Blockchain w dobie pandemii

Maciej Zieliński

08 kwi 2020
Blockchain w dobie pandemii

Panująca na świecie pandemia koronawirusa nieustannie wywiera wpływ na naszą codzienność, zmuszając nas do redefiniowania spojrzenia na wiele gałęzi życia i biznesu. Ostatnie dni przyniosły wiele dynamicznych zmian, a na horyzoncie nieustannie pojawiają się kolejne. Jednak czy obok nowych problemów istnieją również nowe możliwości? Gdzie blockchain może pozwolić nam przystosować się do bieżącej sytuacji? 

Dostawy i dystrybucja leków oraz sprzętu medycznego

W sytuacjach kryzysowych zarządzanie podażą leków oraz sprzętu medycznego jest kluczową kwestią, która jak pokazuje pandemia covid-19 powinna być zabezpieczona globalnie, a każdy błąd może nieść za sobą tragiczne skutki dla setek pacjentów. Obecna sytuacja pokazuje jak wadliwe potrafią okazać się współczesne systemy, które nie są w stanie ochronić nas np. przed okresowymi niedoborami produktów tak istotnych jak maseczki.

 Łańcuchy dostaw środków ochrony czy leków są niezwykle wrażliwe i podatne na manipulacje, dodatkowo zaangażowanych jest w nie wiele stron o odmiennych, a czasem nawet sprzecznych interesach. Blockchain zapewnia bezpieczną platformę pozwalającą rozwiązać ten problem, wprowadzając większą przejrzystość danych i lepszą identyfikowalność produktu. Ponieważ zapis w łańcuchu bloków można zweryfikować i zaktualizować tylko za pomocą „inteligentnej umowy” 

(smart kontraktów), manipulowanie łańcuchem bloków jest też mocno utrudnione. 

Blockchain pozwala  wypracować kompromis i zaufanie na poziomie protokołu pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. Jest to kluczowe w  sytuacjach, gdy popyt na określony produkt przekracza podaż, a dostępność produktu może okazać się nieadekwatna do faktycznego zapotrzebowania. Blockchain może pozwolić nam stworzyć zdecentralizowany system dystrybucji leków, w którym interes jednej ze stron nie będzie przeważał nad tym drugiej. 

Jedną z firm pracujących nad zabezpieczeniem łańcuchu dostaw leków z użyciem technologii blockchain i IoT jest Chronicled. Obecna już od kilka lat na rynku firma zajmuje się wdrażaniem zdecentralizowanych ekosystemów łańcucha dostaw i budowaniem rozwiązania oparte na protokołach, które mają usprawnić globalny handel w kluczowych branżach, w tym tej farmaceutycznej. 

Usługi bankowe  

Panujaca na świecie pandemia koronawirusa zmusza nas do redefiniowania naszego spojrzenia na wiele gałęzi biznesu. Źródła takie jak The Economist  czy Forbes, od kilku tygodni donoszą nam o realnym ryzyku globalnego kryzysu ekonomicznego porównywalnego z tym z 2008. Jednym z sektorów, który z pewnością czekają dynamiczne zmiany, jest ten finansowy. 

Przed 2008 banki miały niewielką konkurencję, co pozwalało im na monopolizację usług finansowych. Dzięki czemu mogły pobierać wysokie prowizje, dodawać ukryte opłaty do oferowanych stawek czy zawyżać marże walutowe. To one dyktowały warunki - jeżeli konsument potrzebował pieniędzy mógł skierować się tylko do nich. Jeśli chodzi o rynek usług finansowych inny wybór praktycznie nie istniał. Klienci podporządkowywali się często niekorzystnym dla nich zasadom tworzonym przez banki bo zwykle nie posiadali innych realnych opcji. 

Jednak wydarzenia, które rozpoczęły się od upadku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku, doprowadziły do kumulacji niechęci wobec ówczesnego systemu finansowego, co szło w parze z ogólnym brakiem zaufania do sektora bankowego. Zmiany w mentalności klientów wywołały popyt na rozwiązania inne od dotychczasowych, co stworzyło nowym graczom możliwość wejścia na rynek, gdzie zaczęli oferować lepsze, bardziej konkurencyjne usługi. Zapoczątkowało to dynamiczne zmiany w branży. 

Przykładem zastosowania technologii blockchain na rynku usług bankowych jest Request. Ta zdecentralizowana sieć oparta na Ethereum  umożliwia użytkownikom m. in. wykonywanie transakcji między sobą, wysyłanie lub żądanie płatności czy wystawianie faktur. Natomiast rozwijany przez firmy Symbiont i Ipreo Synaps  przy użyciu opartych na blockchainie smart contracts dąży do ulepszenia i automatyzacji  rynku syndykatów kredytowych. 

