Bezpieczeństwo smart kontraktów – 5 zasad pisania bezpiecznych smart kontraktów. | Nextrope Academy

Paulina Lewandowska

10 paź 2022
Bezpieczeństwo smart kontraktów – 5 zasad pisania bezpiecznych smart kontraktów. | Nextrope Academy

Dlaczego bezpieczeństwo smart kontraktów jest ważne?

Smart kontrakty są główną częścią aplikacji opartych o technologię blockchain. W procesie developmentu smart kontraktów powinniśmy zachowywać najwyższe standardy bezpieczeństwa z powodu czynników takich jak: 

 • w wielu systemach odpowiadają one za najbardziej krytyczne funkcjonalności, których niepoprawne działanie może się wiązać z wieloma bardzo przykrymi konsekwencjami m.in nieodwracalna utrata środków, błąd logiczny rujnujący działanie całej aplikacji/protokołu.
 • smart kontrakt, który został już opublikowany na sieci nie może ulec modyfikacjom. Cecha ta powoduje, że błędy i podatności, które zostaną zdiagnozowane po uruchomieniu kontraktu produkcyjnie nie będą mogły zostać naprawione. (Istnieje zaawansowana technika pozwalająca na tworzenie “upgradeable contracts”, co pozwala na późniejszą modyfikację logiki kontraktu, lecz ma również szereg innych wad i ograniczeń, które nie zwalniają developera z pisania bezpiecznego kodu. Na potrzeby tego artykułu pominiemy szczegółową analizę tego rozwiązania.)
 • kod źródłowy większości kontraktów jest publicznie dostępny. Dobrą praktyką jest to, aby publikować kod źrodłowy w serwisach takich jak Etherscan co znacznie podnosi wiarygodność danych aplikacji bądź protokołów defi. Publiczne udostępnienie kodu wiąże się jednak z tym, że każdy może taki kod zweryfikować pod względem bezpieczeństwa, a ewentualne nieprawidłowości wykorzystać na swoją korzyść.

Bezpieczeństwo smart kontraktów, a raczej nauka pisania bezpiecznych smart kontraktów jest procesem wymagającym poznania wielu zaawansowanych aspektów języka Solidity. W tym artykule przedstawimy 5 porad, które pozwolą ten proces uprościć oraz zabezpieczą nasze oprogramowanie przed najbardziej popularnymi błędami.

1. Dokładne testowanie smart kontraktów

Pierwszym, a za razem najważniejszym czynnikiem pozwalającym nam na weryfikację, czy nasz kontrakt działa poprawnie jest pisanie testów automatycznych. Proces testowania najczęściej pozwala nam na wczesnym etapie developmentu ujawnić różnego rodzaju luki bezpieczeństwa bądź nieprawidłowości. Kolejną zaletą testów automatycznych jest zabezpieczene przed regresją kodu, czyli sytuacją, gdy podczas implementacji nowych funkcjonalności tworzone są błędy w wcześniej napisanym kodzie. W takich testach powinniśmy sprawdzać wszelkie możliwe scenariusze, 100% pokrycia kodu testami nie powinno być celem samym w sobie, lecz jedynie miarą pomagającą nam w upewnieniu się, że testy skrupulatnie sprawdzają każdą metodę na naszym kontrakcie.

2. Konfiguracja dodatkowych narzędzi

Warto posiłkować się narzędziami, które są w stanie mierzyć oraz sprawdzać jakość dostarczanego przez nas oprogramowania. Narzędzia, z których warto korzystać w codziennej pracy to:

 • Plugin do mierzenia pokrycia kodu np. solidity-coverage. Rozwijając myśl z pierwszego punktu, że pokrycie kodu nie powinno być celem samym w sobie to mimo wszystko warto taką analitykę w procesie testowania posiadać. Dzięki analizie pokrycia kodu testami jesteśmy w stanie w łatwy sposób zobaczyć, które fragmenty kodu wymagają napisania przez nas dodatkowych testów.
 • Framework do statycznej analizy kodu np. slither, mythril. Są to narzędzia, które za pomocą statycznej analizy są w stanie nie tylko wskazać miejsca w naszym kodzie, gdzie występuje jakaś podatność ale też zaproponować szereg wskazówek. Stosowanie się do tych wskazówek może podnieść nie tylko bezpieczeństwo, ale również jakość naszego oprogramowania.

