Blockchain na Rynku Nieruchomości – Szansa na Rewolucję w Branży

Maciej Zieliński

04 kwi 2023
Blockchain na Rynku Nieruchomości – Szansa na Rewolucję w Branży

Wprowadzenie

W ostatnich latach łączna wartość nieruchomości została oszacowana na ponad 200 trylionów dolarów. Aby móc to sobie wyobrazić, wartość całego wydobytego przez ludzkość złota jest blisko 30 razy mniejsza. Pomimo tak gigantycznego znaczenia w szybko rozwijającym się świecie, innowacje na rynku nieruchomości są wdrażane stosunkowo powoli. Blockchain na rynku nieruchomości ma szansę stać się wyjątkiem od tej reguły.

Korzyści z Zastosowania Technologii Blockchain na Rynku Nieruchomości

Blockchain stanowi odpowiedź na wiele problemów trawiących branżę, a przy tym rozwiązania na nim oparte nie wiążą się ze zwiększeniem kosztów. Jego implementacja niesie za sobą szereg nowych korzyści, wśród których warto wyróżnić:

Korzyści wynikające z wdrożenia technologii Blockchain na rynku nieruchomości
Identyczne rekordy dla wielu interesariuszy
Rzetelne informacje dostępne dla wszystkich
Decentralizacja i digitalizacja ksiąg wieczystych
Otwarcie rynku na nowych, mniej zamożnych graczy
Szansa na wzrost płynności aktywów
Przejrzystość procesów zakupu i wynajmu
Ograniczenie ryzyka oszustwa i manipulacji
Pojawienie się inteligentnych umów - smart contracts

Konieczność zmian

Pojawienie się zewnętrznych platform takich jak Zillow, umożliwiających przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do list nieruchomości było przełomem dla rynku. Z upływem czasu zaczynają być jednak dostrzegane coraz liczniejsze wady takich rozwiązań.

 Ponieważ w większości oparte są one na systemie subskrypcji, obciążają swoich użytkowników opłatami. Uwzględniając nierzadko długi czas oczekiwania na sprzedaż może to znacząco odbijać się na kosztach. Ponadto brakuje standaryzacji procesów oraz komunikacji między platformami. Niekorzystnie odbija się to na dokładności, kompletności czy nawet aktualności zamieszczanych tam informacji. 

Innowacyjne platformy

Powyższe problemy rozwiązałaby zdecentralizowana baza danych, której tworzenie umożliwia blockchain. Rozproszenie danych w sieci peer-to-peer dałoby brokerom większą kontrolę nad zamieszczoną przez nich treścią poprzez ograniczenie udziału osób trzecich.  Dzięki czemu wszyscy jej odbiorcy mieliby dostęp do bardziej wiarygodnych informacji, przy zdecydowanie niższych kosztach. 

Przykładem takiego rozwiązania jest oparty na systemie Ethereum rynek nieruchomości Imbrex. Dzięki szyfrowaniu i przechowywaniu danych w łańcuchu bloków, serwis nie ma możliwości ingerowania w ogłoszenia, które zamieszczają na nim agenci. Dodatkowo listy Imbrex aktualizują się w czasie rzeczywistym, wyprzedzając pod względem aktualności tradycyjne portale. 

Bezpieczne przechowywanie ewidencji gruntów na Blockchainie

 W czasach powszechnej cyfryzacji, niepokojącym jest fakt, że księgi wieczyste w większości krajów do dzisiaj przechowywane są w formie papierowej. Ich zawartość jest przez to obciążona rozmaitego typu ryzykiem, zaczynając od manipulacji, na zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej kończąc. Dobrym przykładem jest przypadek miasta Haiti, gdzie w 2010 znaczna część ewidencji gruntów przepadła w wyniku katastrofalnego trzęsienia ziemi. Do dziś toczą się tam sądowe spory wynikające z braku wyraźnych tytułów własności.

