Blockchain na Rynku Nieruchomości – Szansa na Rewolucję w Branży

Maciej Zieliński

04 kwi 2023
Blockchain na Rynku Nieruchomości – Szansa na Rewolucję w Branży

Wprowadzenie

W ostatnich latach łączna wartość nieruchomości została oszacowana na ponad 200 trylionów dolarów. Aby móc to sobie wyobrazić, wartość całego wydobytego przez ludzkość złota jest blisko 30 razy mniejsza. Pomimo tak gigantycznego znaczenia w szybko rozwijającym się świecie, innowacje na rynku nieruchomości są wdrażane stosunkowo powoli. Blockchain na rynku nieruchomości ma szansę stać się wyjątkiem od tej reguły.

Korzyści z Zastosowania Technologii Blockchain na Rynku Nieruchomości

Blockchain stanowi odpowiedź na wiele problemów trawiących branżę, a przy tym rozwiązania na nim oparte nie wiążą się ze zwiększeniem kosztów. Jego implementacja niesie za sobą szereg nowych korzyści, wśród których warto wyróżnić:

Korzyści wynikające z wdrożenia technologii Blockchain na rynku nieruchomości
Identyczne rekordy dla wielu interesariuszy
Rzetelne informacje dostępne dla wszystkich
Decentralizacja i digitalizacja ksiąg wieczystych
Otwarcie rynku na nowych, mniej zamożnych graczy
Szansa na wzrost płynności aktywów
Przejrzystość procesów zakupu i wynajmu
Ograniczenie ryzyka oszustwa i manipulacji
Pojawienie się inteligentnych umów - smart contracts

Konieczność zmian

Pojawienie się zewnętrznych platform takich jak Zillow, umożliwiających przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do list nieruchomości było przełomem dla rynku. Z upływem czasu zaczynają być jednak dostrzegane coraz liczniejsze wady takich rozwiązań.

 Ponieważ w większości oparte są one na systemie subskrypcji, obciążają swoich użytkowników opłatami. Uwzględniając nierzadko długi czas oczekiwania na sprzedaż może to znacząco odbijać się na kosztach. Ponadto brakuje standaryzacji procesów oraz komunikacji między platformami. Niekorzystnie odbija się to na dokładności, kompletności czy nawet aktualności zamieszczanych tam informacji. 

Innowacyjne platformy

Powyższe problemy rozwiązałaby zdecentralizowana baza danych, której tworzenie umożliwia blockchain. Rozproszenie danych w sieci peer-to-peer dałoby brokerom większą kontrolę nad zamieszczoną przez nich treścią poprzez ograniczenie udziału osób trzecich.  Dzięki czemu wszyscy jej odbiorcy mieliby dostęp do bardziej wiarygodnych informacji, przy zdecydowanie niższych kosztach. 

Przykładem takiego rozwiązania jest oparty na systemie Ethereum rynek nieruchomości Imbrex. Dzięki szyfrowaniu i przechowywaniu danych w łańcuchu bloków, serwis nie ma możliwości ingerowania w ogłoszenia, które zamieszczają na nim agenci. Dodatkowo listy Imbrex aktualizują się w czasie rzeczywistym, wyprzedzając pod względem aktualności tradycyjne portale. 

Bezpieczne przechowywanie ewidencji gruntów na Blockchainie

 W czasach powszechnej cyfryzacji, niepokojącym jest fakt, że księgi wieczyste w większości krajów do dzisiaj przechowywane są w formie papierowej. Ich zawartość jest przez to obciążona rozmaitego typu ryzykiem, zaczynając od manipulacji, na zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej kończąc. Dobrym przykładem jest przypadek miasta Haiti, gdzie w 2010 znaczna część ewidencji gruntów przepadła w wyniku katastrofalnego trzęsienia ziemi. Do dziś toczą się tam sądowe spory wynikające z braku wyraźnych tytułów własności.

Problemem okazała się nie tylko ułomność papieru jako nośnika danych, ale też scentralizowany sposób ich przechowywania. Nigdzie nie składowano kopii, które pozwoliłyby na odtworzenie zniszczonej dokumentacji. 