3. Biblioteka smart kontraktów Openzeppelin

Istnieje wiele bibliotek i gotowych kontraktów które zostały przygotowane w celu późniejszego wykorzystania przez developerów aplikacji blockchain. Każda z tych bibliotek wymaga jednak przed użyciem zweryfikowania pod kątem tego czy posiada jakieś podatności. Najpopularniejszą na ten moment biblioteką jest openzeppelin. Jest to zbiór bezpiecznych, przetestowanych smart kontraktów, wykorzystywanych w wielu najbardziej popularnych protokołach DeFi takich jak np. uniswap. Umożliwia nam korzystanie z najczęściej używanych implementacji standardów ERC (Ethereum Request For Comments) oraz reużywalnych kontraktów.

Biblioteka ta posiada dużą gamę komponentów możliwych do wykorzystania przy implementacji najbardziej popularnych funkcjonalności po stronie smart kontraktów. Jako przykład podam dwa zastosowania biblioteki. Uważam jednak, że warto poznać wszystkie możliwości oraz kontrakty, które są tam udostępnione.

 • Rozszerzenie Ownable oraz AccessControl

Rozszerzenia te pozwalają nam w bardzo łatwy sposób na dodanie kontroli dostępu do funkcji, które zgodnie z wymaganiami biznesowymi powinny być dostępne do wykonania tylko dla uprawnionych adresów. Przykład z dokumentacji pokazujący wykorzystanie rozszerzenia Ownable w praktyce:

pragma solidity ^0.8.0;
 
import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";
 
contract MyContract is Ownable {
  function normalThing() public {
    // anyone can call this normalThing()
  }
 
  function specialThing() public onlyOwner {
    // only the owner can call specialThing()!
  }
}

Jak widać korzystanie z biblioteki openzeppelin jest nie tylko bardzo proste, ale też pozwala na pisanie bardziej zwięzłego, zrozumiałego dla innych developerów kodu.

 • Implementacje popularnych standardów tokenów ERC-20, ERC-721 oraz ERC-1155

Wiele zdecentralizowanych aplikacji oraz protokołów bazuje na tokenach ERC-20 bądź NFT. Każdy token musi posiadać zaimplementowany interfejs, działający zgodnie z specyfikacją. Implementacja tokena w całości samodzielnie wiąże się z dużym ryzykiem popełnienia błędu przez co nasz token może posiadać luki bezpieczeństwa bądź problemy z działaniem na różnego rodzaju giełdach i portfelach. Z pomocą biblioteki openzeppelin jesteśmy w stanie przygotować standardowy, funkcjonalny token oraz wzbogacić go o najpopularniejsze rozszerzenia małym nakładem pracy. Dobrym miejsce na start jest interaktywny konfigurator tokenów w dokumentacji openzeppelin, pozwala on nam na wygenerowanie kodu źródłowego tokena, który spełniać będzie wymogi funkcjonalne oraz standardy bezpieczeństwa.

4. Używanie nowych wersji języka Solidity

Istotną wskazówką dotyczącą bezpieczeństwa jest to, żeby w projektach korzystać z nowych wersji języka Solidity. Kompilator wymaga od nas, aby na początku każdego pliku zródłowego z rozszerzeniem .sol znajdowała się informacja o wersji Solidity:

pragma solidity 0.8.17;

W raz z nowymi wersjami języka są wprowadzane nowe featury, ale oprócz tego istotne jest to, że dodawane są również poprawki do różnego rodzaju znanych błędów. Lista stwierdzonych błędów w poszczególnych wersjach znajduje się w tym pliku. Jak można zauważyć wraz z nowszymi wersjami języka liczba błędów maleje i jest sukcesywnie naprawiana. 

