Ocena platform do tokenizacji: Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę

Karolina

20 cze 2023
Ocena platform do tokenizacji: Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę

Pojawienie się technologii blockchain zmieniło nasze rozumienie i zaangażowanie w różnych sektorach. Godną uwagi aplikacją blockchain jest tokenizacja, która pozwala na reprezentację rzeczywistych lub cyfrowych aktywów jako tokenów w łańcuchu bloków. Tokenizacja nabrała znacznego tempa ze względu na jej zdolność do poprawy płynności, zwiększenia dostępności i zwiększenia efektywności posiadania i transferu aktywów. Jakie są istotne czynniki, które osoby fizyczne i firmy powinny wziąć pod uwagę przy ocenie platformy do tokenizacji.

Wprowadzenie

Wraz z rozwojem tokenizacji pojawiło się zapotrzebowanie na niezawodne i skuteczne platformy do uruchamiania tokenizowanych aktywów. Platformy te, określane jako tokenization launchpads, mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia udanej emisji i dystrybucji tokenów dla różnych projektów. Oferują one kompleksową infrastrukturę, pomoc technologiczną i mechanizmy pozyskiwania funduszy, które umożliwiają firmom i osobom fizycznym tokenizację i wprowadzanie swoich aktywów w sposób bezpieczny i skuteczny.

Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie istotnych czynników, które osoby fizyczne i firmy powinny wziąć pod uwagę przy ocenie tokenizacyjnych platform startowych. Rozumiejąc te kluczowe czynniki, potencjalni emitenci tokenów mogą podejmować uzasadnione decyzje i zwiększać swoje prawdopodobieństwo triumfu w procesie tokenizacji.

W tym artykule przeanalizujemy podstawowe aspekty tokenizacyjnych platform startowych, takie jak bezpieczeństwo i wiarygodność, technologia i infrastruktura, tokenomika i pomoc w pozyskiwaniu funduszy, wpływ społeczności i sieci, a także osiągnięcia i historie sukcesu. Oceniając te elementy, osoby fizyczne i firmy mogą określić stosowność i niezawodność tokenizacji, ostatecznie optymalizując szanse na pomyślne uruchomienie tokenów.

Zrozumienie Tokenization Launchpads

Platformy uruchamiające tokenizację to wyspecjalizowane platformy, które zapewniają kompleksowy ekosystem dla emitentów tokenów do uruchamiania swoich projektów i aktywów w łańcuchu bloków. Platformy te działają jako pomost pomiędzy twórcami projektów a inwestorami, ułatwiając proces tokenizacji i zapewniając płynne i bezpieczne uruchomienie.

Cel

Po pierwsze, celem tokenizacyjnych platform startowych jest uproszczenie złożonego procesu emisji tokenów i zapewnienie szeregu usług i funkcji, które usprawniają cały proces uruchamiania. Platformy te zazwyczaj oferują połączenie infrastruktury technologicznej, szablonów inteligentnych kontraktów, mechanizmów pozyskiwania funduszy, wsparcia społeczności i rozwiązań w zakresie dystrybucji tokenów.

Dodatkowo, korzystając z tokenizacyjnego launchpada, twórcy projektów mogą wykorzystać istniejącą infrastrukturę i wiedzę platformy do tokenizacji swoich aktywów i pozyskiwania funduszy poprzez sprzedaż tokenów. Co więcej, launchpady często zapewniają dostęp do puli potencjalnych inwestorów, zwiększając tym samym widoczność i zasięg projektu. Ponadto platformy te wdrażają solidne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia integralności sprzedaży tokenów i ochrony uczestników przed potencjalnymi nieuczciwymi działaniami.

