Bezpieczeństwo smart kontraktów – 5 zasad pisania bezpiecznych smart kontraktów. | Nextrope Academy

Paulina Lewandowska

10 paź 2022
Bezpieczeństwo smart kontraktów – 5 zasad pisania bezpiecznych smart kontraktów. | Nextrope Academy

Dlaczego bezpieczeństwo smart kontraktów jest ważne?

Smart kontrakty są główną częścią aplikacji opartych o technologię blockchain. W procesie developmentu smart kontraktów powinniśmy zachowywać najwyższe standardy bezpieczeństwa z powodu czynników takich jak: 

 • w wielu systemach odpowiadają one za najbardziej krytyczne funkcjonalności, których niepoprawne działanie może się wiązać z wieloma bardzo przykrymi konsekwencjami m.in nieodwracalna utrata środków, błąd logiczny rujnujący działanie całej aplikacji/protokołu.
 • smart kontrakt, który został już opublikowany na sieci nie może ulec modyfikacjom. Cecha ta powoduje, że błędy i podatności, które zostaną zdiagnozowane po uruchomieniu kontraktu produkcyjnie nie będą mogły zostać naprawione. (Istnieje zaawansowana technika pozwalająca na tworzenie “upgradeable contracts”, co pozwala na późniejszą modyfikację logiki kontraktu, lecz ma również szereg innych wad i ograniczeń, które nie zwalniają developera z pisania bezpiecznego kodu. Na potrzeby tego artykułu pominiemy szczegółową analizę tego rozwiązania.)
 • kod źródłowy większości kontraktów jest publicznie dostępny. Dobrą praktyką jest to, aby publikować kod źrodłowy w serwisach takich jak Etherscan co znacznie podnosi wiarygodność danych aplikacji bądź protokołów defi. Publiczne udostępnienie kodu wiąże się jednak z tym, że każdy może taki kod zweryfikować pod względem bezpieczeństwa, a ewentualne nieprawidłowości wykorzystać na swoją korzyść.

Bezpieczeństwo smart kontraktów, a raczej nauka pisania bezpiecznych smart kontraktów jest procesem wymagającym poznania wielu zaawansowanych aspektów języka Solidity. W tym artykule przedstawimy 5 porad, które pozwolą ten proces uprościć oraz zabezpieczą nasze oprogramowanie przed najbardziej popularnymi błędami.

1. Dokładne testowanie smart kontraktów

Pierwszym, a za razem najważniejszym czynnikiem pozwalającym nam na weryfikację, czy nasz kontrakt działa poprawnie jest pisanie testów automatycznych. Proces testowania najczęściej pozwala nam na wczesnym etapie developmentu ujawnić różnego rodzaju luki bezpieczeństwa bądź nieprawidłowości. Kolejną zaletą testów automatycznych jest zabezpieczene przed regresją kodu, czyli sytuacją, gdy podczas implementacji nowych funkcjonalności tworzone są błędy w wcześniej napisanym kodzie. W takich testach powinniśmy sprawdzać wszelkie możliwe scenariusze, 100% pokrycia kodu testami nie powinno być celem samym w sobie, lecz jedynie miarą pomagającą nam w upewnieniu się, że testy skrupulatnie sprawdzają każdą metodę na naszym kontrakcie.

2. Konfiguracja dodatkowych narzędzi

Warto posiłkować się narzędziami, które są w stanie mierzyć oraz sprawdzać jakość dostarczanego przez nas oprogramowania. Narzędzia, z których warto korzystać w codziennej pracy to:

 • Plugin do mierzenia pokrycia kodu np. solidity-coverage. Rozwijając myśl z pierwszego punktu, że pokrycie kodu nie powinno być celem samym w sobie to mimo wszystko warto taką analitykę w procesie testowania posiadać. Dzięki analizie pokrycia kodu testami jesteśmy w stanie w łatwy sposób zobaczyć, które fragmenty kodu wymagają napisania przez nas dodatkowych testów.
 • Framework do statycznej analizy kodu np. slither, mythril. Są to narzędzia, które za pomocą statycznej analizy są w stanie nie tylko wskazać miejsca w naszym kodzie, gdzie występuje jakaś podatność ale też zaproponować szereg wskazówek. Stosowanie się do tych wskazówek może podnieść nie tylko bezpieczeństwo, ale również jakość naszego oprogramowania.

