Jak blockchain wspiera rozwój służby zdrowia?

Maciej Zieliński

13 kwi 2023
Jak blockchain wspiera rozwój służby zdrowia?

Wprowadzenie

Kiedy trafisz do szpitala,  sposób w jakim przetwarzane są dane o twoim stanie zdrowia będzie prawdopodobnie ostatnią rzeczą, o której pomyślisz. Jednak to właśnie od niego zależeć może sukces twojego leczenia, a także rozwój rozwiązań, które w przyszłości przysłużą się innym pacjentom. Dlaczego dla służby zdrowia sposób przechowywania informacji jest aż tak ważny i czemu to właśnie blockchain okazuje się być w tej kwestii rozwiązaniem optymalnym? W tym artykule zanurzymy się w temat blockchain i służby zdrowia, wyjaśnimy dlaczego jest to ważne, jak również pokażemy rzeczywisty przypadek zastosowania.

Dlaczego blockchain i służba zdrowia?

Medycyna opiera się na faktach i nie może się bez nich obyć, gdyż ich prawidłowość decyduje często o życiu lub śmierci człowieka. Wprowadzany do aptek lek, nowo opracowana metoda leczenia czy projekt sprzętu nie powstałyby bez analizy setek terabajtów danych. Jednocześnie funkcjonujące już  procedury opierają się na jak najdokładniejszej diagnostyce, która jest w zasadzie niemożliwa bez kompleksowej wiedzy o stanie zdrowia pacjenta. Nie musimy chyba tłumaczyć jak wielka jest waga informacji przetwarzanych w służbie zdrowia. Pojawia się więc zasadnicze zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające uporządkować tak rozległe bazy danych, zapewnić ich rzetelność oraz płynność wymiany pomiędzy różnymi specjalistami czy placówkami.

Kluczowymi zaletami wykorzystania technologii blockchain jest ochrona rzetelności przechowywanych za jego pośrednictwem informacji już na poziomie systemowym oraz ułatwienie ich przepływu pomiędzy wszystkimi węzłami korzystającymi z sieci ich wymiany. Ogranicza się przy tym ryzyko błędu ludzkiego oraz utraty danych czy manipulacji z zewnątrz.  Dlatego to właśnie blockchain może okazać się technologią, która zrewolucjonizuje nasze spojrzenie na gromadzenie i przetwarzanie informacji w służbie zdrowia. 

Blockchain w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Digital tablet with survey in hands of doctor

Przez ostatnie dekady potrzeba wyraźnego zwiększenia digitalizacji dokumentacji medycznej podkreślana jest na całym świecie zarówno przez lekarzy, zarządy placówek medycznych jak i samych pacjentów. Taki sposób przechowywania danych o stanie zdrowia pacjenta, skierowaniach i wynikach badań znaczącą ułatwia do nich dostęp oraz przyspiesza procedury związane z ich wykorzystaniem. Wystarczy wspomnieć, że na drodze swojego leczenia pacjent ma do czynienia zazwyczaj więcej niż z jednym specjalistą, a dostęp do informacji ze wszystkich etapów wydaje się kluczowy dla pracy każdego z nich.  W dobie powszechnego dostępu do informacji, wręcz niedorzeczna wydaje się być sytuacja, kiedy lekarzowi w podjęciu decyzji dotyczącej pacjenta przeszkadzają braki w historii jego wcześniejszego leczenia czy wynikach badań diagnostycznych. Wagę digitalizacji już dawno zauważył  polski system legislacyjny - od 1 stycznia 2019 lekarze mają obowiązek uzupełniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Przykładem zmian podążających za tym trendem są również e-zwolnienia czy wprowadzone z początkiem bieżącego roku e-recepty. 