Twórcy języka w oficjalnej dokumentacji również rekomendują używanie najnowszej wersji w nowo wdrażanych smart kontraktach: “Podczas wdrażania kontraktów, należy używać najnowszej wydanej wersji Solidity. Poza wyjątkowymi przypadkami, tylko najnowsza wersja otrzymuje poprawki bezpieczeństwa"

5. Nauka na cudzych błędach

Niezbędnym czynnikiem, który pozwoli nam na dostarczanie bezpiecznego oprogramowania jest sama wiedza na temat zaawansowanych aspektów języka Solidity, a także świadomość potencjalnych zagrożeń. W przeszłości byliśmy świadkami wielu podatności, gdzie łupem atakującego padały środki o wartości wielu milionów dolarów. W internecie można znaleźć wiele przykładów takich incydentów wraz z dokładną informacją, jaki błąd został popełniony przez developerów oraz jak można było temu zapobiec. Przykładem powyższego jest artykuł wyjaśniający atak typu “reentrancy”, z pomocą którego atakujący dokonał kradzieży ETH o wartości 150 milionów dolarów. Lista możliwości zaatakowania smart kontraktów jest zdecydowanie dłuższa, warto zatem zapoznać się z listą najpopularniejszych podatności w języku Solidity. Dobrym sposobem nauki bezpieczeństwa jest również wcielenie się w rolę atakującego, w tym celu wartym uwagi jest serwis ethernaut. Znajdziemy tam zbiór zadań polegających na zhakowaniu różnych smart kontraktów, zadania te pomogą utrwalić wcześniej zdobytą wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz poznać nowe zaawansowane aspekty języka Solidity.

Podsumowanie

Podsumowując, bezpieczeństwo smart kontraktów jest bardzo istotnym, ale też trudnym zagadnieniem wymagającym znajomości nie tylko samego języka programowania. Wymagana jest również umiejętności testowania, chęć do ciągłego explorowania tematyki podatności smart kontraktów, wiedza na temat nowych bibliotek oraz narzędzi. Temat ten jest rozległy i skomplikowany, a powyższe 5 punktów to jedynie wskazówki, które mogą pomóc w poprawie bezpieczeństwa naszego kodu oraz z związaną z tym nauką. Koniecznie zajrzyjcie również do innych artykułów z serii Nextrope Academy, gdzie przybliżamy inne techniczne zagadnienia.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

NFT i Gaming: Chainlink

Karolina

09 lut 2024
NFT i Gaming: Chainlink

Chainlink, zdecentralizowana sieć oracli, odgrywa kluczową rolę w łączeniu smart contraktów blockchain z danymi ze świata rzeczywistego. Jego znaczenie dla gier i NFT jest ogromne, szczególnie przez jego Funkcję Weryfikowalnej Losowości (VRF). VRF Chainlinka wprowadza nowy poziom integralności i uczciwości do procesu generowania przedmiotów w grze i NFT, zapewniając, że rzadkość i unikalność tych zasobów są naprawdę losowe i odporne na manipulacje.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Zrozumienie NFT w Grach

Wyjaśnienie NFT i Ich Unikalnych Właściwości

NFT, czyli Tokeny Niewymienialne, reprezentują unikalnie identyfikowalne aktywa, które są weryfikowane na blockchainie. NFT są odrębne, każdy token ma unikalny zestaw atrybutów i wartości. Ta unikalność i możliwość bezpiecznego udowodnienia własności sprawiają, że NFT są szczególnie atrakcyjne dla przemysłu gier, gdzie mogą reprezentować wszystko, od przedmiotów w grze i kolekcjonerskich po postacie i wirtualne ziemie.

Znaczenie NFT w Grach dla Tworzenia Rzadkich i Unikalnych Przedmiotów w Grze

W grach, NFT przynoszą nowe możliwości zarówno dla graczy, jak i deweloperów. Gracze zyskują prawdziwą własność aktywów w grze, umożliwiając handel, sprzedaż lub użytkowanie na różnych grach i platformach. Deweloperzy znajdują nowe ścieżki w projektowaniu gier, angażowaniu i monetyzacji. Tworzenie rzadkich i unikalnych przedmiotów NFT zwiększa doświadczenie w grze, buduje społeczność i pozwala graczom zyskiwać realną wartość z rozgrywki.

Rola Chainlinka w Zwiększaniu Rzadkości i Wartości NFT

Przegląd Funkcji Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) i Jej Znaczenie

VRF Chainlinka rewolucjonizuje blockchain z bezpieczną, weryfikowalną losowością, kluczową dla gier i tworzenia NFT. Wygenerowana losowość jest weryfikowalna przez blockchain, co pozwala na niezależne audyty potwierdzające jej uczciwość i brak zewnętrznego wpływu.