Problemem okazała się nie tylko ułomność papieru jako nośnika danych, ale też scentralizowany sposób ich przechowywania. Nigdzie nie składowano kopii, które pozwoliłyby na odtworzenie zniszczonej dokumentacji. 

 Dlatego tak znaczącym krokiem ku modernizacji systemu rejestracji gruntów może okazać się przechowywanie zapisów cyfrowych w łańcuchu bloków. Przede wszystkim pozwoli to na decentralizację ich bazy, dzięki czemu zniknie zagrożenie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. W razie jakichkolwiek problemów w jednej lokalizacji, zawsze można je odzyskać z drugiej. Dodatkowo, informacji raz wprowadzonej do bloku nie można edytować, co praktycznie uniemożliwia oszustwo czy manipulacje. 

Jedna prawda dla wszystkich w łańcuchu bloków

Kolejnym istotnym problemem dotychczasowego systemu, jest przepełnienie interesariuszami.  Nikłe zaufanie pomiędzy nimi wpływa na niedokładność i fragmentaryczność informacji.

Brakuje jednolitych dokumentów dla wielu zainteresowanych stron. Prowadzi to do nadmiarowości danych, oszustw, braku bezpieczeństwa i przejrzystości w systemie zarządzania gruntami. Co więcej, klient, zmuszony przejść tę samą procedurę wiele razy, często zniechęca się już na starcie. Potrzebę poprawy tej sytuacji RICS podkreślał we wnioskach ze swoich badań dotyczących sposobów w jaki główni gracze pozyskują i wykorzystują dane dotyczące rynku.

Dlatego standaryzacja dokumentów może okazać się kluczowa dla branży nieruchomości. Stworzenie zdecentralizowanej bazy tytułów znacząco nas do niej przybliża. Dlatego stanowi cel tak wielu firm, w tym założonej w 2017 Propy. Jej platforma oparta jest o technologię księgi bloków, która zapisuje wszystkie dane w sieci miliona węzłów. Dzięki czemu interesariusze mają dostęp do jednakowych kopii informacji, których zgodność weryfikowana jest w czasie rzeczywistym przez oprogramowanie zainstalowane na wszystkich urządzeniach. 

W takim modelu zaufanie nie jest więcej potrzebne do płynnej wymiany informacji, gdyż to system sam wymusza rzetelność na swoich użytkownikach. Nie wymaga on przy tym odgórnej kontroli, co pozytywnie wpływa na jego niezawisłość i szybkość przetwarzania danych. 

To i podobne rozwiązania razem z badaniami IREDEC (International Real Estate Data Exchange Council), które skupiają się na określeniu podstawowego zestawu danych i standardów koniecznych do zajścia procesów związanych z nieruchomościami, dają obiecującą perspektywę zmian w najbliższej przyszłości.

Co-owning to demokratyzacja rynku

Obecnie jedną z największych przeszkód, jakie stawia przed początkującym inwestorem rynek nieruchomości, jest wysoka próg wejścia. Istotnym ułatwieniem w tej kwestii mogą okazać się rozwiązania takie jak crowd-owning. Skoro nie stać mnie na samodzielny zakup, czemu nie dokonać go w grupie? Umożliwić mają to spółki takie jak BitOfProperty, dzielące aktywa na części, które zakupywane są oddzielnie. Proces ten oparty jest o tokenizację -– tworzenie wirtualnych odpowiedników realnych środków, będącą prawdopodobnie jednym z najbardziej rewolucyjnych zastosowań blockchain w branży. Inwestor zamiast całej nieruchomości, może nabyć poszczególne tokeny stanowiące ekwiwalent jedynie jej części. Otwiera to rynek na posiadaczy mniejszego kapitału, dotychczas pozbawionych możliwości inwestycji.