 Dlatego tak znaczącym krokiem ku modernizacji systemu rejestracji gruntów może okazać się przechowywanie zapisów cyfrowych w łańcuchu bloków. Przede wszystkim pozwoli to na decentralizację ich bazy, dzięki czemu zniknie zagrożenie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. W razie jakichkolwiek problemów w jednej lokalizacji, zawsze można je odzyskać z drugiej. Dodatkowo, informacji raz wprowadzonej do bloku nie można edytować, co praktycznie uniemożliwia oszustwo czy manipulacje. 

Jedna prawda dla wszystkich w łańcuchu bloków

Kolejnym istotnym problemem dotychczasowego systemu, jest przepełnienie interesariuszami.  Nikłe zaufanie pomiędzy nimi wpływa na niedokładność i fragmentaryczność informacji.

Brakuje jednolitych dokumentów dla wielu zainteresowanych stron. Prowadzi to do nadmiarowości danych, oszustw, braku bezpieczeństwa i przejrzystości w systemie zarządzania gruntami. Co więcej, klient, zmuszony przejść tę samą procedurę wiele razy, często zniechęca się już na starcie. Potrzebę poprawy tej sytuacji RICS podkreślał we wnioskach ze swoich badań dotyczących sposobów w jaki główni gracze pozyskują i wykorzystują dane dotyczące rynku.

Dlatego standaryzacja dokumentów może okazać się kluczowa dla branży nieruchomości. Stworzenie zdecentralizowanej bazy tytułów znacząco nas do niej przybliża. Dlatego stanowi cel tak wielu firm, w tym założonej w 2017 Propy. Jej platforma oparta jest o technologię księgi bloków, która zapisuje wszystkie dane w sieci miliona węzłów. Dzięki czemu interesariusze mają dostęp do jednakowych kopii informacji, których zgodność weryfikowana jest w czasie rzeczywistym przez oprogramowanie zainstalowane na wszystkich urządzeniach. 

W takim modelu zaufanie nie jest więcej potrzebne do płynnej wymiany informacji, gdyż to system sam wymusza rzetelność na swoich użytkownikach. Nie wymaga on przy tym odgórnej kontroli, co pozytywnie wpływa na jego niezawisłość i szybkość przetwarzania danych. 

To i podobne rozwiązania razem z badaniami IREDEC (International Real Estate Data Exchange Council), które skupiają się na określeniu podstawowego zestawu danych i standardów koniecznych do zajścia procesów związanych z nieruchomościami, dają obiecującą perspektywę zmian w najbliższej przyszłości.

Co-owning to demokratyzacja rynku

Obecnie jedną z największych przeszkód, jakie stawia przed początkującym inwestorem rynek nieruchomości, jest wysoka próg wejścia. Istotnym ułatwieniem w tej kwestii mogą okazać się rozwiązania takie jak crowd-owning. Skoro nie stać mnie na samodzielny zakup, czemu nie dokonać go w grupie? Umożliwić mają to spółki takie jak BitOfProperty, dzielące aktywa na części, które zakupywane są oddzielnie. Proces ten oparty jest o tokenizację -– tworzenie wirtualnych odpowiedników realnych środków, będącą prawdopodobnie jednym z najbardziej rewolucyjnych zastosowań blockchain w branży. Inwestor zamiast całej nieruchomości, może nabyć poszczególne tokeny stanowiące ekwiwalent jedynie jej części. Otwiera to rynek na posiadaczy mniejszego kapitału, dotychczas pozbawionych możliwości inwestycji.

Tokenizacja w praktyce

Przedwojenne wille na warszawskim Żoliborzu osiągają ceny transakcyjne na poziomie 2,5 miliona zł, co znacząco wykracza poza możliwości kapitałowe przeciętnego nabywcy. Załóżmy jednak, że sprzedawca tokenizuje dom. Następnie pięć osób nabywa po jednym tokenie o wartości 500 000 zł. Taka kwota znajduje się w zasięgu zdecydowanie większej grupy potencjalnych inwestorów. Całą piątkę wiązałaby umowa oparta o tzw. smart contracts, stanowiące samodzielnie funkcjonujące w przestrzeni cyfrowej więzi prawne, które egzekwują się same i są praktycznie niemożliwe do oszukania.