Jak Chainlink VRF Zapewnia Sprawiedliwe Tworzenie Rzadkich NFT

Dla przemysłu gier, Chainlink VRF zapewnia sprawiedliwe i przejrzyste tworzenie NFT. Pomaga określić atrybuty i rzadkość nowych NFT, takich jak skórki postaci czy broń, gwarantując równą szansę dla graczy na zdobycie rzadkich przedmiotów. To buduje zaufanie w społeczności graczy i zwiększa wartość NFT, ponieważ gracze ufają uczciwości zdobywania przedmiotów.

Chainlink VRF: Rewolucjonizując Losowość w Grach

Funkcja Weryfikowalnej Losowości Chainlinka (VRF) wyłoniła się jako technologia narożna dla aplikacji opartych na blockchainie, szczególnie w sektorze gier, gdzie losowość odgrywa krytyczną rolę w różnych aspektach, od tworzenia postaci po dynamikę w grze i dystrybucję nagród.

Szczegółowe Wyjaśnienie Co to Jest Chainlink VRF i Jak Działa

Chainlink VRF łączy dane bloku, które są jeszcze nieznane, gdy żądanie jest składane, z wcześniej zadeklarowanym prywatnym kluczem węzła oracle, aby wygenerować zarówno losową liczbę, jak i kryptograficzny dowód. Kontrakt inteligentny VRF akceptuje wejście losowej liczby tylko jeśli posiada ważny kryptograficzny dowód, a kryptograficzny dowód może być wygenerowany tylko jeśli proces VRF jest odporny na manipulacje. To zapewnia, że losowość jest dowodliwa i niezmanipulowana, przynosząc uczciwość i przejrzystość na czoło aplikacji cyfrowej losowości.

Przykłady Aplikacji w Grach Wykorzystujących Chainlink VRF dla Losowości

Studia przypadków:

 • Aavegotchi. Ta gra blockchainowa integruje Chainlink VRF do tworzenia rzadkich NFT nazywanych "Aavegotchis", każdy z losowo wybranymi atrybutami, gdy gracz otwiera Portal. Ten proces zapewnia rzadkość i unikalność każdego Aavegotchi, czyniąc grę bardziej angażującą i aktywa bardziej wartościowe.
 • Ether Legends. Ta cyfrowa gra kolekcjonerska kart wykorzystuje Chainlink VRF do dystrybucji rzadkich nagród NFT opartych na krypto dla graczy. Losowość zapewnia uczciwość w przyznawaniu tych nagród, czyniąc konkurencje bardziej ekscytującymi i satysfakcjonującymi.
 • Axie Infinity. Znana ze swojego żywego cyfrowego uniwersum zwierzątek, Axie Infinity używa Chainlink VRF do generowania losowych cech dla Origin Axies. Ta losowość dodaje warstwę nieprzewidywalności i uczciwości do mechanik hodowli i walki w grze.

Dynamiczne NFT

Dynamic NFTs reprezentują przełomową zmianę w krajobrazie NFT, oferując aktywa, które mogą ewoluować w czasie na podstawie rzeczywistych wydarzeń, osiągnięć gracza lub innych kryteriów.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Dynamic NFT"

Wprowadzenie do Dynamicznych NFT i Ich Ewoluującej Natury

W przeciwieństwie do tradycyjnych NFT, które są statyczne i niezmienne, dynamiczne NFT mogą zmieniać rzadkość, wygląd lub użyteczność. Jest to możliwe dzięki kontraktom inteligentnym, które mogą aktualizować atrybuty NFT w odpowiedzi na zewnętrzne dane wejściowe lub zdarzenia na łańcuchu, ułatwione przez oracle, takie jak Chainlink.

Przykłady Dynamicznych NFT w Sporcie:

 • Gwiazda MLB, Trey Mancini i nowicjusz NBA, LaMelo Ball, obaj wprowadzili dynamiczne NFT, które zmieniają się w oparciu o rzeczywiste występy i osiągnięcia. Te NFT nie tylko służą jako cyfrowe kolekcjonerskie, ale także jako żywe rejestry karier sportowców, angażując fanów w nowy i interaktywny sposób.

GameFi i Chainlink

Fuzja zdecentralizowanych finansów (DeFi) i gier, znana jako GameFi, tworzy nową dziedzinę, gdzie gracze mogą zarabiać realne nagrody ekonomiczne poprzez rozgrywkę.

