Modele zarządzania DAO i Przykłady użycia

Karolina

16 maj 2023
Modele zarządzania DAO i Przykłady użycia

Jednym z kluczowych aspektów DAO są ich modele zarządzania, które określają procesy decyzyjne, mechanizmy głosowania, zarządzanie funduszami i udział interesariuszy. Modele zarządzania DAO są wykorzystywane do finansowania i zarządzania DAO w przestrzeni kryptowalutowej od kilku lat. W tym artykule omówimy powstanie DAO i zbadamy różne modele zarządzania przyjęte przez te innowacyjne organizacje.

Podekscytowany dołączeniem do DAO? Sprawdź nasz przewodnik!

Zrozumienie modeli zarządzania DAO

Modele zarządzania DAO zapewniają strukturę dla zdecentralizowanego podejmowania decyzji i alokacji zasobów w organizacji. Modele te są zaprojektowane tak, aby promować przejrzystość, inkluzywność i podejmowanie decyzji przez społeczność. W przeciwieństwie do tradycyjnych struktur zarządzania, w których decyzje podejmowane są przez wybraną grupę osób lub podmiotów, DAO umożliwiają szersze uczestnictwo, pozwalając interesariuszom na wkład i wpływ na decyzje. Modele zarządzania są kluczowe dla sukcesu zdecentralizowanych organizacji. 

Podstawowe koncepcje modeli zarządzania DAO

 • Przejrzystość: Promowanie łatwego dostępu do danych i zaangażowania w podejmowanie decyzji.
 • Bezpieczeństwo: Ustanowienie środków ochronnych przed szkodliwymi atakami lub manipulacją w obrębie DAO.
 • Elastyczność: Ułatwianie zmian i wzrostu w odpowiedzi na rozwój DAO i jego ekosystemu.
 • Inkluzywność: Wspieranie szerokiego zaangażowania społeczności i zaangażowania interesariuszy.

Główne modele zarządzania DAO

Istnieją cztery główne modele zarządzania DAO:

 • ConstitutionDAO, 
 • Friends with Benefits DAO, 
 • JuiceboxDAO,
 • Ethereum Name Service DAO. 

ConstitutionDAO

ConstitutionDAO reprezentuje ramy zarządzania, które umożliwiają użytkownikom zbiorowe łączenie swoich zasobów i nabywanie wspólnej własności aktywów za pośrednictwem kryptowalut. Ten układ zarządzania DAO zapewnia stabilność dla swoich członków poprzez wdrożenie jasnego zestawu zasad, które dyktują operacje DAO. 

Jako jedna z pierwszych struktur zarządzania DAO, ConstitutionDAO zademonstrowała potencjał zdecentralizowanych organizacji i moc zbiorowych wysiłków w osiąganiu wspólnych celów.

Friends with Benefits DAO

FWB, czyli Friends with Benefits DAO, to społeczność skupiona wokół tokenów społecznościowych, której celem jest wspieranie twórców i tworzenie trwałych połączeń między jej uczestnikami. Wykorzystując modele zarządzania DAO, FWB promuje podejście kierowane społecznie, w którym członkowie posiadający tokeny vested mogą brać udział w procesie decyzyjnym. Ta metoda podkreśla pracę zespołową, reputację i wartość kapitału ludzkiego, dając członkom możliwość wspólnego wpływania na ścieżkę rozwoju.

JuiceboxDAO

JuiceboxDAO reprezentuje nowatorską formę modeli zarządzania DAO, integrując aspekty zarówno systemów opartych na tokenach, jak i głosowania z przekonaniem. W tym paradygmacie posiadacze tokenów mają prawo głosu w stosunku do wielkości swoich udziałów, a jednocześnie mogą zademonstrować swoje zaangażowanie poprzez zabezpieczenie swoich tokenów na określony czas. Ponieważ tokeny są zablokowane na dłuższy okres, głosy zyskują większy wpływ. Metoda ta zachęca do trwałego zaangażowania i sprzyja harmonii między motywami interesariuszy a osiągnięciami projektów i przedsięwzięć DAO.

Ethereum Name Service DAO

Ethereum Name Service (ENS) DAO oferuje w pełni rozproszony system nazw domen zbudowany na sieci blockchain Ethereum. Jego ramy zarządzania integrują unikalny proces "dowodu indywidualności", w którym uczestnicy ustalają swoją odrębność poprzez procedurę uwierzytelniania tożsamości. ENS DAO wykorzystuje mechanizm głosowania kwadratowego, który umożliwia posiadaczom tokenów rozdzielenie ich uprawnień do głosowania na wiele propozycji. W ten sposób model ten sprzyja sprawiedliwemu traktowaniu i zapobiega centralizacji władzy poprzez bardziej równomierne rozproszenie wpływów wśród uczestników.