Korzyści

Platformy startowe do tokenizacji oferują szereg korzyści zarówno emitentom tokenów, jak i inwestorom. W przypadku emitentów tokenów, launchpady zapewniają gotową do użycia platformę, która upraszcza techniczne aspekty tworzenia tokenów, wdrażania umów i dystrybucji. Oferują również różne mechanizmy pozyskiwania funduszy, takie jak początkowe oferty monet (ICO), początkowe oferty DEX (IDO) i zdecentralizowane aukcje, umożliwiając twórcom projektów efektywne i skuteczne pozyskiwanie kapitału.

Inwestorzy odnoszą również korzyści z tokenizacyjnych platform startowych, uzyskując dostęp do wyselekcjonowanego wyboru zweryfikowanych projektów i możliwości inwestycyjnych. Platformy te często wdrażają procedury należytej staranności w celu oceny jakości, rentowności i potencjału projektów wymienionych na ich platformie. W rezultacie inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne i ograniczać ryzyko związane z uczestnictwem w sprzedaży tokenów.

Co więcej, tokenizacyjne platformy startowe przyczyniają się do ogólnego wzrostu i innowacji ekosystemu blockchain. Dodatkowo wspierają one współpracę, zaangażowanie społeczności i dzielenie się wiedzą między twórcami projektów, inwestorami i innymi zainteresowanymi stronami. Zapewniając platformę dla powstających projektów, tokenization launchpads stymulują rozwój nowych przypadków użycia, aplikacji i rozwiązań opartych na technologii blockchain.

Podsumowując, platformy tokenizacyjne odgrywają kluczową rolę w procesie tokenizacji, zapewniając kompleksowy ekosystem, który upraszcza emisję i dystrybucję tokenów. Platformy te oferują infrastrukturę technologiczną, mechanizmy pozyskiwania funduszy, wsparcie społeczności i środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia pomyślnego i bezpiecznego uruchomienia tokenów. Co więcej, wykorzystując usługi i funkcje zapewniane przez platformy tokenizacyjne, twórcy projektów i inwestorzy mogą wykorzystać potencjał tokenizacji opartej na blockchainie do innowacji i wzrostu.

Kluczowe czynniki oceny tokenizacyjnych launchpadów

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie tokenization launchpads. Emitenci tokenów i inwestorzy potrzebują pewności, że ich inwestycje i aktywa są chronione przed potencjalnymi zagrożeniami i słabościami. Istotne jest, aby dokładnie ocenić środki bezpieczeństwa i protokoły launchpada. Obejmuje to ocenę, czy launchpad przechodzi regularne audyty bezpieczeństwa przeprowadzane przez renomowane firmy zewnętrzne. Audyty pomagają zidentyfikować potencjalne luki w inteligentnych kontraktach i zapewniają, że launchpad przestrzega najlepszych praktyk branżowych w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowo, zbadanie procesów przeglądu kodu, bezpiecznej infrastruktury i przestrzegania rygorystycznych standardów bezpieczeństwa może dodatkowo zwiększyć zaufanie do platformy. Kolejnym ważnym aspektem jest reputacja. Zbadanie osiągnięć i reputacji launchpada w branży może zapewnić wgląd w jego niezawodność i wiarygodność. Ocena recenzji i opinii użytkowników, a także historia pomyślnie ukończonych projektów, może przyczynić się do procesu oceny.

Technologia i infrastruktura

Technologia i infrastruktura zapewniana przez tokenizacyjny launchpad mają kluczowe znaczenie dla sukcesu uruchomienia tokena. Kompatybilność z różnymi sieciami blockchain jest niezwykle istotna. Ocena, czy launchpad obsługuje popularne platformy blockchain, takie jak Ethereum lub Binance Smart Chain, zapewnia, że tokenizowane aktywa mogą korzystać z ekosystemu sieci i płynności. Ponadto ważna jest ocena zdolności launchpada do wydajnej obsługi dużych wolumenów transakcji. Szybkość transakcji i skalowalność są krytycznymi czynnikami, które wpływają na wrażenia użytkownika i zdolność do przetwarzania dużej liczby transakcji tokenowych. Launchpad oferujący szybką i skalowalną infrastrukturę zapewnia płynne uruchamianie tokenów i zmniejsza ryzyko zatorów lub opóźnień. Dodatkowo, dostępność narzędzi deweloperskich i szablonów inteligentnych kontraktów może usprawnić proces tworzenia projektu. Ocena przyjaznych dla deweloperów funkcji, dokumentacji i wsparcia może dostarczyć cennych informacji na temat łatwości tworzenia i dostosowywania projektów tokenizowanych.