Eksploracja Przecięcia Gry i DeFi (GameFi)

Chainlink wspiera rozwijający się ekosystem gier na kilka sposobów. Zapewnia niezawodne źródła danych do zarządzania ekonomią w grze. Oferuje również bezpieczne generowanie liczb losowych, aby zapewnić uczciwą rozgrywkę. Ponadto, Chainlink automatyzuje wykonanie kontraktów inteligentnych, usprawniając zdecentralizowane operacje w grach.

No-Loss Savings Games

Znaczącą innowacją DeFi w grach są gry oszczędnościowe bez straty. Te gry łączą rozrywkę z możliwościami wzrostu finansowego.

PoolTogether

PoolTogether jest platformą, która ilustruje ten koncept. Wykorzystuje Chainlink VRF do losowego wyboru zwycięzców w swojej grze oszczędnościowej bez strat. W tej grze, użytkownicy grupują swoje fundusze, aby zbiorowo zarabiać odsetki. Jeden szczęśliwy uczestnik wygrywa zgromadzone odsetki. Tymczasem wszyscy inni gracze otrzymują z powrotem swoje początkowe depozyty. Bezpieczna losowość Chainlinka napędza ten model, promując przejrzystość i uczciwość. To zachęca do szerszego uczestnictwa.

Chainlink w Zakładach Sportowych i Esportowych

Technologia blockchain poprawia zakłady sportowe i esportowe dzięki przejrzystości i uczciwości, dzięki zdecentralizowanym oracle, takim jak Chainlink. Te oracle bezpiecznie przenoszą dane ze świata rzeczywistego do blockchaina, niezbędne do rozstrzygania zakładów na rzeczywiste wyniki gier.

Key Takeaways

 • Wpływ Chainlinka na Gry i NFT: Technologia Chainlinka, szczególnie jego Funkcja Weryfikowalnej Losowości (VRF) i usługi oracle, znacząco wpłynęły na sektor gier i NFT, zapewniając uczciwość, przejrzystość i zaufanie w cyfrowej losowości i integracji danych ze świata rzeczywistego.
 • Potencjalna Przyszłość Chainlinka w Przemyśle Gier: Potencjał Chainlinka do rewolucjonizowania przemysłu gier sięga obszarów takich jak dynamiczne NFT, GameFi i zastosowania zdecentralizowanych finansów w ekosystemach gier.

Podsumowanie

Transformacyjny potencjał technologii Chainlinka w grach i powiązanych sektorach, takich jak NFT i zakłady, jest głęboki. Umożliwiając uczciwą i przejrzystą losowość, weryfikowalną integrację danych ze świata rzeczywistego i dynamiczne możliwości aktywów, Chainlink nie tylko ulepsza istniejące ekosystemy gier i zakładów, ale również toruje drogę dla całkowicie nowych paradygmatów gier. W miarę ewolucji krajobrazu gier blockchainowych i NFT, wkład Chainlinka jest podstawą do jego wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Chainlink vs Polkadot

Karolina

08 lut 2024
Chainlink vs Polkadot

Chainlink ma na celu bezpieczne zmostkowanie przepaści między blockchainami a danymi z realnego świata za pomocą swojej Zdecentralizowanej Sieci Oracle. Z kolei Polkadot koncentruje się na umożliwieniu różnym blockchainom przesyłania wiadomości i wartości bez zaufania, poprawiając interoperacyjność. Ten artykuł zagłębia się w różnice między Chainlink a Polkadot, rozważając ich cele, technologie i potencjalny wpływ, jaki mają na ekosystem blockchain.

Chainlink to zdecentralizowana sieć oracle zaprojektowana do dostarczania danych zewnętrznych do smart kontraktów na dowolnym blockchainie. Rozpoznając ograniczenie, że smart kontrakty nie mogą natywnie uzyskać dostępu do danych zewnętrznych, Chainlink oferuje rozwiązanie, działając jako niezawodny most. Oracle w sieci Chainlink zbierają i weryfikują dane zewnętrzne z różnych źródeł, zapewniając integralność danych przed ich wprowadzeniem do smart kontraktów. Ten mechanizm umożliwia wykonanie smart kontraktów na podstawie wydarzeń z realnego świata, danych i informacji z API, co jest kluczowe dla rozwoju dynamicznych i reagujących aplikacji blockchain. Kluczowe cechy Chainlink obejmują:

 • Zdecentralizowanie. Zapewnienie integralności danych i zmniejszenie zależności od jakiegokolwiek pojedynczego punktu awarii poprzez wykorzystanie sieci niezależnych operatorów węzłów.
 • Bezpieczeństwo. Zaawansowane techniki kryptograficzne i solidny system reputacji chronią sieć przed manipulacją i zapewniają niezawodność danych.
 • Elastyczność. Kompatybilność z dowolnym blockchainem umożliwia płynną integrację w różnorodnych ekosystemach.

