Account Abstraction na Starknet

Karolina

16 lis 2023
Account Abstraction na Starknet

Innowacje, które poprawiają doświadczenia użytkowników i poszerzają zakres możliwości technologicznych, są zawsze w centrum uwagi. Jednym z takich przełomowych rozwiązań jest wdrożenie "Account Abstraction" w Starknet. Koncepcja ta, choć techniczna, ma ogromne znaczenie zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i deweloperów w ekosystemie blockchain. W tym artykule zagłębiamy się w zawiłości Account Abstraction w Starknet, badając jego potencjał transformacyjny i sposób, w jaki przekształca interakcje w świecie blockchain.

Czym jest Starknet?

Starknet

Starknet, opracowany przez StarkWare, reprezentuje najnowocześniejsze rozwiązanie skalowania warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest zwiększenie skalowalności i prywatności transakcji Ethereum poprzez wykorzystanie technologii STARK (Scalable Transparent ARguments of Knowledge), dowodu kryptograficznego o zerowej wiedzy. Technologia ta pozwala na ogromny wzrost przepustowości przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności i bezpieczeństwa danych. Od momentu powstania, Starknet szybko zyskał uwagę ze względu na swój potencjał w zakresie rozwiązywania niektórych kluczowych wyzwań stojących przed sieciami blockchain, takich jak wysokie opłaty za gaz i powolne prędkości transakcji.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: What is Account Abstraction

Key features

 • Duża skalowalność. Odciążając obliczenia i pamięć masową od głównego łańcucha Ethereum, Starknet znacznie zmniejsza zatory i opłaty.
 • Zwiększona prywatność. Technologia STARK zapewnia prywatność transakcji, krytyczną cechę dla wielu użytkowników i aplikacji w przestrzeni blockchain.
 • Zwiększone bezpieczeństwo. Struktura oferuje solidne funkcje bezpieczeństwa, wykorzystując nieodłączne właściwości bezpieczeństwa Ethereum.

Account Abstraction

Koncept Account Abstraction

Abstrakcja kont to rewolucyjna koncepcja w świecie blockchain, początkowo zaproponowana dla Ethereum, a obecnie wdrażana na platformach takich jak Starknet. W swojej istocie abstrakcja kont zaciera tradycyjne granice między kontami kontraktowymi a kontami zewnętrznymi (EOA). W typowych modelach blockchain te dwa typy kont mają różne role i możliwości. Konta zewnętrzne są kontrolowane przez klucze prywatne i są wykorzystywane do podstawowych transakcji, podczas gdy konta kontraktowe są zarządzane przez ich kod i mogą wykonywać bardziej złożone operacje.

Abstrakcja tych kont oznacza traktowanie wszystkich kont jako smart kontraktów, uproszczenie doświadczenia użytkownika i rozszerzenie funkcjonalności. To ujednolicone podejście pozwala na bardziej złożone i zautomatyzowane transakcje, podobne do tradycyjnych usług bankowych, ale w zdecentralizowanych ramach blockchain. Zmiana ta nie tylko usprawnia operacje, ale także otwiera nowe możliwości rozwoju i wdrażania inteligentnych kontraktów, czyniąc technologię blockchain bardziej dostępną i wszechstronną.

Zalety Account Abstraction

Wdrożenie abstrakcji konta przynosi kilka kluczowych korzyści dla ekosystemu blockchain:

 • Uproszczone doświadczenie użytkownika. Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z blockchainem z większą łatwością i elastycznością. Na przykład portfele z wieloma podpisami, które wcześniej wymagały złożonych interakcji inteligentnych kontraktów, mogą stać się prostsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.
 • Zwiększone bezpieczeństwo. Umożliwiając użytkownikom ustalanie zasad wykonywania transakcji na ich kontach (takich jak limity kwot wypłat lub potrzeba wielokrotnych podpisów), ryzyko kradzieży i nieautoryzowanego dostępu jest znacznie zmniejszone.
 • Większa elastyczność dla deweloperów. Programiści zyskują większą kontrolę nad sposobem przetwarzania i weryfikacji transakcji. Ułatwia to tworzenie bardziej zaawansowanych DApps i usług na blockchainie.
 • Interoperacyjność. Dzięki ujednoliconemu modelowi konta, kompatybilność między różnymi rodzajami transakcji i interakcji w łańcuchu bloków jest lepsza, co prowadzi do bardziej płynnego doświadczenia.