W tym konkretnym przypadku smart contract z wieloma podpisami zapewni, że każda decyzja dotycząca domu zostanie uzgodniona przez większość właścicieli. Dzięki jego specyfikacji umowa nie będzie wymagała żadnego nadzoru, aby zmusić strony do jej przestrzegania.

Wzrost płynności na rynku

Dzięki tokenizacji rynek nieruchomości przestanie być postrzegany jako „plac zabaw” dla najbogatszych. Nastąpi jego swoista demokratyzacja. Ale to nie jedyne plusy.

Tokeny mogłyby stanowić rodzaj kryptośrodków, którymi można niezależnie handlować za pośrednictwem przeznaczonych do tego platform. Ograniczyłoby to powszechny problem ze znalezieniem nabywcy - zamiast sprzedawać całą nieruchomość, właściciel sprzedawałby tylko ekwiwalent jej części, negocjując cenę pojedynczego tokena. Pozwoliłoby to na znaczne upłynnienie handlu nieruchomościami. 

Blockchain na Rynku Nieruchomości - Przejrzysty Wynajem

Blockchain ułatwia także proces ich wynajmu. Możliwe jest stworzenie witryny, która w zdecentralizowanej sieci gromadzi informacje zarówno o mieszkaniach, jak i potencjalnych najemcach (zobowiązani wprowadzić do systemu dane takie jak bieżące zatrudnienie czy dokumenty świadczące o zdolności kredytowej). Ułatwia to cały proces dla obydwu stron – najemca wszystkie dane otrzymuje z jednego źródła, a właściciel zyskuje pewność co do jego rzetelności. Taki model zyskiwałby szczególną przewagę przy dużej liczebności chętnych na jeden obiekt. Wynajmujący mógłby porównać ze sobą aplikacje każdego z nich i wybrać tego najbardziej rzetelnego lub skłonnego zapłacić najwięcej. 

Przykładem takiego funkcjonującego rozwiązania jest Rantberry, umożliwiające długoterminowy wynajem nieruchomości na terenie ponad 50 krajów, w tym i Polski. Ciekawymi wydają się też być działania prowadzone przez The Bee Token, mające na celu implikację wspomnianej tokenizacji w ruch home sharingu, znanego m.in. z Airbnb.

Smart contract to szereg nowych możliwości

To właśnie wspomniane wcześniej smart contracts mogą przynieść widoczne zmiany w branży nieruchomości. Wdrażanie inteligentnych kontraktów opartych na blockchainie może zautomatyzować najbardziej żmudne i złożone procedury. 

 Źródło: opracowanie własne

Przykładem ich zastosowania mogą być zautomatyzowane umowy najmu, które oprócz zabezpieczania interesów obydwu stron będą kontrolować przestrzegania zawartych w sobie warunków, jak choćby comiesięczne potrącanie z konta najemcy czynszu. Uprości to cały proces i ograniczy udział osób trzecich, a co za tym idzie, koszty. 

Podobne rodzaje umów moglibyśmy zawierać z bankami, czy organami rozliczającymi tytuły gruntów.

Podsumowanie

Mniejsi i więksi inwestorzy, właściciele wynajmowanych mieszkań, agencje nieruchomości, a nawet instytucje państwowe - wszyscy oni mogą usprawnić swoje działania dzięki zastosowaniu technologii Blockchain. Ewidencja gruntów przechowywana w rozproszonej bazie danych, identyczne rekordy dla wielu interesariuszy, tokenizacja wartości nieruchomości to nie pieśń przyszłości ale realne rozwiązania, które już dziś wprowadzane są w życie.