ENS DAO działa w oparciu o trójwarstwowe podejście:

 • Dyskurs propozycji.
 • Głosowanie off-chain
 • Głosowanie na blockchainie

Przykłady użycia modeli zarządzania DAO

1. Zdecentralizowane finanse (DeFi)

Modele zarządzania DAO znacząco wpłynęły na obszar zdecentralizowanych finansów (DeFi). Platformy DeFi często wykorzystują DAO do zarządzania kluczowymi decyzjami protokołu, takimi jak ustalanie stóp procentowych, definiowanie wymagań dotyczących zabezpieczeń lub wprowadzanie nowych funkcji. Zastosowanie struktury zarządzania DAO pozwala inicjatywom DeFi zaangażować członków społeczności w proces decyzyjny, sprzyjając tym samym bardziej integracyjnemu i zdecentralizowanemu krajobrazowi finansowemu.

2. Zbiorowe inwestowanie i zarządzanie funduszami

Zdecentralizowane Organizacje Autonomiczne (DAO) stały się cennymi narzędziami dla inwestycji grupowych i zarządzania funduszami. Dzięki wdrożeniu struktur zarządzania DAO, osoby posiadające tokeny mogą wspólnie dokonywać wyborów inwestycyjnych, co skutkuje bardziej sprawiedliwym i przejrzystym podejściem do inwestowania. Te DAO umożliwiają łączenie zasobów, upoważniając uczestników do tworzenia zespołów i inwestowania w różne projekty, nadzorowania funduszy i rozdzielania zysków zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami.

3. Tworzenie treści

W przestrzeni treści cyfrowych, modele zarządzania DAO oferują nowe możliwości dla platform tworzenia treści. Wykorzystanie DAO pozwala twórcom treści uzyskać nagrody dzięki systemom głosowania i procedurom decyzyjnym kierowanym przez społeczność. Gwarantuje to, że najbardziej wartościowe i wysokiej jakości treści otrzymują uznanie i zachęty finansowe, tworząc bardziej sprawiedliwy i zdecentralizowany ekosystem treści.

4. Zdecentralizowane zarządzanie

Najbardziej podstawowym przypadkiem użycia modeli zarządzania DAO jest samo zdecentralizowane zarządzanie. DAO mogą być tworzone w celu zarządzania procesami decyzyjnymi w ramach społeczności, organizacji, a nawet całych miast. Oddając władzę w ręce ludzi, DAO ułatwiają bezpośrednie demokratyczne uczestnictwo, pozwalając jednostkom wypowiedzieć się w sprawach, które ich dotyczą. Umożliwia to większą przejrzystość, odpowiedzialność i integrację w procesach rządzenia.

Podsumowanie

DAO zrewolucjonizowały tradycyjne struktury zarządzania, umożliwiając zdecentralizowane podejmowanie decyzji i tworzenie wartości. Dzięki możliwości zastosowania różnych modeli w różnych sektorach, takich jak DeFi, platformy treści i inwestycje, DAO są w stanie przekształcać i rewolucjonizować rozmaite branże.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Karolina

02 paź 2023
Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Sfera blockchain i kryptowalut jest świadkiem nieustającej fali innowacji. Wśród tych postępów, rozwiązania skalowania warstwy 2 okazały się być przełomowe, szczególnie dla Ethereum. Jednym z takich rozwiązań warstwy 2, które przyciągnęło ogromną uwagę, jest Arbitrum. Dzięki swojej zdolności do ułatwiania skalowalnych inteligentnych kontraktów, stało się ono hotspotem dla nowatorskich projektów kryptowalutowych. W tym artykule omówimy 5 najlepszych projektów kryptowalutowych na Arbitrum w 2023 r., które kształtują przyszłość zdecentralizowanego świata.

Dlaczego projekty na Arbitrum?

Zanim zagłębimy się w listę, ważne jest, aby zrozumieć, co sprawia, że Arbitrum jest atrakcyjną platformą dla programistów i innowatorów.

Skalowalność. Arbitrum znacznie zwiększa przepustowość sieci Ethereum. Pozwala to projektom działać wydajniej i obsługiwać większe wolumeny transakcji.

Kompatybilność. Oferuje płynną kompatybilność z Ethereum, co oznacza, że programiści mogą korzystać z istniejących narzędzi i aplikacji bez większych modyfikacji.

Bezpieczeństwo. Dziedzicząc model bezpieczeństwa Ethereum, Arbitrum zapewnia, że projekty na nim zbudowane są tak samo bezpieczne, jak te na samym Ethereum.

Obniżone opłaty za gaz. Użytkownicy i deweloperzy mogą czerpać korzyści ze zmniejszonych kosztów transakcji, dzięki czemu wdrażanie i interakcja z aplikacjami są bardziej opłacalne.

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Podczas odkrywania świata Arbitrum, niektóre projekty wyraźnie wybiły się ponad resztę. Niezależnie od tego, czy chodzi o innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie użytkowników czy czystą użyteczność, są to nazwy, które nadają ton przyszłości.

GMX

GMX jest zdecentralizowaną, wieczystą giełdą, która jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Arbitrum. Umożliwia ona bezproblemowy handel on-chain dla kilkunastu tokenów, takich jak BTC, ETH, AVAX i UNI. Dzięki błyskawicznemu wzrostowi, GMX jest obecnie najczęściej używaną giełdą DeFi na Arbitrum.