Tokenizacja w praktyce

Przedwojenne wille na warszawskim Żoliborzu osiągają ceny transakcyjne na poziomie 2,5 miliona zł, co znacząco wykracza poza możliwości kapitałowe przeciętnego nabywcy. Załóżmy jednak, że sprzedawca tokenizuje dom. Następnie pięć osób nabywa po jednym tokenie o wartości 500 000 zł. Taka kwota znajduje się w zasięgu zdecydowanie większej grupy potencjalnych inwestorów. Całą piątkę wiązałaby umowa oparta o tzw. smart contracts, stanowiące samodzielnie funkcjonujące w przestrzeni cyfrowej więzi prawne, które egzekwują się same i są praktycznie niemożliwe do oszukania.

W tym konkretnym przypadku smart contract z wieloma podpisami zapewni, że każda decyzja dotycząca domu zostanie uzgodniona przez większość właścicieli. Dzięki jego specyfikacji umowa nie będzie wymagała żadnego nadzoru, aby zmusić strony do jej przestrzegania.

Wzrost płynności na rynku

Dzięki tokenizacji rynek nieruchomości przestanie być postrzegany jako „plac zabaw” dla najbogatszych. Nastąpi jego swoista demokratyzacja. Ale to nie jedyne plusy.

Tokeny mogłyby stanowić rodzaj kryptośrodków, którymi można niezależnie handlować za pośrednictwem przeznaczonych do tego platform. Ograniczyłoby to powszechny problem ze znalezieniem nabywcy - zamiast sprzedawać całą nieruchomość, właściciel sprzedawałby tylko ekwiwalent jej części, negocjując cenę pojedynczego tokena. Pozwoliłoby to na znaczne upłynnienie handlu nieruchomościami. 

Blockchain na Rynku Nieruchomości - Przejrzysty Wynajem

Blockchain ułatwia także proces ich wynajmu. Możliwe jest stworzenie witryny, która w zdecentralizowanej sieci gromadzi informacje zarówno o mieszkaniach, jak i potencjalnych najemcach (zobowiązani wprowadzić do systemu dane takie jak bieżące zatrudnienie czy dokumenty świadczące o zdolności kredytowej). Ułatwia to cały proces dla obydwu stron – najemca wszystkie dane otrzymuje z jednego źródła, a właściciel zyskuje pewność co do jego rzetelności. Taki model zyskiwałby szczególną przewagę przy dużej liczebności chętnych na jeden obiekt. Wynajmujący mógłby porównać ze sobą aplikacje każdego z nich i wybrać tego najbardziej rzetelnego lub skłonnego zapłacić najwięcej. 

Przykładem takiego funkcjonującego rozwiązania jest Rantberry, umożliwiające długoterminowy wynajem nieruchomości na terenie ponad 50 krajów, w tym i Polski. Ciekawymi wydają się też być działania prowadzone przez The Bee Token, mające na celu implikację wspomnianej tokenizacji w ruch home sharingu, znanego m.in. z Airbnb.

Smart contract to szereg nowych możliwości

To właśnie wspomniane wcześniej smart contracts mogą przynieść widoczne zmiany w branży nieruchomości. Wdrażanie inteligentnych kontraktów opartych na blockchainie może zautomatyzować najbardziej żmudne i złożone procedury. 

 Źródło: opracowanie własne

Przykładem ich zastosowania mogą być zautomatyzowane umowy najmu, które oprócz zabezpieczania interesów obydwu stron będą kontrolować przestrzegania zawartych w sobie warunków, jak choćby comiesięczne potrącanie z konta najemcy czynszu. Uprości to cały proces i ograniczy udział osób trzecich, a co za tym idzie, koszty. 

Podobne rodzaje umów moglibyśmy zawierać z bankami, czy organami rozliczającymi tytuły gruntów.

Podsumowanie

Mniejsi i więksi inwestorzy, właściciele wynajmowanych mieszkań, agencje nieruchomości, a nawet instytucje państwowe - wszyscy oni mogą usprawnić swoje działania dzięki zastosowaniu technologii Blockchain. Ewidencja gruntów przechowywana w rozproszonej bazie danych, identyczne rekordy dla wielu interesariuszy, tokenizacja wartości nieruchomości to nie pieśń przyszłości ale realne rozwiązania, które już dziś wprowadzane są w życie.