Zasadniczą wadą współczesnych rejestrów jest fakt, że nie są zwykle tworzone w celu obsługi zapisów dożywotnich wśród wielu instytucji, przez co pacjenci pozostawiają swoje dane rozproszone pomiędzy wieloma placówkami, ponieważ sytuacje życiowe często zmuszają ich do korzystania z usług medycznych różnych instytucji. W ten sposób zatraca się dostęp do danych z przeszłości, będący jedną z kluczowych zalet mogących wynikać z ich digitalizacji. Przykład Polski pokazuje to wyjątkowo dobitnie. Wielu pacjentów równolegle z państwową służbą zdrowia korzysta z usług sektora prywatnego. Ponieważ prywatne placówki decyzję o wyborze konkretnego systemu w ramach, którego uzupełniać będą EDM podejmują niezależnie, a przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi systemami jest ograniczony, często lekarz ma ograniczony dostęp do danych wprowadzonych przez swojego kolegę z innej placówki. Przekłada się to negatywnie na jakość podejmowanych decyzji, a co więcej, utrudnia dostęp do własnej dokumentacji samemu pacjentowi.  Dodatkowo podczas wdrożenia EDM udostępnianie danych medycznych często napotyka na ograniczenia, takie jak utrata kontroli nad danymi, proweniencja danych, audyt i zabezpieczanie danych medycznych. 

Blockchain jako Rozwiązanie

Rozwiązania oparte na blockchainie mogą stanowić odpowiedź na powyższe problemy. Przykładem tego jest testowany przez Beth Israel Deaconess Medical Center “MedRec”.  Wykorzystuje on zalety blockchaina w zarządzaniu uwierzytelnianiem, poufnością̨, integralnością̨ i łatwym udostępnianiem danych. Działając w oparciu o zdecentralizowany system zarządzania danymi  zapewnia pacjentom szczegółową̨, niezmienną historię i umożliwia łatwy dostęp do odpowiednich informacji medycznych w różnych instytucjach.

Istotną cechą MedRec jest możliwość  zachowania przez pacjenta odpowiedzialności za swoje dane. System przechowuje jedynie ślad (hash) zapisu informacji medycznej i informuje pacjenta, do którego należy ostateczna decyzja, gdzie zapis ten może się przenieść. Hash gwarantuje, że uzyskano niezmienną kopię zapisu. Natomiast poprzez interfejs użytkownika zapewnia się spójność dokumentacji medycznej przenoszonej pomiędzy wieloma organizacjami. Pozwala to na dostęp do kompletnego zapisu lekarzowi w dowolnej placówce, do której może trafić pacjent, niezależnie czy będzie to instytucja publiczna czy prywatna.

Cechą wspólną opartych na blockchainie  rozwiązań  takich jak MedRec jest możliwość szerokiej wymiany informacji z dokumentacji medycznej przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych personalnych. Pierwszym krajem, który dostrzegł potencjał tej technologii w kontekście służby zdrowia wydaje się być Estonia, gdzie już w 2016 roku zaproponowano wykorzystanie blockchaina do utrzymywania EDM

Gdzie w Przyszłości Zastosujemy Blockchain? 

W ciągu ostatnich lat neurologia w kontekście rozwiązań technologicznych zaczęła żywo oddziaływać na naszą wyobraźnię. Nic dziwnego - mają one na celu ukształtowanie nowych rozwiązań, które wykluczą mechaniczną interakcję z otaczającą̨ infrastrukturą i pozwolą kontrolować́ urządzenia i dane za pomocą̨ poleceń́ mentalnych. Takie urządzenia neuronowe mogą̨ interpretować́ wzorce aktywności mózgu i przekładać́ je na polecenia dla urządzeń zewnętrznych, a także określać aktualny stan psychiczny osoby na podstawie danych o aktywności jej mózgu. Do ich funkcjonowania konieczne jest jednak zapewnienie pewnego nośnika danych, który pozwoli na digitalizację ludzkiego mózgu. Tutaj po raz kolejny z pomocą może przyjść blockchain.  

Jedną z propozycji jest przechowywanie “plików myśli”, które działałyby jako elementy składowe danych w łańcuchach myślenia osobistego, które można udostępniać w sieciowym systemie peer-to-peer. Ten rodzaj myślenia blockchain jest proponowany jako system obliczeniowy przetwarzania danych wejściowych, z kilkoma funkcjami, które dają̨ możliwość́ sztucznej inteligencji do potencjalnej integracji z człowiekiem. 