Tokenomika i wsparcie pozyskiwania funduszy

Tokenomika odnosi się do modelu ekonomicznego i mechanizmów dystrybucji tokenów. Ocena modelu tokenomiki platformy startowej jest niezbędna, aby zrozumieć, w jaki sposób zorganizowana jest podaż tokenów, wszelkie okresy blokady tokenów i mechanizm dystrybucji sprzedaży tokenów. Dobrze zaprojektowany model tokenomiki powinien być zgodny z celami projektu, zapewniać zachęty dla posiadaczy tokenów i utrzymywać sprawiedliwą dystrybucję tokenów. Co więcej, kluczowe znaczenie ma ocena wsparcia fundraisingowego launchpada. Obejmuje to zrozumienie dostępnych mechanizmów sprzedaży tokenów, takich jak początkowe oferty monet (ICO), początkowe oferty DEX (IDO) lub zdecentralizowane aukcje. Platforma startowa powinna zapewnić jasne wytyczne i procedury dotyczące sprzedaży tokenów, w tym wymagania KYC (Poznaj swojego klienta), środki zgodności i warunki sprzedaży tokenów. Dodatkowo, zdolność launchpada do ułatwiania płynności poprzez funkcje takie jak pule płynności lub partnerstwa ze zdecentralizowanymi giełdami (DEX) może zwiększyć zbywalność tokena.

Czym jest tokenomika?

Efekt społeczności i sieci

Siła i zaangażowanie społeczności launchpada oraz jego efekt sieciowy odgrywają znaczącą rolę w sukcesie uruchomienia tokena. Silna społeczność może zapewnić cenne wsparcie, informacje zwrotne i widoczność projektu. Na uwagę zasługują również partnerstwa i współpraca z innymi projektami i organizacjami w ramach ekosystemu blockchain. Platforma startowa, która ustanowiła strategiczne sojusze i inicjatywy rozwoju ekosystemu, demonstruje swoją zdolność do przyciągnięcia szerszej sieci interesariuszy, w tym inwestorów, deweloperów i wpływowych osób. Co więcej, tętniąca życiem i wzajemnie powiązana sieć może zwiększyć ekspozycję projektu, przyciągnąć potencjalnych inwestorów i sprzyjać możliwościom współpracy.

Osiągnięcia i historie sukcesu

Ocena osiągnięć i sukcesów platformy startowej zapewnia cenny wgląd w jej wcześniejsze wyniki i wyniki poprzednich uruchomień tokenów. Zbadanie historii ukończonych projektów może rzucić światło na poziom wsparcia i sukces osiągnięty przez emitentów tokenów korzystających z platformy. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują aprecjację ceny tokena po uruchomieniu, wyniki projektu pod względem kamieni milowych rozwoju i osiągnięć oraz poziom zaangażowania społeczności launchpada. Ponadto analiza opinii i recenzji od poprzednich emitentów tokenów może zapewnić wgląd w szybkość reakcji, przejrzystość i ogólne wrażenia użytkownika. Ocena historii sukcesu może pomóc ocenić zdolność launchpada do zapewnienia stałego wsparcia projektom wykraczającym poza początkową sprzedaż tokenów i przyczynić się do ich długoterminowego rozwoju.

Dokładne rozważenie tych istotnych aspektów umożliwia emitentom tokenów podejmowanie przemyślanych i świadomych decyzji przy wyborze odpowiedniego launchpada. Dokładne badania i należyta staranność mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia szans na stworzenie pozytywnego doświadczenia dla wszystkich uczestników uruchomienia tokena.