Account Abstraction na Starknet

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Native Account Abstraction: Opening Blockchain to New Possibilities

Wdrażanie Account Abstraction na Starknet

Integracja Account Abstraction przez Starknet stanowi znaczący krok naprzód w domenie blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci blockchain, które rozróżniają konta użytkowników i konta inteligentnych kontraktów, Starknet traktuje wszystkie konta jako smart kontrakty. Takie podejście nie tylko usprawnia doświadczenie użytkownika, ale także zwiększa elastyczność i funkcjonalność sieci.

Aspekty techniczne

Techniczna implementacja abstrakcji konta w Starknet obejmuje kilka kluczowych aspektów:

 • Ujednolicony model kont. W Starknet wszystkie konta, niezależnie od tego, czy należą do indywidualnych użytkowników, czy są częścią zdecentralizowanej aplikacji (dApp), są traktowane jako smart kontrakty. Ta jednolitość upraszcza interakcje i transakcje w sieci.
 • Konfigurowalna logika transakcji. Użytkownicy i deweloperzy mogą definiować niestandardowe reguły i logikę przetwarzania transakcji na swoich kontach. Może to obejmować zarówno proste walidacje, jak i złożone, wieloetapowe procesy.
 • Ulepszone funkcje bezpieczeństwa. Model konta Starknet pozwala na wbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak weryfikacja wielu podpisów i opcje odzyskiwania, bezpośrednio w inteligentnym kontrakcie konta.
 • Kompatybilność z Ethereum. Pomimo tych postępów, Starknet zachowuje kompatybilność z Ethereum, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie zalet Abstrakcji Konta przy jednoczesnym zachowaniu połączenia z szerszym ekosystemem Ethereum.

Praktyczne Aplikacje

Wdrożenie abstrakcji konta w sieci Starknet otwiera wiele praktycznych zastosowań i przypadków użycia, z których niektóre obejmują:

 • Uproszczone interfejsy portfeli. Portfele w Starknet mogą stać się bardziej przyjazne dla użytkownika, z wbudowanymi kontrolami bezpieczeństwa i zautomatyzowanymi procesami transakcyjnymi, dzięki czemu będą bardziej dostępne dla przeciętnego użytkownika.
 • Zaawansowane instrumenty finansowe. Elastyczność w przetwarzaniu transakcji pozwala na tworzenie zaawansowanych narzędzi i usług finansowych, takich jak zautomatyzowane usługi depozytowe, złożone wielostronne schematy płatności i zaawansowane strategie handlowe.
 • Ulepszony rozwój dApp. Deweloperzy mogą tworzyć dApps z bardziej złożoną logiką i interakcjami użytkownika, torując drogę dla aplikacji, które wcześniej były trudne lub niemożliwe do wdrożenia na tradycyjnych platformach blockchain.
 • Innowacyjne modele zarządzania. Model konta Starknet ułatwia rozwój zdecentralizowanych autonomicznych organizacji (DAO) ze skomplikowanymi mechanizmami zarządzania, umożliwiając bardziej demokratyczne i wydajne procesy decyzyjne.

Abstrakcja konta w Starknet nie jest zatem tylko usprawnieniem technicznym; to zmiana paradygmatu, która rozszerza granice tego, co jest możliwe w przestrzeni blockchain. Upraszczając interakcje użytkownika i zapewniając programistom potężniejsze narzędzia, Starknet wyznacza nowy standard funkcjonalności blockchain i doświadczenia użytkownika.

Przyszłość Account Abstraction na Starknet

Nadchodzące zmiany

Proces abstrakcji kont w Starknet trwa, a ciągłe ulepszenia i aktualizacje są planowane i wdrażane. Oczekuje się, że te przyszłe zmiany jeszcze bardziej udoskonalą technologię, czyniąc ją bardziej solidną, przyjazną dla użytkownika i wszechstronną.

