Team augmentation model- dlaczego jest ważny dla Twojego biznesu?

Paulina Lewandowska

07 mar 2023
Team augmentation model- dlaczego jest ważny dla Twojego biznesu?

Czym jest model team augmentation?

Termin "team augmentation" opisuje technikę dodawania zewnętrznych ekspertów do wewnętrznego zespołu organizacji w celu jego wzmocnienia i wsparcia. Ten zewnętrzny talent może składać się z osób lub grup o określonych umiejętnościach, know-how lub doświadczeniu w danej dziedzinie, lub może wiązać się z zawieraniem umów z partnerami zewnętrznymi na obsługę całości projektów lub operacji firmy. Celem powiększania zespołu jest zapewnienie nowego punktu widzenia i dostępu do specjalistycznego doświadczenia, które może nie być dostępne w istniejącym zespole firmy, a wszystko to przy wsparciu organizacji w realizacji projektów i osiąganiu jej celów w sposób bardziej udany i efektywny.

Kiedy team augmentation jest dobrym pomysłem?

Szereg okoliczności przemawia za modelem team augmentation. Dla firm, które muszą się szybko rozwijać lub mają mało zasobów, może to być pomocne, ponieważ umożliwia dostęp do talentów z zewnątrz bez podejmowania długoterminowych zobowiązań dotyczących zatrudnienia lub inwestycji. Firmy, które muszą ukończyć konkretny projekt lub działanie wymagające specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, których brakuje ich obecnemu zespołowi, również mogą skorzystać z powiększania zespołu. Dodatkowo, powiększenie zespołu może dać firmie dostęp do świeżych punktów widzenia i koncepcji, które mogą wspierać innowacje i pomagać w utrzymaniu konkurencyjności w swojej dziedzinie. W końcu, powiększanie zespołu może być mądrym posunięciem dla każdej firmy, która chce wykorzystać wiedzę partnerów zewnętrznych, aby pomóc jej w szybszym i skuteczniejszym osiągnięciu celów.

Kiedy organizacja musi szybko zwiększyć skalę lub ma ograniczone zasoby.

Korzystając z modelu team augmentation, firmy mogą szybko powiększyć swoje zespoły o doświadczone osoby bez podejmowania długoterminowych zobowiązań dotyczących zatrudnienia lub wydawania pieniędzy na nowych pracowników. Na przykład, jeśli firma niespodziewanie pozyska duży projekt lub klienta, może nie być w stanie ukończyć pracy z obecnym zespołem. Mogą one szybko i skutecznie budować swoje zasoby, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, dodając do swojego teamu talenty z zewnątrz.

Gdy dany projekt lub działanie wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, których obecny zespół nie posiada.

Organizacja może czasami potrzebować ukończyć zadanie lub projekt, który wymaga specyficznej wiedzy lub umiejętności, których nie posiada jej obecny zespół. Na przykład, firma może potrzebować opracować nowy program lub wprowadzić nową platformę technologiczną, ale jej obecny personel może nie mieć do tego kwalifikacji. W takiej sytuacji, rozszerzenie zespołu może pomóc firmie w sprowadzeniu zewnętrznych profesjonalistów, którzy zaoferują niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby skutecznie zakończyć projekt.

Kiedy firma chce uzyskać dostęp do talentów z zewnątrz bez podejmowania długoterminowego zatrudnienia lub zobowiązań finansowych.

Korporacja może być zmuszona do dokonania dużej inwestycji czasowej i finansowej w zatrudnianie pracowników w pełnym wymiarze godzin. Firmy mogą pozyskiwać talenty zewnętrzne poprzez powiększanie zespołu bez podejmowania długoterminowych zobowiązań rekrutacyjnych lub inwestycyjnych. Bez długoterminowych zobowiązań związanych z zatrudnianiem pracowników w pełnym wymiarze godzin, firmy mogą łączyć się z profesjonalistami do realizacji specjalistycznych projektów lub zadań poprzez współpracę z zewnętrznymi partnerami lub freelancerami, płacąc jedynie za wykonaną pracę. Ta strategia jest szczególnie pomocna dla mniejszych firm lub startupów, którym może brakować funduszy na zatrudnienie personelu w pełnym wymiarze godzin.

Kiedy organizacja stara się wprowadzać innowacje i pozostać konkurencyjną poprzez wprowadzanie świeżych punktów widzenia i pomysłów.

Model team augmentation może dać firmom użyteczną szansę na włączenie świeżych punktów widzenia i koncepcji od zewnętrznych specjalistów. Poprzez wprowadzenie firm do świeżych perspektyw i metod działania, strategia ta może pomóc im w wprowadzaniu innowacji i utrzymaniu konkurencyjności w swoim sektorze. Partnerzy zewnętrzni mogą mieć doświadczenie w stosowaniu różnych technologii, instrumentów lub strategii, których organizacja jeszcze nie brała pod uwagę, co może zaowocować innowacjami w tworzeniu produktów lub świadczeniu usług.

Kiedy obecny personel jest przepracowany i potrzebuje więcej pomocy, aby dotrzymać terminów lub ukończyć projekty.