“Musisz zacząć myśleć o blockchainie jako o nowym narzędziu. Jest to nowa sieć do przesyłania aktywów, wartości.”

William Mougayar, autor The Business Blockchain : Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology

Jeszcze trzydzieści lat temu dane przechowywano na dyskietkach, które strony zmuszone były przynosić na spotkania, aby umożliwić jakąkolwiek wymianę informacji. Internet bez wątpienia zrewolucjonizował rynek nieruchomości. Czy zyskujący coraz większą popularność w firmach i urzędach Blockchain także ma taką szansę? Czas pokaże, ale jak na razie wykazuje ku temu duży potencjał. 

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Kajetan Olas

04 mar 2024
Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Termin "efekty sieciowe" często pojawia się jako czynnik leżący u podstaw ekspansywnego wzrostu kryptowalut. Ale co dokładnie oznaczają efekty sieciowe w projektach kryptowalutowych i dlaczego są tak ważne? W swojej istocie, efekt sieciowy występuje, gdy produkt lub usługa staje się bardziej wartościowa, im więcej osób z niej korzysta. To zjawisko nie jest wyłączne dla ery cyfrowej; miało wpływ na przyjęcie i sukces technologii sięgających od telefonu po internet. Jednakże, w kontekście kryptowalut, efekty sieciowe nie tylko napędzają adopcję, ale są również bezpośrednio skorelowane z kapitalizacją rynkową. Ten artykuł zagłębia się w mechanikę efektów sieciowych w krypto i omawia, jak bardzo adopcja wpływa na wartość projektów.

Mierzenie Efektów Sieciowych

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod mierzenia tych efektów jest Prawo Metcalfe'a, które zakłada, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników. Badania wykazały, że to prawo szczególnie dobrze stosuje się do sieci blockchain. W praktyce, bazę użytkowników (N) mierzymy jako liczbę węzłów lub aktywnych adresów.

Bitcoin i Ethereum - Case Studies

 • Bitcoin: Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin wykazał znaczącą korelację między wielkością swojej sieci a wartością. Dane historyczne pokazują, że okresy szybkiego wzrostu liczby aktywnych portfeli są ściśle śledzone przez wzrosty ceny rynkowej Bitcoina. Współczynnik korelacji Pearsona między ceną BTC a kwadratem liczby węzłów wynosi około 0,9. W przypadku liczby aktywnych adresów jest to około 0,95. Ten wzorzec podkreśla, jak ważne są efekty sieciowe.
 • Ethereum: Użyteczność Ethereum wykracza poza zwykłe transakcje finansowe, obejmując smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (DApps). Ta dodatkowa funkcjonalność przyciąga różnorodną bazę użytkowników, dodatkowo wzmacniając jego efekty sieciowe. Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości podobne jak w przypadku BTC.

Efekty Sieciowe i Adopcja Kryptowalut

Adopcja kryptowalut jest znacząco wspierana przez efekty sieciowe, które nie tylko zwiększają wartość cyfrowej waluty, ale także przyczyniają się do jej powszechnej akceptacji i użytkowania. W miarę wzrostu sieci użytkowników, kryptowaluta staje się bardziej użyteczna i pożądana, tworząc korzystny cykl, który przyciąga jeszcze więcej użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w kontekście płatności i przekazów pieniężnych, gdzie wartość sieci kryptowaluty rośnie wraz z liczbą osób i instytucji chętnych do akceptacji i transakcji w walucie.