Innowacyjne podejście Starknet do wdrażania abstrakcji kont prawdopodobnie będzie miało znaczący wpływ na szerszy krajobraz blockchain. Wpływ ten może przejawiać się na kilka sposobów:

 • Ustanowienie nowego standardu. W miarę jak coraz więcej użytkowników i deweloperów doświadcza korzyści płynących z abstrakcji konta w Starknet, może to ustanowić nowy standard doświadczenia użytkownika i funkcjonalności platform blockchain, wpływając na przyszły rozwój blockchain.
 • Inspirowanie. Sukces Starknet może zainspirować inne platformy blockchain do przyjęcia podobnych modeli, prowadząc do fali innowacji w przestrzeni blockchain.
 • Zwiększenie popularności blockchain. Upraszczając doświadczenie użytkownika i zwiększając możliwości aplikacji blockchain, podejście Starknet do abstrakcji kont może odegrać kluczową rolę w szerszym zastosowaniu technologii blockchain w różnych branżach.

Podsumowanie

Eksploracja Account Abstraction w Starknet ujawnia znaczący postęp w dziedzinie blockchain, pokazując idealne połączenie innowacji, projektowania zorientowanego na użytkownika i sprawności technicznej. Wdrożenie tej koncepcji przez Starknet oznacza kluczową zmianę w sposobie podejścia do technologii blockchain i jej wykorzystania.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Kajetan Olas

04 mar 2024
Efekty Sieciowe w Projektach Krypto

Termin "efekty sieciowe" często pojawia się jako czynnik leżący u podstaw ekspansywnego wzrostu kryptowalut. Ale co dokładnie oznaczają efekty sieciowe w projektach kryptowalutowych i dlaczego są tak ważne? W swojej istocie, efekt sieciowy występuje, gdy produkt lub usługa staje się bardziej wartościowa, im więcej osób z niej korzysta. To zjawisko nie jest wyłączne dla ery cyfrowej; miało wpływ na przyjęcie i sukces technologii sięgających od telefonu po internet. Jednakże, w kontekście kryptowalut, efekty sieciowe nie tylko napędzają adopcję, ale są również bezpośrednio skorelowane z kapitalizacją rynkową. Ten artykuł zagłębia się w mechanikę efektów sieciowych w krypto i omawia, jak bardzo adopcja wpływa na wartość projektów.

Mierzenie Efektów Sieciowych

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod mierzenia tych efektów jest Prawo Metcalfe'a, które zakłada, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników. Badania wykazały, że to prawo szczególnie dobrze stosuje się do sieci blockchain. W praktyce, bazę użytkowników (N) mierzymy jako liczbę węzłów lub aktywnych adresów.

Bitcoin i Ethereum - Case Studies

 • Bitcoin: Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin wykazał znaczącą korelację między wielkością swojej sieci a wartością. Dane historyczne pokazują, że okresy szybkiego wzrostu liczby aktywnych portfeli są ściśle śledzone przez wzrosty ceny rynkowej Bitcoina. Współczynnik korelacji Pearsona między ceną BTC a kwadratem liczby węzłów wynosi około 0,9. W przypadku liczby aktywnych adresów jest to około 0,95. Ten wzorzec podkreśla, jak ważne są efekty sieciowe.
 • Ethereum: Użyteczność Ethereum wykracza poza zwykłe transakcje finansowe, obejmując smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (DApps). Ta dodatkowa funkcjonalność przyciąga różnorodną bazę użytkowników, dodatkowo wzmacniając jego efekty sieciowe. Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości podobne jak w przypadku BTC.

Efekty Sieciowe i Adopcja Kryptowalut

Adopcja kryptowalut jest znacząco wspierana przez efekty sieciowe, które nie tylko zwiększają wartość cyfrowej waluty, ale także przyczyniają się do jej powszechnej akceptacji i użytkowania. W miarę wzrostu sieci użytkowników, kryptowaluta staje się bardziej użyteczna i pożądana, tworząc korzystny cykl, który przyciąga jeszcze więcej użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w kontekście płatności i przekazów pieniężnych, gdzie wartość sieci kryptowaluty rośnie wraz z liczbą osób i instytucji chętnych do akceptacji i transakcji w walucie.