3. Biblioteka smart kontraktów Openzeppelin

Istnieje wiele bibliotek i gotowych kontraktów które zostały przygotowane w celu późniejszego wykorzystania przez developerów aplikacji blockchain. Każda z tych bibliotek wymaga jednak przed użyciem zweryfikowania pod kątem tego czy posiada jakieś podatności. Najpopularniejszą na ten moment biblioteką jest openzeppelin. Jest to zbiór bezpiecznych, przetestowanych smart kontraktów, wykorzystywanych w wielu najbardziej popularnych protokołach DeFi takich jak np. uniswap. Umożliwia nam korzystanie z najczęściej używanych implementacji standardów ERC (Ethereum Request For Comments) oraz reużywalnych kontraktów.

Biblioteka ta posiada dużą gamę komponentów możliwych do wykorzystania przy implementacji najbardziej popularnych funkcjonalności po stronie smart kontraktów. Jako przykład podam dwa zastosowania biblioteki. Uważam jednak, że warto poznać wszystkie możliwości oraz kontrakty, które są tam udostępnione.

 • Rozszerzenie Ownable oraz AccessControl

Rozszerzenia te pozwalają nam w bardzo łatwy sposób na dodanie kontroli dostępu do funkcji, które zgodnie z wymaganiami biznesowymi powinny być dostępne do wykonania tylko dla uprawnionych adresów. Przykład z dokumentacji pokazujący wykorzystanie rozszerzenia Ownable w praktyce:

pragma solidity ^0.8.0;
 
import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";
 
contract MyContract is Ownable {
  function normalThing() public {
    // anyone can call this normalThing()
  }
 
  function specialThing() public onlyOwner {
    // only the owner can call specialThing()!
  }
}

Jak widać korzystanie z biblioteki openzeppelin jest nie tylko bardzo proste, ale też pozwala na pisanie bardziej zwięzłego, zrozumiałego dla innych developerów kodu.

 • Implementacje popularnych standardów tokenów ERC-20, ERC-721 oraz ERC-1155

Wiele zdecentralizowanych aplikacji oraz protokołów bazuje na tokenach ERC-20 bądź NFT. Każdy token musi posiadać zaimplementowany interfejs, działający zgodnie z specyfikacją. Implementacja tokena w całości samodzielnie wiąże się z dużym ryzykiem popełnienia błędu przez co nasz token może posiadać luki bezpieczeństwa bądź problemy z działaniem na różnego rodzaju giełdach i portfelach. Z pomocą biblioteki openzeppelin jesteśmy w stanie przygotować standardowy, funkcjonalny token oraz wzbogacić go o najpopularniejsze rozszerzenia małym nakładem pracy. Dobrym miejsce na start jest interaktywny konfigurator tokenów w dokumentacji openzeppelin, pozwala on nam na wygenerowanie kodu źródłowego tokena, który spełniać będzie wymogi funkcjonalne oraz standardy bezpieczeństwa.

4. Używanie nowych wersji języka Solidity

Istotną wskazówką dotyczącą bezpieczeństwa jest to, żeby w projektach korzystać z nowych wersji języka Solidity. Kompilator wymaga od nas, aby na początku każdego pliku zródłowego z rozszerzeniem .sol znajdowała się informacja o wersji Solidity:

pragma solidity 0.8.17;

W raz z nowymi wersjami języka są wprowadzane nowe featury, ale oprócz tego istotne jest to, że dodawane są również poprawki do różnego rodzaju znanych błędów. Lista stwierdzonych błędów w poszczególnych wersjach znajduje się w tym pliku. Jak można zauważyć wraz z nowszymi wersjami języka liczba błędów maleje i jest sukcesywnie naprawiana. 

