Czy blockchain może być eko?

Maciej Zieliński

16 mar 2020
Czy blockchain może być eko?

Technologia już dziś staje się narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi. Blockchain niesie za sobą szereg nowych możliwości takich jak przejrzyste łańcuchy dostaw czy zdecentralizowane zarządzanie zasobami. Dlaczego mogą one uczynić naszą działalność bardziej zrównoważoną, a tym samym przysłużyć się środowisku?

W 2019 Narodowe Centrum Odnowy Klimatu w Melbourne zatrzęsło światem publikując raport ostrzegający przed katastrofalnym wpływem postępujących zmian klimatycznych. Prognozuje on podniesienie się temperatury o 3°C do 2050 roku, co ma według badaczy skutkować przekroczeniem granicy tolerancji na ciepło dla ponad 55% procent populacji przez przynajmniej 20 dni w roku. Dodatkowo podnoszący się poziom wody sprawi, że miasta takie jak Szanghaj i Bangkok opustoszeją lub wręcz znikną pod wodą. Natomiast stworzone przez  World Meteorological Organization (WMO) i United Nations Environmental Programme, Piąte Sprawozdanie Oceniające potwierdza działalności człowieka jako źródło podwyższonego poziomu gazów cieplarnianych w naszej atmosferze. Eksperci z całego świata alarmują nas, że postępujący kryzys klimatyczny jest priorytetowym problemem i to problemem, za który odpowiedzialna jest ludzkość. 

Czy staliśmy się ofiarami własnego rozwoju? 

Naukowcy jako przełomowy moment dla wpływu człowieka na środowisko wskazują rewolucję przemysłową na przełomie XVIII i XIX wieku. Od kiedy na masową skalę zaczęliśmy korzystać z silnika parowego wydawał się on tylko rosnąć. Przez stulecia nasz rozwój oprócz niewątpliwych korzyści pociągał za sobą rosnącą eksploatację planety. Jednak w ostatnich latach analizy pokazują, że pierwotna przyczyna problemu - geniusz technologiczny człowieka, może okazać się też  jego rozwiązaniem. Problemy klimatyczne żywo oddziaływują na opinię publiczną, a ich rozwiązaniem interesuje się coraz większa grupa inwestorów, co pociąga za sobą wzrost popularności projektów, które pomagają nam wnieść aspekt ekologiczny w działalność gospodarczą.Czy należy do nich blockchain? 

Według licznych ekspertów - tak i być może już teraz jesteśmy w stanie to obserwować. W 2018 World Economics Forum opublikowało raport Building Block(chains) for a Better Planet, w którym zanalizowało przydatności tej technologii dla ochrony środowiska. Na blogu Nextrope postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się wskazanym tam zastosowaniom: 

Image by Julius Silver from Pixabay 

Przejrzyste łańcuchy dostaw

Blockchain pozwala nam osiągnąć  niepodważalną transparentność w łańcuchu dostaw. Zapisywanie danych z transakcji na blockchainie oraz tworzenie przy jego pomocy niezmiennego zapisu pochodzenia umożliwia pełne śledzenie produktu od producenta do sklepu. Tym samym zyskujemy szansę na zoptymalizowanie procesów składających się na dostarczenie konsumentowi gotowego produktu w kierunku uczyniania ich bardziej zrównowarzonymi. Przykładowo ograniczając niepotrzebne zużycie paliw kopalnych czy dostarczając konsumentowi pełną wiedzę o pochodzeniu produktu, dzięki czemu może on zdecydować się na ten, którego wytworzenie odbyło się najmniejszym kosztem dla środowiska. 

Organizacją badającą te zalety blockchainu jest m. in. fundacja Poseidon, która wykorzystując tę technologię umożliwia  konsumentom rozważenie wpływu swoich zakupów na emisje dwutlenku węgla poprzez włączenie kosztów jego emisji ze wszystkich etapów produkcji i dostawy do finalnej ceny produktu. Celem jest  uświadomienie użytkowników w temacie śladu węglowego produktów i zachęcenie do podjęcia działań poprzez darowizny na projekty ochrony przyrody.

Photo by Chris Gallagher on Unsplash

Zdecentralizowane i zrównoważone zarządzanie zasobami:

Dzięki blockchain moglibyśmy tworzyć systemy zarządzające użyciem zasobów na dużą skalę. Oparte na tej technologii platformy mogłyby gromadzić rozproszone dane np. te o zużyciu wody i prądu na poziomie gospodarstwa domowego i zestawiać je w skali całego miasta, województwa itd. Dzięki decentralizacji takiej sieci pozbylibyśmy się obecnej niezgodność informacji pomiędzy zaangażowanymi 

stronami co pozwoliłoby na bardziej świadome podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem zasobami. Mogłyby one obejmować m. in. dynamikę cen i optymalne zrównoważenie popytu i podaży. 

Przykładem firmy dążącej do ograniczenia zużycia energii dzięki zastosowaniu technologii blockchain jest brytyjski startup Electron. Proponuje on rejestrację danych i odczytów z liczników poprzez kryptografię z wykorzystaniem protokołów peer-to-peer. Ich wizja opiera się na: „kapitalizacji możliwości, jakie dają szybkie zmiany na rynku energii wynikające z dekarbonizacji, decentralizacji, cyfryzacji i demokratyzacji.”