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe łączące się z osobistym łańcuchem myślowym, jako implementacja blockchain, może umożliwić bezpieczną kryptografię budowania wspólnych danych ilościowych dla ludzi. Takie wspólne dane redukują̨ silosy ludzkich danych, jednocześnie pozwalając każdemu człowiekowi zachować własność w zakresie prywatności lub dzielenia się̨ swoim doświadczeniem, być może w celu uzyskania korzyści pieniężnych bez użycia strony trzeciej lub scentralizowanego organu.

Neurogress: Zastosowanie Blockchainu w Służbie Zdrowia

Jedną z firm, które potwierdziły, chęć wykorzystania technologii blockchain do przechowywania danych o aktywności ludzkiego mózgu jest Neurogress. Zarejestrowana w Genewie i utworzona w 2017 r. firma koncentruje się na budowie systemów kontroli neuronowej, umożliwiając użytkownikom sterowanie robotycznymi urządzeniami, dronami czy urządzeniami AR / VR (rzeczywistości rozszerzonej / rzeczywistości wirtualnej) za pomocą własnych myśli. System sterowania Neurogress opiera się na wykorzystaniu uczenia maszynowego w celu poprawy dokładności odczytu mózgu. Wyszkolenia sztucznej inteligencji wykorzystywanej przez system, wymaga zatrzymania aż  90% danych z mózgu. Innymi słowy, wymagane są „duże dane dotyczące aktywności neuronowej użytkownika”; powołując się na projekt Human Brain firma określa je przy pomocy  „eksabajtów” (1 eksabajt = 1 miliard gigabajtów) pamięci”. Nic więc dziwnego, że Neurogress planuje zastosować blockchain, który jego zdaniem “skutecznie rozwiązuje problem bezpieczeństwa i prywatności przechowywania danych”.

Dzięki rejestrowaniu danych użytkownika w zdecentralizowanym łańcuchu bloków dane te stają się odporne na manipulacje i ataki. Ponieważ wszelkie nietypowe działania byłyby łatwe do wykrycia, system „zapewni bezpieczeństwo i poufność danych osobowych”. Jednocześnie zastosowanie technologii blockchain sprawia, że system Neurogress jest „otwarty i przejrzysty dla potencjalnych użytkowników usług platformy Neurogress”. 

Blockchain w Służbie Zdrowia - Przyszłość Baz Danych Medycznych 

Ciągły rozwój medycyny w przyszłości pociągnie za sobą jeszcze większą ilość danych generowanych przez badania naukowe czy służbę  zdrowia. Płynne procesy ich wymiany pomiędzy różnymi placówkami mogą okazać się kluczowe dla usprawnienia procesu leczenia. Rozwiązania, które zaspokoją tę potrzebę ograniczą koszty procedur i czas potrzebny na ich przeprowadzenie - ograniczą zużycie zasobów, których brakuje najbardziej. Dodatkowo rosnąca świadomość społeczna w kwestii danych personalnych podniesie oczekiwania w kwestii ich ochrony. Dlatego blockchain w medycynie i służbie zdrowia prawdopodobnie zyskiwać będzie na popularności. Jako technologia proponująca innowacyjne spojrzenie na przechowywanie danych - zapewniająca ich bezpieczeństwo, rzetelność i płynną wymianę już na poziomie protokołu, może okazać się rozwiązaniem, które nie tylko pozwoli nam usprawnić już obecne procedury, ale też pozwoli opracować wiele nowych, być może przełomowych. 

