model bezpieczeństwa Ethereum, Arbitrum zapewnia, że projekty na nim zbudowane są tak samo bezpieczne, jak te na samym Ethereum.

Obniżone opłaty za gaz. Użytkownicy i deweloperzy mogą czerpać korzyści ze zmniejszonych kosztów transakcji, dzięki czemu wdrażanie i interakcja z aplikacjami są bardziej opłacalne.

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Podczas odkrywania świata Arbitrum, niektóre projekty wyraźnie wybiły się ponad resztę. Niezależnie od tego, czy chodzi o innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie użytkowników czy czystą użyteczność, są to nazwy, które nadają ton przyszłości.

GMX

GMX jest zdecentralizowaną, wieczystą giełdą, która jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Arbitrum. Umożliwia ona bezproblemowy handel on-chain dla kilkunastu tokenów, takich jak BTC, ETH, AVAX i UNI. Dzięki błyskawicznemu wzrostowi, GMX jest obecnie najczęściej używaną giełdą DeFi na Arbitrum.

ZyberSwap (ZYB)

Zbudowany na blockchainie Arbitrum, ZyberSwap jest zdecentralizowaną giełdą (DEX), która posiada automatycznego animatora rynku (AMM) i oferuje niskie opłaty za wymianę aktywów kryptograficznych. Jest znana z zapewniania jednych z najbardziej kuszących nagród w całej sieci Arbitrum za staking i yield farming, co czyni ją popularnym wyborem wśród użytkowników DeFi. Platforma jest w całości poświęcona decentralizacji i aktywnemu udziałowi społeczności, a wszystkie istotne zmiany są określane w drodze głosowania zarządczego.

Jeśli chodzi o dystrybucję tokenów, ZyberSwap zdecydował się na uczciwą strategię uruchamiania, aby zapewnić wszystkim użytkownikom równe szanse na uzyskanie tokenów. Ponadto platforma została poddana rygorystycznemu audytowi bezpieczeństwa i jest obsługiwana przez Solidproof. Ta relacja nie tylko zapewnia dostęp do ich wiedzy specjalistycznej, ale także korzysta z bezpłatnych procedur audytu i KYC dla nowych projektów. Podsumowując, ZyberSwap to bezpieczny i zorientowany na użytkownika DEX, który przeciera szlaki w szybko rozwijającym się ekosystemie Arbitrum.

VELA Exchange

Vela Exchange, wysokiej jakości zdecentralizowana giełda na Arbitrum, zapewnia profesjonalną platformę handlową obsługującą wiele kryptowalut. Platforma została stworzona przy użyciu Dexpools, zdecentralizowanego systemu handlu OTC opartego na puli płynności.

Wraz z niedawnym ogłoszeniem wersji Beta, Vela Exchange zyskała na popularności na Arbitrum, osiągając łączny wolumen transakcji w wysokości około 5 miliardów USD. Co imponujące, giełda przyczyniła się do ponad 10% aktywności Layer 2 w łańcuchu. Pokazuje to zaangażowanie i zaufanie społeczności do tej wieczystej wymiany.

Vela zapewnia giełdę, na której klienci mogą ustanawiać pozycje handlowe na aktywach syntetycznych z dźwignią do 100x. Platforma obejmuje stablecoina wspieranego przez USDC.

Camelot

Ze względu na skoncentrowane na ekosystemie i kierowane przez społeczność podejście do zdecentralizowanej wymiany (DEX) i zapewniania płynności, Camelot (GRAIL) jest jednym z najbardziej obiecujących projektów na Arbitrum w 2023 roku. Koncentrując się na komponowalności, Camelot oferuje wysoce wydajną i konfigurowalną platformę z dostosowanym podejściem. Camelot, bogaty w funkcje AMM, oferuje konfiguracje puli unikalnie dostosowane do konkretnych par handlowych. Wdrażając nowe podejście do płynności przy użyciu niezamiennych pozycji stakowanych, dodaje dodatkową warstwę do tradycyjnych tokenów LP i zapewnia więcej korzyści użytkownikom i protokołom.

Bezzezwoleniowy charakter Camelot umożliwia projektom bezpośrednie angażowanie się w protokół, bez konieczności zatwierdzania lub ingerencji ze strony zespołu. Zapewnia to pełną kontrolę nad motywowaniem i zarządzaniem płynnością. Podwójny system tokenów składający się z natywnego płynnego tokena GRAIL i niezbywalnego tokena zarządzania xGRAIL przyczynia się do solidnej kontroli nad przepływem podaży na rynku. Promują one długoterminową stabilność.

Radiant

Radiant Capital, platforma oparta na protokole pożyczkowym Arbitrum, ma na celu przekształcenie się w międzyłańcuchową platformę pożyczkową. Pozwoli to użytkownikom na interakcję z różnymi blockchainami podczas pożyczania i udzielania pożyczek na jednej platformie.

W każdej głównej sieci użytkownicy mogą deponować główne aktywa i pożyczać różnorodne aktywa obsługiwane przez wiele łańcuchów. Głównym celem Radiant jest konsolidacja rozdrobnionej płynności rozproszonej obecnie w 10 największych alternatywnych warstwach.

Obecnie posiadając najwyższy TVL na Arbitrum, Radiant Capital pozycjonuje się jako wiodąca platforma pożyczkowa.

Podsumowanie - Projekty na Arbitrum

Trajektoria wzrostu Arbitrum jest imponująca. Wraz z rosnącym ekosystemem projektów ustanawiających swoją obecność na tym rozwiązaniu warstwy 2, przyszłość wydaje się obiecująca. Wspomniane wyżej projekty to tylko wierzchołek góry lodowej, reprezentujący niewielki ułamek potencjału. Wraz z rozwojem sfery zdecentralizowanych rozwiązań, będą pojawiać się innowacje i możliwości na platformach takich jak Arbitrum.