ERC721 vs. ERC721A

Maciej Zieliński

29 mar 2022
ERC721 vs. ERC721A

Technologia może być świetnym rozwiązaniem dla wielu podmiotów gospodarczych i firm. Niestety wiele osób, które z niej korzysta, do końca nie rozumienie zasad działania danych rozwiązań. Dla użytkownika końcowego NFT często znaczy niewiele więcej niż zdecentralizowany przedmiot kolekcjonerski lub dzieło sztuki cyfrowej. Można cieszyć się tą branżą, nie rozumiejąc, jak wszystko funkcjonuje. Trendy w technologii blockchain mogą być fascynujące nawet dla tych, którzy jej nie tworzą informatycznie. Dlaczego ERC721 i ERC721A są tak istotne w NFT? Co powoduje, że powinniśmy zdobyć wiedzę na temat tej technologii? O tym piszemy poniżej!

erc721

Co to jest ERC721?

Chociaż technologia blockchain jest zdecentralizowana, to potrzebujemy wspólnego języka, dzięki któremu będziemy mogli zrozumieć zawarte w niej dane. W tym momencie przydają się standardy tokenów, takie jak ERC721. Jest to standard, który działa w podobny sposób, w jaki działają wszystkie porty lub wtyczki w urządzeniu. Warto zaznaczyć np. że formaty takie jak PNG i JPEG, z którymi często łączy się NFT, są same w sobie standardami obrazu. ERC721 jest niezwykle popularnym standardem tokenów służącym do tworzenia niezamiennych tokenów — NFT — na blockchain’ ach, takich jak Ethereum i Polygon. Litera „E” w „ERC721” oznacza „Ethereum” i nie jest to standard NFT, który działa na blockchainach niezgodnych z portfelami Ethereum, takimi jak Solana i Tezos.

Co sprawia, że ​​token zgodny ze specyfikacją ERC721 jest przydatny?

Poniżej przedstawiamy zalety tego rozwiązania:

 • Każdy token jest unikalny (wspomniana wcześniej niewymienialność)
 • Każdy token można przenieść lub sprzedać
 • Właściciele mogą autoryzować inne inteligentne kontrakty do zarządzania tokenami

Ponadto, każdy z nich ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia tego, że ​​rynki NFT, takie jak OpenSea i LooksRare, mogą działać zgodnie z przeznaczeniem. Zaznaczyć trzeba, że smart kontrakty, to po prostu aplikacje, które żyją w technologii blockchain. Wydaje się skomplikowane? Można to opisać prościej: ERC721 jest ustandaryzowanym sposobem tworzenia unikalnych tokenów blockchain, którymi można łatwo handlować na rynkach

Czym jest ERC721A?

Twórcy oprogramowania w krypto z reguły wykorzystują istniejące biblioteki kodu, aby uprościć proces rozwoju danego projektu. Podczas pisania kodu, który znajduje się w blockchainie jest jeszcze większa presja, aby używać sprawdzonego w boju, istniejącego kodu, gdziekolwiek jest to możliwe, gdyż technologia blockchain uniemożliwia jakąkolwiek edycję kodu! W sektorze NFT doszło do powszechnego przyjęcia tego samego kodu open source, aby umożliwić działanie ERC721. Następnie pojawił się projekt “Azuki”, który w błyskawicznym tempie zdobył uznanie wśród sektora NFT. Oprócz samej kwestii NFT, projekt stworzył nową implementację ERC721A. Implementacja ERC721A nie ma za zadanie zmiany standardu tokena. Jej głównym celem jest idealne dopasowanie do tokena, jednak to zadanie wymaga spełnienia szeregu innych norm w przeciwieństwie do stosowanego do tej pory ERC721.
Dzięki temu została zmniejszona ilość gazu, którą potrzeba do wybicia nowych NFT (w szczególności tych NFT, które są tworzone partiami)
Koszty gazu powstałe podczas transferowania NFT opartych na ERC721A innym osobom po cenach pierwotnego właściciela są nieco wyższe. Ogólnie rzecz biorąc - oszczędności gazu, jakie może zapewnić ERC721A w porównaniu do ERC 721 są
świetne, jednak nie można tego rozwiązania wdrożyć wszędzie. Przykładowo - podmioty, które nie wybijają masowo NFT i tak wydadzą znaczną ilość gazu, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty transferu.