Nextrope Tokenization Launchpad

Platforma Nextrope Launchpad to rozwiązanie White Label w modelu Software-as-a-Service, które pomaga uruchomić projekt w ciągu miesiąca i zebrać fundusze za pomocą Initial Coin Offering (ICO) lub Security Token Offering (STO).

Nasza platforma pozwala uczestniczyć w szerokim rynku finansowym aktywów cyfrowych. Zwiększ swój zasięg i znajdź inwestorów na całym świecie. Tokenizuj swój projekt i zacznij zbierać kapitał w ciągu miesiąca!

Dowiedz się więcej o platformie Nextrope Tokenization Launchpad i skontaktuj się z nami!

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Kajetan Olas

04 mar 2024
Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Termin "efekty sieciowe" często pojawia się jako czynnik leżący u podstaw ekspansywnego wzrostu kryptowalut. Ale co dokładnie oznaczają efekty sieciowe w projektach kryptowalutowych i dlaczego są tak ważne? W swojej istocie, efekt sieciowy występuje, gdy produkt lub usługa staje się bardziej wartościowa, im więcej osób z niej korzysta. To zjawisko nie jest wyłączne dla ery cyfrowej; miało wpływ na przyjęcie i sukces technologii sięgających od telefonu po internet. Jednakże, w kontekście kryptowalut, efekty sieciowe nie tylko napędzają adopcję, ale są również bezpośrednio skorelowane z kapitalizacją rynkową. Ten artykuł zagłębia się w mechanikę efektów sieciowych w krypto i omawia, jak bardzo adopcja wpływa na wartość projektów.

Mierzenie Efektów Sieciowych

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod mierzenia tych efektów jest Prawo Metcalfe'a, które zakłada, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników. Badania wykazały, że to prawo szczególnie dobrze stosuje się do sieci blockchain. W praktyce, bazę użytkowników (N) mierzymy jako liczbę węzłów lub aktywnych adresów.

Bitcoin i Ethereum - Case Studies

 • Bitcoin: Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin wykazał znaczącą korelację między wielkością swojej sieci a wartością. Dane historyczne pokazują, że okresy szybkiego wzrostu liczby aktywnych portfeli są ściśle śledzone przez wzrosty ceny rynkowej Bitcoina. Współczynnik korelacji Pearsona między ceną BTC a kwadratem liczby węzłów wynosi około 0,9. W przypadku liczby aktywnych adresów jest to około 0,95. Ten wzorzec podkreśla, jak ważne są efekty sieciowe.
 • Ethereum: Użyteczność Ethereum wykracza poza zwykłe transakcje finansowe, obejmując smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (DApps). Ta dodatkowa funkcjonalność przyciąga różnorodną bazę użytkowników, dodatkowo wzmacniając jego efekty sieciowe. Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości podobne jak w przypadku BTC.

Efekty Sieciowe i Adopcja Kryptowalut

Adopcja kryptowalut jest znacząco wspierana przez efekty sieciowe, które nie tylko zwiększają wartość cyfrowej waluty, ale także przyczyniają się do jej powszechnej akceptacji i użytkowania. W miarę wzrostu sieci użytkowników, kryptowaluta staje się bardziej użyteczna i pożądana, tworząc korzystny cykl, który przyciąga jeszcze więcej użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w kontekście płatności i przekazów pieniężnych, gdzie wartość sieci kryptowaluty rośnie wraz z liczbą osób i instytucji chętnych do akceptacji i transakcji w walucie.

Zwiększanie Bezpieczeństwa i Wiarygodności

Jednym z kluczowych sposobów, w jakie efekty sieciowe przyczyniają się do adopcji kryptowalut, jest poprawa bezpieczeństwa i wiarygodności sieci. Technologia blockchain, będąca podstawą większości kryptowalut, staje się bardziej bezpieczna, im więcej uczestników dołącza do sieci. Zdecentralizowany charakter blockchainu sprawia, że coraz trudniej jest złośliwym aktorom naruszyć integralność sieci, co z kolei wzmacnia zaufanie użytkowników do systemu. To zwiększone bezpieczeństwo jest bezpośrednim skutkiem efektów sieciowych, ponieważ większa sieć zapewnia lepszą odporność na ataki.

