Tokenomika DAO: Motywowanie do uczestnictwa i współpracy

Karolina

17 maj 2023
Tokenomika DAO: Motywowanie do uczestnictwa i współpracy

W stale zmieniającym się świecie technologii blockchain, zdecentralizowane autonomiczne organizacje (DAO) stały się wpływowymi modelami zdecentralizowanej współpracy i podejmowania decyzji. Wykorzystując przejrzystą i bezpieczną naturę blockchain, sztucznej inteligencji i kryptowalut, DAO tworzą samoregulujące się społeczności skupione wokół wspólnych celów i wartości. Tokenomika, która obejmuje tworzenie i stosowanie systemów ekonomicznych opartych na tokenach w tych organizacjach, leży u podstaw DAO. Niniejszy artykuł poświęcony jest znaczeniu tokenomiki w DAO i jej kluczowej roli w promowaniu zaangażowania i zachęcaniu członków społeczności do współpracy.

Jesteś zainteresowany bezpieczeństwem DAO? Koniecznie sprawdź nasz artykuł na temat The DAO Hack

Tokenomika DAO polega na wykorzystaniu cyfrowych tokenów do stymulowania i nagradzania uczestników ekosystemu za ich wkład. Tokeny te działają zarówno jako środek wymiany, jak i symbol wartości, umożliwiając jednostkom udział w procesach zarządzania, podejmowania decyzji i rozwoju w ramach DAO. Synchronizując interesy członków społeczności z sukcesem organizacji, tokenomika w DAO służy jako potężne narzędzie do inicjowania aktywnego zaangażowania i współpracy.

Tokenomika DAO

Zrozumienie tokenomiki DAO

Tokenomika DAO jest kluczowym aspektem w funkcjonowaniu i zarządzaniu zdecentralizowanymi organizacjami autonomicznymi. Symbolizujące własność lub członkostwo w DAO aktywa cyfrowe zwane tokenami DAO są rozprowadzane wśród uczestników i mają znaczną wartość w ich ekosystemie. Działają one jako mechanizm zarządzania DAO, dając posiadaczom określone prawa, zadania i uprawnienia decyzyjne.

1. Dystrybucja tokenów

Omawiając tokenomikę DAO należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim istotna jest dystrybucja tokenów. Aby rozpowszechniać tokeny wśród uczestników, DAO wykorzystują różne techniki, takie jak sprzedaż tokenów czy programy oparte na nagrodach. Ustanowienie sprawiedliwego i inkluzywnego środowiska zależy od sprawiedliwej alokacji tokenów, upewniając się, że każdy ma równe szanse na zaangażowanie i wniesienie wkładu.

2. Użyteczność tokenów

Użyteczność tokenów jest kolejnym istotnym elementem, odnoszącym się do wykorzystania tokenów DAO w ich ekosystemie. Takie tokeny mogą mieć wiele funkcji - mogą działać jako środek wymiany lub zapewniać dostęp do usług i funkcji, lub reprezentować prawa głosu. Poprawiając wartość i użyteczność tokenów, te aspekty użytkowe promują ich integrację ze społecznością.

3. Zarządzanie i głosowanie

Tokenomika ma również duży wpływ na mechanizmy zarządzania i głosowania w DAO. Modele zarządzania oparte na tokenach pozwalają posiadaczom uczestniczyć w procedurach decyzyjnych, sugerować i głosować na propozycje oraz wpływać na przebieg DAO. W grę mogą wchodzić różne systemy głosowania i metody podejmowania decyzji - od prostych głosowań większościowych po delegowane konfiguracje głosowania - w oparciu o konkretny układ i cele DAO.

4. Mechanizmy motywacyjne

Co więcej, struktury motywacyjne są centralnymi elementami tokenomiki DAO, które zachęcają do aktywnego zaangażowania i współpracy w ramach społeczności. Ci, którzy poświęcają swój czas, zasoby lub wiedzę na rzecz DAO, są często odpowiednio wynagradzani. Zachęcanie do aktywnego zaangażowania skutkuje dynamicznym ekosystemem, w którym członkowie są skłonni do współpracy i dążenia do wspólnych celów.