W jaki sposób działa ERC721A?

ERC721A przyjmuje określone warunki, które następnie oddziaływują na projekt smart contractu. Oddziaływanie sprawia, że zachodzą następujące rzeczy:

 • Identyfikatory tokenów powinny zawsze rosnąć w sposób stabilny - począwszy od zera. Obecnie wiele projektów NFT spełnia ten warunek.
 • Zmniejszenie kosztów gazu bicia NFT jest najważniejszym elementem produkcji NFT.

Mając te założenia, ERC721A dokonuje następujących optymalizacji kontraktów:

 • Zmniejsza nieużytkowaną przestrzeń, która służy do przechowywania metadanych z tokenów.
 • Ogranicza stan własności do jednego coina z całej partii NFT.

Dlaczego ERC721A jest tak istotne? Gdyż pozwala nam zrozumieć ile tak naprawdę wynoszą opłaty za gaz i z czego one wynikają! Zmniejszenie pracy do wysłania transakcji pozwala oszczędzać energię. Podkreślmy w tym momencie, że blockchain generuje 2 rodzaje transakcji - zapisy i odczyty.

 • Zapis - zachodzi, gdy dokonujemy czynności w blockchainie i zmienia się jego stan (przykładowo sprzedajemy NFT).
 • Odczyt - można stwierdzić, że jest to przejrzenie akt danej transakcji.

Użytkownicy, którzy korzystają z technologii blockchain ponoszą większe koszty z tytułu zapisu, aniżeli odczytu. Jeżeli zatem zmniejszymy pulę informacji do zapisu, bądź wymagań służących przekazywaniu transakcji, to zmniejszymy koszt wybicia NFT.

Ryzyko wykorzystania kontraktów ERC721A do generowania wielu transakcji NFT

Transakcje transferFrom i safeTransferFrom kosztują więcej gazu, co powoduje, że NFT od momentu wybicia może kosztować więcej. Podkreślić należy, że dzięki ERC721A dochodzi do zwiększenia wydajności bez ustawiania właścicieli konkretnych identyfikatorów tokenID.

Na przykład na poniższym zdjęciu są dwa wezwania do wybicia partii, jedno przez Marcusa do wybicia żetonów #100, #101 i #102 w jednym wywołaniu, a drugie wezwanie przez Brutusa do wybicia żetonów #103 i #104

Powyższy schemat pokazuje, że ERC721A musi dwukrotnie ustawiać metadane własności, zamiast 5 krotnie - raz dla paczki Marcusa i raz dla paczki Brutusa. Nie jest to takie proste, gdyż przesyłając tokenID, który nie posiada adresu właściciela, to kontrakt musi stworzyć czynności obejmujące wszystkie tokenyID celem weryfikacji pierwotnego właściciela NFT. Wynika to z faktu, gdyż to pierwotny właściciel ma prawo do przeniesienia tokenu i ustawienia go na nowy podmiot. Poniżej przedstawiamy wykres z tym powiązany:

table

Sposób odczytywania tego wykresu polega na przejściu najpierw na oś x, a następnie na oś y, na przykład:

 • „Wybij partię 1 NFT, a następnie przenieś tokenID 0”, lub
 • „Wybij partię 3 NFT, a następnie przenieś tokenID 1” lub
 • „Wybij partię 5 NFT, a następnie przenieś tokenID 4”

Powyższe wyniki wskazują, że przeniesienie identyfikatorów tokenów w środku większej partii mennic (tj. t1, t2) kosztuje więcej niż przeniesienie identyfikatorów tokenów na końcach partii (tj. t0, t4).

Jak zminimalizować koszt przeniesienia całej partii NFT?

Minimalizacja kosztów jest możliwa do osiągnięcia, jeżeli wybijamy zawsze maksymalną i dozwoloną liczbę NFT podczas wypuszczenia całej partii. Dodatkowo należy pamiętać, by w momencie przenoszenia partii rozpoczynać cykl od tokenów o numer ODD w sposób rosnący.
Przykłady projektów NFT wykorzystujących umowy ERC721A
Oto zestaw projektów, które obecnie korzystają z umowy ERC721A:

 • @AzukiZen
 • @cerealclubnft
 • @TheLostGlitches
 • @standardweb3
 • @KittyCryptoGang
 • @XRabbitsClub
 • @WhaleTogether
 • @pixelpiracynft
 • @dastardlyducks
 • @MissMetaNFT
 • @StarcatchersNFT
 • @LivesOfAsuna
 • @richsadcatnft
 • @themonkeypoly
 • @womenofcrypto_
 • @TravelToucans
 • @HuhuNFT

Czy kontrakty ERC721A są nadal uważane za transakcje NFT?