Twórcy języka w oficjalnej dokumentacji również rekomendują używanie najnowszej wersji w nowo wdrażanych smart kontraktach: “Podczas wdrażania kontraktów, należy używać najnowszej wydanej wersji Solidity. Poza wyjątkowymi przypadkami, tylko najnowsza wersja otrzymuje poprawki bezpieczeństwa"

5. Nauka na cudzych błędach

Niezbędnym czynnikiem, który pozwoli nam na dostarczanie bezpiecznego oprogramowania jest sama wiedza na temat zaawansowanych aspektów języka Solidity, a także świadomość potencjalnych zagrożeń. W przeszłości byliśmy świadkami wielu podatności, gdzie łupem atakującego padały środki o wartości wielu milionów dolarów. W internecie można znaleźć wiele przykładów takich incydentów wraz z dokładną informacją, jaki błąd został popełniony przez developerów oraz jak można było temu zapobiec. Przykładem powyższego jest artykuł wyjaśniający atak typu “reentrancy”, z pomocą którego atakujący dokonał kradzieży ETH o wartości 150 milionów dolarów. Lista możliwości zaatakowania smart kontraktów jest zdecydowanie dłuższa, warto zatem zapoznać się z listą najpopularniejszych podatności w języku Solidity. Dobrym sposobem nauki bezpieczeństwa jest również wcielenie się w rolę atakującego, w tym celu wartym uwagi jest serwis ethernaut. Znajdziemy tam zbiór zadań polegających na zhakowaniu różnych smart kontraktów, zadania te pomogą utrwalić wcześniej zdobytą wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz poznać nowe zaawansowane aspekty języka Solidity.

Podsumowanie

Podsumowując, bezpieczeństwo smart kontraktów jest bardzo istotnym, ale też trudnym zagadnieniem wymagającym znajomości nie tylko samego języka programowania. Wymagana jest również umiejętności testowania, chęć do ciągłego explorowania tematyki podatności smart kontraktów, wiedza na temat nowych bibliotek oraz narzędzi. Temat ten jest rozległy i skomplikowany, a powyższe 5 punktów to jedynie wskazówki, które mogą pomóc w poprawie bezpieczeństwa naszego kodu oraz z związaną z tym nauką. Koniecznie zajrzyjcie również do innych artykułów z serii Nextrope Academy, gdzie przybliżamy inne techniczne zagadnienia.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Kajetan Olas

04 mar 2024
Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Termin "efekty sieciowe" często pojawia się jako czynnik leżący u podstaw ekspansywnego wzrostu kryptowalut. Ale co dokładnie oznaczają efekty sieciowe w projektach kryptowalutowych i dlaczego są tak ważne? W swojej istocie, efekt sieciowy występuje, gdy produkt lub usługa staje się bardziej wartościowa, im więcej osób z niej korzysta. To zjawisko nie jest wyłączne dla ery cyfrowej; miało wpływ na przyjęcie i sukces technologii sięgających od telefonu po internet. Jednakże, w kontekście kryptowalut, efekty sieciowe nie tylko napędzają adopcję, ale są również bezpośrednio skorelowane z kapitalizacją rynkową. Ten artykuł zagłębia się w mechanikę efektów sieciowych w krypto i omawia, jak bardzo adopcja wpływa na wartość projektów.

Mierzenie Efektów Sieciowych

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod mierzenia tych efektów jest Prawo Metcalfe'a, które zakłada, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników. Badania wykazały, że to prawo szczególnie dobrze stosuje się do sieci blockchain. W praktyce, bazę użytkowników (N) mierzymy jako liczbę węzłów lub aktywnych adresów.

Bitcoin i Ethereum - Case Studies

 • Bitcoin: Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin wykazał znaczącą korelację między wielkością swojej sieci a wartością. Dane historyczne pokazują, że okresy szybkiego wzrostu liczby aktywnych portfeli są ściśle śledzone przez wzrosty ceny rynkowej Bitcoina. Współczynnik korelacji Pearsona między ceną BTC a kwadratem liczby węzłów wynosi około 0,9. W przypadku liczby aktywnych adresów jest to około 0,95. Ten wzorzec podkreśla, jak ważne są efekty sieciowe.
 • Ethereum: Użyteczność Ethereum wykracza poza zwykłe transakcje finansowe, obejmując smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (DApps). Ta dodatkowa funkcjonalność przyciąga różnorodną bazę użytkowników, dodatkowo wzmacniając jego efekty sieciowe. Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości podobne jak w przypadku BTC.

