Tokenizacja nieruchomości nową inwestycyjną rewolucją

Tokenizacja nieruchomości nową inwestycyjną rewolucją

22 stycznia

/

Tokenizacja

Dlaczego to właśnie tokenizacja ma szansę na stałe zmienić rynek nieruchomości? Jakie korzyści płyną z niej dla deweloperów i właścicieli? Co oznacza emisja takich tokenów dla drobnych inwestorów?

W ciągu trzech lat od 2016 do 2019 roku wartość rynku nieruchomości wzrosła z 7,6 trylionów do 9,6 trylionów dolarów. Jego znaczenie jest niezbywalne, nie tylko ze względu na wysoką wartość, ale również kluczową rolę jaką nieruchomości pełnią w życiu każdego człowieka. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej skomplikowanych i pełnych niejasności rynków. Dlaczego więc chcielibyśmy wprowadzać na niego tokenizację?

Tokenizacja nieruchomości to proces tworzenia cyfrowych aktywów, które stanowią reprezentacje pojedynczej nieruchomość lub całego ich portfolio. Tokeny tworzone i emitowane są z pomocą systemów opartych na technologii blockchain. Zdigitalizowane w ten sposób papiery wartościowe mogą rozwiązać szereg problemów obecnych w tradycyjnym modelu inwestowania w nieruchomości, takich jak wysoka bariera wejścia czy niska płynność. 

Wokół samego terminu narosło wiele wątpliwości i nieścisłości, dlatego na blogu Nextrope przedstawiamy najważniejsze korzyści płynące z tokenizacji  nieruchomości oraz krok po kroku wyjaśniamy jej przebieg. 

Korzyści z tokenizacji nieruchomości

Dywersyfikacja grupy inwestorów:

Tokenizacja nieruchomości pozwala podzielić jej wartości na mniejsze części przy pomocy systemu opartego na technologii Blockchain. Dzięki czemu właściciele oraz developerzy mogą oferować aktywa o znacznie mniejszym nominale niż w tradycyjnym modelu inwestycji. Rozszerzają tym samym ich dystrybucję na zdecydowanie większą i bardziej zróżnicowaną grupę inwestorów. 


Umożliwienie takich miniaturowych inwestycji w duże projekty mogłoby wydawać się wysoce nieopłacalne ze względu na konieczność zaangażowania pośredników, każdorazowo zabezpieczających interesy obydwu stron transakcji. Dzięki obecnym w blockchainie inteligentnym kontraktom, które realizują się automatycznie, udział pośredników nie jest konieczny, co znacząco ogranicza koszty.

Zwiększenie płynności 

Nieruchomości należą do wysoce niepłynnych aktywów, co do tej pory zwiększyło przewagę inwestorów instytucjonalnych nad osobami fizycznymi. Tokenami możemy swobodnie handlować na dedykowanych do tego celu platformach, gdzie ich cena ulega zmianom w zależności od popytu i podaży. Upłynnienie inwestycji w token wart kilkadziesiąt dolarów jest więc zdecydowanie łatwiejsze niż sprzedaż wartej kilka milionów nieruchomości. Jest to szczególnie ważne w kontekście dyskont z tytułu braku płynności aktywów oraz premii za ich płynność. 

Łatwiejsze określenie ceny

Po tokenizacji wartość konkretnej nieruchomości na rynku wtórnym aktualizowana jest w czasie rzeczywistym na podstawie rejestrów zamówień. Obecnie wykorzystywane do tego systemy oparte na papierowej dokumentacji są zdecydowanie wolniejsze i pełne asymetrii pomiędzy informacjami udzielanymi przez zaangażowane strony.

Tokenizacja nieruchomości - nowy poziom bezpieczeństwa

Blockchain zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa wśród wszystkich cyfrowych rozwiązań! Ponieważ tokeny reprezentujące aktywa chronione są przez szyfrowanie kryptograficzne, aby uzyskać do nich dostęp konieczne jest użycie kluczy prywatnych. A te posiadają wyłącznie właściciele tokenów.