Zwiększanie płynności na rynku

Większa baza użytkowników oznacza więcej transakcji i, co za tym idzie, większą płynność, co ułatwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bez powodowania znaczących wahań cen. Jest to szczególnie ważne dla Dapps, których natywne tokeny są handlowane na DEX-ach takich jak Uniswap. Powszechną praktyką jest, że zespoły zapewniają początkową płynność, która sprzyja handlowi, ale znacznie lepiej, gdy płynność ta jest zapewniana przez użytkowników.

Metody Zwiększania Efektów Sieciowych

Bardzo silna korelacja między wartością projektów blockchainowych a ich bazą użytkowników jasno pokazuje, że adopcja jest bardzo ważna. Jak więc projekty powinny sprzyjać wzrostowi swojej bazy użytkowników?

Aidropy

Airdropy są bardzo powszechnym (i stosunkowo tanim) sposobem na zwiększenie bazy użytkowników sieci na jej początku. Sposób ich działania jest następujący: projekty przydzielają pewną liczbę tokenów (np. 1% całkowitej podaży) osobom, które angażują się w projekt. Na przykład, projekt może ogłosić, że osoby, które retweetują i polubią ich posty na X określoną liczbę razy, otrzymają pewną liczbę tokenów. Innym rodzajem zaangażowania może być uczestnictwo w testnecie i dostarczanie feedbacku założycielom. Airdropy są skuteczne, ponieważ nawet jeśli tylko 5% tych przyciągniętych użytkowników zostanie na dłuższy okres, to i tak jest to świetny zwrot z inwestycji.

Subsydiowane Incentywy

Kiedy projekt dopiero się rozpoczyna, dobrym pomysłem może być przeznaczenie części kapitału na wyższe incentywy dla wczesnych użytkowników. Przykładem może być zapewnienie wyższego APY dla stakerów (jak 10%, zamiast 5%) przez pierwsze 6 miesięcy. Chociaż takie subsydiowane zachęty są dobre na początku, muszą kiedyś się skończyć. Dzieje się tak, ponieważ są niezrównoważone w długim terminie. Przykładem tego, co może się stać, jeśli niezrównoważone zachęty potrwają zbyt długo, jest protokół Anchor. Anchor chciał przyciągnąć wielu użytkowników i osiągnąć efekty sieciowe, oferując 15% APY. W tym sensie odniósł sukces, ale ponieważ nie zakończył programu w odpowiednim czasie, protokół stał się niewypłacalny i zbankrutował. Niemniej trzeba przyznać, że podczas gdy sieć jeszcze funkcjonowała to jej wzrost był naprawdę wykładniczy.

Inspirująca Wizja

Prawdopodobnie najbardziej zrównoważonym i organicznym sposobem na zwiększenie bazy użytkowników jest pokazanie społeczności inspirującej wizji związanej z projektem. Chodzi o stworzenie protokołu, który w pewien sposób obiecuje zmienić świat na lepsze. Przykładem może być Cardano, które zdobyło ogromną bazę fanów skupioną wokół swojej misji. Stało się tak pomimo kiepskich warunków użytkowania protokołu w początkowej fazie.

Wyzwania i Ograniczenia

Pomimo pozytywnego wpływu efektów sieciowych na adopcję projektów kryptowalutowych i ich wartość, należy zauważyćpewne znaczące wyzwania i ograniczenia.