Efekty Sieciowe i Adopcja Kryptowalut

Adopcja kryptowalut jest znacząco wspierana przez efekty sieciowe, które nie tylko zwiększają wartość cyfrowej waluty, ale także przyczyniają się do jej powszechnej akceptacji i użytkowania. W miarę wzrostu sieci użytkowników, kryptowaluta staje się bardziej użyteczna i pożądana, tworząc korzystny cykl, który przyciąga jeszcze więcej użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w kontekście płatności i przekazów pieniężnych, gdzie wartość sieci kryptowaluty rośnie wraz z liczbą osób i instytucji chętnych do akceptacji i transakcji w walucie.

Zwiększanie Bezpieczeństwa i Wiarygodności

Jednym z kluczowych sposobów, w jakie efekty sieciowe przyczyniają się do adopcji kryptowalut, jest poprawa bezpieczeństwa i wiarygodności sieci. Technologia blockchain, będąca podstawą większości kryptowalut, staje się bardziej bezpieczna, im więcej uczestników dołącza do sieci. Zdecentralizowany charakter blockchainu sprawia, że coraz trudniej jest złośliwym aktorom naruszyć integralność sieci, co z kolei wzmacnia zaufanie użytkowników do systemu. To zwiększone bezpieczeństwo jest bezpośrednim skutkiem efektów sieciowych, ponieważ większa sieć zapewnia lepszą odporność na ataki.

Zwiększanie płynności na rynku

Większa baza użytkowników oznacza więcej transakcji i, co za tym idzie, większą płynność, co ułatwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bez powodowania znaczących wahań cen. Jest to szczególnie ważne dla Dapps, których natywne tokeny są handlowane na DEX-ach takich jak Uniswap. Powszechną praktyką jest, że zespoły zapewniają początkową płynność, która sprzyja handlowi, ale znacznie lepiej, gdy płynność ta jest zapewniana przez użytkowników.

Metody Zwiększania Efektów Sieciowych

Bardzo silna korelacja między wartością projektów blockchainowych a ich bazą użytkowników jasno pokazuje, że adopcja jest bardzo ważna. Jak więc projekty powinny sprzyjać wzrostowi swojej bazy użytkowników?

Aidropy

Airdropy są bardzo powszechnym (i stosunkowo tanim) sposobem na zwiększenie bazy użytkowników sieci na jej początku. Sposób ich działania jest następujący: projekty przydzielają pewną liczbę tokenów (np. 1% całkowitej podaży) osobom, które angażują się w projekt. Na przykład, projekt może ogłosić, że osoby, które retweetują i polubią ich posty na X określoną liczbę razy, otrzymają pewną liczbę tokenów. Innym rodzajem zaangażowania może być uczestnictwo w testnecie i dostarczanie feedbacku założycielom. Airdropy są skuteczne, ponieważ nawet jeśli tylko 5% tych przyciągniętych użytkowników zostanie na dłuższy okres, to i tak jest to świetny zwrot z inwestycji.

Subsydiowane Incentywy

Kiedy projekt dopiero się rozpoczyna, dobrym pomysłem może być przeznaczenie części kapitału na wyższe incentywy dla wczesnych użytkowników. Przykładem może być zapewnienie wyższego APY dla stakerów (jak 10%, zamiast 5%) przez pierwsze 6 miesięcy. Chociaż takie subsydiowane zachęty są dobre na początku, muszą kiedyś się skończyć. Dzieje się tak, ponieważ są niezrównoważone w długim terminie. Przykładem tego, co może się stać, jeśli niezrównoważone zachęty potrwają zbyt długo, jest protokół Anchor. Anchor chciał przyciągnąć wielu użytkowników i osiągnąć efekty sieciowe, oferując 15% APY. W tym sensie odniósł sukces, ale ponieważ nie zakończył programu w odpowiednim czasie, protokół stał się niewypłacalny i zbankrutował. Niemniej trzeba przyznać, że podczas gdy sieć jeszcze funkcjonowała to jej wzrost był naprawdę wykładniczy.