Firmy mogą odkryć, że ich obecna załoga jest przeciążona i wymaga większej pomocy, aby dotrzymać terminów lub ukończyć zadania. W takiej sytuacji, team augmentation może zaoferować dodatkowe zasoby, aby pomóc obecnemu zespołowi w szybszym i bardziej efektywnym wykonywaniu pracy. Dzięki dzieleniu części zadań z innymi osobami, obecni członkowie zespołu doświadczą mniejszego stresu i wypalenia.

Kiedy firma chce zatrudnić zewnętrznych ekspertów, aby obniżyć szansę na niepowodzenie projektu.

Organizacje mogą zmniejszyć ryzyko niepowodzenia projektu poprzez skorzystanie z pomocy zewnętrznych specjalistów. Partnerzy zewnętrzni mogą mieć wcześniejsze doświadczenia w pracy nad podobnymi projektami i mogą zaoferować wnikliwe informacje na temat potencjalnych zagrożeń i przeszkód, o których firma mogła nie pomyśleć. Prawdopodobieństwo powodzenia projektu może być zwiększone dzięki zastosowaniu tej strategii, która pomoże organizacji wykryć i poradzić sobie z możliwymi problemami, zanim się one zmaterializują.

Wyzwania związane z modelem team augmentation

Rozbudowa zespołu, czyli sprowadzenie zewnętrznych specjalistów w celu wsparcia obecnego zespołu organizacji, może przysporzyć wielu trudności. Należą do nich efektywna komunikacja, koordynacja wysiłków zespołów wewnętrznych i zewnętrznych, skuteczne przekazywanie informacji, dopasowanie kulturowe oraz odpowiedzialność. Członkowie zespołu zewnętrznego muszą również zostać zintegrowani z istniejącym zespołem. Organizacje mogą podjąć szereg działań, aby zmniejszyć te trudności, w tym ustalić jasne cele i oczekiwania, dobre kanały komunikacji, regularne szkolenia i sesje informacji zwrotnej oraz upewnić się, że wszyscy w zespole są świadomi kultury i wartości firmy. Powiększanie zespołu może być skuteczną strategią dla firm w celu zwiększenia ich obecnych możliwości i zapewnić pozytywne wyniki, jeśli zostanie przeprowadzone prawidłowo.

Wnioski

Organizacje mogą zwiększyć swoje umiejętności, sprowadzając zewnętrznych specjalistów poprzez powiększanie zespołu. Może to skutkować większą innowacyjnością, szybszym wejściem na rynek i mniejszym ryzykiem. Jednak może to również wiązać się z trudnościami, takimi jak włączenie członków zespołu z zewnątrz i zapewnienie jasnej komunikacji. Organizacje muszą określić jasne oczekiwania, zaoferować skuteczne środki komunikacji i zagwarantować odpowiedzialność, jeśli chcą się rozwijać. W ten sposób mogą wykorzystać siłę ekspertyz zewnętrznych do realizacji swoich celów strategicznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak augmentacja zespołu przez Nextrope może wesprzeć rozwój Twojego projektu, kliknij tutaj!

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Karolina

02 paź 2023
Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Sfera blockchain i kryptowalut jest świadkiem nieustającej fali innowacji. Wśród tych postępów, rozwiązania skalowania warstwy 2 okazały się być przełomowe, szczególnie dla Ethereum. Jednym z takich rozwiązań warstwy 2, które przyciągnęło ogromną uwagę, jest Arbitrum. Dzięki swojej zdolności do ułatwiania skalowalnych inteligentnych kontraktów, stało się ono hotspotem dla nowatorskich projektów kryptowalutowych. W tym artykule omówimy 5 najlepszych projektów kryptowalutowych na Arbitrum w 2023 r., które kształtują przyszłość zdecentralizowanego świata.

Dlaczego projekty na Arbitrum?

Zanim zagłębimy się w listę, ważne jest, aby zrozumieć, co sprawia, że Arbitrum jest atrakcyjną platformą dla programistów i innowatorów.

Skalowalność. Arbitrum znacznie zwiększa przepustowość sieci Ethereum. Pozwala to projektom działać wydajniej i obsługiwać większe wolumeny transakcji.

Kompatybilność. Oferuje płynną kompatybilność z Ethereum, co oznacza, że programiści mogą korzystać z istniejących narzędzi i aplikacji bez większych modyfikacji.

Bezpieczeństwo. Dziedzicząc model bezpieczeństwa Ethereum, Arbitrum zapewnia, że projekty na nim zbudowane są tak samo bezpieczne, jak te na samym Ethereum.

Obniżone opłaty za gaz. Użytkownicy i deweloperzy mogą czerpać korzyści ze zmniejszonych kosztów transakcji, dzięki czemu wdrażanie i interakcja z aplikacjami są bardziej opłacalne.

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Podczas odkrywania świata Arbitrum, niektóre projekty wyraźnie wybiły się ponad resztę. Niezależnie od tego, czy chodzi o innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie użytkowników czy czystą użyteczność, są to nazwy, które nadają ton przyszłości.