Oczywiście. Kontrakty ERC721A to NFT. Każdy kontrakt, który implementuje standard tokenów ERC721, bądź interfejsy ERC1155 jest uważane za tokeny niewymienialne, bądź pół wymienialne. Po prostu ERC721A jest rozszerzeniem i optymalizacją poprzedniej wersji, czyli ERC721. Kontrakt ERC721A jest bardzo dobrym pomysłem pozwalającym zaoszczędzić środki na gazie w danej społeczności, przy jednoczesnej ochronie sieci Ethereum od zbędnego przeciążenia.

Pamiętajmy, że NFT dostarczają wielu nieograniczonych możliwości nie tylko dla sztuki, muzyki, czy sportu. Warto znać i rozumieć ERC721 i ERC721A, gdyż to pozwala nam zrozumieć czym naprawdę są NFT od samych podstaw konstrukcyjnych. Dzięki temu mamy większą świadomość kierunku, w którym rozwija się ten sektor. Warto mieć na uwadzę, że obie implementacje są istotne, jednak nie jest to pierwszy i ostatni element NFT. Są one wyznacznikiem którym należy podążać.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Rola ERC-3643 w tokenizacji aktywów świata rzeczywistego (RWA)

Miłosz

28 sty 2024
Rola ERC-3643 w tokenizacji aktywów świata rzeczywistego (RWA)

W przeszłości konwersja aktywów z formatów fizycznych na cyfrowe była obarczona niejasnościami regulacyjnymi i uciążliwą dostępnością dla mikroinwestorów. Do niedawna ograniczenia technologiczne i brak operacyjnej jasności prawnej utrudniały skuteczność tokenizacji. Rozwój ERC-3643 stanowi złożone, ale niezbędne przedsięwzięcie, obejmujące szereg praktyk przy jednoczesnym utrzymaniu ścisłych mandatów w różnych jurysdykcjach. Wydaje się, że pokonanie tych barier było siłą napędową twórców od samego początku. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z wpływem ERC-3643 na tokenizację RWA razem z nami!

Redefinicja tokenizacji RWA dzięki ERC-3643

Zródło: ERC-3643 Association

Dywersyfikacja: Standard ERC-3643 przypisuje reprezentację on-chain szerokiej maści zasobów. Obejmuje to wydawanie tokenów cyfrowych, które oznaczają fizyczną ilość produktu, wartość i udziały w zyskach.

Ekspozycja: Funkcja ułamkowej własności wbudowana w token obniża barierę wejścia na rynek zapewniając większą płynność na rynku i przyciągając mniej zamożnych osób.

Transfer: Proces własności praw i transferów został uformowany w ramy wymagające pozwolenia.

Innowacja: Tokeny ERC-3643 mogą być skonstruowane w formie koszyka towarów, obejmującego różne segmenty rynku. Ponadto protokół umożliwia tworzenie stablecoinów opartych na towarach, zapewniając opcję inwestycyjną o niższym ryzyku.

Wszechstronność regulacyjna: Programowalne funkcje tokenów, wielowarstwowe kontrole dostępu, kontrole zgodności, zautomatyzowane raportowanie i inne mechanizmy bezpieczeństwa - wszystko to nadaje priorytet dostosowaniu zarówno do obecnych, jak i przyszłych przepisów.

Zapoznaj się z definicją i przykładami RWA - omówiliśmy je szczegółowo tutaj!

Integracja ERC-3643 z globalnymi łańcuchami dostaw

Identyfikowalność: Dzięki tokenizacji pojedynczych produktów lub partii, firmy mogą śledzić drogę produktów w czasie rzeczywistym, od produkcji do dostawy. Niewątpliwie ten poziom walidacji ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania podróbkom i zapewnienia jakości produktów.

Automatyzacja: Optymalizuje wiele procesów łańcucha dostaw, w tym rozliczenia i kontrole zgodności z prawem. Zmniejsza zapotrzebowanie na pośredników i obniża koszty operacyjne projektu. Minimalizuje również ryzyko błędu ludzkiego.