Inspirująca Wizja

Prawdopodobnie najbardziej zrównoważonym i organicznym sposobem na zwiększenie bazy użytkowników jest pokazanie społeczności inspirującej wizji związanej z projektem. Chodzi o stworzenie protokołu, który w pewien sposób obiecuje zmienić świat na lepsze. Przykładem może być Cardano, które zdobyło ogromną bazę fanów skupioną wokół swojej misji. Stało się tak pomimo kiepskich warunków użytkowania protokołu w początkowej fazie.

Wyzwania i Ograniczenia

Pomimo pozytywnego wpływu efektów sieciowych na adopcję projektów kryptowalutowych i ich wartość, należy zauważyćpewne znaczące wyzwania i ograniczenia.

Problemy ze skalowalnością

Podstawowym wyzwaniem, jakie stawiają efekty sieciowe, jest skalowalność. W miarę wzrostu sieci, leżąca u jej podstaw technologia blockchain musi być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę transakcji szybko i efektywnie. Jednak wiele kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, napotkało trudności w skalowaniu swoich sieci, aby sprostać zapotrzebowaniu, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jest to najważniejszy czynnik hamujący adopcję, ponieważ wielu użytkowników woli korzystać z scentralizowanego systemu płatności, po prostu dlatego, że jest on bardziej wydajny. Przykładowo VISA może przetwarzać 24k TPS (transakcji na sekundę), podczas gdy BTC może przetwarzać 7 TPS.

https://www.okx.com/learn/blockchain-trilemma-guide

Podsumowanie

Chociaż efekty sieciowe są potężnym motorem napędowym adopcji i wartości kryptowalut, stwarzają również znaczące wyzwania w kontekście skalowalności, które muszą zostać rozwiązane. Jednak w przypadku powstających projektów korzyści płynące ze zwiększonej adopcji przeważają nad kosztami, i pokazano, że największym czynnikiem wpływającym na wartość tych projektów jest ich baza użytkowników.

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie liczby użytkowników swojego projektu DeFi, prosimy o kontakt na adres contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotów pomóc Ci stworzyć strategię, która zwiększy twoją społeczność i zapewni długoterminowy wzrost.

FAQ

Czym są efekty sieciowe?

 • Efekty sieciowe to termin opisujący sytuację, gdy wartość sieci rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do liczby użytkowników.

Jak efekty sieciowe wpływają na wycenę projektu?

 • Istnieje bardzo silna korelacja między kwadratem liczby aktywnych adresów/węzłów a kapitalizacją rynkową projektów.

Jak zwiększyć bazę użytkowników i występowanie efektów sieciowych w moim projekcie?

 • Poprzez budowanie społeczności. Można to osiągnąć, poprzez zasianie inspirującej wizji, airdropy i subsydiowane incentywy dla użytkowników.

Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Kajetan Olas

04 mar 2024
Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Tokenomia jest często definiowana jako dziedzina zajmująca się określaniem i ocenianiem cech ekonomicznych kryptograficznego tokenu. Dziś większość projektów blockchain finansuje swoje operacje poprzez sprzedaż tokenów. Z tego powodu, założyciele muszą mieć dobrą znajomość procesu projektowania tokenomii. Co zaskakujące, badania pokazują, że w większości przypadków projektowanie tokenomii jest nieracjonalne i oparte na intuicji. W tym artykule podchodzimy do tematu z perspektywy wspartej danymi empirycznymi i sprawdzonymi w działaniu.

Na Co Zwrócić Uwagę?

Optymalna tokenomia zależy od szczegółów projektu. Częścią tego jest decydowanie, jakie zachowania chcesz zachęcić (lub zniechęcić) w sposób, który jest zgodny z interesami projektu. Jest to trudne zadanie, ponieważ musisz zidentyfikować każde istotne zachowanie użytkownika i odpowiadające mu zachęty. Musisz także wybrać parametry ilościowe, które zapewnią odpowiednią równowagę. W przypadku protokołów DeFi ryzyko systemowe jest szczególnie wysokie. Arbitralne parametry i założenia często prowadzą do negatywnych sprzężeń zwrotnych i podatności na ataki. Z tego powodu wszystkie systemy tokenomiczne powinny być poddane testom i zweryfikowane przed wydaniem.