Korzyści wynikające z efektywnej tokenomiki w DAO

Efektywna tokenomika w DAO przynosi szereg korzyści, przyczyniając się do rozkwitu i ekspansji tych zdecentralizowanych podmiotów. Godną uwagi korzyścią jest zwiększone zaangażowanie społeczności. DAO mogą kultywować poczucie członkostwa i odpowiedzialności wśród jednostek, rozwijając tokenomikę, która nagradza znaczny wkład i aktywne uczestnictwo. Zachęca to członków do aktywnego oferowania swoich talentów, wiedzy i aktywów, wiedząc, że zostaną one docenione i wynagrodzone. Takie zintensyfikowane zaangażowanie skutkuje kwitnącym i energicznym ekosystemem, w którym członkowie społeczności łączą siły, wymieniają myśli i dążą do wspólnych celów. Co więcej, tokenomika DAO pozwala na efektywną dystrybucję zasobów. Wykorzystując tokeny jako środek finansowania i zarządzania zasobami, DAO mogą przydzielać zasoby w przejrzysty, zdecentralizowany sposób. Gwarantuje to najlepsze wykorzystanie funduszy i wkładu, umożliwiając DAO sprawną realizację projektów, tworzenie nowych funkcji i wspieranie innowacji.

Udane modele tokenomiki DAO

1. MakerDAO

Jedno z najbardziej znanych istniejących DAO, MakerDAO, wykorzystuje unikalny model dwóch tokenów, który przyczynił się do jego sukcesu. System obejmuje token Maker (MKR) i stablecoin DAI.

Tokeny MKR są wykorzystywane do zarządzania, umożliwiając posiadaczom głosowanie nad propozycjami, w tym zmianami parametrów systemu. Tokenomika MKR ma zachęcać do odpowiedzialnego zarządzania. Gdy system działa sprawnie, posiadacze MKR odnoszą korzyści, ponieważ całkowita podaż MKR zmniejsza się w procesie zwanym "wypalaniem". Jeśli jednak system nie działa prawidłowo, nowe tokeny MKR są wybijane i sprzedawane w celu pokrycia strat, osłabiając wartość istniejących tokenów.

Z drugiej strony DAI to stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim. Jest on generowany poprzez blokowanie zabezpieczenia w postaci innych aktywów kryptograficznych. Ten model dwóch tokenów okazał się skuteczny, zapewniając stabilność systemu i zachęcając jego członków do aktywnego uczestnictwa.

2. Aragon

Aragon to platforma umożliwiająca użytkownikom tworzenie DAO i zarządzanie nimi. Wykorzystuje ona Aragon Network Token (ANT), token użytkowy, który zapewnia posiadaczom prawo głosu w sieci Aragon.

Model tokenomiczny Aragon koncentruje się na koncepcji decentralizacji i demokracji. Posiadacze tokenów ANT mogą głosować nad różnymi aspektami, takimi jak zmiany w ustawieniach sieci i rozstrzyganie sporów. Tworzy to samowystarczalny ekosystem, w którym społeczność bezpośrednio wpływa na kierunek i przyszły rozwój platformy.

3. Compound

Compound to zdecentralizowana platforma pożyczkowa zarządzana przez użytkowników za pośrednictwem tokena COMP. W tym DAO użytkownicy zarabiają tokeny COMP, gdy wchodzą w interakcję z platformą, pożyczając lub pożyczając aktywa.

Model tokenomiczny Compound został zaprojektowany tak, aby proporcjonalnie rozdzielać władzę zarządczą między tych, którzy najczęściej korzystają z platformy. Tokeny COMP dają posiadaczom prawo do proponowania i głosowania nad zmianami w protokole Compound. Model ten odniósł sukces, ponieważ zapewnia, że ci, którzy są najbardziej zainwestowani w platformę i mają największą wiedzę na jej temat, mają najbardziej znaczący wpływ na jej działanie i przyszły kierunek.

