Team augmentation model- dlaczego jest ważny dla Twojego biznesu?

Team augmentation model- dlaczego jest ważny dla Twojego biznesu?

7 marca

/

programowanie

Czym jest model team augmentation?

Termin "team augmentation" opisuje technikę dodawania zewnętrznych ekspertów do wewnętrznego zespołu organizacji w celu jego wzmocnienia i wsparcia. Ten zewnętrzny talent może składać się z osób lub grup o określonych umiejętnościach, know-how lub doświadczeniu w danej dziedzinie, lub może wiązać się z zawieraniem umów z partnerami zewnętrznymi na obsługę całości projektów lub operacji firmy. Celem powiększania zespołu jest zapewnienie nowego punktu widzenia i dostępu do specjalistycznego doświadczenia, które może nie być dostępne w istniejącym zespole firmy, a wszystko to przy wsparciu organizacji w realizacji projektów i osiąganiu jej celów w sposób bardziej udany i efektywny.

Kiedy team augmentation jest dobrym pomysłem?

Szereg okoliczności przemawia za modelem team augmentation. Dla firm, które muszą się szybko rozwijać lub mają mało zasobów, może to być pomocne, ponieważ umożliwia dostęp do talentów z zewnątrz bez podejmowania długoterminowych zobowiązań dotyczących zatrudnienia lub inwestycji. Firmy, które muszą ukończyć konkretny projekt lub działanie wymagające specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, których brakuje ich obecnemu zespołowi, również mogą skorzystać z powiększania zespołu. Dodatkowo, powiększenie zespołu może dać firmie dostęp do świeżych punktów widzenia i koncepcji, które mogą wspierać innowacje i pomagać w utrzymaniu konkurencyjności w swojej dziedzinie. W końcu, powiększanie zespołu może być mądrym posunięciem dla każdej firmy, która chce wykorzystać wiedzę partnerów zewnętrznych, aby pomóc jej w szybszym i skuteczniejszym osiągnięciu celów.

Kiedy organizacja musi szybko zwiększyć skalę lub ma ograniczone zasoby.

Korzystając z modelu team augmentation, firmy mogą szybko powiększyć swoje zespoły o doświadczone osoby bez podejmowania długoterminowych zobowiązań dotyczących zatrudnienia lub wydawania pieniędzy na nowych pracowników. Na przykład, jeśli firma niespodziewanie pozyska duży projekt lub klienta, może nie być w stanie ukończyć pracy z obecnym zespołem. Mogą one szybko i skutecznie budować swoje zasoby, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, dodając do swojego teamu talenty z zewnątrz.

Gdy dany projekt lub działanie wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, których obecny zespół nie posiada.

Organizacja może czasami potrzebować ukończyć zadanie lub projekt, który wymaga specyficznej wiedzy lub umiejętności, których nie posiada jej obecny zespół. Na przykład, firma może potrzebować opracować nowy program lub wprowadzić nową platformę technologiczną, ale jej obecny personel może nie mieć do tego kwalifikacji. W takiej sytuacji, rozszerzenie zespołu może pomóc firmie w sprowadzeniu zewnętrznych profesjonalistów, którzy zaoferują niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby skutecznie zakończyć projekt.

Kiedy firma chce uzyskać dostęp do talentów z zewnątrz bez podejmowania długoterminowego zatrudnienia lub zobowiązań finansowych.

Korporacja może być zmuszona do dokonania dużej inwestycji czasowej i finansowej w zatrudnianie pracowników w pełnym wymiarze godzin. Firmy mogą pozyskiwać talenty zewnętrzne poprzez powiększanie zespołu bez podejmowania długoterminowych zobowiązań rekrutacyjnych lub inwestycyjnych. Bez długoterminowych zobowiązań związanych z zatrudnianiem pracowników w pełnym wymiarze godzin, firmy mogą łączyć się z profesjonalistami do realizacji specjalistycznych projektów lub zadań poprzez współpracę z zewnętrznymi partnerami lub freelancerami, płacąc jedynie za wykonaną pracę. Ta strategia jest szczególnie pomocna dla mniejszych firm lub startupów, którym może brakować funduszy na zatrudnienie personelu w pełnym wymiarze godzin.

Kiedy organizacja stara się wprowadzać innowacje i pozostać konkurencyjną poprzez wprowadzanie świeżych punktów widzenia i pomysłów.

Model team augmentation może dać firmom użyteczną szansę na włączenie świeżych punktów widzenia i koncepcji od zewnętrznych specjalistów. Poprzez wprowadzenie firm do świeżych perspektyw i metod działania, strategia ta może pomóc im w wprowadzaniu innowacji i utrzymaniu konkurencyjności w swoim sektorze. Partnerzy zewnętrzni mogą mieć doświadczenie w stosowaniu różnych technologii, instrumentów lub strategii, których organizacja jeszcze nie brała pod uwagę, co może zaowocować innowacjami w tworzeniu produktów lub świadczeniu usług.