“Musisz zacząć myśleć o blockchainie jako o nowym narzędziu. Jest to nowa sieć do przesyłania aktywów, wartości.”

William Mougayar, autor The Business Blockchain : Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology

Jeszcze trzydzieści lat temu dane przechowywano na dyskietkach, które strony zmuszone były przynosić na spotkania, aby umożliwić jakąkolwiek wymianę informacji. Internet bez wątpienia zrewolucjonizował rynek nieruchomości. Czy zyskujący coraz większą popularność w firmach i urzędach Blockchain także ma taką szansę? Czas pokaże, ale jak na razie wykazuje ku temu duży potencjał. 

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

NFT i Gaming: Chainlink

Karolina

09 lut 2024
NFT i Gaming: Chainlink

Chainlink, zdecentralizowana sieć oracli, odgrywa kluczową rolę w łączeniu smart contraktów blockchain z danymi ze świata rzeczywistego. Jego znaczenie dla gier i NFT jest ogromne, szczególnie przez jego Funkcję Weryfikowalnej Losowości (VRF). VRF Chainlinka wprowadza nowy poziom integralności i uczciwości do procesu generowania przedmiotów w grze i NFT, zapewniając, że rzadkość i unikalność tych zasobów są naprawdę losowe i odporne na manipulacje.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Zrozumienie NFT w Grach

Wyjaśnienie NFT i Ich Unikalnych Właściwości

NFT, czyli Tokeny Niewymienialne, reprezentują unikalnie identyfikowalne aktywa, które są weryfikowane na blockchainie. NFT są odrębne, każdy token ma unikalny zestaw atrybutów i wartości. Ta unikalność i możliwość bezpiecznego udowodnienia własności sprawiają, że NFT są szczególnie atrakcyjne dla przemysłu gier, gdzie mogą reprezentować wszystko, od przedmiotów w grze i kolekcjonerskich po postacie i wirtualne ziemie.

Znaczenie NFT w Grach dla Tworzenia Rzadkich i Unikalnych Przedmiotów w Grze

W grach, NFT przynoszą nowe możliwości zarówno dla graczy, jak i deweloperów. Gracze zyskują prawdziwą własność aktywów w grze, umożliwiając handel, sprzedaż lub użytkowanie na różnych grach i platformach. Deweloperzy znajdują nowe ścieżki w projektowaniu gier, angażowaniu i monetyzacji. Tworzenie rzadkich i unikalnych przedmiotów NFT zwiększa doświadczenie w grze, buduje społeczność i pozwala graczom zyskiwać realną wartość z rozgrywki.

Rola Chainlinka w Zwiększaniu Rzadkości i Wartości NFT

Przegląd Funkcji Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) i Jej Znaczenie

VRF Chainlinka rewolucjonizuje blockchain z bezpieczną, weryfikowalną losowością, kluczową dla gier i tworzenia NFT. Wygenerowana losowość jest weryfikowalna przez blockchain, co pozwala na niezależne audyty potwierdzające jej uczciwość i brak zewnętrznego wpływu.

Jak Chainlink VRF Zapewnia Sprawiedliwe Tworzenie Rzadkich NFT

Dla przemysłu gier, Chainlink VRF zapewnia sprawiedliwe i przejrzyste tworzenie NFT. Pomaga określić atrybuty i rzadkość nowych NFT, takich jak skórki postaci czy broń, gwarantując równą szansę dla graczy na zdobycie rzadkich przedmiotów. To buduje zaufanie w społeczności graczy i zwiększa wartość NFT, ponieważ gracze ufają uczciwości zdobywania przedmiotów.

Chainlink VRF: Rewolucjonizując Losowość w Grach

Funkcja Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) wyłoniła się jako technologia narożna dla aplikacji opartych na blockchainie, szczególnie w sektorze gier, gdzie losowość odgrywa krytyczną rolę w różnych aspektach, od tworzenia postaci po dynamikę w grze i dystrybucję nagród.