4. Yearn.Finance

Yearn.Finance reprezentuje zmianę paradygmatu w sposobie strukturyzacji modeli tokenomiki DAO. Platforma ta ma na celu uproszczenie stale rosnącej przestrzeni DeFi dla inwestorów poprzez automatyzację strategii yield farmingu. U podstaw jej zarządzania leży token YFI.

Sukces Yearn.Finance leży w unikalnym podejściu do dystrybucji tokenów, zachętach do ich posiadania, aktywnym udziale społeczności i założycielu zaangażowanym w sukces platformy. Model tokenomiki zapewnia, że platforma pozostaje zdecentralizowana, demokratyczna i leży w najlepszym interesie jej najbardziej aktywnych użytkowników. To studium przypadku podkreśla, w jaki sposób innowacyjne podejście do tokenomiki DAO może prowadzić do udanego, dobrze prosperującego ekosystemu w przestrzeni DeFi.

Podsumowanie

Podsumowując, tokenomika DAO ma kluczowe znaczenie w motywowaniu zaangażowania i współpracy w ramach zdecentralizowanych autonomicznych organizacji. Dzięki wykorzystaniu tokenów do wymiany wartości, zarządzania i struktur motywacyjnych, DAO mogą wspierać dynamiczne społeczności, w których członkowie aktywnie uczestniczą i realizują wspólne cele. Podstawowe elementy udanej tokenomiki DAO obejmują dystrybucję tokenów, użyteczność tokenów, systemy zarządzania i głosowania oraz zachęty. Niemniej jednak, bieżące wyzwania, takie jak decentralizacja, zrównoważony rozwój i kwestie prawne, muszą być rozwiązywane w miarę postępów w tej dziedzinie.

Tagi

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Kajetan Olas

04 mar 2024
Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Termin "efekty sieciowe" często pojawia się jako czynnik leżący u podstaw ekspansywnego wzrostu kryptowalut. Ale co dokładnie oznaczają efekty sieciowe w projektach kryptowalutowych i dlaczego są tak ważne? W swojej istocie, efekt sieciowy występuje, gdy produkt lub usługa staje się bardziej wartościowa, im więcej osób z niej korzysta. To zjawisko nie jest wyłączne dla ery cyfrowej; miało wpływ na przyjęcie i sukces technologii sięgających od telefonu po internet. Jednakże, w kontekście kryptowalut, efekty sieciowe nie tylko napędzają adopcję, ale są również bezpośrednio skorelowane z kapitalizacją rynkową. Ten artykuł zagłębia się w mechanikę efektów sieciowych w krypto i omawia, jak bardzo adopcja wpływa na wartość projektów.

Mierzenie Efektów Sieciowych

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod mierzenia tych efektów jest Prawo Metcalfe'a, które zakłada, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników. Badania wykazały, że to prawo szczególnie dobrze stosuje się do sieci blockchain. W praktyce, bazę użytkowników (N) mierzymy jako liczbę węzłów lub aktywnych adresów.

Bitcoin i Ethereum - Case Studies

 • Bitcoin: Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin wykazał znaczącą korelację między wielkością swojej sieci a wartością. Dane historyczne pokazują, że okresy szybkiego wzrostu liczby aktywnych portfeli są ściśle śledzone przez wzrosty ceny rynkowej Bitcoina. Współczynnik korelacji Pearsona między ceną BTC a kwadratem liczby węzłów wynosi około 0,9. W przypadku liczby aktywnych adresów jest to około 0,95. Ten wzorzec podkreśla, jak ważne są efekty sieciowe.
 • Ethereum: Użyteczność Ethereum wykracza poza zwykłe transakcje finansowe, obejmując smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (DApps). Ta dodatkowa funkcjonalność przyciąga różnorodną bazę użytkowników, dodatkowo wzmacniając jego efekty sieciowe. Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości podobne jak w przypadku BTC.

Efekty Sieciowe i Adopcja Kryptowalut

Adopcja kryptowalut jest znacząco wspierana przez efekty sieciowe, które nie tylko zwiększają wartość cyfrowej waluty, ale także przyczyniają się do jej powszechnej akceptacji i użytkowania. W miarę wzrostu sieci użytkowników, kryptowaluta staje się bardziej użyteczna i pożądana, tworząc korzystny cykl, który przyciąga jeszcze więcej użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w kontekście płatności i przekazów pieniężnych, gdzie wartość sieci kryptowaluty rośnie wraz z liczbą osób i instytucji chętnych do akceptacji i transakcji w walucie.

