Modele zarządzania DAO i Przykłady użycia

Modele zarządzania DAO i Przykłady użycia

16 maja

/

Blockchain, DAO

Jednym z kluczowych aspektów DAO są ich modele zarządzania, które określają procesy decyzyjne, mechanizmy głosowania, zarządzanie funduszami i udział interesariuszy. Modele zarządzania DAO są wykorzystywane do finansowania i zarządzania DAO w przestrzeni kryptowalutowej od kilku lat. W tym artykule omówimy powstanie DAO i zbadamy różne modele zarządzania przyjęte przez te innowacyjne organizacje.

Podekscytowany dołączeniem do DAO? Sprawdź nasz przewodnik!

Zrozumienie modeli zarządzania DAO

Modele zarządzania DAO zapewniają strukturę dla zdecentralizowanego podejmowania decyzji i alokacji zasobów w organizacji. Modele te są zaprojektowane tak, aby promować przejrzystość, inkluzywność i podejmowanie decyzji przez społeczność. W przeciwieństwie do tradycyjnych struktur zarządzania, w których decyzje podejmowane są przez wybraną grupę osób lub podmiotów, DAO umożliwiają szersze uczestnictwo, pozwalając interesariuszom na wkład i wpływ na decyzje. Modele zarządzania są kluczowe dla sukcesu zdecentralizowanych organizacji. 

Podstawowe koncepcje modeli zarządzania DAO

 • Przejrzystość: Promowanie łatwego dostępu do danych i zaangażowania w podejmowanie decyzji.
 • Bezpieczeństwo: Ustanowienie środków ochronnych przed szkodliwymi atakami lub manipulacją w obrębie DAO.
 • Elastyczność: Ułatwianie zmian i wzrostu w odpowiedzi na rozwój DAO i jego ekosystemu.
 • Inkluzywność: Wspieranie szerokiego zaangażowania społeczności i zaangażowania interesariuszy.

Główne modele zarządzania DAO

Istnieją cztery główne modele zarządzania DAO:

 • ConstitutionDAO, 
 • Friends with Benefits DAO, 
 • JuiceboxDAO,
 • Ethereum Name Service DAO. 

ConstitutionDAO

ConstitutionDAO reprezentuje ramy zarządzania, które umożliwiają użytkownikom zbiorowe łączenie swoich zasobów i nabywanie wspólnej własności aktywów za pośrednictwem kryptowalut. Ten układ zarządzania DAO zapewnia stabilność dla swoich członków poprzez wdrożenie jasnego zestawu zasad, które dyktują operacje DAO. 

Jako jedna z pierwszych struktur zarządzania DAO, ConstitutionDAO zademonstrowała potencjał zdecentralizowanych organizacji i moc zbiorowych wysiłków w osiąganiu wspólnych celów.

Friends with Benefits DAO

FWB, czyli Friends with Benefits DAO, to społeczność skupiona wokół tokenów społecznościowych, której celem jest wspieranie twórców i tworzenie trwałych połączeń między jej uczestnikami. Wykorzystując modele zarządzania DAO, FWB promuje podejście kierowane społecznie, w którym członkowie posiadający tokeny vested mogą brać udział w procesie decyzyjnym. Ta metoda podkreśla pracę zespołową, reputację i wartość kapitału ludzkiego, dając członkom możliwość wspólnego wpływania na ścieżkę rozwoju.

JuiceboxDAO

JuiceboxDAO reprezentuje nowatorską formę modeli zarządzania DAO, integrując aspekty zarówno systemów opartych na tokenach, jak i głosowania z przekonaniem. W tym paradygmacie posiadacze tokenów mają prawo głosu w stosunku do wielkości swoich udziałów, a jednocześnie mogą zademonstrować swoje zaangażowanie poprzez zabezpieczenie swoich tokenów na określony czas. Ponieważ tokeny są zablokowane na dłuższy okres, głosy zyskują większy wpływ. Metoda ta zachęca do trwałego zaangażowania i sprzyja harmonii między motywami interesariuszy a osiągnięciami projektów i przedsięwzięć DAO.

Ethereum Name Service DAO

Ethereum Name Service (ENS) DAO oferuje w pełni rozproszony system nazw domen zbudowany na sieci blockchain Ethereum. Jego ramy zarządzania integrują unikalny proces "dowodu indywidualności", w którym uczestnicy ustalają swoją odrębność poprzez procedurę uwierzytelniania tożsamości. ENS DAO wykorzystuje mechanizm głosowania kwadratowego, który umożliwia posiadaczom tokenów rozdzielenie ich uprawnień do głosowania na wiele propozycji. W ten sposób model ten sprzyja sprawiedliwemu traktowaniu i zapobiega centralizacji władzy poprzez bardziej równomierne rozproszenie wpływów wśród uczestników.