Najważniejsze Reguły

Istnieje wiele dobrych praktyk, których założyciele powinni przestrzegać podczas projektowania tokenomii dla swojego projektu. Krótko omówimy najważniejsze z nich.

Użyteczność Przede Wszystkim

To może wydawać się oczywiste, ale pozwól mi wyjaśnić... To, co ma znaczenie w kontekście tokenomii, to użyteczność twojego tokenu - to nie jest to samo, co użyteczność twojego produktu. Popyt na produkty blockchain nie przekłada się automatycznie na popyt na ich natywne tokeny! Chociaż adopcja twojego produktu przez użytkowników jest ważna, to nie wystarczy. Musisz powiązać wartość twojego tokenu z sukcesem produktu. Można to zrobić poprzez różne mechanizmy przechwytywania wartości, np. redystrybucję zysków wśród posiadaczy tokenu.

(PS. Governance i staking zdecydowanie nie są wystarczające!)

Spójrz na Podobne Projekty

Podczas projektowania tokenomii warto szukać projektów podobnych do tego, który tworzysz. Im bardziej podobne, tym lepiej. Przeczytaj ich dokumentacje techniczne (whitepaper), zbadaj ich tokenomię i przyjrzyj się kluczowym metrykom. Następnie zadaj sobie pytanie - co zrobili dobrze, a jakie popełnili błędy? Z pewnością znajdziesz jakąś inspirację. Kluczową metryką, którą możesz użyć przy decydowaniu o początkowej wycenie twojego projektu, jest Total Value Locked/Market Capitalization

Minimalizuj Zmienność Cen

Jako founder kluczową metryką, która zadecyduje, czy ludzie nazwą cię geniuszem czy oszustem, jest cena twojego tokenu. Z tego powodu wiele zespołów optymalizuje tokenomię pod kątem wysokiej ceny tokenu ponad wszystko. Często robi się to, oferując niezrównoważony procent w zamian za stakowanie tokenów. Inne popularne wybory to spalanie (burning) tokenów lub programy skupu tokenu finansowane czymś innym niż przychody. Chociaż te mechanizmy mogą napędzać marketing i podnosić cenę, nie zwiększają wartości samego protokołu. Rezultatem jest wysoka zmienność i brak odporności na ataki spekulacyjne oraz niekorzystne warunki rynkowe. Ironią jest, że optymalizacja pod kątem wysokiej ceny zwykle prowadzi do odwrotnego efektu. Zamiast tego powinieneś skupić się na minimalizowaniu zmienności, ponieważ sprzyja to zrównoważonemu wzrostowi.

Podażowa Strona Tokenomii

Tokenomia strony podażowej odnosi się do wszystkich mechanizmów, które wpływają na liczbę tokenów w obiegu i ich strukturę alokacji.

Chociaż podaż jest ważna dla projektowania tokenomii, nie jest tak znacząca, jak wielu ludzi myśli. Mechanizmy takie jak staking czy spalanie powinny być zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowanie produktu i nie kreują wartości same w sobie.

Ograniczona czy Nieograniczona Podaż

Założyciele przywiązują dużo uwagi do wyboru między ograniczoną a nieograniczoną podażą tokenu. Panuje powszechne przekonanie, że ustalenie maksymalnego limitu podaży zwiększa wartość obecnie krążących tokenów. Badania pokazują, że to nie ma większego znaczenia, a nawet tokeny bez ograniczonej podaży statystycznie radzą sobie nieco lepiej.

Stopa Inflacji

Projekty powinny dążyć do niskiej, stabilnej inflacji. Z wyjątkiem gdy roczna stopa inflacji przekracza 100%, istnieje bardzo mało korelacji między tempem zmian podaży a ceną tokenu. Z tego powodu zaleca się dostosowanie emisji tokenów w sposób, który sprzyja aktywności w protokole. Rozsądna stopa inflacji, która nie wpłynie na cenę, mieści się w przedziale 1-5% miesięcznie.

https://tokenomics-guide.notion.site/2-5-Supply-Policy-ff3f8ab217b143278c3e8fd0c03ac137#1c29b133f3ff48a9b8efd2d25e908f5c

Alokacja

Standard w branży wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

https://lstephanian.mirror.xyz/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FDnzLtQ1Nc9IIObEpyJTTG.png&w=3840&q=75
https://www.liquifi.finance/post/token-vesting-and-allocation-benchmarks

Popytowa Strona Tokenomii

Strona popytowa tokenomii dotyczy subiektywnej chęci ludzi do kupowania tokenów. Powody mogą być różne. Może to być ze względu na użyteczność tokenów, spekulacje, lub zachęty finansowe zapewnione przez twój protokół. Czasami ludzie działają irracjonalnie, więc popyt na tokeny musi być rozważany w kontekście ekonomii behawioralnej.