Zarządzanie magazynem: Dokładniejszy wgląd w poziom zapasów w czasie rzeczywistym. Tokenizacja ułatwia śledzenie ruchów zapasów i przewidywanie potrzeb w zakresie dostaw, co prowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa.

Zamówienia transgraniczne: Może uprościć transakcje międzynarodowe, zapewniając ujednolicony system śledzenia przesyłek. Może to pomóc w zmniejszeniu opóźnień spowodowanych kontrolami celnymi i dokumentacją.

Zaufanie konsumentów: Legalność oferowana przez ERC-3643 buduje większe zaufanie do marek, w szczególności tam, gdzie autentyczność i etyczne pozyskiwanie są najważniejsze.

Integracja z IoT i AI: urządzenia IoT mogą dostarczać dane w czasie rzeczywistym do sieci blockchain, dzięki czemu AI analizuje je, co ostatecznie prowadzi do bardziej świadomego podejmowania decyzji.

Bezpieczeństwo: Metadane tokenów ERC-3643 są chronione przed manipulacją i nieautoryzowanym dostępem, zwłaszcza dzięki zaawansowanym funkcjom

ERC-3643 i świat sztuki

Strumienie przychodów: Artyści, sprzedając podzielone, bardziej przystępne cenowo ułamki swoich kompozycji, generują dochód, zachowując część swojego kapitału twórczego. W związku z tym entuzjaści, którzy wcześniej byli wykluczeni z rynku, są teraz w pełni uprawnieni do uczestnictwa w tym wysoko cenionym sektorze.

Autentyczność: Jednym z odwiecznych wyzwań branży było zachowanie pochodzenia i autentyczności dzieł sztuki. ERC-3643 osadza bardziej szczegółowe informacje w tokenie. To podejście oparte na blockchainie zapewnia odporny na manipulacje zapis i odpowiednią infrastrukturę do zarządzania prawami autorskimi.

Kuratorstwo sztuki: ERC-3643 ułatwia innowacyjne możliwości wystawiennicze. Galerie i muzea, działające jako sale sztuki, mogłyby tokenizować lub tworzyć wirtualne kolekcje, w międzyczasie rozpowszechniając wkład twórców wśród globalnej publiczności.

ERC-3643 przekształca oferty aktywów niematerialnych

Demokratyzacja: ERC-3643 umożliwia tokenizację IP i patentów, również częściową, dzięki czemu wynalazcy monetyzują licencjonowanie lub komercjalizację praw w formie tokenów.

Dystrybucja: Inteligentne kontrakty można zaprogramować tak, aby automatycznie przyznawały licencje i dystrybuowały tantiemy posiadaczom tokenów za każdym razem, gdy IP jest wykorzystywane komercyjnie. Zmniejsza to koszty administracyjne i zapewnia uczciwe i terminowe płatności na rzecz posiadaczy praw.

Możliwość kontroli: ERC-3643 zapewnia niezrównaną prostotę w handlu własnością intelektualną. Dotyczy to również wniosków, zatwierdzeń i transferów patentów. Niezmienne zestawienia transakcji ze środkami bezpieczeństwa protokołu zapobiegają sporom dotyczącym własności i wykorzystania praw.

Współpraca: Standard ułatwia nowe formy wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju własności intelektualnej. Wiele stron może posiadać udziały w patencie, dzieląc się ryzykiem, nagrodami w bardziej sprawiedliwy sposób itd. Innowacje i ciągłe udoskonalenia motywują zasady ERC-3643.

Sztuczna inteligencja i ERC-3643 łączą siły

Tokenizacja: Sztuczna inteligencja budzi ogromne obawy co do autentyczności i pochodzenia treści. Potencjał nadużyć, takich jak deepfake lub sfałszowane dane, stwarza ryzyko dla publicznie dostępnych informacji i sprawia, że weryfikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Standard ERC-3643 wprowadzony przez Tokeny wykorzystuje ramy, które mogą mieć kluczowe znaczenie w dystrybucji materii generowanej przez sztuczną inteligencję. Nieodłączne cechy technologii Blockchain zapewniają, że każdy element można prześledzić z powrotem do jego źródła, odróżniając prawdziwe kreacje od brutalnej dezinformacji. Tokenizacja treści AI za pośrednictwem ERC-3643 polega na przypisaniu unikalnego tokena cyfrowego, działającego jako certyfikat cyfrowy. Każdy z nich zawiera metadane, np. datę utworzenia, pochodzenie i wszelkie dokonane modyfikacje. Możliwości inteligentnych kontraktów ERC-3643 można również zaprogramować w sposób potwierdzający spełnienie określonych kryteriów przed rozprzestrzenianiem.