Szczegółowe Wyjaśnienie Co to Jest Chainlink VRF i Jak Działa

Chainlink VRF łączy dane bloku, które są jeszcze nieznane, gdy żądanie jest składane, z wcześniej zadeklarowanym prywatnym kluczem węzła oracle, aby wygenerować zarówno losową liczbę, jak i kryptograficzny dowód. Kontrakt inteligentny VRF akceptuje wejście losowej liczby tylko jeśli posiada ważny kryptograficzny dowód, a kryptograficzny dowód może być wygenerowany tylko jeśli proces VRF jest odporny na manipulacje. To zapewnia, że losowość jest dowodliwa i niezmanipulowana, przynosząc uczciwość i przejrzystość na czoło aplikacji cyfrowej losowości.

Przykłady Aplikacji w Grach Wykorzystujących Chainlink VRF dla Losowości

Studia przypadków:

 • Aavegotchi. Ta gra blockchainowa integruje Chainlink VRF do tworzenia rzadkich NFT nazywanych "Aavegotchis", każdy z losowo wybranymi atrybutami, gdy gracz otwiera Portal. Ten proces zapewnia rzadkość i unikalność każdego Aavegotchi, czyniąc grę bardziej angażującą i aktywa bardziej wartościowe.
 • Ether Legends. Ta cyfrowa gra kolekcjonerska kart wykorzystuje Chainlink VRF do dystrybucji rzadkich nagród NFT opartych na krypto dla graczy. Losowość zapewnia uczciwość w przyznawaniu tych nagród, czyniąc konkurencje bardziej ekscytującymi i satysfakcjonującymi.
 • Axie Infinity. Znana ze swojego żywego cyfrowego uniwersum zwierzątek, Axie Infinity używa Chainlink VRF do generowania losowych cech dla Origin Axies. Ta losowość dodaje warstwę nieprzewidywalności i uczciwości do mechanik hodowli i walki w grze.

Dynamiczne NFT

Dynamic NFTs reprezentują przełomową zmianę w krajobrazie NFT, oferując aktywa, które mogą ewoluować w czasie na podstawie rzeczywistych wydarzeń, osiągnięć gracza lub innych kryteriów.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Dynamic NFT"

Wprowadzenie do Dynamicznych NFT i Ich Ewoluującej Natury

W przeciwieństwie do tradycyjnych NFT, które są statyczne i niezmienne, dynamiczne NFT mogą zmieniać rzadkość, wygląd lub użyteczność. Jest to możliwe dzięki kontraktom inteligentnym, które mogą aktualizować atrybuty NFT w odpowiedzi na zewnętrzne dane wejściowe lub zdarzenia na łańcuchu, ułatwione przez oracle, takie jak Chainlink.

Przykłady Dynamicznych NFT w Sporcie:

 • Gwiazda MLB, Trey Mancini i nowicjusz NBA, LaMelo Ball, obaj wprowadzili dynamiczne NFT, które zmieniają się w oparciu o rzeczywiste występy i osiągnięcia. Te NFT nie tylko służą jako cyfrowe kolekcjonerskie, ale także jako żywe rejestry karier sportowców, angażując fanów w nowy i interaktywny sposób.

GameFi i Chainlink

Fuzja zdecentralizowanych finansów (DeFi) i gier, znana jako GameFi, tworzy nową dziedzinę, gdzie gracze mogą zarabiać realne nagrody ekonomiczne poprzez rozgrywkę.

Eksploracja Przecięcia Gry i DeFi (GameFi)

Chainlink wspiera rozwijający się ekosystem gier na kilka sposobów. Zapewnia niezawodne źródła danych do zarządzania ekonomią w grze. Oferuje również bezpieczne generowanie liczb losowych, aby zapewnić uczciwą rozgrywkę. Ponadto, Chainlink automatyzuje wykonanie kontraktów inteligentnych, usprawniając zdecentralizowane operacje w grach.

No-Loss Savings Games

Znaczącą innowacją DeFi w grach są gry oszczędnościowe bez straty. Te gry łączą rozrywkę z możliwościami wzrostu finansowego.