Zwiększanie Bezpieczeństwa i Wiarygodności

Jednym z kluczowych sposobów, w jakie efekty sieciowe przyczyniają się do adopcji kryptowalut, jest poprawa bezpieczeństwa i wiarygodności sieci. Technologia blockchain, będąca podstawą większości kryptowalut, staje się bardziej bezpieczna, im więcej uczestników dołącza do sieci. Zdecentralizowany charakter blockchainu sprawia, że coraz trudniej jest złośliwym aktorom naruszyć integralność sieci, co z kolei wzmacnia zaufanie użytkowników do systemu. To zwiększone bezpieczeństwo jest bezpośrednim skutkiem efektów sieciowych, ponieważ większa sieć zapewnia lepszą odporność na ataki.

Zwiększanie płynności na rynku

Większa baza użytkowników oznacza więcej transakcji i, co za tym idzie, większą płynność, co ułatwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bez powodowania znaczących wahań cen. Jest to szczególnie ważne dla Dapps, których natywne tokeny są handlowane na DEX-ach takich jak Uniswap. Powszechną praktyką jest, że zespoły zapewniają początkową płynność, która sprzyja handlowi, ale znacznie lepiej, gdy płynność ta jest zapewniana przez użytkowników.

Metody Zwiększania Efektów Sieciowych

Bardzo silna korelacja między wartością projektów blockchainowych a ich bazą użytkowników jasno pokazuje, że adopcja jest bardzo ważna. Jak więc projekty powinny sprzyjać wzrostowi swojej bazy użytkowników?

Aidropy

Airdropy są bardzo powszechnym (i stosunkowo tanim) sposobem na zwiększenie bazy użytkowników sieci na jej początku. Sposób ich działania jest następujący: projekty przydzielają pewną liczbę tokenów (np. 1% całkowitej podaży) osobom, które angażują się w projekt. Na przykład, projekt może ogłosić, że osoby, które retweetują i polubią ich posty na X określoną liczbę razy, otrzymają pewną liczbę tokenów. Innym rodzajem zaangażowania może być uczestnictwo w testnecie i dostarczanie feedbacku założycielom. Airdropy są skuteczne, ponieważ nawet jeśli tylko 5% tych przyciągniętych użytkowników zostanie na dłuższy okres, to i tak jest to świetny zwrot z inwestycji.

Subsydiowane Incentywy

Kiedy projekt dopiero się rozpoczyna, dobrym pomysłem może być przeznaczenie części kapitału na wyższe incentywy dla wczesnych użytkowników. Przykładem może być zapewnienie wyższego APY dla stakerów (jak 10%, zamiast 5%) przez pierwsze 6 miesięcy. Chociaż takie subsydiowane zachęty są dobre na początku, muszą kiedyś się skończyć. Dzieje się tak, ponieważ są niezrównoważone w długim terminie. Przykładem tego, co może się stać, jeśli niezrównoważone zachęty potrwają zbyt długo, jest protokół Anchor. Anchor chciał przyciągnąć wielu użytkowników i osiągnąć efekty sieciowe, oferując 15% APY. W tym sensie odniósł sukces, ale ponieważ nie zakończył programu w odpowiednim czasie, protokół stał się niewypłacalny i zbankrutował. Niemniej trzeba przyznać, że podczas gdy sieć jeszcze funkcjonowała to jej wzrost był naprawdę wykładniczy.

Inspirująca Wizja

Prawdopodobnie najbardziej zrównoważonym i organicznym sposobem na zwiększenie bazy użytkowników jest pokazanie społeczności inspirującej wizji związanej z projektem. Chodzi o stworzenie protokołu, który w pewien sposób obiecuje zmienić świat na lepsze. Przykładem może być Cardano, które zdobyło ogromną bazę fanów skupioną wokół swojej misji. Stało się tak pomimo kiepskich warunków użytkowania protokołu w początkowej fazie.

Wyzwania i Ograniczenia

Pomimo pozytywnego wpływu efektów sieciowych na adopcję projektów kryptowalutowych i ich wartość, należy zauważyćpewne znaczące wyzwania i ograniczenia.