Fox Corporation, firma zajmująca się produkcją i dystrybucją środków masowego przekazu, zaprezentowała niedawno prototyp nowego protokołu open-source o nazwie Verify, który został opracowany w sieci Polygon. Wydawcy rejestrują swoje treści i zapewniają ich pochodzenie, bezpiecznie oznaczając każdy element podpisem kryptograficznym. Ponieważ ERC3643 dostosowuje się głównie do transferów wymagających uprawnień, funkcji ograniczonego dostępu i programowalnych zasad zarządzania cyklem życia tokenów, jego wdrożenie może wkrótce poprawić wydajność takich narzędzi.

Zródło: Polygon Technology

Symbioza: Należy dokładnie rozważyć różne kwestie związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej i prywatnością danych. ERC-3643 stanowi punkt wyjścia do zaproponowania zgodnego z prawem procesu tokenizacji. Patrząc w przyszłość, może stać się standardowym narzędziem do niezawodnej dystrybucji zaufanych i cenionych źródeł.

Odkrywanie potencjału tokenizowanych projektów infrastrukturalnych

Dostępność: Ogólnie rzecz biorąc, projekty infrastrukturalne, takie jak mosty, autostrady lub energia odnawialna, były domeną inwestorów instytucjonalnych lub podmiotów rządowych ze względu na znaczne wymagania kapitałowe. ERC-3643 rozszerza te możliwości inwestycyjne, umożliwiając ułamkowe inwestycje na małą skalę w podobne, lukratywne inicjatywy.

Elastyczność: Opisywane raczej jako inwestycje długoterminowe, projekty te charakteryzują się ograniczoną płynnością. Potencjalne rynki wtórne, wprowadzone poprzez tokenizację, mogłyby zachęcić inwestorów detalicznych do rozważenia wejścia na rynek pomimo dotychczasowych wymogów dotyczących dużych kapitalizacji.

Zarządzanie: Zdecentralizowana księga pomaga monitorować postępy, alokację funduszy i rentowność projektu.

Finansowanie: Pozyskiwanie kapitału na projekty infrastrukturalne jest często uciążliwym i kosztownym procesem. ERC-3643 oferuje szerszy dostęp do puli inwestorów poprzez sprzedaż tokenów, przełamując granice geograficzne i umożliwiając szybsze rozpoczęcie przedsięwzięcia.

Modele przychodów: ERC-3643 przydziela wspólne zyski w oparciu o generowanie dochodu projektu i współczynnik tokenów posiadanych przez inwestora, podobnie jak w przypadku sprzedaży energii na farmach słonecznych. Model ten koncentruje zyski inwestorów i sukcesy operacyjne, tworząc wzajemnie korzystny scenariusz.

Regulacje w różnych jurysdykcjach: Biorąc pod uwagę silnie uregulowany charakter projektów infrastrukturalnych, kluczową zaletą standardu jest jego zgodność z przepisami prawa.

Ulepszenia w opiece zdrowotnej dzięki wdrożeniu ERC-3643

Research Funding: ERC-3643 facilitates securing funds for medical research and development, thanks to tokenized bonds or tokens issued by clinical examination sponsors.

Facilities: Systematic improvements to the healthcare ecosystem can be accomplished by tokenizing medical equipment or entire centers using the T-REX protocol.

Data management: Personal data, medical case records, and other sensitive information, in the age of increasing digitization, could be also stored on the blockchain. Ethical aspects of their usage must be always obeyed. Relatedly, the ERC-3643 smart contract, upon acquiring patient consent, would provide authorized access and seamless interaction between particular healthcare providers.

Regulations: The compliance-centric architecture of ERC-3643 targets legal integrity while respecting existing personal data processing practices.

Podsumowanie

Wdrożenie ERC-3643, jak widzieliśmy, wykracza daleko poza tradycyjne instrumenty finansowe. Standard oferuje plan tokenizacji aktywów, które kiedyś uważano za trudne. Zdolność ERC-3643 do zapewnienia zgodności z przepisami, w połączeniu z jego elastycznością i skalowalnością, czyni go niezbędnym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu aktywami, w którym przestrzaganę są granice własności, dostępności, transfery i wykorzystania aktywów.