Photo by Perry Grone on Unsplash

Ułatwienie współpracy między stronami 

Aktualnie w działania na rzecz ochrony środowiska zaangażowanych  jest wiele organizacji, o często odmiennych interesach. Cele takie jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla i spalin, spowolnienie procesu pustynnienia czy ochrona zagrożonych ekosystemów wymagają współpracy instytucji naukowych, państwowych jak i prywatnych przedsiębiorstw oraz fundacji charytatywnych. W wywiadzie dla Nextrope Maciej Jędrzejczyk - Blockchain Leader w IBM podkreślał jak dużo korzyści do współpracy pomiędzy podmiotami nie posiadającymi względem siebie pełnego zaufania wnosi blockchain. W  kontekście ochrony środowiska przede wszystkim zniosłoby to konieczność utrzymywania pomiędzy nimi zaufanej strony trzeciej, co ogranicza koszty i przyśpiesza proces wymiany informacji między nimi.

Photo by Chris Gallagher on Unsplash

Automatyzacja pomocy humanitarnej i przygotowania na wypadek katastrof

W kontekście publikacji takich jak wspomniany raport z Melbourne, wydaje się, że zabezpieczenie przed klęskami żywiołowymi powinno być traktowane jako problem globalny. Zdecentralizowane systemy wymiany informacji oparte na blockchainie mogłyby zautomatyzować i usprawnić systemy przygotowawcze i zaradcze. Protokoły blockchain stanowią pewną podstawę współpracy pomiędzy wieloma zaangażowanymi stronami, co w przypadku działań przyniosłoby poprawę skuteczności, zaufania i koordynacji między zaangażowanymi stronami. Dodatkowo szybkie automatyczne transakcje za pośrednictwem smart contracts mogłyby znacząco poprawić  czas reakcji i jej wydajność - kluczowe dla redukcji strat i ofiar. 

Czy blockchain uratuje planetę? 

Problem kryzysu klimatycznego jest wyjątkowo złożony i blockchain z pewnością nie rozwiąże wszystkich jego kwestii. Jednak pewne zastosowania tej technologii, takie jak rozwiązywanie problemu braku zaufania między stronami czy tworzenie przejrzystych łańcuchów dostaw, które od kilku lat obecne są w różnych dziedzinach gospodarki, mogą przysłużyć się również środowisku. Ostatnie lata pozwalają nam wierzyć, że postęp, który kiedyś stanowił motor zmian środowiska, jest też w stanie przysłużyć się jego ratowaniu, a nowoczesne technologie już dziś pomogły nam rozwiązać wiele związanych z tym problemów. Czas pokaże czy blockchain, jako jedna z sił napędowych dzisiejszego postępu technologii, zmieni oblicze ruchu ochrony środowiska. Być może los naszej planety zależeć będzie właśnie od łańcuchów bloków. 

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Karolina

02 paź 2023
Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Sfera blockchain i kryptowalut jest świadkiem nieustającej fali innowacji. Wśród tych postępów, rozwiązania skalowania warstwy 2 okazały się być przełomowe, szczególnie dla Ethereum. Jednym z takich rozwiązań warstwy 2, które przyciągnęło ogromną uwagę, jest Arbitrum. Dzięki swojej zdolności do ułatwiania skalowalnych inteligentnych kontraktów, stało się ono hotspotem dla nowatorskich projektów kryptowalutowych. W tym artykule omówimy 5 najlepszych projektów kryptowalutowych na Arbitrum w 2023 r., które kształtują przyszłość zdecentralizowanego świata.

Dlaczego projekty na Arbitrum?

Zanim zagłębimy się w listę, ważne jest, aby zrozumieć, co sprawia, że Arbitrum jest atrakcyjną platformą dla programistów i innowatorów.

Skalowalność. Arbitrum znacznie zwiększa przepustowość sieci Ethereum. Pozwala to projektom działać wydajniej i obsługiwać większe wolumeny transakcji.

Kompatybilność. Oferuje płynną kompatybilność z Ethereum, co oznacza, że programiści mogą korzystać z istniejących narzędzi i aplikacji bez większych modyfikacji.

Bezpieczeństwo. Dziedzicząc model bezpieczeństwa Ethereum, Arbitrum zapewnia, że projekty na nim zbudowane są tak samo bezpieczne, jak te na samym Ethereum.

Obniżone opłaty za gaz. Użytkownicy i deweloperzy mogą czerpać korzyści ze zmniejszonych kosztów transakcji, dzięki czemu wdrażanie i interakcja z aplikacjami są bardziej opłacalne.

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Podczas odkrywania świata Arbitrum, niektóre projekty wyraźnie wybiły się ponad resztę. Niezależnie od tego, czy chodzi o innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie użytkowników czy czystą użyteczność, są to nazwy, które nadają ton przyszłości.