ZyberSwap (ZYB)

Zbudowany na blockchainie Arbitrum, ZyberSwap jest zdecentralizowaną giełdą (DEX), która posiada automatycznego animatora rynku (AMM) i oferuje niskie opłaty za wymianę aktywów kryptograficznych. Jest znana z zapewniania jednych z najbardziej kuszących nagród w całej sieci Arbitrum za staking i yield farming, co czyni ją popularnym wyborem wśród użytkowników DeFi. Platforma jest w całości poświęcona decentralizacji i aktywnemu udziałowi społeczności, a wszystkie istotne zmiany są określane w drodze głosowania zarządczego.

Jeśli chodzi o dystrybucję tokenów, ZyberSwap zdecydował się na uczciwą strategię uruchamiania, aby zapewnić wszystkim użytkownikom równe szanse na uzyskanie tokenów. Ponadto platforma została poddana rygorystycznemu audytowi bezpieczeństwa i jest obsługiwana przez Solidproof. Ta relacja nie tylko zapewnia dostęp do ich wiedzy specjalistycznej, ale także korzysta z bezpłatnych procedur audytu i KYC dla nowych projektów. Podsumowując, ZyberSwap to bezpieczny i zorientowany na użytkownika DEX, który przeciera szlaki w szybko rozwijającym się ekosystemie Arbitrum.

VELA Exchange

Vela Exchange, wysokiej jakości zdecentralizowana giełda na Arbitrum, zapewnia profesjonalną platformę handlową obsługującą wiele kryptowalut. Platforma została stworzona przy użyciu Dexpools, zdecentralizowanego systemu handlu OTC opartego na puli płynności.

Wraz z niedawnym ogłoszeniem wersji Beta, Vela Exchange zyskała na popularności na Arbitrum, osiągając łączny wolumen transakcji w wysokości około 5 miliardów USD. Co imponujące, giełda przyczyniła się do ponad 10% aktywności Layer 2 w łańcuchu. Pokazuje to zaangażowanie i zaufanie społeczności do tej wieczystej wymiany.

Vela zapewnia giełdę, na której klienci mogą ustanawiać pozycje handlowe na aktywach syntetycznych z dźwignią do 100x. Platforma obejmuje stablecoina wspieranego przez USDC.

Camelot

Ze względu na skoncentrowane na ekosystemie i kierowane przez społeczność podejście do zdecentralizowanej wymiany (DEX) i zapewniania płynności, Camelot (GRAIL) jest jednym z najbardziej obiecujących projektów na Arbitrum w 2023 roku. Koncentrując się na komponowalności, Camelot oferuje wysoce wydajną i konfigurowalną platformę z dostosowanym podejściem. Camelot, bogaty w funkcje AMM, oferuje konfiguracje puli unikalnie dostosowane do konkretnych par handlowych. Wdrażając nowe podejście do płynności przy użyciu niezamiennych pozycji stakowanych, dodaje dodatkową warstwę do tradycyjnych tokenów LP i zapewnia więcej korzyści użytkownikom i protokołom.

Bezzezwoleniowy charakter Camelot umożliwia projektom bezpośrednie angażowanie się w protokół, bez konieczności zatwierdzania lub ingerencji ze strony zespołu. Zapewnia to pełną kontrolę nad motywowaniem i zarządzaniem płynnością. Podwójny system tokenów składający się z natywnego płynnego tokena GRAIL i niezbywalnego tokena zarządzania xGRAIL przyczynia się do solidnej kontroli nad przepływem podaży na rynku. Promują one długoterminową stabilność.

Radiant

Radiant Capital, platforma oparta na protokole pożyczkowym Arbitrum, ma na celu przekształcenie się w międzyłańcuchową platformę pożyczkową. Pozwoli to użytkownikom na interakcję z różnymi blockchainami podczas pożyczania i udzielania pożyczek na jednej platformie.

W każdej głównej sieci użytkownicy mogą deponować główne aktywa i pożyczać różnorodne aktywa obsługiwane przez wiele łańcuchów. Głównym celem Radiant jest konsolidacja rozdrobnionej płynności rozproszonej obecnie w 10 największych alternatywnych warstwach.

Obecnie posiadając najwyższy TVL na Arbitrum, Radiant Capital pozycjonuje się jako wiodąca platforma pożyczkowa.

Podsumowanie - Projekty na Arbitrum

Trajektoria wzrostu Arbitrum jest imponująca. Wraz z rosnącym ekosystemem projektów ustanawiających swoją obecność na tym rozwiązaniu warstwy 2, przyszłość wydaje się obiecująca. Wspomniane wyżej projekty to tylko wierzchołek góry lodowej, reprezentujący niewielki ułamek potencjału. Wraz z rozwojem sfery zdecentralizowanych rozwiązań, będą pojawiać się innowacje i możliwości na platformach takich jak Arbitrum.