Dzisiaj, kiedy pandemia koronawirusa niesie za sobą kolejną groźbę kryzysu finansowego, popyt na fintech prawdopodobnie znów gwałtownie wzrośnie. Wielu konsumentów straci zaufanie do tradycyjnej formy usług bankowych i zacznie poszukiwać alternatywnych opcji. Ponownie stworzy to szansę dla podmiotów, które będą oferowały nowe, innowacyjne produkty oparte na nowoczesnych technologiach takich jak blockchain, dający możliwości takie jak transakcje w systemie peer to peer czy decentralizacja transferu aktywów. 

Weryfikacja tożsamości 

Ograniczenie relacji społecznych przyczynia się do wzrostu popularności narzędzi komunikacji zdalnej. Stworzy to popyt na rozwiązania uwierzytelniania cyfrowych poświadczeń i tożsamości weryfikowanych dzięki kryptografii a nie udziałowi osoby. Oparcie procesu weryfikacji na blockchainie jest po prostu tańsze i pewniejsze niż wykorzystanie strony trzeciej.  W czasach kiedy brak zaufania w relacjach, szczególnie tych biznesowych, zdaje się być powszechnym problemem, jego uzyskanie na poziomie protokołu informatycznego wydaje się być rozwiązaniem stworzonym pod potrzeby współczesnego rynku 

Przykładem firmy działającej w tym obszarze jest hiszpański Validated ID dostarczają rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej stworzone z głównie myślą o pracy zdalnej i handlu elektronicznym. Ich ViDSigner to kompleksowa usługa podpisu elektronicznego, pozwalająca użytkownikom wydawać honorowane podpisy na kilka sposobów - m. in poprzez kartę przesuwaną, podpis biometryczny czy automatyczną pieczęć. 

Nowe, bezpieczniejsze metody transferu aktywów

Przeniesienie interakcji biznesowych do internetu zwiększy zapotrzebowanie na bezpieczne metody transferu aktywów. Blockchain wydaje się być tutaj idealnym rozwiązaniem. Od kilku lat możemy obserwować jak oparta na nim tokenizacja i obrót aktywami w zdecentralizowanym systemie zyskują na popularności w rozmaitych branżach, w tym tych tak od siebie odmiennych jak nieruchomości i muzyczna. Gdy pojawia się blockchain znika potrzeba angażowania zewnętrznej strony trzeciej, dzięki czemu procesy związane z transferem aktywów mogą przebiegać szybciej i stają się tańsze w utrzymaniu. Dodatkowo zapis danych o transakcji w łańcuchu bloków zmniejsza ich podatność na manipulacje czy oszustwa. 

Takie rozwiązania do 2014 roku wdraża m. in. firma Bitmark, która twierdzi, że chociaż współczesne społeczeństwa rozwinęły prawa własność i własności intelektualnej, nie uchroniły zasobów cyfrowych.  Dlatego poprzez wykorzystanie technologii blockchain umożliwia ona przekazywanie zasobów cyfrowych w systemie peer to peer, , w tym danych zdrowotnych, kolekcji dzieł sztuki cyfrowej, praw do muzyki i dokumentacji medycznej. 

Certyfikaty autentyczności oparte na kryptografii 

Według Macieja Jędrzejczyka. CEE Blockchain Leader’a w IBM zaburzenia w łańcuchach dostaw mogą ujawnić wiele nieścisłości dotyczących zależności od zapotrzebowania i produkcji z Chin. Doprowadzi to do ujawnienia fałszywości certyfikatów autentyczności części pochodzących stamtąd produktów. Zgodnie z jego przewidywaniami „ skłoni to producentów do wykorzystywania niepodważalnych dowodów pochodzenia opartych na kryptografii, a nie na autorytecie.”

Blockchain może rejestrować transakcje w łańcuchu dostaw oraz  zapewniać unikalną tożsamość każdej jednostce produktu, śledząc jej podróż w łańcuchu dostawy. Dodatkowo jednostkę można sparować z chipem NFC, kodem QR lub tagiem RFID, dzięki czemu możliwa jest bieżąca cyfrowa rejestracja postępów. Nad mechanizmem tym  już dziś pracuje Szanghajska firma VeChain zajmująca się problemem potwierdzania autentyczności dóbr luksusowych. 