Zwiększanie Bezpieczeństwa i Wiarygodności

Jednym z kluczowych sposobów, w jakie efekty sieciowe przyczyniają się do adopcji kryptowalut, jest poprawa bezpieczeństwa i wiarygodności sieci. Technologia blockchain, będąca podstawą większości kryptowalut, staje się bardziej bezpieczna, im więcej uczestników dołącza do sieci. Zdecentralizowany charakter blockchainu sprawia, że coraz trudniej jest złośliwym aktorom naruszyć integralność sieci, co z kolei wzmacnia zaufanie użytkowników do systemu. To zwiększone bezpieczeństwo jest bezpośrednim skutkiem efektów sieciowych, ponieważ większa sieć zapewnia lepszą odporność na ataki.

Zwiększanie płynności na rynku

Większa baza użytkowników oznacza więcej transakcji i, co za tym idzie, większą płynność, co ułatwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bez powodowania znaczących wahań cen. Jest to szczególnie ważne dla Dapps, których natywne tokeny są handlowane na DEX-ach takich jak Uniswap. Powszechną praktyką jest, że zespoły zapewniają początkową płynność, która sprzyja handlowi, ale znacznie lepiej, gdy płynność ta jest zapewniana przez użytkowników.

Metody Zwiększania Efektów Sieciowych

Bardzo silna korelacja między wartością projektów blockchainowych a ich bazą użytkowników jasno pokazuje, że adopcja jest bardzo ważna. Jak więc projekty powinny sprzyjać wzrostowi swojej bazy użytkowników?

Aidropy

Airdropy są bardzo powszechnym (i stosunkowo tanim) sposobem na zwiększenie bazy użytkowników sieci na jej początku. Sposób ich działania jest następujący: projekty przydzielają pewną liczbę tokenów (np. 1% całkowitej podaży) osobom, które angażują się w projekt. Na przykład, projekt może ogłosić, że osoby, które retweetują i polubią ich posty na X określoną liczbę razy, otrzymają pewną liczbę tokenów. Innym rodzajem zaangażowania może być uczestnictwo w testnecie i dostarczanie feedbacku założycielom. Airdropy są skuteczne, ponieważ nawet jeśli tylko 5% tych przyciągniętych użytkowników zostanie na dłuższy okres, to i tak jest to świetny zwrot z inwestycji.

Subsydiowane Incentywy

Kiedy projekt dopiero się rozpoczyna, dobrym pomysłem może być przeznaczenie części kapitału na wyższe incentywy dla wczesnych użytkowników. Przykładem może być zapewnienie wyższego APY dla stakerów (jak 10%, zamiast 5%) przez pierwsze 6 miesięcy. Chociaż takie subsydiowane zachęty są dobre na początku, muszą kiedyś się skończyć. Dzieje się tak, ponieważ są niezrównoważone w długim terminie. Przykładem tego, co może się stać, jeśli niezrównoważone zachęty potrwają zbyt długo, jest protokół Anchor. Anchor chciał przyciągnąć wielu użytkowników i osiągnąć efekty sieciowe, oferując 15% APY. W tym sensie odniósł sukces, ale ponieważ nie zakończył programu w odpowiednim czasie, protokół stał się niewypłacalny i zbankrutował. Niemniej trzeba przyznać, że podczas gdy sieć jeszcze funkcjonowała to jej wzrost był naprawdę wykładniczy.

Inspirująca Wizja

Prawdopodobnie najbardziej zrównoważonym i organicznym sposobem na zwiększenie bazy użytkowników jest pokazanie społeczności inspirującej wizji związanej z projektem. Chodzi o stworzenie protokołu, który w pewien sposób obiecuje zmienić świat na lepsze. Przykładem może być Cardano, które zdobyło ogromną bazę fanów skupioną wokół swojej misji. Stało się tak pomimo kiepskich warunków użytkowania protokołu w początkowej fazie.