Rola Incentyw

Podstawowym bodźcem, który napędza popyt na twój token, powinna być jego użyteczność. Użyteczność tokena to jego realne zastosowanie lub sposób, w jaki przechwytuje wartość generowaną przez użytkowanie twojego produktu. Staking, zapewnianie płynności, polityka deflacyjna i inne mechanizmy kontroli podaży mogą wspierać akumulację wartości tokenów. Powszechnym sposobem są skupy tokena finansowane z przychodów. Projekty mogą używać zebranych opłat, aby kupować swoje tokeny na zdecentralizowanych giełdach (DEX-ach). Kupione tokeny można spalić (burning) lub przeznaczyć do funduszu na dalszy rozwój projektu.

Jak zaprojektować incentywy

 • Uczyń je namacalnymi. Jeśli chcesz promować pożądane zachowania w ekosystemie, musisz zapewnić rzeczywiste nagrody. Ludziom nie zależy na prawach do zarządzania, ponieważ te prawa nie przekładają się na żadną wartość pieniężną. Z drugiej strony, dbają o nagrody za staking, które mogą sprzedać z zyskiem.
 • Uczyń je łatwymi do zrozumienia. Jeśli chcesz zachęcać lub zniechęcać do określonych zachowań użytkowników, powinieneś jasno wyjaśnić, jak działają incentywy. Użytkownicy często nie mają czasu, aby zagłębiać się w Twoją dokumentację techniczną. Jeśli nie zrozumieją, jak działa Twój produkt, to z niego nie skorzystają.
 • Testuj, testuj, testuj. Jeśli nie przetestujesz, jak różne zachęty balansują twój protokół, to narażasz się na upadek w stylu terra-luny.

Podsumowanie

Prawidłowe zaprojektowanie tokenomii projektów nie jest łatwe. Mimo że może się intuicyjnie wydawać, że wybór różnych incentyw i parametrów zadziała, jest to powód, dla którego wartość tokenów projektów często spada do 0. Istnieją jednak sprawdzone i przetestowane praktyki projektowe. Zostań z nami, aby je poznać!

Jeśli szukasz sposobu na zaprojektowanie zrównoważonego modelu tokenomicznego dla swojego projektu DeFi, proszę skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci stworzyć tokenomię, która pomoże twojemu projektowi w długoterminowym wzroście.

FAQ

Czym jest tokenomia?

 • Tokenomia odnosi się do studiowania i analizy ekonomicznych cech kryptograficznego tokenu, kluczowych dla finansowania i sukcesu projektów blockchain.

Jakie są najważniejsze zasady projektowania tokenomii?

 • Podstawowe zasady obejmują zapewnienie użyteczności tokenów, analizę porównawczą projektów oraz dążenie do minimalizowania zmienności w celu wspierania zrównoważonego wzrostu.

Jak popyt i podaż wpływają na tokenomię?

 • Strona podażowa obejmuje mechanizmy takie jak ograniczanie podaży tokenów lub dostosowywanie stóp inflacji, podczas gdy strona popytowa koncentruje się na tworzeniu autentycznej użyteczności i incentyw dla posiadaczy tokenów.

Jakie są częste pułapki popełniane przy projektowaniu tokenomii?

 • Najczęstsze problemy występują, gdy główną funkcją tokenu jest transfer wartości, a nie wspieranie tworzenia wartości. (np. możesz stakować bezużyteczny token, aby otrzymać więcej tego bezużytecznego tokenu)

Jak tokenomia może być testowana przed wypuszczeniem produktu?

 • Tokenomię można testować, konstruując modele stochastyczne i uruchamiając dużą liczbę losowych symulacji.