Zastosowania Chainlink obejmują finanse, ubezpieczenia, gry i wiele innych sektorów, gdzie dostęp do dokładnych i aktualnych danych zewnętrznych jest kluczowy.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "What is Chainlink"

Co to jest Polkadot?

Polkadot ułatwia międzyłańcuchowy transfer dowolnego typu danych lub aktywów, nie tylko tokenów, umożliwiając tym samym interoperacyjność między blockchainami. Składa się z głównej sieci nazywanej Łańcuchem Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainów, które są indywidualnymi blockchainami połączonymi z i zabezpieczonymi przez Łańcuch Sztafetowy. Ta unikalna architektura pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności, ponieważ każdy parachain może być dostosowany do konkretnych przypadków użycia lub obciążeń, korzystając jednocześnie ze wspólnej ochrony Łańcucha Sztafetowego.

Kluczowe cechy Polkadot obejmują:

 • Interoperacyjność. Umożliwia różnym blockchainom komunikację i transfer danych lub aktywów w środowisku bez zaufania, otwierając drogę do aplikacji i usług międzyłańcuchowych.
 • Skalowalność. Parachainy działają równolegle, co pozwala na znaczne ulepszenia skalowalności w porównaniu do tradycyjnych architektur blockchain.
 • Ochrona. Parachainy dzielą model bezpieczeństwa Łańcucha Sztafetowego, zapewniając, że korzystają z mechanizmu zbiorowego bezpieczeństwa, zamiast musieć tworzyć własny.

Wizją stojącą za Polkadot jest stworzenie w pełni interoperacyjnej i skalowalnej sieci blockchainów, ułatwiającej płynną wymianę informacji i transakcji między dotychczas izolowanymi sieciami. To podejście nie tylko zwiększa efektywność i skalowalność, ale także zachęca do innowacji, pozwalając programistom skupić się na budowaniu specjalistycznych rozwiązań na parachainach.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Polkadot – Blockchain to change the rules of the game?"

Cel

Chainlink koncentruje się na zwiększaniu funkcjonalności smart kontraktów poprzez zapewnienie im dostępu do rzeczywistych danych. Osiąga się to poprzez zdecentralizowaną sieć wyroczni, która zapewnia, że dane, na których opierają się smart kontrakty, są dokładne i wiarygodne. Celem Chainlink jest wypełnienie luki między światem on-chain i off-chain, umożliwiając smart kontraktom bezpieczną interakcję z zewnętrznymi źródłami danych, internetowymi interfejsami API i tradycyjnymi systemami płatności bankowych.

Z kolei Polkadot rozwiązuje problem interoperacyjności i skalowalności blockchain. Jego unikalna struktura multi-chain pozwala różnym blockchainom komunikować się i dzielić informacjami bez poświęcania ich suwerenności. Umożliwiając transfer danych i wartości pomiędzy wcześniej niekompatybilnymi sieciami, Polkadot dąży do stworzenia sieci połączonych blockchainów, ułatwiając nowy poziom interoperacyjności i skalowalności.

Technologia i Infrastruktura

Infrastruktura Chainlink opiera się na jej zdecentralizowanej sieci oracle, które niezależnie zbierają, weryfikują i dostarczają dane zewnętrzne do inteligentnych kontraktów na blockchainie. Ta konfiguracja zapewnia, że dane są nie tylko dokładne, ale także odporne na manipulacje, tworząc bezpieczne i godne zaufania środowisko dla działania smart kontraktów.