PoolTogether

PoolTogether jest platformą, która ilustruje ten koncept. Wykorzystuje Chainlink VRF do losowego wyboru zwycięzców w swojej grze oszczędnościowej bez strat. W tej grze, użytkownicy grupują swoje fundusze, aby zbiorowo zarabiać odsetki. Jeden szczęśliwy uczestnik wygrywa zgromadzone odsetki. Tymczasem wszyscy inni gracze otrzymują z powrotem swoje początkowe depozyty. Bezpieczna losowość Chainlinka napędza ten model, promując przejrzystość i uczciwość. To zachęca do szerszego uczestnictwa.

Chainlink w Zakładach Sportowych i Esportowych

Technologia blockchain poprawia zakłady sportowe i esportowe dzięki przejrzystości i uczciwości, dzięki zdecentralizowanym oracle, takim jak Chainlink. Te oracle bezpiecznie przenoszą dane ze świata rzeczywistego do blockchaina, niezbędne do rozstrzygania zakładów na rzeczywiste wyniki gier.

Key Takeaways

 • Wpływ Chainlinka na Gry i NFT: Technologia Chainlinka, szczególnie jego Funkcja Weryfikowalnej Losowości (VRF) i usługi oracle, znacząco wpłynęły na sektor gier i NFT, zapewniając uczciwość, przejrzystość i zaufanie w cyfrowej losowości i integracji danych ze świata rzeczywistego.
 • Potencjalna Przyszłość Chainlinka w Przemyśle Gier: Potencjał Chainlinka do rewolucjonizowania przemysłu gier sięga obszarów takich jak dynamiczne NFT, GameFi i zastosowania zdecentralizowanych finansów w ekosystemach gier.

Podsumowanie

Transformacyjny potencjał technologii Chainlinka w grach i powiązanych sektorach, takich jak NFT i zakłady, jest głęboki. Umożliwiając uczciwą i przejrzystą losowość, weryfikowalną integrację danych ze świata rzeczywistego i dynamiczne możliwości aktywów, Chainlink nie tylko ulepsza istniejące ekosystemy gier i zakładów, ale również toruje drogę dla całkowicie nowych paradygmatów gier. W miarę ewolucji krajobrazu gier blockchainowych i NFT, wkład Chainlinka jest podstawą do jego wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Chainlink vs Polkadot

Karolina

08 lut 2024
Chainlink vs Polkadot

Chainlink ma na celu bezpieczne zmostkowanie przepaści między blockchainami a danymi z realnego świata za pomocą swojej Zdecentralizowanej Sieci Oracle. Z kolei Polkadot koncentruje się na umożliwieniu różnym blockchainom przesyłania wiadomości i wartości bez zaufania, poprawiając interoperacyjność. Ten artykuł zagłębia się w różnice między Chainlink a Polkadot, rozważając ich cele, technologie i potencjalny wpływ, jaki mają na ekosystem blockchain.

Chainlink to zdecentralizowana sieć oracle zaprojektowana do dostarczania danych zewnętrznych do smart kontraktów na dowolnym blockchainie. Rozpoznając ograniczenie, że smart kontrakty nie mogą natywnie uzyskać dostępu do danych zewnętrznych, Chainlink oferuje rozwiązanie, działając jako niezawodny most. Oracle w sieci Chainlink zbierają i weryfikują dane zewnętrzne z różnych źródeł, zapewniając integralność danych przed ich wprowadzeniem do smart kontraktów. Ten mechanizm umożliwia wykonanie smart kontraktów na podstawie wydarzeń z realnego świata, danych i informacji z API, co jest kluczowe dla rozwoju dynamicznych i reagujących aplikacji blockchain. Kluczowe cechy Chainlink obejmują:

 • Zdecentralizowanie. Zapewnienie integralności danych i zmniejszenie zależności od jakiegokolwiek pojedynczego punktu awarii poprzez wykorzystanie sieci niezależnych operatorów węzłów.
 • Bezpieczeństwo. Zaawansowane techniki kryptograficzne i solidny system reputacji chronią sieć przed manipulacją i zapewniają niezawodność danych.
 • Elastyczność. Kompatybilność z dowolnym blockchainem umożliwia płynną integrację w różnorodnych ekosystemach.