ENS DAO działa w oparciu o trójwarstwowe podejście:

 • Dyskurs propozycji.
 • Głosowanie off-chain
 • Głosowanie na blockchainie

Przykłady użycia modeli zarządzania DAO

1. Zdecentralizowane finanse (DeFi)

Modele zarządzania DAO znacząco wpłynęły na obszar zdecentralizowanych finansów (DeFi). Platformy DeFi często wykorzystują DAO do zarządzania kluczowymi decyzjami protokołu, takimi jak ustalanie stóp procentowych, definiowanie wymagań dotyczących zabezpieczeń lub wprowadzanie nowych funkcji. Zastosowanie struktury zarządzania DAO pozwala inicjatywom DeFi zaangażować członków społeczności w proces decyzyjny, sprzyjając tym samym bardziej integracyjnemu i zdecentralizowanemu krajobrazowi finansowemu.

2. Zbiorowe inwestowanie i zarządzanie funduszami

Zdecentralizowane Organizacje Autonomiczne (DAO) stały się cennymi narzędziami dla inwestycji grupowych i zarządzania funduszami. Dzięki wdrożeniu struktur zarządzania DAO, osoby posiadające tokeny mogą wspólnie dokonywać wyborów inwestycyjnych, co skutkuje bardziej sprawiedliwym i przejrzystym podejściem do inwestowania. Te DAO umożliwiają łączenie zasobów, upoważniając uczestników do tworzenia zespołów i inwestowania w różne projekty, nadzorowania funduszy i rozdzielania zysków zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami.

3. Tworzenie treści

W przestrzeni treści cyfrowych, modele zarządzania DAO oferują nowe możliwości dla platform tworzenia treści. Wykorzystanie DAO pozwala twórcom treści uzyskać nagrody dzięki systemom głosowania i procedurom decyzyjnym kierowanym przez społeczność. Gwarantuje to, że najbardziej wartościowe i wysokiej jakości treści otrzymują uznanie i zachęty finansowe, tworząc bardziej sprawiedliwy i zdecentralizowany ekosystem treści.

4. Zdecentralizowane zarządzanie

Najbardziej podstawowym przypadkiem użycia modeli zarządzania DAO jest samo zdecentralizowane zarządzanie. DAO mogą być tworzone w celu zarządzania procesami decyzyjnymi w ramach społeczności, organizacji, a nawet całych miast. Oddając władzę w ręce ludzi, DAO ułatwiają bezpośrednie demokratyczne uczestnictwo, pozwalając jednostkom wypowiedzieć się w sprawach, które ich dotyczą. Umożliwia to większą przejrzystość, odpowiedzialność i integrację w procesach rządzenia.

Podsumowanie

DAO zrewolucjonizowały tradycyjne struktury zarządzania, umożliwiając zdecentralizowane podejmowanie decyzji i tworzenie wartości. Dzięki możliwości zastosowania różnych modeli w różnych sektorach, takich jak DeFi, platformy treści i inwestycje, DAO są w stanie przekształcać i rewolucjonizować rozmaite branże.

Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

More of our Blog

See the latest collection of articles produced by our seasoned professionals

Zakres projektu

API/Backend
Development

Strony Internetowe
Development

Aplikacje Mobilne
Development

Projektowanie
Design

Blockchain
Solutions

Usługi Internetowe
Services

Next Enterprises zapewniło bankowi usługę technologiczną potrzebną do wprowadzenia projektu opartego na blockchainie. W ramach współpracy firma zaprojektowała usługę w modelu SaaS. Rozwiązanie przechowuje na swoich serwerach, udostępniając je bankowi i jednocześnie gwarantując jakość zgodną ze standardami zawartymi w umowie.

Tomasz Sienicki

Tomasz Sienicki

Blockchain Strategy Manager, Alior Bank

Współpraca z zespołem Nextrope wyznacza zupełnie nowy poziom jakości, innowacyjnych rozwiązań i profesjonalnych usług. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy technologii blockchain, trafiłeś na profesjonalistów. Zdecydowanie polecam!

Kajetan Komar-Komarowski

Kajetan Komar-Komarowski

Współzałożyciel i prawnik Lex Secure

W listopadzie 2017 r. opublikowaliśmy grę wykorzystującą inteligentne kontrakty jako mechanizm dystrybucji i transakcji. Zespół Nextrope wspierał nas w najważniejszej części projektu - tworzeniu i testowaniu bezpieczeństwa inteligentnych kontraktów blockchain w sieci Ethereum. Mogę gorąco polecić Mateusza i jego zespół - to prawdziwi eksperci w dziedzinie blockchaina.

Maciej Skrzypczak

Maciej Skrzypczak

CEO Gameset