Architektura Polkadot opiera się na centralnym Łańcuchu Sztafetowym (Relay Chain) oraz wielu parachainach (łańcuchach równoległych). Łańcuch Sztafetowy odpowiada za wspólne bezpieczeństwo, konsensus i interoperacyjność sieci, podczas gdy parachainy to indywidualne blockchainy, które mogą posiadać własne tokeny i być optymalizowane pod kątem konkretnych przypadków użycia. Ta konstrukcja pozwala na wysoki stopień dostosowania i skalowalności w całej sieci Polkadot.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: "Developing Blockchain Interoperability Solutions with Cosmos and Polkadot"

Oracle Chainlink są kluczowe dla każdej aplikacji, która wymaga danych z realnego świata do uruchomienia smart kontraktu. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, platform finansowych zdecentralizowanych (DeFi), które potrzebują aktualnych danych o cenach, kontraktów ubezpieczeniowych zależnych od wydarzeń w realnym świecie oraz platform do gier, które wykorzystują zewnętrzne dane do mechanik w grze.

Polkadot skupia się na umożliwieniu różnym blockchainom płynnej współpracy. Jego przypadki użycia są szerokie i obejmują międzyłańcuchowe transfery danych lub aktywów, interoperacyjne aplikacje, które mogą działać na wielu blockchainach, oraz tworzenie nowych typów usług, które wykorzystują moc różnych sieci bez ograniczeń związanych ze słabościami jakiegokolwiek pojedynczego łańcucha.

FeatureChainlinkPolkadot
SecuritySecures data pipeline with decentralized oracles and cryptographic proofs.Shared security model through the Relay Chain, benefiting all parachains.
ScalabilityEnhances application scalability by off-chain data interaction.Handles high transaction volumes with parallel processing of parachains.
GovernanceDecentralized governance involving community, node operators, and Chainlink team.On-chain governance model allowing token holder proposals and voting.
AdoptionWidespread in DeFi and various industries for real-time data needs.Adopted for diverse use cases across its growing number of parachains.
EcosystemComprises independent node operators, data providers, and developers.Includes projects developing on parachains, infrastructure providers, and a supportive community.
Chainlink vs Polkadot

Bezpieczeństwo

 • Chainlink kładzie nacisk na zabezpieczenie potoku danych pomiędzy zewnętrznymi źródłami danych a smart kontraktami blockchain. Wykorzystuje zdecentralizowaną sieć wyroczni, aby zapobiec pojedynczym punktom awarii i zapewnić integralność danych.
 • Polkadot koncentruje się na bezpieczeństwie swojej wielołańcuchowej architektury poprzez współdzielone zabezpieczenia. Oznacza to, że wszystkie parachainy korzystają ze zbiorowego bezpieczeństwa sieci Polkadot, zapewnianego przez Relay Chain. Ten wspólny model bezpieczeństwa zapewnia, że poszczególne łańcuchy bloków nie muszą ustanawiać własnych środków bezpieczeństwa, które mogą wymagać dużych zasobów i być mniej skuteczne.

Skalowalność

 • Chainlink sprawia, że smart kontrakty stają się inteligentniejsze. Łączy je ze światem rzeczywistym bez spowalniania ich działania. Oznacza to, że bardziej złożone aplikacje mogą działać płynnie.
 • Polkadot używa wielu łańcuchów jednocześnie. To tak, jakby otworzyć więcej pasów na autostradzie. Pozwala to na szybki przepływ większej ilości danych. Każdy łańcuch wykonuje swoją część, zapewniając szybkość działania.

Zarządzanie

 • W Chainlink decyzje podejmowane są przez wiele osób. Społeczność, osoby zarządzające węzłami i zespół Chainlink mają głos. W ten sposób zmiany przynoszą korzyści wszystkim.
 • Zarządzanie Polkadot jest praktyczne. Posiadacze tokenów głosują nad propozycjami. Bezpośrednio kształtują przyszłość Polkadot. To demokracja w działaniu, zapewniająca, że sieć ewoluuje jako prawdziwa społeczność.

Chainlink and Polkadot are at the forefront of blockchain innovation, each serving distinct yet complementary roles. Chainlink's secure data integration expands the utility of smart contracts, while Polkadot's focus on interoperability and scalability fosters a more connected blockchain ecosystem. Their unique approaches contribute significantly to the blockchain community, driving growth and attracting a wide range of stakeholders.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem Chainlink lub innych rozwiązań opartych na blockchain w swoim projekcie, skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com.