Wyzwania i Ograniczenia

Pomimo pozytywnego wpływu efektów sieciowych na adopcję projektów kryptowalutowych i ich wartość, należy zauważyćpewne znaczące wyzwania i ograniczenia.

Problemy ze skalowalnością

Podstawowym wyzwaniem, jakie stawiają efekty sieciowe, jest skalowalność. W miarę wzrostu sieci, leżąca u jej podstaw technologia blockchain musi być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę transakcji szybko i efektywnie. Jednak wiele kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, napotkało trudności w skalowaniu swoich sieci, aby sprostać zapotrzebowaniu, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jest to najważniejszy czynnik hamujący adopcję, ponieważ wielu użytkowników woli korzystać z scentralizowanego systemu płatności, po prostu dlatego, że jest on bardziej wydajny. Przykładowo VISA może przetwarzać 24k TPS (transakcji na sekundę), podczas gdy BTC może przetwarzać 7 TPS.

https://www.okx.com/learn/blockchain-trilemma-guide

Podsumowanie

Chociaż efekty sieciowe są potężnym motorem napędowym adopcji i wartości kryptowalut, stwarzają również znaczące wyzwania w kontekście skalowalności, które muszą zostać rozwiązane. Jednak w przypadku powstających projektów korzyści płynące ze zwiększonej adopcji przeważają nad kosztami, i pokazano, że największym czynnikiem wpływającym na wartość tych projektów jest ich baza użytkowników.

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie liczby użytkowników swojego projektu DeFi, prosimy o kontakt na adres contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotów pomóc Ci stworzyć strategię, która zwiększy twoją społeczność i zapewni długoterminowy wzrost.

FAQ

Czym są efekty sieciowe?

 • Efekty sieciowe to termin opisujący sytuację, gdy wartość sieci rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do liczby użytkowników.

Jak efekty sieciowe wpływają na wycenę projektu?

 • Istnieje bardzo silna korelacja między kwadratem liczby aktywnych adresów/węzłów a kapitalizacją rynkową projektów.

Jak zwiększyć bazę użytkowników i występowanie efektów sieciowych w moim projekcie?

 • Poprzez budowanie społeczności. Można to osiągnąć, poprzez zasianie inspirującej wizji, airdropy i subsydiowane incentywy dla użytkowników.

Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Kajetan Olas

04 mar 2024
Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Tokenomia jest często definiowana jako dziedzina zajmująca się określaniem i ocenianiem cech ekonomicznych kryptograficznego tokenu. Dziś większość projektów blockchain finansuje swoje operacje poprzez sprzedaż tokenów. Z tego powodu, założyciele muszą mieć dobrą znajomość procesu projektowania tokenomii. Co zaskakujące, badania pokazują, że w większości przypadków projektowanie tokenomii jest nieracjonalne i oparte na intuicji. W tym artykule podchodzimy do tematu z perspektywy wspartej danymi empirycznymi i sprawdzonymi w działaniu.

Na Co Zwrócić Uwagę?

Optymalna tokenomia zależy od szczegółów projektu. Częścią tego jest decydowanie, jakie zachowania chcesz zachęcić (lub zniechęcić) w sposób, który jest zgodny z interesami projektu. Jest to trudne zadanie, ponieważ musisz zidentyfikować każde istotne zachowanie użytkownika i odpowiadające mu zachęty. Musisz także wybrać parametry ilościowe, które zapewnią odpowiednią równowagę. W przypadku protokołów DeFi ryzyko systemowe jest szczególnie wysokie. Arbitralne parametry i założenia często prowadzą do negatywnych sprzężeń zwrotnych i podatności na ataki. Z tego powodu wszystkie systemy tokenomiczne powinny być poddane testom i zweryfikowane przed wydaniem.

Najważniejsze Reguły

Istnieje wiele dobrych praktyk, których założyciele powinni przestrzegać podczas projektowania tokenomii dla swojego projektu. Krótko omówimy najważniejsze z nich.