Kiedy obecny personel jest przepracowany i potrzebuje więcej pomocy, aby dotrzymać terminów lub ukończyć projekty.

Firmy mogą odkryć, że ich obecna załoga jest przeciążona i wymaga większej pomocy, aby dotrzymać terminów lub ukończyć zadania. W takiej sytuacji, team augmentation może zaoferować dodatkowe zasoby, aby pomóc obecnemu zespołowi w szybszym i bardziej efektywnym wykonywaniu pracy. Dzięki dzieleniu części zadań z innymi osobami, obecni członkowie zespołu doświadczą mniejszego stresu i wypalenia.

Kiedy firma chce zatrudnić zewnętrznych ekspertów, aby obniżyć szansę na niepowodzenie projektu.

Organizacje mogą zmniejszyć ryzyko niepowodzenia projektu poprzez skorzystanie z pomocy zewnętrznych specjalistów. Partnerzy zewnętrzni mogą mieć wcześniejsze doświadczenia w pracy nad podobnymi projektami i mogą zaoferować wnikliwe informacje na temat potencjalnych zagrożeń i przeszkód, o których firma mogła nie pomyśleć. Prawdopodobieństwo powodzenia projektu może być zwiększone dzięki zastosowaniu tej strategii, która pomoże organizacji wykryć i poradzić sobie z możliwymi problemami, zanim się one zmaterializują.

Wyzwania związane z modelem team augmentation

Rozbudowa zespołu, czyli sprowadzenie zewnętrznych specjalistów w celu wsparcia obecnego zespołu organizacji, może przysporzyć wielu trudności. Należą do nich efektywna komunikacja, koordynacja wysiłków zespołów wewnętrznych i zewnętrznych, skuteczne przekazywanie informacji, dopasowanie kulturowe oraz odpowiedzialność. Członkowie zespołu zewnętrznego muszą również zostać zintegrowani z istniejącym zespołem. Organizacje mogą podjąć szereg działań, aby zmniejszyć te trudności, w tym ustalić jasne cele i oczekiwania, dobre kanały komunikacji, regularne szkolenia i sesje informacji zwrotnej oraz upewnić się, że wszyscy w zespole są świadomi kultury i wartości firmy. Powiększanie zespołu może być skuteczną strategią dla firm w celu zwiększenia ich obecnych możliwości i zapewnić pozytywne wyniki, jeśli zostanie przeprowadzone prawidłowo.

Wnioski

Organizacje mogą zwiększyć swoje umiejętności, sprowadzając zewnętrznych specjalistów poprzez powiększanie zespołu. Może to skutkować większą innowacyjnością, szybszym wejściem na rynek i mniejszym ryzykiem. Jednak może to również wiązać się z trudnościami, takimi jak włączenie członków zespołu z zewnątrz i zapewnienie jasnej komunikacji. Organizacje muszą określić jasne oczekiwania, zaoferować skuteczne środki komunikacji i zagwarantować odpowiedzialność, jeśli chcą się rozwijać. W ten sposób mogą wykorzystać siłę ekspertyz zewnętrznych do realizacji swoich celów strategicznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak augmentacja zespołu przez Nextrope może wesprzeć rozwój Twojego projektu, kliknij tutaj!

Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

More of our Blog

See the latest collection of articles produced by our seasoned professionals

Zakres projektu

API/Backend
Development

Strony Internetowe
Development

Aplikacje Mobilne
Development

Projektowanie
Design

Blockchain
Solutions

Usługi Internetowe
Services

Next Enterprises zapewniło bankowi usługę technologiczną potrzebną do wprowadzenia projektu opartego na blockchainie. W ramach współpracy firma zaprojektowała usługę w modelu SaaS. Rozwiązanie przechowuje na swoich serwerach, udostępniając je bankowi i jednocześnie gwarantując jakość zgodną ze standardami zawartymi w umowie.

Tomasz Sienicki

Tomasz Sienicki

Blockchain Strategy Manager, Alior Bank

Współpraca z zespołem Nextrope wyznacza zupełnie nowy poziom jakości, innowacyjnych rozwiązań i profesjonalnych usług. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy technologii blockchain, trafiłeś na profesjonalistów. Zdecydowanie polecam!

Kajetan Komar-Komarowski

Kajetan Komar-Komarowski

Współzałożyciel i prawnik Lex Secure

W listopadzie 2017 r. opublikowaliśmy grę wykorzystującą inteligentne kontrakty jako mechanizm dystrybucji i transakcji. Zespół Nextrope wspierał nas w najważniejszej części projektu - tworzeniu i testowaniu bezpieczeństwa inteligentnych kontraktów blockchain w sieci Ethereum. Mogę gorąco polecić Mateusza i jego zespół - to prawdziwi eksperci w dziedzinie blockchaina.

Maciej Skrzypczak

Maciej Skrzypczak

CEO Gameset