Zastosowania Chainlink obejmują finanse, ubezpieczenia, gry i wiele innych sektorów, gdzie dostęp do dokładnych i aktualnych danych zewnętrznych jest kluczowy.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Co to jest Polkadot?

Polkadot ułatwia międzyłańcuchowy transfer dowolnego typu danych lub aktywów, nie tylko tokenów, umożliwiając tym samym interoperacyjność między blockchainami. Składa się z głównej sieci nazywanej Łańcuchem Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainów, które są indywidualnymi blockchainami połączonymi z i zabezpieczonymi przez Łańcuch Sztafetowy. Ta unikalna architektura pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności, ponieważ każdy parachain może być dostosowany do konkretnych przypadków użycia lub obciążeń, korzystając jednocześnie ze wspólnej ochrony Łańcucha Sztafetowego.

Kluczowe cechy Polkadot obejmują:

 • Interoperacyjność. Umożliwia różnym blockchainom komunikację i transfer danych lub aktywów w środowisku bez zaufania, otwierając drogę do aplikacji i usług międzyłańcuchowych.
 • Skalowalność. Parachainy działają równolegle, co pozwala na znaczne ulepszenia skalowalności w porównaniu do tradycyjnych architektur blockchain.
 • Ochrona. Parachainy dzielą model bezpieczeństwa Łańcucha Sztafetowego, zapewniając, że korzystają z mechanizmu zbiorowego bezpieczeństwa, zamiast musieć tworzyć własny.

Wizją stojącą za Polkadot jest stworzenie w pełni interoperacyjnej i skalowalnej sieci blockchainów, ułatwiającej płynną wymianę informacji i transakcji między dotychczas izolowanymi sieciami. To podejście nie tylko zwiększa efektywność i skalowalność, ale także zachęca do innowacji, pozwalając programistom skupić się na budowaniu specjalistycznych rozwiązań na parachainach.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Polkadot – Blockchain to change the rules of the game?"

Cel

Chainlink koncentruje się na zwiększaniu funkcjonalności smart kontraktów poprzez zapewnienie im dostępu do rzeczywistych danych. Osiąga się to poprzez zdecentralizowaną sieć wyroczni, która zapewnia, że dane, na których opierają się smart kontrakty, są dokładne i wiarygodne. Celem Chainlink jest wypełnienie luki między światem on-chain i off-chain, umożliwiając smart kontraktom bezpieczną interakcję z zewnętrznymi źródłami danych, internetowymi interfejsami API i tradycyjnymi systemami płatności bankowych.

Z kolei Polkadot rozwiązuje problem interoperacyjności i skalowalności blockchain. Jego unikalna struktura multi-chain pozwala różnym blockchainom komunikować się i dzielić informacjami bez poświęcania ich suwerenności. Umożliwiając transfer danych i wartości pomiędzy wcześniej niekompatybilnymi sieciami, Polkadot dąży do stworzenia sieci połączonych blockchainów, ułatwiając nowy poziom interoperacyjności i skalowalności.

Technologia i Infrastruktura

Infrastruktura Chainlink opiera się na jej zdecentralizowanej sieci oracle, które niezależnie zbierają, weryfikują i dostarczają dane zewnętrzne do inteligentnych kontraktów na blockchainie. Ta konfiguracja zapewnia, że dane są nie tylko dokładne, ale także odporne na manipulacje, tworząc bezpieczne i godne zaufania środowisko dla działania smart kontraktów.