Tokenizacja nieruchomości krok po kroku 

Tokenizacja nieruchomości można podzielić na trzy etapy

1. Określenie struktury

Struktura oferty zależy od wielu elementów, w tym rodzaju aktywów, jurysdykcji i obowiązujących przepisów. Na tym etapie emitenci decydują jaka nieruchomość ulegnie tokenizacja, czy będzie to już istniejąca czy dopiero powstająca inwestycja, oraz określają statusu prawnego całego projektu( np. Fundusz nieruchomości czy Spółka specjalnego przeznaczenia z jednym aktywem). 

Ponadto ustalają prawa akcjonariuszy - posiadaczy tokenów. Określa się czy inwestorzy mają np. prawo do dywidendy lub zarządzania majątkiem. W oparciu o jedną nieruchomość można też stworzyć wiele tokenów, reprezentujących różne klasy inwestycji. Jeden z nich może reprezentować np. kapitał własny, a drugi kapitał uprzywilejowany.

2. Wybór technologii

Na tym etapie zapada decyzja jaki protokół blockchain zostanie wykorzystany do realizacji projektu. Czy będzie to rozwiązanie specjalnie stworzone na potrzeby projektu? Czy może zostanie wykorzystane jedno z już istniejących takie jak Ethereum czy Hyperledger? Następnie określa się rynek pierwotny i wtórny dla tokenów. Gdzie mają być dostępne w ramach pierwszej emisji? Na jakich giełdach będą nimi handlować inwestorzy? Alternatywą jest utworzenie własnej platformy do emisji i obrotu tokenami. 

3. Tworzenie i dystrybucja tokenów 

Po podjęciu decyzji technologicznej i ustrukturyzowaniu transakcji następnym krokiem jest uruchomienie tokena i przekazanie go inwestorom. 

Tokenizacja nieruchomości - podsumowanie

Umieszczając tradycyjne zasoby wewnątrz łatwo zbywalnego tokena, zdigitalizowane papiery wartościowe oferują szereg zupełnie nowych korzyści takich jak poszerzenie dostępu do inwestycji, obniżenie bariery wejścia oraz zwiększenie płynności i przejrzystości transakcji. Są to ulepszenia, których pozytywny wpływ jest natychmiast odczuwalny. Ponadto wdrożenie tokenizacji nie wymaga wywrócenia całego rynku nieruchomości do góry nogami. Jest to jedynie znaczące usprawnienie już obecnych tam mechanizmów. 

Dlatego wierzymy, że to właśnie tokenizacja nieruchomości jest jednym z najbardziej perspektywicznych sposobów użycia technologii blockchain. 

Chcesz wiedzieć co jeszcze można tokenizować? Sprawdź nasz artykuł o tokenizacji metali szlachetnych.

Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

More of our Blog

See the latest collection of articles produced by our seasoned professionals

Zakres projektu

API/Backend
Development

Strony Internetowe
Development

Aplikacje Mobilne
Development

Projektowanie
Design

Blockchain
Solutions

Usługi Internetowe
Services

Next Enterprises zapewniło bankowi usługę technologiczną potrzebną do wprowadzenia projektu opartego na blockchainie. W ramach współpracy firma zaprojektowała usługę w modelu SaaS. Rozwiązanie przechowuje na swoich serwerach, udostępniając je bankowi i jednocześnie gwarantując jakość zgodną ze standardami zawartymi w umowie.

Tomasz Sienicki

Tomasz Sienicki

Blockchain Strategy Manager, Alior Bank

Współpraca z zespołem Nextrope wyznacza zupełnie nowy poziom jakości, innowacyjnych rozwiązań i profesjonalnych usług. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy technologii blockchain, trafiłeś na profesjonalistów. Zdecydowanie polecam!

Kajetan Komar-Komarowski

Kajetan Komar-Komarowski

Współzałożyciel i prawnik Lex Secure

W listopadzie 2017 r. opublikowaliśmy grę wykorzystującą inteligentne kontrakty jako mechanizm dystrybucji i transakcji. Zespół Nextrope wspierał nas w najważniejszej części projektu - tworzeniu i testowaniu bezpieczeństwa inteligentnych kontraktów blockchain w sieci Ethereum. Mogę gorąco polecić Mateusza i jego zespół - to prawdziwi eksperci w dziedzinie blockchaina.

Maciej Skrzypczak

Maciej Skrzypczak

CEO Gameset