Problemy ze skalowalnością

Podstawowym wyzwaniem, jakie stawiają efekty sieciowe, jest skalowalność. W miarę wzrostu sieci, leżąca u jej podstaw technologia blockchain musi być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę transakcji szybko i efektywnie. Jednak wiele kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, napotkało trudności w skalowaniu swoich sieci, aby sprostać zapotrzebowaniu, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jest to najważniejszy czynnik hamujący adopcję, ponieważ wielu użytkowników woli korzystać z scentralizowanego systemu płatności, po prostu dlatego, że jest on bardziej wydajny. Przykładowo VISA może przetwarzać 24k TPS (transakcji na sekundę), podczas gdy BTC może przetwarzać 7 TPS.

https://www.okx.com/learn/blockchain-trilemma-guide

Podsumowanie

Chociaż efekty sieciowe są potężnym motorem napędowym adopcji i wartości kryptowalut, stwarzają również znaczące wyzwania w kontekście skalowalności, które muszą zostać rozwiązane. Jednak w przypadku powstających projektów korzyści płynące ze zwiększonej adopcji przeważają nad kosztami, i pokazano, że największym czynnikiem wpływającym na wartość tych projektów jest ich baza użytkowników.

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie liczby użytkowników swojego projektu DeFi, prosimy o kontakt na adres contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotów pomóc Ci stworzyć strategię, która zwiększy twoją społeczność i zapewni długoterminowy wzrost.

FAQ

Czym są efekty sieciowe?

 • Efekty sieciowe to termin opisujący sytuację, gdy wartość sieci rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do liczby użytkowników.

Jak efekty sieciowe wpływają na wycenę projektu?

 • Istnieje bardzo silna korelacja między kwadratem liczby aktywnych adresów/węzłów a kapitalizacją rynkową projektów.

Jak zwiększyć bazę użytkowników i występowanie efektów sieciowych w moim projekcie?

 • Poprzez budowanie społeczności. Można to osiągnąć, poprzez zasianie inspirującej wizji, airdropy i subsydiowane incentywy dla użytkowników.

Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Kajetan Olas

04 mar 2024
Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Tokenomia jest często definiowana jako dziedzina zajmująca się określaniem i ocenianiem cech ekonomicznych kryptograficznego tokenu. Dziś większość projektów blockchain finansuje swoje operacje poprzez sprzedaż tokenów. Z tego powodu, założyciele muszą mieć dobrą znajomość procesu projektowania tokenomii. Co zaskakujące, badania pokazują, że w większości przypadków projektowanie tokenomii jest nieracjonalne i oparte na intuicji. W tym artykule podchodzimy do tematu z perspektywy wspartej danymi empirycznymi i sprawdzonymi w działaniu.

Na Co Zwrócić Uwagę?

Optymalna tokenomia zależy od szczegółów projektu. Częścią tego jest decydowanie, jakie zachowania chcesz zachęcić (lub zniechęcić) w sposób, który jest zgodny z interesami projektu. Jest to trudne zadanie, ponieważ musisz zidentyfikować każde istotne zachowanie użytkownika i odpowiadające mu zachęty. Musisz także wybrać parametry ilościowe, które zapewnią odpowiednią równowagę. W przypadku protokołów DeFi ryzyko systemowe jest szczególnie wysokie. Arbitralne parametry i założenia często prowadzą do negatywnych sprzężeń zwrotnych i podatności na ataki. Z tego powodu wszystkie systemy tokenomiczne powinny być poddane testom i zweryfikowane przed wydaniem.

Najważniejsze Reguły

Istnieje wiele dobrych praktyk, których założyciele powinni przestrzegać podczas projektowania tokenomii dla swojego projektu. Krótko omówimy najważniejsze z nich.

Użyteczność Przede Wszystkim

To może wydawać się oczywiste, ale pozwól mi wyjaśnić... To, co ma znaczenie w kontekście tokenomii, to użyteczność twojego tokenu - to nie jest to samo, co użyteczność twojego produktu. Popyt na produkty blockchain nie przekłada się automatycznie na popyt na ich natywne tokeny! Chociaż adopcja twojego produktu przez użytkowników jest ważna, to nie wystarczy. Musisz powiązać wartość twojego tokenu z sukcesem produktu. Można to zrobić poprzez różne mechanizmy przechwytywania wartości, np. redystrybucję zysków wśród posiadaczy tokenu.