Zwiększanie Bezpieczeństwa i Wiarygodności

Jednym z kluczowych sposobów, w jakie efekty sieciowe przyczyniają się do adopcji kryptowalut, jest poprawa bezpieczeństwa i wiarygodności sieci. Technologia blockchain, będąca podstawą większości kryptowalut, staje się bardziej bezpieczna, im więcej uczestników dołącza do sieci. Zdecentralizowany charakter blockchainu sprawia, że coraz trudniej jest złośliwym aktorom naruszyć integralność sieci, co z kolei wzmacnia zaufanie użytkowników do systemu. To zwiększone bezpieczeństwo jest bezpośrednim skutkiem efektów sieciowych, ponieważ większa sieć zapewnia lepszą odporność na ataki.

Zwiększanie płynności na rynku

Większa baza użytkowników oznacza więcej transakcji i, co za tym idzie, większą płynność, co ułatwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bez powodowania znaczących wahań cen. Jest to szczególnie ważne dla Dapps, których natywne tokeny są handlowane na DEX-ach takich jak Uniswap. Powszechną praktyką jest, że zespoły zapewniają początkową płynność, która sprzyja handlowi, ale znacznie lepiej, gdy płynność ta jest zapewniana przez użytkowników.

Metody Zwiększania Efektów Sieciowych

Bardzo silna korelacja między wartością projektów blockchainowych a ich bazą użytkowników jasno pokazuje, że adopcja jest bardzo ważna. Jak więc projekty powinny sprzyjać wzrostowi swojej bazy użytkowników?

Aidropy

Airdropy są bardzo powszechnym (i stosunkowo tanim) sposobem na zwiększenie bazy użytkowników sieci na jej początku. Sposób ich działania jest następujący: projekty przydzielają pewną liczbę tokenów (np. 1% całkowitej podaży) osobom, które angażują się w projekt. Na przykład, projekt może ogłosić, że osoby, które retweetują i polubią ich posty na X określoną liczbę razy, otrzymają pewną liczbę tokenów. Innym rodzajem zaangażowania może być uczestnictwo w testnecie i dostarczanie feedbacku założycielom. Airdropy są skuteczne, ponieważ nawet jeśli tylko 5% tych przyciągniętych użytkowników zostanie na dłuższy okres, to i tak jest to świetny zwrot z inwestycji.

Subsydiowane Incentywy

Kiedy projekt dopiero się rozpoczyna, dobrym pomysłem może być przeznaczenie części kapitału na wyższe incentywy dla wczesnych użytkowników. Przykładem może być zapewnienie wyższego APY dla stakerów (jak 10%, zamiast 5%) przez pierwsze 6 miesięcy. Chociaż takie subsydiowane zachęty są dobre na początku, muszą kiedyś się skończyć. Dzieje się tak, ponieważ są niezrównoważone w długim terminie. Przykładem tego, co może się stać, jeśli niezrównoważone zachęty potrwają zbyt długo, jest protokół Anchor. Anchor chciał przyciągnąć wielu użytkowników i osiągnąć efekty sieciowe, oferując 15% APY. W tym sensie odniósł sukces, ale ponieważ nie zakończył programu w odpowiednim czasie, protokół stał się niewypłacalny i zbankrutował. Niemniej trzeba przyznać, że podczas gdy sieć jeszcze funkcjonowała to jej wzrost był naprawdę wykładniczy.

Inspirująca Wizja

Prawdopodobnie najbardziej zrównoważonym i organicznym sposobem na zwiększenie bazy użytkowników jest pokazanie społeczności inspirującej wizji związanej z projektem. Chodzi o stworzenie protokołu, który w pewien sposób obiecuje zmienić świat na lepsze. Przykładem może być Cardano, które zdobyło ogromną bazę fanów skupioną wokół swojej misji. Stało się tak pomimo kiepskich warunków użytkowania protokołu w początkowej fazie.