Problemy ze skalowalnością

Podstawowym wyzwaniem, jakie stawiają efekty sieciowe, jest skalowalność. W miarę wzrostu sieci, leżąca u jej podstaw technologia blockchain musi być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę transakcji szybko i efektywnie. Jednak wiele kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, napotkało trudności w skalowaniu swoich sieci, aby sprostać zapotrzebowaniu, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jest to najważniejszy czynnik hamujący adopcję, ponieważ wielu użytkowników woli korzystać z scentralizowanego systemu płatności, po prostu dlatego, że jest on bardziej wydajny. Przykładowo VISA może przetwarzać 24k TPS (transakcji na sekundę), podczas gdy BTC może przetwarzać 7 TPS.

https://www.okx.com/learn/blockchain-trilemma-guide

Podsumowanie

Chociaż efekty sieciowe są potężnym motorem napędowym adopcji i wartości kryptowalut, stwarzają również znaczące wyzwania w kontekście skalowalności, które muszą zostać rozwiązane. Jednak w przypadku powstających projektów korzyści płynące ze zwiększonej adopcji przeważają nad kosztami, i pokazano, że największym czynnikiem wpływającym na wartość tych projektów jest ich baza użytkowników.

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie liczby użytkowników swojego projektu DeFi, prosimy o kontakt na adres contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotów pomóc Ci stworzyć strategię, która zwiększy twoją społeczność i zapewni długoterminowy wzrost.

FAQ

Czym są efekty sieciowe?

 • Efekty sieciowe to termin opisujący sytuację, gdy wartość sieci rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do liczby użytkowników.

Jak efekty sieciowe wpływają na wycenę projektu?

 • Istnieje bardzo silna korelacja między kwadratem liczby aktywnych adresów/węzłów a kapitalizacją rynkową projektów.

Jak zwiększyć bazę użytkowników i występowanie efektów sieciowych w moim projekcie?

 • Poprzez budowanie społeczności. Można to osiągnąć, poprzez zasianie inspirującej wizji, airdropy i subsydiowane incentywy dla użytkowników.

Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Kajetan Olas

04 mar 2024
Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Tokenomia jest często definiowana jako dziedzina zajmująca się określaniem i ocenianiem cech ekonomicznych kryptograficznego tokenu. Dziś większość projektów blockchain finansuje swoje operacje poprzez sprzedaż tokenów. Z tego powodu, założyciele muszą mieć dobrą znajomość procesu projektowania tokenomii. Co zaskakujące, badania pokazują, że w większości przypadków projektowanie tokenomii jest nieracjonalne i oparte na intuicji. W tym artykule podchodzimy do tematu z perspektywy wspartej danymi empirycznymi i sprawdzonymi w działaniu.

Na Co Zwrócić Uwagę?

Optymalna tokenomia zależy od szczegółów projektu. Częścią tego jest decydowanie, jakie zachowania chcesz zachęcić (lub zniechęcić) w sposób, który jest zgodny z interesami projektu. Jest to trudne zadanie, ponieważ musisz zidentyfikować każde istotne zachowanie użytkownika i odpowiadające mu zachęty. Musisz także wybrać parametry ilościowe, które zapewnią odpowiednią równowagę. W przypadku protokołów DeFi ryzyko systemowe jest szczególnie wysokie. Arbitralne parametry i założenia często prowadzą do negatywnych sprzężeń zwrotnych i podatności na ataki. Z tego powodu wszystkie systemy tokenomiczne powinny być poddane testom i zweryfikowane przed wydaniem.

Najważniejsze Reguły

Istnieje wiele dobrych praktyk, których założyciele powinni przestrzegać podczas projektowania tokenomii dla swojego projektu. Krótko omówimy najważniejsze z nich.

Użyteczność Przede Wszystkim

To może wydawać się oczywiste, ale pozwól mi wyjaśnić... To, co ma znaczenie w kontekście tokenomii, to użyteczność twojego tokenu - to nie jest to samo, co użyteczność twojego produktu. Popyt na produkty blockchain nie przekłada się automatycznie na popyt na ich natywne tokeny! Chociaż adopcja twojego produktu przez użytkowników jest ważna, to nie wystarczy. Musisz powiązać wartość twojego tokenu z sukcesem produktu. Można to zrobić poprzez różne mechanizmy przechwytywania wartości, np. redystrybucję zysków wśród posiadaczy tokenu.