(PS. Governance i staking zdecydowanie nie są wystarczające!)

Spójrz na Podobne Projekty

Podczas projektowania tokenomii warto szukać projektów podobnych do tego, który tworzysz. Im bardziej podobne, tym lepiej. Przeczytaj ich dokumentacje techniczne (whitepaper), zbadaj ich tokenomię i przyjrzyj się kluczowym metrykom. Następnie zadaj sobie pytanie - co zrobili dobrze, a jakie popełnili błędy? Z pewnością znajdziesz jakąś inspirację. Kluczową metryką, którą możesz użyć przy decydowaniu o początkowej wycenie twojego projektu, jest Total Value Locked/Market Capitalization

Minimalizuj Zmienność Cen

Jako founder kluczową metryką, która zadecyduje, czy ludzie nazwą cię geniuszem czy oszustem, jest cena twojego tokenu. Z tego powodu wiele zespołów optymalizuje tokenomię pod kątem wysokiej ceny tokenu ponad wszystko. Często robi się to, oferując niezrównoważony procent w zamian za stakowanie tokenów. Inne popularne wybory to spalanie (burning) tokenów lub programy skupu tokenu finansowane czymś innym niż przychody. Chociaż te mechanizmy mogą napędzać marketing i podnosić cenę, nie zwiększają wartości samego protokołu. Rezultatem jest wysoka zmienność i brak odporności na ataki spekulacyjne oraz niekorzystne warunki rynkowe. Ironią jest, że optymalizacja pod kątem wysokiej ceny zwykle prowadzi do odwrotnego efektu. Zamiast tego powinieneś skupić się na minimalizowaniu zmienności, ponieważ sprzyja to zrównoważonemu wzrostowi.

Podażowa Strona Tokenomii

Tokenomia strony podażowej odnosi się do wszystkich mechanizmów, które wpływają na liczbę tokenów w obiegu i ich strukturę alokacji.

Chociaż podaż jest ważna dla projektowania tokenomii, nie jest tak znacząca, jak wielu ludzi myśli. Mechanizmy takie jak staking czy spalanie powinny być zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowanie produktu i nie kreują wartości same w sobie.

Ograniczona czy Nieograniczona Podaż

Założyciele przywiązują dużo uwagi do wyboru między ograniczoną a nieograniczoną podażą tokenu. Panuje powszechne przekonanie, że ustalenie maksymalnego limitu podaży zwiększa wartość obecnie krążących tokenów. Badania pokazują, że to nie ma większego znaczenia, a nawet tokeny bez ograniczonej podaży statystycznie radzą sobie nieco lepiej.

Stopa Inflacji

Projekty powinny dążyć do niskiej, stabilnej inflacji. Z wyjątkiem gdy roczna stopa inflacji przekracza 100%, istnieje bardzo mało korelacji między tempem zmian podaży a ceną tokenu. Z tego powodu zaleca się dostosowanie emisji tokenów w sposób, który sprzyja aktywności w protokole. Rozsądna stopa inflacji, która nie wpłynie na cenę, mieści się w przedziale 1-5% miesięcznie.

https://tokenomics-guide.notion.site/2-5-Supply-Policy-ff3f8ab217b143278c3e8fd0c03ac137#1c29b133f3ff48a9b8efd2d25e908f5c

Alokacja

Standard w branży wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

https://lstephanian.mirror.xyz/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FDnzLtQ1Nc9IIObEpyJTTG.png&w=3840&q=75
https://www.liquifi.finance/post/token-vesting-and-allocation-benchmarks

Popytowa Strona Tokenomii

Strona popytowa tokenomii dotyczy subiektywnej chęci ludzi do kupowania tokenów. Powody mogą być różne. Może to być ze względu na użyteczność tokenów, spekulacje, lub zachęty finansowe zapewnione przez twój protokół. Czasami ludzie działają irracjonalnie, więc popyt na tokeny musi być rozważany w kontekście ekonomii behawioralnej.