GMX

GMX jest zdecentralizowaną, wieczystą giełdą, która jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Arbitrum. Umożliwia ona bezproblemowy handel on-chain dla kilkunastu tokenów, takich jak BTC, ETH, AVAX i UNI. Dzięki błyskawicznemu wzrostowi, GMX jest obecnie najczęściej używaną giełdą DeFi na Arbitrum.

ZyberSwap (ZYB)

Zbudowany na blockchainie Arbitrum, ZyberSwap jest zdecentralizowaną giełdą (DEX), która posiada automatycznego animatora rynku (AMM) i oferuje niskie opłaty za wymianę aktywów kryptograficznych. Jest znana z zapewniania jednych z najbardziej kuszących nagród w całej sieci Arbitrum za staking i yield farming, co czyni ją popularnym wyborem wśród użytkowników DeFi. Platforma jest w całości poświęcona decentralizacji i aktywnemu udziałowi społeczności, a wszystkie istotne zmiany są określane w drodze głosowania zarządczego.

Jeśli chodzi o dystrybucję tokenów, ZyberSwap zdecydował się na uczciwą strategię uruchamiania, aby zapewnić wszystkim użytkownikom równe szanse na uzyskanie tokenów. Ponadto platforma została poddana rygorystycznemu audytowi bezpieczeństwa i jest obsługiwana przez Solidproof. Ta relacja nie tylko zapewnia dostęp do ich wiedzy specjalistycznej, ale także korzysta z bezpłatnych procedur audytu i KYC dla nowych projektów. Podsumowując, ZyberSwap to bezpieczny i zorientowany na użytkownika DEX, który przeciera szlaki w szybko rozwijającym się ekosystemie Arbitrum.

VELA Exchange

Vela Exchange, wysokiej jakości zdecentralizowana giełda na Arbitrum, zapewnia profesjonalną platformę handlową obsługującą wiele kryptowalut. Platforma została stworzona przy użyciu Dexpools, zdecentralizowanego systemu handlu OTC opartego na puli płynności.

Wraz z niedawnym ogłoszeniem wersji Beta, Vela Exchange zyskała na popularności na Arbitrum, osiągając łączny wolumen transakcji w wysokości około 5 miliardów USD. Co imponujące, giełda przyczyniła się do ponad 10% aktywności Layer 2 w łańcuchu. Pokazuje to zaangażowanie i zaufanie społeczności do tej wieczystej wymiany.

Vela zapewnia giełdę, na której klienci mogą ustanawiać pozycje handlowe na aktywach syntetycznych z dźwignią do 100x. Platforma obejmuje stablecoina wspieranego przez USDC.

Camelot

Ze względu na skoncentrowane na ekosystemie i kierowane przez społeczność podejście do zdecentralizowanej wymiany (DEX) i zapewniania płynności, Camelot (GRAIL) jest jednym z najbardziej obiecujących projektów na Arbitrum w 2023 roku. Koncentrując się na komponowalności, Camelot oferuje wysoce wydajną i konfigurowalną platformę z dostosowanym podejściem. Camelot, bogaty w funkcje AMM, oferuje konfiguracje puli unikalnie dostosowane do konkretnych par handlowych. Wdrażając nowe podejście do płynności przy użyciu niezamiennych pozycji stakowanych, dodaje dodatkową warstwę do tradycyjnych tokenów LP i zapewnia więcej korzyści użytkownikom i protokołom.

Bezzezwoleniowy charakter Camelot umożliwia projektom bezpośrednie angażowanie się w protokół, bez konieczności zatwierdzania lub ingerencji ze strony zespołu. Zapewnia to pełną kontrolę nad motywowaniem i zarządzaniem płynnością. Podwójny system tokenów składający się z natywnego płynnego tokena GRAIL i niezbywalnego tokena zarządzania xGRAIL przyczynia się do solidnej kontroli nad przepływem podaży na rynku. Promują one długoterminową stabilność.

Radiant

Radiant Capital, platforma oparta na protokole pożyczkowym Arbitrum, ma na celu przekształcenie się w międzyłańcuchową platformę pożyczkową. Pozwoli to użytkownikom na interakcję z różnymi blockchainami podczas pożyczania i udzielania pożyczek na jednej platformie.

W każdej głównej sieci użytkownicy mogą deponować główne aktywa i pożyczać różnorodne aktywa obsługiwane przez wiele łańcuchów. Głównym celem Radiant jest konsolidacja rozdrobnionej płynności rozproszonej obecnie w 10 największych alternatywnych warstwach.

Obecnie posiadając najwyższy TVL na Arbitrum, Radiant Capital pozycjonuje się jako wiodąca platforma pożyczkowa.

Podsumowanie - Projekty na Arbitrum

Trajektoria wzrostu Arbitrum jest imponująca. Wraz z rosnącym ekosystemem projektów ustanawiających swoją obecność na tym rozwiązaniu warstwy 2, przyszłość wydaje się obiecująca. Wspomniane wyżej projekty to tylko wierzchołek góry lodowej, reprezentujący niewielki ułamek potencjału. Wraz z rozwojem sfery zdecentralizowanych rozwiązań, będą pojawiać się innowacje i możliwości na platformach takich jak Arbitrum.