Wyzwania i Ograniczenia

Pomimo pozytywnego wpływu efektów sieciowych na adopcję projektów kryptowalutowych i ich wartość, należy zauważyćpewne znaczące wyzwania i ograniczenia.

Problemy ze skalowalnością

Podstawowym wyzwaniem, jakie stawiają efekty sieciowe, jest skalowalność. W miarę wzrostu sieci, leżąca u jej podstaw technologia blockchain musi być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę transakcji szybko i efektywnie. Jednak wiele kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, napotkało trudności w skalowaniu swoich sieci, aby sprostać zapotrzebowaniu, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa lub decentralizacji. Jest to najważniejszy czynnik hamujący adopcję, ponieważ wielu użytkowników woli korzystać z scentralizowanego systemu płatności, po prostu dlatego, że jest on bardziej wydajny. Przykładowo VISA może przetwarzać 24k TPS (transakcji na sekundę), podczas gdy BTC może przetwarzać 7 TPS.

https://www.okx.com/learn/blockchain-trilemma-guide

Podsumowanie

Chociaż efekty sieciowe są potężnym motorem napędowym adopcji i wartości kryptowalut, stwarzają również znaczące wyzwania w kontekście skalowalności, które muszą zostać rozwiązane. Jednak w przypadku powstających projektów korzyści płynące ze zwiększonej adopcji przeważają nad kosztami, i pokazano, że największym czynnikiem wpływającym na wartość tych projektów jest ich baza użytkowników.

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie liczby użytkowników swojego projektu DeFi, prosimy o kontakt na adres contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotów pomóc Ci stworzyć strategię, która zwiększy twoją społeczność i zapewni długoterminowy wzrost.

FAQ

Czym są efekty sieciowe?

 • Efekty sieciowe to termin opisujący sytuację, gdy wartość sieci rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do liczby użytkowników.

Jak efekty sieciowe wpływają na wycenę projektu?

 • Istnieje bardzo silna korelacja między kwadratem liczby aktywnych adresów/węzłów a kapitalizacją rynkową projektów.

Jak zwiększyć bazę użytkowników i występowanie efektów sieciowych w moim projekcie?

 • Poprzez budowanie społeczności. Można to osiągnąć, poprzez zasianie inspirującej wizji, airdropy i subsydiowane incentywy dla użytkowników.

Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Kajetan Olas

04 mar 2024
Czym Jest Tokenomia? Wprowadzenie do Tokenomii

Tokenomia jest często definiowana jako dziedzina zajmująca się określaniem i ocenianiem cech ekonomicznych kryptograficznego tokenu. Dziś większość projektów blockchain finansuje swoje operacje poprzez sprzedaż tokenów. Z tego powodu, założyciele muszą mieć dobrą znajomość procesu projektowania tokenomii. Co zaskakujące, badania pokazują, że w większości przypadków projektowanie tokenomii jest nieracjonalne i oparte na intuicji. W tym artykule podchodzimy do tematu z perspektywy wspartej danymi empirycznymi i sprawdzonymi w działaniu.

Na Co Zwrócić Uwagę?

Optymalna tokenomia zależy od szczegółów projektu. Częścią tego jest decydowanie, jakie zachowania chcesz zachęcić (lub zniechęcić) w sposób, który jest zgodny z interesami projektu. Jest to trudne zadanie, ponieważ musisz zidentyfikować każde istotne zachowanie użytkownika i odpowiadające mu zachęty. Musisz także wybrać parametry ilościowe, które zapewnią odpowiednią równowagę. W przypadku protokołów DeFi ryzyko systemowe jest szczególnie wysokie. Arbitralne parametry i założenia często prowadzą do negatywnych sprzężeń zwrotnych i podatności na ataki. Z tego powodu wszystkie systemy tokenomiczne powinny być poddane testom i zweryfikowane przed wydaniem.

Najważniejsze Reguły

Istnieje wiele dobrych praktyk, których założyciele powinni przestrzegać podczas projektowania tokenomii dla swojego projektu. Krótko omówimy najważniejsze z nich.