Architektura Polkadot opiera się na centralnym Łańcuchu Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainach (łańcuchach równoległych). Łańcuch Sztafetowy odpowiada za wspólne bezpieczeństwo, konsensus i interoperacyjność sieci, podczas gdy parachainy to indywidualne blockchainy, które mogą posiadać własne tokeny i być optymalizowane pod kątem konkretnych przypadków użycia. Ta konstrukcja pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności w całej sieci Polkadot.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Developing Blockchain Interoperability Solutions with Cosmos and Polkadot"

Oracle Chainlink są kluczowe dla każdej aplikacji, która wymaga danych z realnego świata do uruchomienia smart kontraktu. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, platform finansowych zdecentralizowanych (DeFi), które potrzebują aktualnych danych o cenach, kontraktów ubezpieczeniowych zależnych od wydarzeń w realnym świecie oraz platform do gier, które wykorzystują zewnętrzne dane do mechanik w grze.

Polkadot skupia się na umożliwieniu różnym blockchainom płynnej współpracy. Jego przypadki użycia są szerokie i obejmują międzyłańcuchowe transfery danych lub aktywów, interoperacyjne aplikacje, które mogą działać na wielu blockchainach, oraz tworzenie nowych typów usług, które wykorzystują moc różnych sieci bez ograniczeń związanych ze słabościami jakiegokolwiek pojedynczego łańcucha.

FeatureChainlinkPolkadot
SecuritySecures data pipeline with decentralized oracles and cryptographic proofs.Shared security model through the Relay Chain, benefiting all parachains.
ScalabilityEnhances application scalability by off-chain data interaction.Handles high transaction volumes with parallel processing of parachains.
GovernanceDecentralized governance involving community, node operators, and Chainlink team.On-chain governance model allowing token holder proposals and voting.
AdoptionWidespread in DeFi and various industries for real-time data needs.Adopted for diverse use cases across its growing number of parachains.
EcosystemComprises independent node operators, data providers, and developers.Includes projects developing on parachains, infrastructure providers, and a supportive community.
Chainlink vs Polkadot

Bezpieczeństwo

 • Chainlink kładzie nacisk na zabezpieczenie potoku danych pomiędzy zewnętrznymi źródłami danych a smart kontraktami blockchain. Wykorzystuje zdecentralizowaną sieć wyroczni, aby zapobiec pojedynczym punktom awarii i zapewnić integralność danych.
 • Polkadot koncentruje się na bezpieczeństwie swojej wielołańcuchowej architektury poprzez współdzielone zabezpieczenia. Oznacza to, że wszystkie parachainy korzystają ze zbiorowego bezpieczeństwa sieci Polkadot, zapewnianego przez Relay Chain. Ten wspólny model bezpieczeństwa zapewnia, że poszczególne łańcuchy bloków nie muszą ustanawiać własnych środków bezpieczeństwa, które mogą wymagać dużych zasobów i być mniej skuteczne.

Skalowalność

 • Chainlink sprawia, że smart kontrakty stają się inteligentniejsze. Łączy je ze światem rzeczywistym bez spowalniania ich działania. Oznacza to, że bardziej złożone aplikacje mogą działać płynnie.
 • Polkadot używa wielu łańcuchów jednocześnie. To tak, jakby otworzyć więcej pasów na autostradzie. Pozwala to na szybki przepływ większej ilości danych. Każdy łańcuch wykonuje swoją część, zapewniając szybkość działania.

Zarządzanie

 • W Chainlink decyzje podejmowane są przez wiele osób. Społeczność, osoby zarządzające węzłami i zespół Chainlink mają głos. W ten sposób zmiany przynoszą korzyści wszystkim.
 • Zarządzanie Polkadot jest praktyczne. Posiadacze tokenów głosują nad propozycjami. Bezpośrednio kształtują przyszłość Polkadot. To demokracja w działaniu, zapewniająca, że sieć ewoluuje jako prawdziwa społeczność.

Chainlink and Polkadot are at the forefront of blockchain innovation, each serving distinct yet complementary roles. Chainlink's secure data integration expands the utility of smart contracts, while Polkadot's focus on interoperability and scalability fosters a more connected blockchain ecosystem. Their unique approaches contribute significantly to the blockchain community, driving growth and attracting a wide range of stakeholders.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem Chainlink lub innych rozwiązań opartych na blockchain w swoim projekcie, skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com.