Nadzieja dla branży rozrywkowej

Branża rozrywkowa wydaje się być jedną z najbardziej dotkniętych wybuchem epidemii. Tysiące odwołanych koncertów, festiwali i innych wydarzeń muzycznych przyniosły i będą przynosić wielomilionowe straty. Na rynku zdominowanym przez gigantów takich jak Spotify, iTunes czy YouTube, najbardziej ucierpią na tym twórcy. O ile portale streamingowe notują podwyższoną aktywność, to tantiemy wypłacane artystom stanowią tylko niewielki procent zysków z odtworzeń ich muzyki. Korzystną dla twórców alternatywą stają się oparte na blockchainie portale takie jak Opus czy Vezt, które dzięki wykorzystaniu technologii blockchain są w stanie wypłacić twórcy prawie 100% zysków . Dla wielu artystów mogą one okazać się kluczem do przetrwania na tak dynamicznie zmieniającym się rynku. 

Konsekwencje obecnej sytuacji będą do nas dotkliwie wracać przez najbliższe miesiące. Jednak obok licznych zagrożeń pojawiają się również nowe możliwości. To od nas zależy czy będziemy w stanie je wykorzystać oraz ograniczyć straty będące skutkiem pandemii. Technologia ponownie może okazać się tutaj niezastąpiona. Prawdopodobnie nowoczesne rozwiązania takie jak blockchain będą nam potrzebne jak nigdy wcześniej.

Redukcja strat, rozwiązanie bieżących problemów oraz przystosowanie się do nadchodzących zmian to obszary, w których zastosowanie nowoczesnych technologii okaże się niezbędne. W kontekście epidemii wiele rozwiązań opartych na blockchainie okazuje się być jeszcze bardziej zasadnymi, pojawiają się również nowe obszary, w których implikacja tej technologii może być najbardziej optymalnym wyborem. Najbliższe tygodnie będą wymagały wdrożenia istotnych zmian w wiele gałęzi biznesu, bez wątpienia blockchain jest technologią będącą w stanie to umożliwić.

Tagi

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Karolina

02 paź 2023
Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Sfera blockchain i kryptowalut jest świadkiem nieustającej fali innowacji. Wśród tych postępów, rozwiązania skalowania warstwy 2 okazały się być przełomowe, szczególnie dla Ethereum. Jednym z takich rozwiązań warstwy 2, które przyciągnęło ogromną uwagę, jest Arbitrum. Dzięki swojej zdolności do ułatwiania skalowalnych inteligentnych kontraktów, stało się ono hotspotem dla nowatorskich projektów kryptowalutowych. W tym artykule omówimy 5 najlepszych projektów kryptowalutowych na Arbitrum w 2023 r., które kształtują przyszłość zdecentralizowanego świata.

Dlaczego projekty na Arbitrum?

Zanim zagłębimy się w listę, ważne jest, aby zrozumieć, co sprawia, że Arbitrum jest atrakcyjną platformą dla programistów i innowatorów.

Skalowalność. Arbitrum znacznie zwiększa przepustowość sieci Ethereum. Pozwala to projektom działać wydajniej i obsługiwać większe wolumeny transakcji.

Kompatybilność. Oferuje płynną kompatybilność z Ethereum, co oznacza, że programiści mogą korzystać z istniejących narzędzi i aplikacji bez większych modyfikacji.

Bezpieczeństwo. Dziedzicząc model bezpieczeństwa Ethereum, Arbitrum zapewnia, że projekty na nim zbudowane są tak samo bezpieczne, jak te na samym Ethereum.

Obniżone opłaty za gaz. Użytkownicy i deweloperzy mogą czerpać korzyści ze zmniejszonych kosztów transakcji, dzięki czemu wdrażanie i interakcja z aplikacjami są bardziej opłacalne.

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Podczas odkrywania świata Arbitrum, niektóre projekty wyraźnie wybiły się ponad resztę. Niezależnie od tego, czy chodzi o innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie użytkowników czy czystą użyteczność, są to nazwy, które nadają ton przyszłości.

GMX

GMX jest zdecentralizowaną, wieczystą giełdą, która jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Arbitrum. Umożliwia ona bezproblemowy handel on-chain dla kilkunastu tokenów, takich jak BTC, ETH, AVAX i UNI. Dzięki błyskawicznemu wzrostowi, GMX jest obecnie najczęściej używaną giełdą DeFi na Arbitrum.