Użyteczność Przede Wszystkim

To może wydawać się oczywiste, ale pozwól mi wyjaśnić... To, co ma znaczenie w kontekście tokenomii, to użyteczność twojego tokenu - to nie jest to samo, co użyteczność twojego produktu. Popyt na produkty blockchain nie przekłada się automatycznie na popyt na ich natywne tokeny! Chociaż adopcja twojego produktu przez użytkowników jest ważna, to nie wystarczy. Musisz powiązać wartość twojego tokenu z sukcesem produktu. Można to zrobić poprzez różne mechanizmy przechwytywania wartości, np. redystrybucję zysków wśród posiadaczy tokenu.

(PS. Governance i staking zdecydowanie nie są wystarczające!)

Spójrz na Podobne Projekty

Podczas projektowania tokenomii warto szukać projektów podobnych do tego, który tworzysz. Im bardziej podobne, tym lepiej. Przeczytaj ich dokumentacje techniczne (whitepaper), zbadaj ich tokenomię i przyjrzyj się kluczowym metrykom. Następnie zadaj sobie pytanie - co zrobili dobrze, a jakie popełnili błędy? Z pewnością znajdziesz jakąś inspirację. Kluczową metryką, którą możesz użyć przy decydowaniu o początkowej wycenie twojego projektu, jest Total Value Locked/Market Capitalization

Minimalizuj Zmienność Cen

Jako founder kluczową metryką, która zadecyduje, czy ludzie nazwą cię geniuszem czy oszustem, jest cena twojego tokenu. Z tego powodu wiele zespołów optymalizuje tokenomię pod kątem wysokiej ceny tokenu ponad wszystko. Często robi się to, oferując niezrównoważony procent w zamian za stakowanie tokenów. Inne popularne wybory to spalanie (burning) tokenów lub programy skupu tokenu finansowane czymś innym niż przychody. Chociaż te mechanizmy mogą napędzać marketing i podnosić cenę, nie zwiększają wartości samego protokołu. Rezultatem jest wysoka zmienność i brak odporności na ataki spekulacyjne oraz niekorzystne warunki rynkowe. Ironią jest, że optymalizacja pod kątem wysokiej ceny zwykle prowadzi do odwrotnego efektu. Zamiast tego powinieneś skupić się na minimalizowaniu zmienności, ponieważ sprzyja to zrównoważonemu wzrostowi.

Podażowa Strona Tokenomii

Tokenomia strony podażowej odnosi się do wszystkich mechanizmów, które wpływają na liczbę tokenów w obiegu i ich strukturę alokacji.

Chociaż podaż jest ważna dla projektowania tokenomii, nie jest tak znacząca, jak wielu ludzi myśli. Mechanizmy takie jak staking czy spalanie powinny być zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowanie produktu i nie kreują wartości same w sobie.

Ograniczona czy Nieograniczona Podaż

Założyciele przywiązują dużo uwagi do wyboru między ograniczoną a nieograniczoną podażą tokenu. Panuje powszechne przekonanie, że ustalenie maksymalnego limitu podaży zwiększa wartość obecnie krążących tokenów. Badania pokazują, że to nie ma większego znaczenia, a nawet tokeny bez ograniczonej podaży statystycznie radzą sobie nieco lepiej.

Stopa Inflacji

Projekty powinny dążyć do niskiej, stabilnej inflacji. Z wyjątkiem gdy roczna stopa inflacji przekracza 100%, istnieje bardzo mało korelacji między tempem zmian podaży a ceną tokenu. Z tego powodu zaleca się dostosowanie emisji tokenów w sposób, który sprzyja aktywności w protokole. Rozsądna stopa inflacji, która nie wpłynie na cenę, mieści się w przedziale 1-5% miesięcznie.

https://tokenomics-guide.notion.site/2-5-Supply-Policy-ff3f8ab217b143278c3e8fd0c03ac137#1c29b133f3ff48a9b8efd2d25e908f5c

Alokacja

Standard w branży wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

https://lstephanian.mirror.xyz/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FDnzLtQ1Nc9IIObEpyJTTG.png&w=3840&q=75
https://www.liquifi.finance/post/token-vesting-and-allocation-benchmarks

Popytowa Strona Tokenomii

Strona popytowa tokenomii dotyczy subiektywnej chęci ludzi do kupowania tokenów. Powody mogą być różne. Może to być ze względu na użyteczność tokenów, spekulacje, lub zachęty finansowe zapewnione przez twój protokół. Czasami ludzie działają irracjonalnie, więc popyt na tokeny musi być rozważany w kontekście ekonomii behawioralnej.