(PS. Governance i staking zdecydowanie nie są wystarczające!)

Spójrz na Podobne Projekty

Podczas projektowania tokenomii warto szukać projektów podobnych do tego, który tworzysz. Im bardziej podobne, tym lepiej. Przeczytaj ich dokumentacje techniczne (whitepaper), zbadaj ich tokenomię i przyjrzyj się kluczowym metrykom. Następnie zadaj sobie pytanie - co zrobili dobrze, a jakie popełnili błędy? Z pewnością znajdziesz jakąś inspirację. Kluczową metryką, którą możesz użyć przy decydowaniu o początkowej wycenie twojego projektu, jest Total Value Locked/Market Capitalization

Minimalizuj Zmienność Cen

Jako founder kluczową metryką, która zadecyduje, czy ludzie nazwą cię geniuszem czy oszustem, jest cena twojego tokenu. Z tego powodu wiele zespołów optymalizuje tokenomię pod kątem wysokiej ceny tokenu ponad wszystko. Często robi się to, oferując niezrównoważony procent w zamian za stakowanie tokenów. Inne popularne wybory to spalanie (burning) tokenów lub programy skupu tokenu finansowane czymś innym niż przychody. Chociaż te mechanizmy mogą napędzać marketing i podnosić cenę, nie zwiększają wartości samego protokołu. Rezultatem jest wysoka zmienność i brak odporności na ataki spekulacyjne oraz niekorzystne warunki rynkowe. Ironią jest, że optymalizacja pod kątem wysokiej ceny zwykle prowadzi do odwrotnego efektu. Zamiast tego powinieneś skupić się na minimalizowaniu zmienności, ponieważ sprzyja to zrównoważonemu wzrostowi.

Podażowa Strona Tokenomii

Tokenomia strony podażowej odnosi się do wszystkich mechanizmów, które wpływają na liczbę tokenów w obiegu i ich strukturę alokacji.

Chociaż podaż jest ważna dla projektowania tokenomii, nie jest tak znacząca, jak wielu ludzi myśli. Mechanizmy takie jak staking czy spalanie powinny być zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowanie produktu i nie kreują wartości same w sobie.

Ograniczona czy Nieograniczona Podaż

Założyciele przywiązują dużo uwagi do wyboru między ograniczoną a nieograniczoną podażą tokenu. Panuje powszechne przekonanie, że ustalenie maksymalnego limitu podaży zwiększa wartość obecnie krążących tokenów. Badania pokazują, że to nie ma większego znaczenia, a nawet tokeny bez ograniczonej podaży statystycznie radzą sobie nieco lepiej.

Stopa Inflacji

Projekty powinny dążyć do niskiej, stabilnej inflacji. Z wyjątkiem gdy roczna stopa inflacji przekracza 100%, istnieje bardzo mało korelacji między tempem zmian podaży a ceną tokenu. Z tego powodu zaleca się dostosowanie emisji tokenów w sposób, który sprzyja aktywności w protokole. Rozsądna stopa inflacji, która nie wpłynie na cenę, mieści się w przedziale 1-5% miesięcznie.

https://tokenomics-guide.notion.site/2-5-Supply-Policy-ff3f8ab217b143278c3e8fd0c03ac137#1c29b133f3ff48a9b8efd2d25e908f5c

Alokacja

Standard w branży wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

https://lstephanian.mirror.xyz/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FDnzLtQ1Nc9IIObEpyJTTG.png&w=3840&q=75
https://www.liquifi.finance/post/token-vesting-and-allocation-benchmarks

Popytowa Strona Tokenomii

Strona popytowa tokenomii dotyczy subiektywnej chęci ludzi do kupowania tokenów. Powody mogą być różne. Może to być ze względu na użyteczność tokenów, spekulacje, lub zachęty finansowe zapewnione przez twój protokół. Czasami ludzie działają irracjonalnie, więc popyt na tokeny musi być rozważany w kontekście ekonomii behawioralnej.