Rola Incentyw

Podstawowym bodźcem, który napędza popyt na twój token, powinna być jego użyteczność. Użyteczność tokena to jego realne zastosowanie lub sposób, w jaki przechwytuje wartość generowaną przez użytkowanie twojego produktu. Staking, zapewnianie płynności, polityka deflacyjna i inne mechanizmy kontroli podaży mogą wspierać akumulację wartości tokenów. Powszechnym sposobem są skupy tokena finansowane z przychodów. Projekty mogą używać zebranych opłat, aby kupować swoje tokeny na zdecentralizowanych giełdach (DEX-ach). Kupione tokeny można spalić (burning) lub przeznaczyć do funduszu na dalszy rozwój projektu.

Jak zaprojektować incentywy

 • Uczyń je namacalnymi. Jeśli chcesz promować pożądane zachowania w ekosystemie, musisz zapewnić rzeczywiste nagrody. Ludziom nie zależy na prawach do zarządzania, ponieważ te prawa nie przekładają się na żadną wartość pieniężną. Z drugiej strony, dbają o nagrody za staking, które mogą sprzedać z zyskiem.
 • Uczyń je łatwymi do zrozumienia. Jeśli chcesz zachęcać lub zniechęcać do określonych zachowań użytkowników, powinieneś jasno wyjaśnić, jak działają incentywy. Użytkownicy często nie mają czasu, aby zagłębiać się w Twoją dokumentację techniczną. Jeśli nie zrozumieją, jak działa Twój produkt, to z niego nie skorzystają.
 • Testuj, testuj, testuj. Jeśli nie przetestujesz, jak różne zachęty balansują twój protokół, to narażasz się na upadek w stylu terra-luny.

Podsumowanie

Prawidłowe zaprojektowanie tokenomii projektów nie jest łatwe. Mimo że może się intuicyjnie wydawać, że wybór różnych incentyw i parametrów zadziała, jest to powód, dla którego wartość tokenów projektów często spada do 0. Istnieją jednak sprawdzone i przetestowane praktyki projektowe. Zostań z nami, aby je poznać!

Jeśli szukasz sposobu na zaprojektowanie zrównoważonego modelu tokenomicznego dla swojego projektu DeFi, proszę skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci stworzyć tokenomię, która pomoże twojemu projektowi w długoterminowym wzroście.

FAQ

Czym jest tokenomia?

 • Tokenomia odnosi się do studiowania i analizy ekonomicznych cech kryptograficznego tokenu, kluczowych dla finansowania i sukcesu projektów blockchain.

Jakie są najważniejsze zasady projektowania tokenomii?

 • Podstawowe zasady obejmują zapewnienie użyteczności tokenów, analizę porównawczą projektów oraz dążenie do minimalizowania zmienności w celu wspierania zrównoważonego wzrostu.

Jak popyt i podaż wpływają na tokenomię?

 • Strona podażowa obejmuje mechanizmy takie jak ograniczanie podaży tokenów lub dostosowywanie stóp inflacji, podczas gdy strona popytowa koncentruje się na tworzeniu autentycznej użyteczności i incentyw dla posiadaczy tokenów.

Jakie są częste pułapki popełniane przy projektowaniu tokenomii?

 • Najczęstsze problemy występują, gdy główną funkcją tokenu jest transfer wartości, a nie wspieranie tworzenia wartości. (np. możesz stakować bezużyteczny token, aby otrzymać więcej tego bezużytecznego tokenu)

Jak tokenomia może być testowana przed wypuszczeniem produktu?

 • Tokenomię można testować, konstruując modele stochastyczne i uruchamiając dużą liczbę losowych symulacji.