Podsumowanie

Podsumowując, blockchain healthcare ma potencjał, aby przekształcić sposób przechowywania i zarządzania danymi pacjentów. Stosując bezpieczne, niezawodne i zdecentralizowane podejście do agregacji danych, technologia blockchain nie tylko zapewnia prywatność pacjentów, ale także usprawnia wymianę informacji między szpitalami i pracownikami medycznymi. Przykładem tego jest system MedRec, który daje pacjentom możliwość kontrolowania swoich danych przy jednoczesnym zachowaniu ich poufności i spójności w różnych placówkach opieki zdrowotnej. Ponadto zastosowanie technologii blockchain do digitalizacji danych dotyczących mózgu na potrzeby urządzeń neurologicznych to kolejna obiecująca droga, którą podążają firmy takie jak Neurogress. Zasadniczo, blockchain healthcare oferuje obiecujące rozwiązania dla problemów związanych z zarządzaniem danymi i prywatnością w branży.

Chcesz wiedzieć więcej o wykorzystaniu wschodzących technologii w medycynie? Sprawdź nasz artykuł o AI w medycynie.

Tagi

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Karolina

02 paź 2023
Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Sfera blockchain i kryptowalut jest świadkiem nieustającej fali innowacji. Wśród tych postępów, rozwiązania skalowania warstwy 2 okazały się być przełomowe, szczególnie dla Ethereum. Jednym z takich rozwiązań warstwy 2, które przyciągnęło ogromną uwagę, jest Arbitrum. Dzięki swojej zdolności do ułatwiania skalowalnych inteligentnych kontraktów, stało się ono hotspotem dla nowatorskich projektów kryptowalutowych. W tym artykule omówimy 5 najlepszych projektów kryptowalutowych na Arbitrum w 2023 r., które kształtują przyszłość zdecentralizowanego świata.

Dlaczego projekty na Arbitrum?

Zanim zagłębimy się w listę, ważne jest, aby zrozumieć, co sprawia, że Arbitrum jest atrakcyjną platformą dla programistów i innowatorów.

Skalowalność. Arbitrum znacznie zwiększa przepustowość sieci Ethereum. Pozwala to projektom działać wydajniej i obsługiwać większe wolumeny transakcji.

Kompatybilność. Oferuje płynną kompatybilność z Ethereum, co oznacza, że programiści mogą korzystać z istniejących narzędzi i aplikacji bez większych modyfikacji.

Bezpieczeństwo. Dziedzicząc model bezpieczeństwa Ethereum, Arbitrum zapewnia, że projekty na nim zbudowane są tak samo bezpieczne, jak te na samym Ethereum.

Obniżone opłaty za gaz. Użytkownicy i deweloperzy mogą czerpać korzyści ze zmniejszonych kosztów transakcji, dzięki czemu wdrażanie i interakcja z aplikacjami są bardziej opłacalne.

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Podczas odkrywania świata Arbitrum, niektóre projekty wyraźnie wybiły się ponad resztę. Niezależnie od tego, czy chodzi o innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie użytkowników czy czystą użyteczność, są to nazwy, które nadają ton przyszłości.

GMX

GMX jest zdecentralizowaną, wieczystą giełdą, która jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Arbitrum. Umożliwia ona bezproblemowy handel on-chain dla kilkunastu tokenów, takich jak BTC, ETH, AVAX i UNI. Dzięki błyskawicznemu wzrostowi, GMX jest obecnie najczęściej używaną giełdą DeFi na Arbitrum.

ZyberSwap (ZYB)

Zbudowany na blockchainie Arbitrum, ZyberSwap jest zdecentralizowaną giełdą (DEX), która posiada automatycznego animatora rynku (AMM) i oferuje niskie opłaty za wymianę aktywów kryptograficznych. Jest znana z zapewniania jednych z najbardziej kuszących nagród w całej sieci Arbitrum za staking i yield farming, co czyni ją popularnym wyborem wśród użytkowników DeFi. Platforma jest w całości poświęcona decentralizacji i aktywnemu udziałowi społeczności, a wszystkie istotne zmiany są określane w drodze głosowania zarządczego.