Użyteczność Przede Wszystkim

To może wydawać się oczywiste, ale pozwól mi wyjaśnić... To, co ma znaczenie w kontekście tokenomii, to użyteczność twojego tokenu - to nie jest to samo, co użyteczność twojego produktu. Popyt na produkty blockchain nie przekłada się automatycznie na popyt na ich natywne tokeny! Chociaż adopcja twojego produktu przez użytkowników jest ważna, to nie wystarczy. Musisz powiązać wartość twojego tokenu z sukcesem produktu. Można to zrobić poprzez różne mechanizmy przechwytywania wartości, np. redystrybucję zysków wśród posiadaczy tokenu.

(PS. Governance i staking zdecydowanie nie są wystarczające!)

Spójrz na Podobne Projekty

Podczas projektowania tokenomii warto szukać projektów podobnych do tego, który tworzysz. Im bardziej podobne, tym lepiej. Przeczytaj ich dokumentacje techniczne (whitepaper), zbadaj ich tokenomię i przyjrzyj się kluczowym metrykom. Następnie zadaj sobie pytanie - co zrobili dobrze, a jakie popełnili błędy? Z pewnością znajdziesz jakąś inspirację. Kluczową metryką, którą możesz użyć przy decydowaniu o początkowej wycenie twojego projektu, jest Total Value Locked/Market Capitalization

Minimalizuj Zmienność Cen

Jako founder kluczową metryką, która zadecyduje, czy ludzie nazwą cię geniuszem czy oszustem, jest cena twojego tokenu. Z tego powodu wiele zespołów optymalizuje tokenomię pod kątem wysokiej ceny tokenu ponad wszystko. Często robi się to, oferując niezrównoważony procent w zamian za stakowanie tokenów. Inne popularne wybory to spalanie (burning) tokenów lub programy skupu tokenu finansowane czymś innym niż przychody. Chociaż te mechanizmy mogą napędzać marketing i podnosić cenę, nie zwiększają wartości samego protokołu. Rezultatem jest wysoka zmienność i brak odporności na ataki spekulacyjne oraz niekorzystne warunki rynkowe. Ironią jest, że optymalizacja pod kątem wysokiej ceny zwykle prowadzi do odwrotnego efektu. Zamiast tego powinieneś skupić się na minimalizowaniu zmienności, ponieważ sprzyja to zrównoważonemu wzrostowi.

Podażowa Strona Tokenomii

Tokenomia strony podażowej odnosi się do wszystkich mechanizmów, które wpływają na liczbę tokenów w obiegu i ich strukturę alokacji.

Chociaż podaż jest ważna dla projektowania tokenomii, nie jest tak znacząca, jak wielu ludzi myśli. Mechanizmy takie jak staking czy spalanie powinny być zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowanie produktu i nie kreują wartości same w sobie.

Ograniczona czy Nieograniczona Podaż

Założyciele przywiązują dużo uwagi do wyboru między ograniczoną a nieograniczoną podażą tokenu. Panuje powszechne przekonanie, że ustalenie maksymalnego limitu podaży zwiększa wartość obecnie krążących tokenów. Badania pokazują, że to nie ma większego znaczenia, a nawet tokeny bez ograniczonej podaży statystycznie radzą sobie nieco lepiej.

Stopa Inflacji

Projekty powinny dążyć do niskiej, stabilnej inflacji. Z wyjątkiem gdy roczna stopa inflacji przekracza 100%, istnieje bardzo mało korelacji między tempem zmian podaży a ceną tokenu. Z tego powodu zaleca się dostosowanie emisji tokenów w sposób, który sprzyja aktywności w protokole. Rozsądna stopa inflacji, która nie wpłynie na cenę, mieści się w przedziale 1-5% miesięcznie.

https://tokenomics-guide.notion.site/2-5-Supply-Policy-ff3f8ab217b143278c3e8fd0c03ac137#1c29b133f3ff48a9b8efd2d25e908f5c

Alokacja

Standard w branży wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

https://lstephanian.mirror.xyz/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FDnzLtQ1Nc9IIObEpyJTTG.png&w=3840&q=75
https://www.liquifi.finance/post/token-vesting-and-allocation-benchmarks

Popytowa Strona Tokenomii

Strona popytowa tokenomii dotyczy subiektywnej chęci ludzi do kupowania tokenów. Powody mogą być różne. Może to być ze względu na użyteczność tokenów, spekulacje, lub zachęty finansowe zapewnione przez twój protokół. Czasami ludzie działają irracjonalnie, więc popyt na tokeny musi być rozważany w kontekście ekonomii behawioralnej.