ZyberSwap (ZYB)

Zbudowany na blockchainie Arbitrum, ZyberSwap jest zdecentralizowaną giełdą (DEX), która posiada automatycznego animatora rynku (AMM) i oferuje niskie opłaty za wymianę aktywów kryptograficznych. Jest znana z zapewniania jednych z najbardziej kuszących nagród w całej sieci Arbitrum za staking i yield farming, co czyni ją popularnym wyborem wśród użytkowników DeFi. Platforma jest w całości poświęcona decentralizacji i aktywnemu udziałowi społeczności, a wszystkie istotne zmiany są określane w drodze głosowania zarządczego.

Jeśli chodzi o dystrybucję tokenów, ZyberSwap zdecydował się na uczciwą strategię uruchamiania, aby zapewnić wszystkim użytkownikom równe szanse na uzyskanie tokenów. Ponadto platforma została poddana rygorystycznemu audytowi bezpieczeństwa i jest obsługiwana przez Solidproof. Ta relacja nie tylko zapewnia dostęp do ich wiedzy specjalistycznej, ale także korzysta z bezpłatnych procedur audytu i KYC dla nowych projektów. Podsumowując, ZyberSwap to bezpieczny i zorientowany na użytkownika DEX, który przeciera szlaki w szybko rozwijającym się ekosystemie Arbitrum.

VELA Exchange

Vela Exchange, wysokiej jakości zdecentralizowana giełda na Arbitrum, zapewnia profesjonalną platformę handlową obsługującą wiele kryptowalut. Platforma została stworzona przy użyciu Dexpools, zdecentralizowanego systemu handlu OTC opartego na puli płynności.

Wraz z niedawnym ogłoszeniem wersji Beta, Vela Exchange zyskała na popularności na Arbitrum, osiągając łączny wolumen transakcji w wysokości około 5 miliardów USD. Co imponujące, giełda przyczyniła się do ponad 10% aktywności Layer 2 w łańcuchu. Pokazuje to zaangażowanie i zaufanie społeczności do tej wieczystej wymiany.

Vela zapewnia giełdę, na której klienci mogą ustanawiać pozycje handlowe na aktywach syntetycznych z dźwignią do 100x. Platforma obejmuje stablecoina wspieranego przez USDC.

Camelot

Ze względu na skoncentrowane na ekosystemie i kierowane przez społeczność podejście do zdecentralizowanej wymiany (DEX) i zapewniania płynności, Camelot (GRAIL) jest jednym z najbardziej obiecujących projektów na Arbitrum w 2023 roku. Koncentrując się na komponowalności, Camelot oferuje wysoce wydajną i konfigurowalną platformę z dostosowanym podejściem. Camelot, bogaty w funkcje AMM, oferuje konfiguracje puli unikalnie dostosowane do konkretnych par handlowych. Wdrażając nowe podejście do płynności przy użyciu niezamiennych pozycji stakowanych, dodaje dodatkową warstwę do tradycyjnych tokenów LP i zapewnia więcej korzyści użytkownikom i protokołom.

Bezzezwoleniowy charakter Camelot umożliwia projektom bezpośrednie angażowanie się w protokół, bez konieczności zatwierdzania lub ingerencji ze strony zespołu. Zapewnia to pełną kontrolę nad motywowaniem i zarządzaniem płynnością. Podwójny system tokenów składający się z natywnego płynnego tokena GRAIL i niezbywalnego tokena zarządzania xGRAIL przyczynia się do solidnej kontroli nad przepływem podaży na rynku. Promują one długoterminową stabilność.

Radiant

Radiant Capital, platforma oparta na protokole pożyczkowym Arbitrum, ma na celu przekształcenie się w międzyłańcuchową platformę pożyczkową. Pozwoli to użytkownikom na interakcję z różnymi blockchainami podczas pożyczania i udzielania pożyczek na jednej platformie.

W każdej głównej sieci użytkownicy mogą deponować główne aktywa i pożyczać różnorodne aktywa obsługiwane przez wiele łańcuchów. Głównym celem Radiant jest konsolidacja rozdrobnionej płynności rozproszonej obecnie w 10 największych alternatywnych warstwach.

Obecnie posiadając najwyższy TVL na Arbitrum, Radiant Capital pozycjonuje się jako wiodąca platforma pożyczkowa.

Podsumowanie - Projekty na Arbitrum

Trajektoria wzrostu Arbitrum jest imponująca. Wraz z rosnącym ekosystemem projektów ustanawiających swoją obecność na tym rozwiązaniu warstwy 2, przyszłość wydaje się obiecująca. Wspomniane wyżej projekty to tylko wierzchołek góry lodowej, reprezentujący niewielki ułamek potencjału. Wraz z rozwojem sfery zdecentralizowanych rozwiązań, będą pojawiać się innowacje i możliwości na platformach takich jak Arbitrum.