If you are interested in utilizing ERC-3643 or other blockchain-based solutions for your project, please reach out to contact@nextrope.com

ERC-3643: Bliższe spojrzenie na jego zastosowania

Miłosz

28 sty 2024
ERC-3643: Bliższe spojrzenie na jego zastosowania

Nextrope dostrzegamy transformacyjny wpływ technologii takich jak ERC-3643. W tym artykule przytaczamy jego zastosowania w rozwijającym się sektorze DeFi. Ma to na celu ukazanie możliwości, jakie oferuje standard, zwiększając tym samym efektywność rynku globalnego.

ERC-3643 w akcji

Pojawienie się ERC-3643 ma znaczące implikacje dla wielu branż. Ta sekcja podkreśla potencjał, jaki kryje się w każdej z nich.

Dowiedz się jak ERC-364 wypada na tle innych standardów!

Sektor finansowy: wspieranie papierów wartościowych

Standard ten określa ramy procesu emisji, obrotu i zarządzania papierami wartościowymi, zapewniając bardziej przejrzysty system. Otwiera on możliwości dla crowdfundingu i demokratyzuje dostęp do inwestycji.

Przegląd projektu

Globalna instytucja finansowa emitująca papiery wartościowe starała się rozszerzyć swoje ramy handlowe, dążąc do większej inkluzywności.

Realizacja

Wykorzystując ERC-3643, podmiot tokenizował swój asortyment papierów wartościowych, w tym akcje i obligacje. Usprawniło to proces handlowy, wprowadziło mechanizmy zgodności i stworzyło możliwości dla inwestorów detalicznych.

Wynik

Projekt był kamieniem milowym w demokratyzacji finansowej, łagodząc nominalne bariery wejścia. Oznaczało to zmianę poglądu na bardziej dostępny i bezpieczny handel aktywami finansowymi.

Nieruchomości: zwiększona płynność i dostępność

ERC-3643 może zapewnić płynność na tradycyjnie niepłynnym rynku. Dlatego inwestorzy mogą kupować i sprzedawać ułamki aktywów. Upraszcza to również proces obsługi nieruchomości, zmniejszając koszty transakcyjne i przeszkody biurokratyczne związane z transakcjami.

Przegląd projektu

Firma z branży nieruchomości chcąca tokenizować portfel nieruchomości.

Realizacja

Spółka wyemitowała tokeny cyfrowe w formie udziałów majątkowych. Każdy token miał określoną wartość, umożliwiając ludziom na całym świecie inwestowanie przy mniejszych nakładach kapitałowych.

Wynik

Projekt skutecznie rozszerzył dostęp do inwestycji w nieruchomości, które wcześniej były domeną zamożnych osób fizycznych i instytucji. Zapewnił płynność poprzez rynki wtórne i zgodność transakcji z lokalnymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Sztuka i przedmioty kolekcjonerskie: odblokowanie nowej wartości

Świat przedmiotów kolekcjonerskich przechodzi metamorfozę dzięki ERC-3643. Artyści digitalizują swoje dzieła sztuki i umożliwiają handel nimi na platformach blockchain. ERC-3643 nie tylko zapewnia autentyczność, ale także pozwala na częściową własność, przyciągając odbiorców, którzy wcześniej byli wypierani z rynku.

Przegląd projektu

Galeria tokenizująca rzadkie dzieła sztuki i zwiększająca dostępność dla szerszej publiczności.

Realizacja

Dzięki ERC-3643 zostały one udostępnione on-chain, umożliwiając entuzjastom posiadanie i handel częściami arcydzieł o wysokiej wartości.

Wynik

Posiadacze tokenów mogliby handlować na rynkach wtórnych, wprowadzając nową dynamikę do wyceny dzieł sztuki.

Własność intelektualna i patenty

Twórcy często borykają się z nieprzejrzystymi procesami licencyjnymi i wyzwaniami związanymi z dystrybucją tantiem. Tradycyjne metody uniemożliwiają im pełne wykorzystanie materii intelektualnej, co predysponuje ERC-3643 do stania się tutaj kluczowym graczem.