Rola Incentyw

Podstawowym bodźcem, który napędza popyt na twój token, powinna być jego użyteczność. Użyteczność tokena to jego realne zastosowanie lub sposób, w jaki przechwytuje wartość generowaną przez użytkowanie twojego produktu. Staking, zapewnianie płynności, polityka deflacyjna i inne mechanizmy kontroli podaży mogą wspierać akumulację wartości tokenów. Powszechnym sposobem są skupy tokena finansowane z przychodów. Projekty mogą używać zebranych opłat, aby kupować swoje tokeny na zdecentralizowanych giełdach (DEX-ach). Kupione tokeny można spalić (burning) lub przeznaczyć do funduszu na dalszy rozwój projektu.

Jak zaprojektować incentywy

 • Uczyń je namacalnymi. Jeśli chcesz promować pożądane zachowania w ekosystemie, musisz zapewnić rzeczywiste nagrody. Ludziom nie zależy na prawach do zarządzania, ponieważ te prawa nie przekładają się na żadną wartość pieniężną. Z drugiej strony, dbają o nagrody za staking, które mogą sprzedać z zyskiem.
 • Uczyń je łatwymi do zrozumienia. Jeśli chcesz zachęcać lub zniechęcać do określonych zachowań użytkowników, powinieneś jasno wyjaśnić, jak działają incentywy. Użytkownicy często nie mają czasu, aby zagłębiać się w Twoją dokumentację techniczną. Jeśli nie zrozumieją, jak działa Twój produkt, to z niego nie skorzystają.
 • Testuj, testuj, testuj. Jeśli nie przetestujesz, jak różne zachęty balansują twój protokół, to narażasz się na upadek w stylu terra-luny.

Podsumowanie

Prawidłowe zaprojektowanie tokenomii projektów nie jest łatwe. Mimo że może się intuicyjnie wydawać, że wybór różnych incentyw i parametrów zadziała, jest to powód, dla którego wartość tokenów projektów często spada do 0. Istnieją jednak sprawdzone i przetestowane praktyki projektowe. Zostań z nami, aby je poznać!

Jeśli szukasz sposobu na zaprojektowanie zrównoważonego modelu tokenomicznego dla swojego projektu DeFi, proszę skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci stworzyć tokenomię, która pomoże twojemu projektowi w długoterminowym wzroście.

FAQ

Czym jest tokenomia?

 • Tokenomia odnosi się do studiowania i analizy ekonomicznych cech kryptograficznego tokenu, kluczowych dla finansowania i sukcesu projektów blockchain.

Jakie są najważniejsze zasady projektowania tokenomii?

 • Podstawowe zasady obejmują zapewnienie użyteczności tokenów, analizę porównawczą projektów oraz dążenie do minimalizowania zmienności w celu wspierania zrównoważonego wzrostu.

Jak popyt i podaż wpływają na tokenomię?

 • Strona podażowa obejmuje mechanizmy takie jak ograniczanie podaży tokenów lub dostosowywanie stóp inflacji, podczas gdy strona popytowa koncentruje się na tworzeniu autentycznej użyteczności i incentyw dla posiadaczy tokenów.

Jakie są częste pułapki popełniane przy projektowaniu tokenomii?

 • Najczęstsze problemy występują, gdy główną funkcją tokenu jest transfer wartości, a nie wspieranie tworzenia wartości. (np. możesz stakować bezużyteczny token, aby otrzymać więcej tego bezużytecznego tokenu)

Jak tokenomia może być testowana przed wypuszczeniem produktu?

 • Tokenomię można testować, konstruując modele stochastyczne i uruchamiając dużą liczbę losowych symulacji.