GMX

GMX jest zdecentralizowaną, wieczystą giełdą, która jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Arbitrum. Umożliwia ona bezproblemowy handel on-chain dla kilkunastu tokenów, takich jak BTC, ETH, AVAX i UNI. Dzięki błyskawicznemu wzrostowi, GMX jest obecnie najczęściej używaną giełdą DeFi na Arbitrum.

ZyberSwap (ZYB)

Zbudowany na blockchainie Arbitrum, ZyberSwap jest zdecentralizowaną giełdą (DEX), która posiada automatycznego animatora rynku (AMM) i oferuje niskie opłaty za wymianę aktywów kryptograficznych. Jest znana z zapewniania jednych z najbardziej kuszących nagród w całej sieci Arbitrum za staking i yield farming, co czyni ją popularnym wyborem wśród użytkowników DeFi. Platforma jest w całości poświęcona decentralizacji i aktywnemu udziałowi społeczności, a wszystkie istotne zmiany są określane w drodze głosowania zarządczego.

Jeśli chodzi o dystrybucję tokenów, ZyberSwap zdecydował się na uczciwą strategię uruchamiania, aby zapewnić wszystkim użytkownikom równe szanse na uzyskanie tokenów. Ponadto platforma została poddana rygorystycznemu audytowi bezpieczeństwa i jest obsługiwana przez Solidproof. Ta relacja nie tylko zapewnia dostęp do ich wiedzy specjalistycznej, ale także korzysta z bezpłatnych procedur audytu i KYC dla nowych projektów. Podsumowując, ZyberSwap to bezpieczny i zorientowany na użytkownika DEX, który przeciera szlaki w szybko rozwijającym się ekosystemie Arbitrum.

VELA Exchange

Vela Exchange, wysokiej jakości zdecentralizowana giełda na Arbitrum, zapewnia profesjonalną platformę handlową obsługującą wiele kryptowalut. Platforma została stworzona przy użyciu Dexpools, zdecentralizowanego systemu handlu OTC opartego na puli płynności.

Wraz z niedawnym ogłoszeniem wersji Beta, Vela Exchange zyskała na popularności na Arbitrum, osiągając łączny wolumen transakcji w wysokości około 5 miliardów USD. Co imponujące, giełda przyczyniła się do ponad 10% aktywności Layer 2 w łańcuchu. Pokazuje to zaangażowanie i zaufanie społeczności do tej wieczystej wymiany.

Vela zapewnia giełdę, na której klienci mogą ustanawiać pozycje handlowe na aktywach syntetycznych z dźwignią do 100x. Platforma obejmuje stablecoina wspieranego przez USDC.

Camelot

Ze względu na skoncentrowane na ekosystemie i kierowane przez społeczność podejście do zdecentralizowanej wymiany (DEX) i zapewniania płynności, Camelot (GRAIL) jest jednym z najbardziej obiecujących projektów na Arbitrum w 2023 roku. Koncentrując się na komponowalności, Camelot oferuje wysoce wydajną i konfigurowalną platformę z dostosowanym podejściem. Camelot, bogaty w funkcje AMM, oferuje konfiguracje puli unikalnie dostosowane do konkretnych par handlowych. Wdrażając nowe podejście do płynności przy użyciu niezamiennych pozycji stakowanych, dodaje dodatkową warstwę do tradycyjnych tokenów LP i zapewnia więcej korzyści użytkownikom i protokołom.

Bezzezwoleniowy charakter Camelot umożliwia projektom bezpośrednie angażowanie się w protokół, bez konieczności zatwierdzania lub ingerencji ze strony zespołu. Zapewnia to pełną kontrolę nad motywowaniem i zarządzaniem płynnością. Podwójny system tokenów składający się z natywnego płynnego tokena GRAIL i niezbywalnego tokena zarządzania xGRAIL przyczynia się do solidnej kontroli nad przepływem podaży na rynku. Promują one długoterminową stabilność.

Radiant

Radiant Capital, platforma oparta na protokole pożyczkowym Arbitrum, ma na celu przekształcenie się w międzyłańcuchową platformę pożyczkową. Pozwoli to użytkownikom na interakcję z różnymi blockchainami podczas pożyczania i udzielania pożyczek na jednej platformie.

W każdej głównej sieci użytkownicy mogą deponować główne aktywa i pożyczać różnorodne aktywa obsługiwane przez wiele łańcuchów. Głównym celem Radiant jest konsolidacja rozdrobnionej płynności rozproszonej obecnie w 10 największych alternatywnych warstwach.

Obecnie posiadając najwyższy TVL na Arbitrum, Radiant Capital pozycjonuje się jako wiodąca platforma pożyczkowa.

Podsumowanie - Projekty na Arbitrum

Trajektoria wzrostu Arbitrum jest imponująca. Wraz z rosnącym ekosystemem projektów ustanawiających swoją obecność na tym rozwiązaniu warstwy 2, przyszłość wydaje się obiecująca. Wspomniane wyżej projekty to tylko wierzchołek góry lodowej, reprezentujący niewielki ułamek potencjału. Wraz z rozwojem sfery zdecentralizowanych rozwiązań, będą pojawiać się innowacje i możliwości na platformach takich jak Arbitrum.