Rola Incentyw

Podstawowym bodźcem, który napędza popyt na twój token, powinna być jego użyteczność. Użyteczność tokena to jego realne zastosowanie lub sposób, w jaki przechwytuje wartość generowaną przez użytkowanie twojego produktu. Staking, zapewnianie płynności, polityka deflacyjna i inne mechanizmy kontroli podaży mogą wspierać akumulację wartości tokenów. Powszechnym sposobem są skupy tokena finansowane z przychodów. Projekty mogą używać zebranych opłat, aby kupować swoje tokeny na zdecentralizowanych giełdach (DEX-ach). Kupione tokeny można spalić (burning) lub przeznaczyć do funduszu na dalszy rozwój projektu.

Jak zaprojektować incentywy

 • Uczyń je namacalnymi. Jeśli chcesz promować pożądane zachowania w ekosystemie, musisz zapewnić rzeczywiste nagrody. Ludziom nie zależy na prawach do zarządzania, ponieważ te prawa nie przekładają się na żadną wartość pieniężną. Z drugiej strony, dbają o nagrody za staking, które mogą sprzedać z zyskiem.
 • Uczyń je łatwymi do zrozumienia. Jeśli chcesz zachęcać lub zniechęcać do określonych zachowań użytkowników, powinieneś jasno wyjaśnić, jak działają incentywy. Użytkownicy często nie mają czasu, aby zagłębiać się w Twoją dokumentację techniczną. Jeśli nie zrozumieją, jak działa Twój produkt, to z niego nie skorzystają.
 • Testuj, testuj, testuj. Jeśli nie przetestujesz, jak różne zachęty balansują twój protokół, to narażasz się na upadek w stylu terra-luny.

Podsumowanie

Prawidłowe zaprojektowanie tokenomii projektów nie jest łatwe. Mimo że może się intuicyjnie wydawać, że wybór różnych incentyw i parametrów zadziała, jest to powód, dla którego wartość tokenów projektów często spada do 0. Istnieją jednak sprawdzone i przetestowane praktyki projektowe. Zostań z nami, aby je poznać!

Jeśli szukasz sposobu na zaprojektowanie zrównoważonego modelu tokenomicznego dla swojego projektu DeFi, proszę skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci stworzyć tokenomię, która pomoże twojemu projektowi w długoterminowym wzroście.

FAQ

Czym jest tokenomia?

 • Tokenomia odnosi się do studiowania i analizy ekonomicznych cech kryptograficznego tokenu, kluczowych dla finansowania i sukcesu projektów blockchain.

Jakie są najważniejsze zasady projektowania tokenomii?

 • Podstawowe zasady obejmują zapewnienie użyteczności tokenów, analizę porównawczą projektów oraz dążenie do minimalizowania zmienności w celu wspierania zrównoważonego wzrostu.

Jak popyt i podaż wpływają na tokenomię?

 • Strona podażowa obejmuje mechanizmy takie jak ograniczanie podaży tokenów lub dostosowywanie stóp inflacji, podczas gdy strona popytowa koncentruje się na tworzeniu autentycznej użyteczności i incentyw dla posiadaczy tokenów.

Jakie są częste pułapki popełniane przy projektowaniu tokenomii?

 • Najczęstsze problemy występują, gdy główną funkcją tokenu jest transfer wartości, a nie wspieranie tworzenia wartości. (np. możesz stakować bezużyteczny token, aby otrzymać więcej tego bezużytecznego tokenu)

Jak tokenomia może być testowana przed wypuszczeniem produktu?

 • Tokenomię można testować, konstruując modele stochastyczne i uruchamiając dużą liczbę losowych symulacji.