Przegląd projektu

Firma technologiczna, której celem było ponowne przemyślenie sposobu zarządzania patentami i monetyzacji.

Realizacja

Wiązało się to z tworzeniem cyfrowych tokenów, optymalizacją procesu licencjonowania i przydzielania tantiem.

Wynik

Inicjatywa propaguje autorskie zarządzanie prawami autorskimi oraz działania związane z materializacją know-how. Umożliwia przejrzyste licencjonowanie, upraszcza podział prowizji i poszerza dostępność umożliwiając częściową własność dla zainteresowanych.

Łańcuch dostaw i logistyka

W łańcuchu dostaw ERC-3643 może zostać wykorzystany do umożliwienia weryfikacji pochodzenia. Tokenizowanie pozwala na śledzenie i kontrolę w czasie rzeczywistym. Standard ten mógłby ułatwić płynniejsze zawieranie porozumień pomiędzy stronami, prowadząc do skrócenia czasu operacyjnego i zmniejszenia kosztów transakcji.

Przegląd projektu

Międzynarodowa firma produkcyjna z wizją udoskonalenia procedur łańcucha dostaw i dalszej identyfikowalności swoich produktów.

Realizacja

Firma wydaje tokeny ERC-3643 powiązane z konkretnymi partiami produktów. Każdy z nich zawiera dane dotyczące pochodzenia, daty produkcji i podróży logistycznej w łańcuchu dostaw.

Wynik

Zwiększa to zaufanie konsumentów i zmniejsza ryzyko wprowadzenia na rynek podrobionych towarów.

Projekty zielonej energii

Sektor energii odnawialnej, zwłaszcza zielone projekty na małą skalę, boryka się z problemem pozyskiwania finansowania ze względu na wysokie koszty początkowe i ograniczoną podaż. Utrudnia to rozwój zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Przegląd projektu

Startup zajmujący się energią odnawialną planował finansowanie instalacji paneli słonecznych poprzez inwestycje tokenizowane.

Realizacja

Uczestnicy otrzymali tokeny, które nie tylko zwiększały kapitał w projekcie, ale także uprawniały ich do zysków ze sprzedaży energii w zależności od posiadanego współczynnika tokenów.

Wynik

Podejście to ułatwiło finansowanie inicjatyw w zakresie zrównoważonej energii ze źródeł społecznościowych, oferując szansę inwestorom dbającym o środowisko i promując rozwój zielonej infrastruktury.

Rola ERC-3643 w zdecentralizowanych finansach

Znane z tworzenia ekosystemów monetarnych w oparciu o technologię blockchain, zdecentralizowane finanse czerpią ogromne korzyści z przyjęcia ERC-3643. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów symbiozy.

Sprzyjające otoczenie regulacyjne

Jednym z podstawowych wkładów ERC-3643 jest zapewnienie zgodności z prawem w zdecentralizowanym sektorze finansowym. Chociaż DeFi opiera się na zasadach otwartości i braku władzy centralnej, przestrzeganie prawa opartego na konkretnej jurysdykcji pozostaje szarą strefą. ERC-3643 jako warunek wstępny zapewnia bezproblemową integrację KYC, AML i zaawansowane funkcje kontroli tokenów w obrębie smart kontraktu tokena. Jednocześnie wzmacnia bezpieczeństwo i zaufanie wśród funduszy instytucjonalnych.

Szersza tokenizacja zasobów

Poza typowymi kryptowalutami i NFT, dywersyfikacja ERC-3643 wzbogaca przestrzeń DeFi, odblokowując nowe pule płynności.

Zoptymalizowane operacje

Obejmuje to szybsze i bardziej opłacalne transakcje. Dzięki swojej modułowej architekturze ułatwia integrację nowych funkcjonalności i usług w ramach platform zbudowanych na Ethereum.

Podsumowanie

ERC-3643 wykracza poza bycie jedynie skokiem technologicznym. Od przekształcania tradycyjnych finansów po zdobywanie nowych zamówień na niezliczonych rynkach. Nexus łączący rygor przepisów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Podsumowując, oczywiste jest, że pojawienie się standardu oznacza przejście między starym a nowym, zwiastując cyfrową przyszłość z nieskończonymi możliwościami.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem ERC-3643 lub innych rozwiązań opartych na blockchain w swoim projekcie, skontaktuj się z nami pod contact@nextrope.com.