Jeśli chodzi o dystrybucję tokenów, ZyberSwap zdecydował się na uczciwą strategię uruchamiania, aby zapewnić wszystkim użytkownikom równe szanse na uzyskanie tokenów. Ponadto platforma została poddana rygorystycznemu audytowi bezpieczeństwa i jest obsługiwana przez Solidproof. Ta relacja nie tylko zapewnia dostęp do ich wiedzy specjalistycznej, ale także korzysta z bezpłatnych procedur audytu i KYC dla nowych projektów. Podsumowując, ZyberSwap to bezpieczny i zorientowany na użytkownika DEX, który przeciera szlaki w szybko rozwijającym się ekosystemie Arbitrum.

VELA Exchange

Vela Exchange, wysokiej jakości zdecentralizowana giełda na Arbitrum, zapewnia profesjonalną platformę handlową obsługującą wiele kryptowalut. Platforma została stworzona przy użyciu Dexpools, zdecentralizowanego systemu handlu OTC opartego na puli płynności.

Wraz z niedawnym ogłoszeniem wersji Beta, Vela Exchange zyskała na popularności na Arbitrum, osiągając łączny wolumen transakcji w wysokości około 5 miliardów USD. Co imponujące, giełda przyczyniła się do ponad 10% aktywności Layer 2 w łańcuchu. Pokazuje to zaangażowanie i zaufanie społeczności do tej wieczystej wymiany.

Vela zapewnia giełdę, na której klienci mogą ustanawiać pozycje handlowe na aktywach syntetycznych z dźwignią do 100x. Platforma obejmuje stablecoina wspieranego przez USDC.

Camelot

Ze względu na skoncentrowane na ekosystemie i kierowane przez społeczność podejście do zdecentralizowanej wymiany (DEX) i zapewniania płynności, Camelot (GRAIL) jest jednym z najbardziej obiecujących projektów na Arbitrum w 2023 roku. Koncentrując się na komponowalności, Camelot oferuje wysoce wydajną i konfigurowalną platformę z dostosowanym podejściem. Camelot, bogaty w funkcje AMM, oferuje konfiguracje puli unikalnie dostosowane do konkretnych par handlowych. Wdrażając nowe podejście do płynności przy użyciu niezamiennych pozycji stakowanych, dodaje dodatkową warstwę do tradycyjnych tokenów LP i zapewnia więcej korzyści użytkownikom i protokołom.

Bezzezwoleniowy charakter Camelot umożliwia projektom bezpośrednie angażowanie się w protokół, bez konieczności zatwierdzania lub ingerencji ze strony zespołu. Zapewnia to pełną kontrolę nad motywowaniem i zarządzaniem płynnością. Podwójny system tokenów składający się z natywnego płynnego tokena GRAIL i niezbywalnego tokena zarządzania xGRAIL przyczynia się do solidnej kontroli nad przepływem podaży na rynku. Promują one długoterminową stabilność.

Radiant

Radiant Capital, platforma oparta na protokole pożyczkowym Arbitrum, ma na celu przekształcenie się w międzyłańcuchową platformę pożyczkową. Pozwoli to użytkownikom na interakcję z różnymi blockchainami podczas pożyczania i udzielania pożyczek na jednej platformie.

W każdej głównej sieci użytkownicy mogą deponować główne aktywa i pożyczać różnorodne aktywa obsługiwane przez wiele łańcuchów. Głównym celem Radiant jest konsolidacja rozdrobnionej płynności rozproszonej obecnie w 10 największych alternatywnych warstwach.

Obecnie posiadając najwyższy TVL na Arbitrum, Radiant Capital pozycjonuje się jako wiodąca platforma pożyczkowa.

Podsumowanie - Projekty na Arbitrum

Trajektoria wzrostu Arbitrum jest imponująca. Wraz z rosnącym ekosystemem projektów ustanawiających swoją obecność na tym rozwiązaniu warstwy 2, przyszłość wydaje się obiecująca. Wspomniane wyżej projekty to tylko wierzchołek góry lodowej, reprezentujący niewielki ułamek potencjału. Wraz z rozwojem sfery zdecentralizowanych rozwiązań, będą pojawiać się innowacje i możliwości na platformach takich jak Arbitrum.