Rola Incentyw

Podstawowym bodźcem, który napędza popyt na twój token, powinna być jego użyteczność. Użyteczność tokena to jego realne zastosowanie lub sposób, w jaki przechwytuje wartość generowaną przez użytkowanie twojego produktu. Staking, zapewnianie płynności, polityka deflacyjna i inne mechanizmy kontroli podaży mogą wspierać akumulację wartości tokenów. Powszechnym sposobem są skupy tokena finansowane z przychodów. Projekty mogą używać zebranych opłat, aby kupować swoje tokeny na zdecentralizowanych giełdach (DEX-ach). Kupione tokeny można spalić (burning) lub przeznaczyć do funduszu na dalszy rozwój projektu.

Jak zaprojektować incentywy

 • Uczyń je namacalnymi. Jeśli chcesz promować pożądane zachowania w ekosystemie, musisz zapewnić rzeczywiste nagrody. Ludziom nie zależy na prawach do zarządzania, ponieważ te prawa nie przekładają się na żadną wartość pieniężną. Z drugiej strony, dbają o nagrody za staking, które mogą sprzedać z zyskiem.
 • Uczyń je łatwymi do zrozumienia. Jeśli chcesz zachęcać lub zniechęcać do określonych zachowań użytkowników, powinieneś jasno wyjaśnić, jak działają incentywy. Użytkownicy często nie mają czasu, aby zagłębiać się w Twoją dokumentację techniczną. Jeśli nie zrozumieją, jak działa Twój produkt, to z niego nie skorzystają.
 • Testuj, testuj, testuj. Jeśli nie przetestujesz, jak różne zachęty balansują twój protokół, to narażasz się na upadek w stylu terra-luny.

Podsumowanie

Prawidłowe zaprojektowanie tokenomii projektów nie jest łatwe. Mimo że może się intuicyjnie wydawać, że wybór różnych incentyw i parametrów zadziała, jest to powód, dla którego wartość tokenów projektów często spada do 0. Istnieją jednak sprawdzone i przetestowane praktyki projektowe. Zostań z nami, aby je poznać!

Jeśli szukasz sposobu na zaprojektowanie zrównoważonego modelu tokenomicznego dla swojego projektu DeFi, proszę skontaktuj się z nami pod adresem contact@nextrope.com. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci stworzyć tokenomię, która pomoże twojemu projektowi w długoterminowym wzroście.

FAQ

Czym jest tokenomia?

 • Tokenomia odnosi się do studiowania i analizy ekonomicznych cech kryptograficznego tokenu, kluczowych dla finansowania i sukcesu projektów blockchain.

Jakie są najważniejsze zasady projektowania tokenomii?

 • Podstawowe zasady obejmują zapewnienie użyteczności tokenów, analizę porównawczą projektów oraz dążenie do minimalizowania zmienności w celu wspierania zrównoważonego wzrostu.

Jak popyt i podaż wpływają na tokenomię?

 • Strona podażowa obejmuje mechanizmy takie jak ograniczanie podaży tokenów lub dostosowywanie stóp inflacji, podczas gdy strona popytowa koncentruje się na tworzeniu autentycznej użyteczności i incentyw dla posiadaczy tokenów.

Jakie są częste pułapki popełniane przy projektowaniu tokenomii?

 • Najczęstsze problemy występują, gdy główną funkcją tokenu jest transfer wartości, a nie wspieranie tworzenia wartości. (np. możesz stakować bezużyteczny token, aby otrzymać więcej tego bezużytecznego tokenu)

Jak tokenomia może być testowana przed wypuszczeniem produktu?

 • Tokenomię można testować, konstruując modele stochastyczne i uruchamiając dużą liczbę losowych symulacji.